építészet : környezet : innováció

Granasztói Pál [1]

Granasztói Pál születésének századik évfordulójára

...ami mindebből kiviláglik: a folyamatos önreflexió. Jól látható Granasztói kontemplatív, de sohasem köldöknéző, mindig célszerű szemléletmódja, mely a mérnöki ismereteket a bölcsészi hozzáállással párosítja.
Dr. Granasztói Pál várostervező, urbanisztikai szakíró...