építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Kelemen Zsolt [2]

Szakáldi Autista Otthon

Megosztott II. díj Tilkovszky Dóra, Kelemen Zsolt (BME) Tilke jeligéjű pályaműve