építészet : környezet : innováció

Erdély Miklós [3]

Adalékok az "ERDÉLY 08|80" szemináriumhoz

A szeminárium célja Erdély Miklós szellemi örökségének feltárása volt, közelebb hozni őt a fiatalokhoz és azokhoz, akik keveset tudnak arról az építész, képzőművész, filmes, esztéta, s nem utolsósorban művészetpedagógus zseniről, akinek rövid élete egy olyan...