építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Clark Ádám téri tervpályázat

Birkás Beáta: A Magyar és a Budapesti Építész Kamarának is címeztünk egy-egy levelet, melyben a Clark Ádám téri tervpályázattal kapcsolatban állásfoglalást kértünk, annak érekében, hogy a tervpályázatok lebonyolításának rendjét megpr

A Magyar és a Budapesti Építész Kamarának is címeztünk egy-egy levelet, melyben a Clark Ádám téri tervpályázattal kapcsolatban állásfoglalást kértünk, annak érekében, hogy a tervpályázatok lebonyolításának rendjét megpróbáljuk korrekt mederbe szorítani. Tehát a már említett levél:

„Címzett: Magyar és a Budapesti Építész Kamara Elnöke

Dátum: 2007. november 19.

Tárgy: Állásfoglalás kérése

Tisztelt Elnökúr!

A Kamara állásfoglalását kérjük a Magyar Építőművészek Szövetsége által lebonyolított, „Szálloda a Clark Ádám téren” című pályázattal kapcsolatosan. A kiírás az alábbiaknak megfelelően készült:

„1.4. A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

1.4.4. A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.


1.5. A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS OKAI

1.5.1. A Bíráló Bizottság

c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát

d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,

e) kizárja az 1.4. 1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

2.1. TERVEZÉSI FELADAT

A Budapest, I. kerület, Clark Ádám tér 1. (Fő utca 2. sz.) 14337/1 helyrajzi számú telekre építendő szállodának egyidejűleg kell megfelelnie a kiíró funkcionális, műszaki és üzletpolitikai elvárásainak valamint a befogadó környezet – a Világörökség részét képező látvány, a Lánchíd budai hídfőjének építészeti megjelenése, a Clark Ádám téri forgalmi és parkolási viszonyok, a fővárosi és helyi hatósági szempontok – követelményeinek.

Mivel nem ötletpályázatról van szó, hanem tényleges megvalósíthatósági szándékra irányul a pályázat, az összetett építészeti feladatot úgy kell megoldani, hogy adottságként kell figyelembe venni a Clark Ádám téri körforgalmat, a villamos-pálya meglétét és a telek jelenlegi telekhatárát.

Be kell tartani továbbá a fővárosi és helyi szabályozásra vonatkozó, a „Tervezési program”-ban leírt előírásokat, valamint a vonatkozó építési szabályokat (BVKSZ, OTÉK). A cél olyan terv kiválasztása, amely a fent leírt követelmények és elvárások kielégítésével együtt építési engedély megszerzésére alkalmas.

2.3. TERVEZÉSI PROGRAM

Éttermi szint és galériája

Mérete a helyi adottságokhoz mérten, a lehető legnagyobb, nagy valószínűséggel NOBU stílusú és trendű étterem nyílik ezen a helyen, 100-120 adagos főzőkonyhával. Amennyiben van rá lehetőség a panoráma miatt a nagy félkörben egy keskeny terasz elképzelhető. Befogadó vendéglétszám 120-150 fő. Háttér konyhának 150-180 m2.

A két étteremnek és a szállodai személyzetnek külön öltözőre van szüksége, zuhanyzókkal, WC-vel. Létszám: két étterem dolgozói 70 fő, szálloda 30 fő.

2.4.PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A tervlapok 60x84 (A1) –es formátumban, 5 mm vastag habkarton táblákra kasírozva nyújtandók be.

2.5. BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A tervpályázat elbírálásánál a Bíráló Bizottság az alábbi bírálati szempontok szerint dönt a pályaművek rangsorolásáról (a szempontok a fontossági sorrendben vannak felsorolva, kezdve a legfontosabb szemponttal):

2. A szálloda technológiája és hatékony üzemeltethetősége

3. A szálloda kiszolgálhatósága (külső gyalogos és gépkocsi-kapcsolat, megközelítés, áruszállítás, parkolás)”

A Pályázati Bíráló Bizottság, véleményünk szerint, a munkája során nem a pályázati kiírás szempontrendszerét alkalmazta, hanem attól jelentősen eltérő megközelítésmódot alkalmazott, melynek eredménye, hogy azok a pályázók akik terveiket a kiírásban rögzítettek szerint készítették, feleslegesnek minősíthetőek; sőt maga a pályázat célja, mely egy engedélyezhető, hatékonyan üzemeltethető tervmegoldás kiválasztása volt, nem valósult meg.


Tények, kérdések:

-A Bíráló Bizottság befogadhat-e egy pályázótól több pályaművet, holott a kiírás mást határoz meg?

-A Bíráló Bizottság befogadhat-e az alaki követelményektől eltérő pályaművet, holott a kiírással ez ellentétes?

-A Bíráló Bizottság bírálatban részesíthet-e olyan pályaművet, amely a titkosságot megsértő feliratot tartalmazott?

-A Bíráló Bizottság bírálatban részesíthet-e olyan pályaműveket, ahol a szálloda kiszolgálhatósága (külső gyalogos és gépkocsi-kapcsolat, megközelítés, áruszállítás, parkolás) nem volt megoldott, holott annak megoldása a kiírás egyik alapfeltétele volt?

- Kezelheti-e a Bíráló Bizottság a pályaműveket ötletpályázatként, amikor a kiírás egyértelműen rögzíti, hogy nem ötletpályázatról van szó?

(MÉSZ ismertetésen (2007.11.12. 17,00, MÉSZ Székház) a Bíráló Bizottság részéről elhangzott, hogy a pályázatot ötletpályázatként kezelte.)

- A Bíráló Bizottság bírálatban részesíthet-e olyan pályaműveket, amelyek a vonatkozó építési szabályoknak nem tesznek eleget, holott azok betartásáról a kiírás rendelkezik?

(MÉSZ ismertetésen (2007.11.12. 17,00, MÉSZ Székház) a Bíráló Bizottság részéről elhangzott, hogy pl. a második helyezett pályamű az OTÉK-nek nem felel meg, így a kiírás feltételeinek sem.)

- Eltérhet-e a Bíráló Bizottság az épület üzemeltethetőségének bírálati szempontjától, holott a kiírásban a szálloda technológiája és hatékony üzemeltethetősége kiemelt bírálati szempontként szerepelt?

(MÉSZ ismertetésen (2007.11.12. 17,00, MÉSZ Székház) a Bíráló Bizottság részéről elhangzott, hogy a funkcionális kapcsolatok az épület üzemeltethetősége nem volt bírálati szempont.)

A Magyar Építész Kamara állásfoglalását kérjük a felvetett kérdések tisztázása érdekében. Úgy ítéljük meg, hogy a pályázati kiírás bírálati szempontjai, a beadást követően nem változtathatók meg. A jelen pályázat „NYÍLT” és „TITKOS” pályázatként lett kiírva, így azok a pályázatokat, amelyek a pályázati kiírástól eltértek, azonnal feltétel nélkül ki kellett volna zárni. Véleményünk szerint nem idézhető elő az a helyzet, hogy egy-egy pályázat a kiírástól való eltérésével jut előnyhöz a korrekten elkészített pályázatokhoz képest.

Tisztelettel:

………………………………………..

Birkás Beáta

ARCH AND ART Kft.

Ügyvezető igazgató ’’

Ezen levelünkre eddig még semmiféle választ nem kaptunk egyik kamarától sem.

Birkás Beáta


vélemény írásához jelentkezzen be »