építészet : környezet : innováció

Jelentkezés a MESTERISKOLA XX. ciklusára

határidő: 2008. június 12. CEST 18:00
A jelentkezési anyagot 2008. június 12-én  (csütörtök) 14.00 és 16.00 között az
ÉPITÉSZ MESTER EGYLET Titkárságán kell leadni.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY az ÉPITÉSZ MESTER EGYLET MESTERISKOLA XX. ciklus  (2008-2010) kétéves továbbképzésére.

A MESTERISKOLA, a diplomás fiatal építészek-belsőépítészek részére, a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves – posztgraduális -továbbképzést szervez, kétszer tízhónapos időtartammal, kéthetenként 2x4 órában (csütörtök du. és péntek de.)

A MESTERISKOLA működését, önállóságát az ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET (továbbiakban ÉME) biztosítja, támogatja a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara.

Az oktatás célja:

Az 1953. óta működő MESTERISKOLA célja a személyiség és szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése.

A MESTERISKOLA a továbbképzés során általában az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit vizsgálja. Kiemelten akar foglalkozni az EU-ba legutóbb felvett kelet-európai országok építészetének alakulásával, tendenciáival.
Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elkötelezettség mellett a mesterségbeli tudást és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.

Fenti célok megvalósulási formája:
A Mesteriskola tanrendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzettek bevonásával állítja össze a Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektorszerűen irányítja érdeklődésünket olyan tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, melyeket megmásítanak, lassan eltűnnek a XX.-XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan szembesülnek szakmánk művelői.

  • a./ Közös munka Mester és Hallgató között, zártkörű pályázatok keretében, azok vitája és közös értékelése révén.
  • b./ Építész műhelyek bemutatója Budapesten és vidéken.
  • c./ Előadások és ahhoz kapcsolódó viták.
  • d./Tanulmányutak, hazai és külföldi.
  • e./ Egyéb művészeti ágak művelőinek gondolatai szakmájukról és az építészetről.
   
Jelentkezési feltételek:

Jelentkezhet mindenki, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán, valamint az Iparművészeti Egyetem Építész Szakán, vagy  a Gödöllői Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar kétéves továbbképző Tervezés Szakmérnöki Tagozatán továbbá a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán (Alkalmazott Művészeti Intézet), a Győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán építész diplomát szerzett és legalább 1 éves gyakorlattal rendelkezik és a ciklus alatt 2006-2008. évben más posztgraduális képzésben nem vesz részt.

A jelentkezők felső korhatára 35 év.

A jelentkezés az alábbi anyagok benyújtásával történik:

  1. Szakmai önéletrajz (az eddigi építészi tevékenység dokumentálása, diplomaterv másolat, pályázati anyag, szakdolgozat, esetleges tervezési, munkatársi, kivitelezési gyakorlat stb.).
  2. Az oklevél másolata.
  3. Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezők munkahelyi hozzájárulása.
  4. Szakmai ajánlás.

A felvételre jelentkezők a Tanulmányi Bizottság által kiírt tervpályázaton vesznek részt. A felvétel az elért tervpályázati eredmény, a benyújtott személyes anyag és a pályázók meghallgatása alapján történik.

Jelentkezési határidők:

A jelentkezési anyagot 2008. június 12-én  (csütörtök) 14.00 és 16.00 között az
ÉPITÉSZ MESTER EGYLET Titkárságán (Jurinyi Amarilla) részére  kell leadni.
(Építész Székház 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

A felvételi tervpályázat programjának kiadása: 2008. június 26. (csütörtök) 10.00-kor az Építészek Háza Kós Károly termében. (1088. Budapest, Ötpacsirta utca 2.) Ez alkalommal a résztvevők a pályázat lebonyolításáról, valamint a továbbképzés részletes programjáról tájékoztatást kapnak.

A tervpályázat beadása:
2008. augusztus 11. (hétfő) 14.00 – 16.00 óráig az Építészek Háza Kós Károly termében.

A felvétel:
A jelentkezési kérelmeket a benyújtott anyagok és pályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el.

A döntés eredményéről a pályázók 2008. szeptember 5-ig értesítést kapnak.

A Mesteriskolás kurzus elvégzése a továbbképzési kötelezettség szempontjából 20 (szabadon választott) pontot ér. (A kötelező továbbképzés alól nem mentesít.)

Budapest, 2008. május 13.

ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET MESTERISKOLA
TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

vélemény írásához jelentkezzen be »