építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Egy jogásznak háromig sem kell tudni számolni!

Hartmann György Sándor: Avagy Lázár János szabadságharca az EU-val, avagy a kapkodás, az átgondolatlanság, a selejt bosszúja

A január 1-től érvényes 191/2009. sz. Korm. rendeletben – amelyet köznapi nyelven csak úgy emlegetnek, hogy építési kódex -, az alábbi található:

A tervező alcím alatti 9. §

(9)65 Aki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört együtt - külön jogszabály szerint szabályozott - beruházási tanácsadó címen láthatja el. 

Lássátok, hogy hogyan is jutottunk idáig:

65  Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 5.3., 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 51. § (3).

Hogyan is indult:

40  Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

(9)40 Aki tervezői, beruházáslebonyolítói és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört együtt - külön jogszabály szerint szabályozott - tanácsadó mérnök címen láthatja el.

az első módosítás:

45  Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től. Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 5.3.

(9)45 Aki tervezői, beruházáslebonyolítói és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e három feladatkört együtt - külön jogszabály szerint szabályozott - beruházási tanácsadó címen láthatja el.

a második módosítás a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben található:

51. § (3) Az Épkiv. 9. § (9) bekezdésében a „tervezői, beruházáslebonyolítói” szövegrész helyébe a „tervezői” szöveg lép.

47. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, az 5. § (1)–(5) és (7) bekezdése, a 6. § (1) és (6) bekezdése, a 7–14. §, a 19–23. §, a 24. § (1) bekezdése, a 26–46. §, a 49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51–52. §, az 53. § (3) bekezdése és az 55. § b)–h) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

És hatályba is lépett, így, hogy akiken – és 99%-ban jogászok – átment azok nem tudnak háromig számolni, pedig a hármat még egy kézen is meg lehetne számolni!

És ha vicces kedvemben lennék, akkor még azt is mondanám, mégiscsak megvan a három: a tervező, a műszaki és az ellenőr!

Melyek azok a körülmények, amelyek idáig vezettek

A szakmagyakorlási rendelet az elmúlt nyáron így került a kamarák elé:

50. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) „A beruházáslebonyolító” alcímet követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Beruházáslebonyolító közreműködése kötelező

a) az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet által támogatott és FIDIC illetve Tanácsadó Mérnök közreműködését előíró építési beruházás megvalósításában,

b) olyan építési beruházásnál, ahol a fővállalkozóval szerződéses viszonyban álló alvállalkozó(k) a teljesítésbe további alvállalkozó(ka)t von be és az építési engedélyköteles – szerződés szerinti – építőipari kivitelezési munkák – az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti – számított építményértéke meghaladja a 100 millió forintot.

Nohát, itt van az ominózus harmadik – ami hiányzik az építési kódexből, és - amit, amikor Lázár János úr maga alá kapta az EU-s pénzeket, kivágtak a rendszerből, mint a macskát szarni! De nem csak az EU-s rendszerből – mert minek oda egy hozzáértő, hanem a beruházási folyamatok teljes rendszeréből. (De egy jó – akár csak egy egyéni vállalkozó - közbeszerzési okostojás a továbbra is kell!)

És éppen valahol olvastam a Mérnökújságban  - A mostoha projektmenedzser cikkben -, hogy

„Mert aki projektvezetés közben nem tudja időben felismerni, hogy valami történt, nem tudja megállapítani, hogy miért történt, mit és hogyan kell tenni ahhoz, hogy a kívánt cél elérhető maradjon az nem alkalmas az építési projekt vezetésére.”

És hozzátenném, hogy ez igaz még nagyon sok területre.

Mert Lázár úr éppen e beruházáslebonyolítói jogosultságot áldozta fel, az EU-s pénzek megmentése. Csak halkan jegyzem meg, hogy egy  az Interneten megjelent karcolat szerint, nem is olyan eredményesen. http://hvg.hu/gazdasag/201410_atszervezes_miatt_veszelybe_kerult_eupenzek

És még két dolgot tennék hozzá:

 1. Az jogszabályalkotó állítólag titkos dolgozatokból dolgozik - amit abból lehet leszűrni, hogy a legutóbbi módosítási javaslatok messze elkerülik az ÓÉTT-ét -, csak tessék megnézni a honlapját -, amely szerint:

„A Tanács az építésügyet és a településrendezést (a továbbiakban együtt: építésügy) közvetlenül érintő döntések előkészítésében a miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testülete.”

szerint működésének nyilvánossága:

A Tanács és a munkacsoportok elektronikus tájékoztató felületén megjelenő javaslatok

tekintetében – tekintettel arra, hogy ezen szinten megjelenő anyagok mindenki számára „láthatóak” – bárki élhet hozzászólással, javaslattal, ellenvéleménnyel.

A Portál szolgáltatja az alábbi információkat

 • elnök megnevezése

 • titkár megnevezése

 • tanácstagok megnevezése

 • tanácstagok helyettesítésével megbízott személy megnevezése

 • munkacsoporttag megnevezése

 • a Tanács, a munkacsoportok üléseinek helye, időpontja, meghívója

 • a Tanács, a munkacsoportok ülésein megtárgyalt javaslatok, témák, támogatott koncepciók,

 • a munkacsoportok vezetői által előkészített szakmai koncepció-javaslatok

 • meghívott szakértők megnevezése, szakértői álláspontjuk ismertetése, tartalma,

 • a Tanács, a munkacsoportok üléseinek emlékeztetője

  De, azután jön Lázár János, aki saját szavaival élve: „Én vagyok aki meghatározza, hogy mikor és mi kerüljön a kormányülés elé” – és még csak rá sem szóltak, hogy fiú, hátrább az agarakkal -, és a miniszter által előterjesztett „szakdumát” pedig lesöpri az asztalról, mert Ő éjt nappallá téve csőgörényen lovagolva az összes csatornát bejárva, becsatornáz minden kérdést. Így ezt a bakit sajnos az apparátus mellett az Ő számára is fel kell róni, mint akik sem nem számolnak, sem nem olvasnak!  (Még egy a szerencse, arra fel vannak hatalmazva, hogy bármely zagyvaságot jogszabályba foglaljanak.)

 1. Akik azt hiszik, hogy egy beruházás előkészítésére szánt időt és szakértelmet meg lehet spórolni – vagy azt csak a tervezőkre bízni -, azok nincsenek tisztába azzal, hogy olyan hógolyót dobnak el, amelyből a keletkező lavinát sohasem lesznek képesek – még testük árán sem – megállítani!

Ryhe

Ui. sajnos nem ez az első ilyen baki. Amikor 2012. év végén Kósa úr parancsára – egyik napról a másikra - a tervellenőr lett kivágva a rendszerből, akkor is megtörtént egy hasonló eset. A tervellenőrre vonatkozó teljes paragrafust eltörölték, de máshol visszahivatkoztak a már nem létező paragrafus tartalmára. Igaz, akkor vagy maguktól, hogy észrevették vagy, hogy valaki reklamált, erre az időre már kijavították. (Ezt a szerencsétlen rendeletet pedig ebben az évben már kétszer is módosították, mert az erővel bevezetett – félkész állapotú - e-naplóval a mai napig nem bírnak el, és már várom, hogy ismételten mikor módosítják.)

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »