építészet : környezet : innováció

Gy. Balogh Ágnes [2]

Műegyetem: A történeti campus

Hauszmann Alajos 1909 szeptemberében megjelent albuma, „A Királyi József Műegyetem új épületei” óta nem készült átfogó, tudományos igényű összefoglalás a BME lágymányosi épületeiről. Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatóinak közreműködésével a...

Műegyetem - A történeti Campus

A Pro Progressio Alapítvány, vállalatok és az egyetem karai támogatásával elkészült a BME történeti campus értékeit bemutató reprezentatív kiadvány. Az album a Műegyetem  Gellért tér, a Budafoki út, a Bertalan Lajos utca és a Műegyetem rakpart által határolt...