/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Nézőpontok/Vélemény

Kérjük, ne vegyen részt a Városliget tönkretételében!

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Kérjük, ne vegyen részt a Városliget tönkretételében!
Nézőpontok/Vélemény

Kérjük, ne vegyen részt a Városliget tönkretételében!

2014.02.28. 16:01

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
163

Dosszié:

A korábban megismert szakmai vélemények és az ügy kiemelt jelentősége miatt az epiteszforum.hu felületén petíciót indítunk a Városliget megmentése érdekében, arra kérve a döntéshozókat illetve a potenciális pályázókat, hogy ne vegyenek részt a Városliget tönkretételében. Ne vegyenek részt a pályázaton!

Vélemények (163)
alfoldi2011
2014.03.18.
10:49

A Városligeti projekt rövidített időrendje és történései (Az idézeten belül a lényegesnek tartott részeket én húztam alá!):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.

2013. V. 9.

http://epiteszforum.hu/a-mut-elnoksegenek-allasfoglalasa-a-budapesti-muzeumi-negyedrol

„A Városliget majd’ százhektáros városi jelentőségű, védett közparkja az év szinte minden időszakában erősen igénybe vett, ezért további tömegeket vonzó létesítményeket nem kívánatos ide telepíteni.”

„A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége részletesen megtárgyalta a kérdést, … Az itt részvevők többsége s az elnökség … nem látja biztosítottnak a város területén előkészítés alatt álló nagy állami beruházások összehangoltságát, és nem látja alátámasztottnak azt, hogy a százmilliárdos nagyságrendű múzeumfejlesztések valóban érdemi hozzájárulást jelentenének a gazdasági prosperitás megteremtéséhez, továbbá azt sem, hogy az ilyen fejlesztéseket a Városligethez csatlakozva lenne a legelőnyösebb megvalósítani. Megítélésünk szerint – ha valóban új múzeumok szükségesek az ország számára – azokat a város elhanyagolt területeinek értéknövelésére célszerű felhasználni, lehetőleg funkcióvesztett objektumok újrahasznosításával …”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.

2013. VII. 17.

http://epiteszforum.hu/nyomtatas/a-mek-taj-es-kertepiteszeti-tagozati-vezetosegenek-kozlemenye

„A vezetőség egyöntetű állásfoglalása ezzel kapcsolatosan az, hogy a pályázati helyszín e célra nem megfelelő, … A vezetőség a közel 200 éves Városligetet nemzeti örökségünk részének tekinti, hiszen ez volt a világon az első igazi városi közpark: a város területén, a városi polgárok kívánságára és részben közadakozásból épült, a kor egyik kiváló tájépítészének tervei alapján. A vezetőség egyetért a MUT korábban közzétett állásfoglalásával, ….”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.

2014. II. 28.

http://epiteszforum.hu/kerjuk-ne-vegyen-reszt-a-varosliget-tonkreteteleben

Megjelent a petíció.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.

2014. III. 3.

http://epiteszforum.hu/monus-janos-megszolitja-a-mek-a-mesz-es-a-bek-elnoksegeit

„Úgy érzem, hogy az építészeti közéletben eltöltött 15 évem feljogosít, hogy ezúton arra kérjem a MÉSZ, a MÉK, a BÉK elnökségeit, hogy határozat formájában hozzák nyilvánosságra rövid álláspontjukat (indoklással) arra vonatkozóan, hogy egyetértenek-e a körvonalazódott múzeumi negyed elképzelésekkel …”

„Nem konfrontációt provokálok, hanem tagságaink, a közvélemény tájékoztatását elveikről.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.

2014. III. 7.

http://epiteszforum.hu/a-mesz-valasza-monus-janos-levelere

„Megszólíttattunk. Mármint mindhárom szervezet Elnöksége. Azaz sokak véleményét kéred. …. E szerint „rövid álláspontunk” az alábbi:

Tekintve, hogy a nevezett pályázathoz fogható méretű és jelentőségű pályázatot, talán száz évre visszamenőleg sem ismerünk, a MÉSZ Elnöksége szerint nem tehetjük meg, hogy ettől távol maradjunk.”

„Meggyőződésünk, hogy mivel minden összetett építészeti/tájépítészeti problémának végtelen számú megoldási javaslata van/lehet, a MÉSZ ezek tervpályázaton történő feltárásának és ismeretükben ezen javaslatokról szóló vitának a híve.

A pályaművekben foglalt javaslatok használhatóságának, sikerének, vagy sikertelenségének ilyetén megelőlegezése a kiíró illetve a kiírást ellenzők részéről a pályázatok értelmét kérdőjelezné meg.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.

2014. III. 10.

http://epiteszforum.hu/a-mek-es-a-bek-kozlemenye

„Eközben került sor a Városliget múzeumi célú hasznosításának terület felhasználási ötletpályázatára.

A pályázaton 47 hazai induló volt.”

„A tervpályázaton a kiírók felkérésének megfelelően a MÉSZ, a MÉK és szaktervezők is képviseltették magukat. A tervpályázat eredményeként 2014. márciusában kiírásra került az a két lépcsős nemzetközi tervpályázat, amely 4 különálló épületegyüttes megvalósításához hívatott kiválasztani a minden szempontból legkedvezőbbet.”

„A bevezetőben említett kormányzati döntéseket nem előzte meg a szakma véleményének kikérése. A hely kijelölő pályázat zsűrijében való részvételkor a szakmát képviselők arra törekedtek, hogy a már kormányzati szintű döntés megvalósításakor mind zöldterületi, mind környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb megoldás szülessen.”

„Mindezek figyelembevételével a tervpályázaton történő hazai részvétel fontos, mert az UIA előírásainak megfelelő kiírás közzététele után bizonyos, hogy nagyon sok külföldi építész indul a pályázaton. Véleményünk szerint a magyar építészek nem mulaszthatják el az esélyt, hogy –az adott körülmények között is jó tervvel részt vegyenek az épületek megvalósulásában.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Néhány inkább elvi, mint szakmai kérdés:

a)     az 1. szerint a folyamatot koncepcionális hiba terheli. A MUT állítását figyelmen kívül hagyja, a MÉSZ, a MÉK és a BÉK. Nem kellett volna szerencsésebb ezen intézményeknek minden előtt közös véleményt megfogalmazni és a mellett együtt kiállni?

b)     Mindhárom szervezet az építészek szervezete. A politikusok előtt nyilvánvaló a szakemberek alapvető véleménykülönbsége, megosztottsága. Ezek után bármely politikus igazolhatja álláspontját valamelyik mérnöki szervezet véleményével. Lehet így építészi érdeket képviselni?

c)      Koncepcionális, elemi szakmai elvekben nem kellene, nem lehetne végre megegyezni?

d)     De nem csak a nagy építészi szervezetek véleménye tér el egymástól! Még a MÉK belül sincs egyetértés! Hiszen a 2. pont szerint MÉK egyik tagozata MUT-gal ért egyet, és nem saját kamarájának vezetőségével. Kell ilyen magas labdákat feladni a politikumnak? A Tagozat egyeztette véleményét a MÉK elnökségével? A MÉK elnöksége nem olvasta saját tagozata állásfoglalását? Kellenek, kellettek volna ezek az egyeztetések?

e)     Az állásfoglalás, közlemény, álláspont, határozat a lehetséges megszólalási műfajok. A MÉSZ, a MÉK, a BÉK szabályozza azt, hogy ezeket mely esetekben kell kiadniuk? Mikor kell megszólalniuk? Szakmapolitikai kérdésekben – mint ez esetben is - meg kell, megkelene-e egyáltalán szólalniuk?

f)       Az 5. pont szerint nem számít a szakma, nem számítanak a szakmai kifogások, meg kell csinálni azt, amit megrendelnek? Pénzért, a lehetőségért, a munkáért bármit? („nem tehetjük meg …”)

g)     A MÉSZ nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy itt előbb egy koncepcionális vitát – hol is legyenek a múzeumok - kellett volna előbb tisztázni?

h)     Amikor a MÉSZ a „pályázatok értelméről” ír, nem siklatja ki a témát? Mónus úr ugyanis nem ezt kérdezte.

i)       A MÉK véleménye lényegében azonos a MÉSZ – ével, így a hibák is azonosak, és ellentétes saját tagozatával. A MÉK elveivel ellentétben (nem előzte meg ...) is részt vesz a folyamatban?

j)       A jórészt ellenzéki média támogatásának kérése, keresése helyett nem lenne, lett volna hasznosabb közös szakmai álláspontot kialakítani, tekintettel a hasonló, esetleges jövőbeni esetekre is? Szakmai kérdéseket nem szakmai körben kellene megbeszélni, lerendezni? Ilyen körülmények esetén segít a külföldhöz fordulás? 

 

 

zim
2014.03.18.
16:34

@alfoldi2011: A MÉK Küldöttgyűlésén nem az ilyen fajsúlyos ügyeket kellene tárgyalni érdemben..? Mert mintha mindig csak a szabályzatok gyártásában és a költségvetési táblák szavaztatásában merülne ki a Kamara aktivitása...

Hartmann György Sándor
2014.03.18.
20:55

@zim: Azért nem, mert nem ez a küldöttgyűlés feladata!

Már leírtam, a MÉK nem válogathat, nem osztályozhatja tagjait, hogy aki részt vesz a pályázaton az feketes seggű! (Megteszi ezt egy másik szervezet.)

Ryhe

De hogy ne csak védjem a MÉK-et, nem tudom, hogy valaki elolvasta-e a márciusi közgyűlésre előterjesztett anyagokat, mert vannak benne furcsaságok és a jogszabálynak nem megfelelő megfogalmazások.

Hogy csak egyet említsek, a jogszabály így fogalmaz, vezető tervező az lehet, aki tudományos-műszaki ....

A jogosultségi szabályzat negligálja mind a tudományos, mind a műszaki kifejezéseket. Éppen ezekre a kérdésekre kellene választ adni, pl. hogy a tudományos az csa Phd-t vagy DLA-t jelent-e? (Ha már eddig ne síkitottak, hogy badarság van a rendletben!) A műszakiról meg nem is beszélek!

zim
2014.03.18.
21:33

@Hartmann György Sándor:  

Mivel "az országos kamara legfőbb szerve a küldöttgyűlés" nem hinném, hogy ne hozhatna határozatot bármely kamarai kérdésben.

 A Kamara Alapszabálya szerint pedig az alábbiak kamarai feladatok:

"a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében,... képviseli a magyar építészek szakmagyakorlási, (…) erkölcsi érdekeit"

"együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a parlamenti és kormányszervekkel"

"szakmai kérdésekben együttműködik a tudományos és művészeti egyesületekkel, a MÉSZ-szel illetve ezek szövetségeivel" (ld. MUT)

Hartmann György Sándor
2014.03.19.
09:02

@zim: Kedves Zim!

Csak egyet árulj el, hol van ezekből, hogy a kamara a Liget pályázat ügyével fogalakozzon:idézet a kamarai törvényből:

55. §186 Felhatalmazást kap a kormány arra, hogy

a) a kamarák hatáskörébe tartozó ügyeket, a kamarai hatósági eljárások részletes szabályait, a kérelem tartalmát és mellékleteit, a határozat részletes tartalmi követelményeit, a nyilvántartások vezetésének módját,

b) a kamarai hatósági eljárások ellátásához szükséges feltételeket

rendeletben határozza meg.

idézet az építési törvényből:

62. § (1)401 Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy

1. az építésügyi és építésfelügyeleti

1.1. hatóságok kijelölését, illetékességi területük lehatárolását, feladat- és hatáskörét,

1.2. hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását, az építési folyamat felügyeletét ellátó döntéshozó és döntést előkészítő köztisztviselők és kormánytisztviselők foglalkoztatási feltételeit,

1.3 hatósági tevékenységet ellátó személyekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat,

1.4. hatósági feladatellátás minimális technikai feltételeit,

1.5. vizsga és továbbképzés tartalmát, követelményeit, eljárási szabályait és a vizsgáztató szervek kijelölését,402

2. az állami és az önkormányzati főépítészi

2.1. tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályait,

2.2. tevékenység foglalkoztatási feltételeit,

2.3. vizsga és továbbképzés tartalmát, követelményeit, eljárási szabályait és a vizsgáztató szervek kijelölését,

2.4. tevékenységet ellátó személyre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat,

3.403 az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság, a szakmai kamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által az építési folyamat résztvevői tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékét és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapításának részletes szabályait,404

4. a településtervezési, a településrendezési szakértői, az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki szakértői, az építésügyi igazgatási szakértői, az építési műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői405

4.1. tevékenység folytatásának részletes feltételeit,

4.2. tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokat,

4.3. tevékenység megkezdésére és folytatására jogosító engedély kiadásának rendjét,

4.4. tevékenységet folytatók névjegyzékét vezető szerv kijelölését, a névjegyzék személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a névjegyzék vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

4.5. tevékenységet ellátó személyre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat,

5.406 a településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetőségét,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetőségét, a tervezési program tartalmi követelményeit és azok részletes szakmai szabályait,

7. a beruházáslebonyolítói és az energetikai tanúsítói407

7.1. tevékenység folytatásának részletes feltételeit,

7.2. tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokat,

7.3 névjegyzék vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a névjegyzéket vezető szerv kijelölését,

7.4. tevékenységek bejelentésének és a tevékenységet folytatók névjegyzékének személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát,

7.5. tevékenységet ellátó személyre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat,

8. a Dokumentációs Központ működésére vonatkozó részletes szabályokat, a Dokumentációs Központ részére átadandó dokumentációk és adatok körét,408

9.409 a Nyilvántartás működésének feltételeit, az adatszolgáltatás, az elektronikus ügyintézés rendjét, a Nyilvántartás használatához kapcsolódó, önköltségszámításon alapuló rendszerhasználati díjat, valamint az adatkezelésben részt vevők feladatait és felelősségét,410

10. a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával, építmények, építményszerkezetek veszélyes állapotának megszüntetésével, megelőzésével összefüggő kivételes építési követelményeket, engedélyezési, tudomásulvételi és kötelezési eljárási szabályokat, tervdokumentáció tartalmi követelményeit, a kivételes tervellenőrzési, tervpályázati és tervtanácsi szabályokat, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenység eltérő szabályait,

11. az építmények energiahatékonyságának tanúsítását, a tanúsítványok nyilvántartásba vételét és annak szolgáltatási díját, a tanúsítványok minőségellenőrzését, minőségellenőrző szervezet kijelölését,

12. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építményekre vonatkozóan

12.1. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölését,

12.2. az építésfelügyeleti tevékenység részletes szakmai szabályait,

12.3. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó személyek szakirányú felsőfokú végzettségét és szakmai gyakorlatát,411

12.4. az építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárások, valamint az építésügyi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályait, a hatósági határozatok és végzések, valamint az építészeti-műszaki tervek részletes tartalmi követelményeit, továbbá412

12.5. az e tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartások létesítésének és működésének sajátos szabályait,

13. az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásával összefüggő

13.1. előírások és feltételek,

13.2. építési folyamat résztvevői feladatának, felelősségének,

13.3. építési szerződés részletes tartalmi követelményeinek meghatározását,

13.4. építési napló formájának, tartalmának, megnyitásának és vezetésének részletes szabályait,

13.5. építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentésnek és a bejelentés elbírálásának szabályait,

14. az építtetői fedezetkezelés alkalmazásának eseteit, az építtetői fedezetkezelést végzők körét, működésük személyi és tárgyi feltételeit, az építtetői fedezetkezelés résztvevői jogait és kötelezettségeit, az eljárás szabályait, a fedezetkezelő megbízásának, feladatellátásának, díjának és a fedezetkezelői számla kezelésének szabályait,

15. az építőipari kivitelezési folyamat költségtervezési tevékenységének, becsült és tételes árképzésének, ezen belül a rezsióradíj, a többletmunka, pótmunka műszaki tartalmi meghatározásának és elszámolási módjának feltételeit és részletes szabályait,

16. a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsok413

16.1. összetételére, elnökére, a tagokra és a bírálóra, továbbá e személyek összeférhetetlenségére és finanszírozására vonatkozó szabályokat,

16.2. feladatköri és működési területére vonatkozó szabályokat,414

16.3. ülésére benyújtandó tervdokumentumok körét,

16.4. eljárási rendjét, a tervtanácsi jegyzőkönyv és a tervtanácsi vélemény tartalmi követelményeit,

17.415 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési, tudomásulvételi, kötelezési és végrehajtási eljárások, a hatósági bizonyítvány kiállításának, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályait, a hatósági határozatok és végzések tartalmi követelményeinek részletes szabályait, az elektronikus építésügyi hatósági ügyintézés részletes szabályait, a szolgáltatásnyújtás részletes szabályait, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében a keresetlevél építésügyi hatóság általi, bírósági felülvizsgálat céljából történő továbbításának szabályait, az építésügyi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenységek körét,416

18. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézéséhez a közreműködő hatóságok kijelölését és feladatait, az integrált eljárásban a hatóságok együttműködésének közös és különös szabályait, továbbá az integrált eljárás kötelezően alkalmazandó esetköreit,

19. az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi követelményeit, ellenőrzésének módját és eseteit,417

20. az építési termékek teljesítményigazolásának, építménybe történő betervezésének és beépítésének részletes szabályait,418

21.419 a vállalkozó kivitelezői tevékenység

21.1. körét,

21.2. bejelentésére és a névjegyzék vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

21.3. folytatásának részletes feltételeit,

21.4. bejelentésének és a tevékenységet folytatók névjegyzékének személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát,

21.5. teljesítéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és jogkövetkezmények megállapításának részletes szabályait,

22. a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia tartalmára, elkészítésére és elfogadására vonatkozó részletes szabályokat,420

23. a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tartalmára, elkészítésére és elfogadására vonatkozó részletes szabályokat,421

24. a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárásra, a közterületalakításra, valamint a településrendezési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a telepítési tanulmányterv és a beépítési terv előkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat,422

25. az összevont telepítési eljárás szabályait,423

26. a 6. § (2) bekezdése szerinti határidőt,

27. a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű épületek telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan a beépítés szabályait,424

28. az építésügyi monitoringrendszer létrehozásáról, az adatforgalom rendjéről, a monitoringrendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat,425

29.426 a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölését, feladat- és hatáskörét, valamint - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az illetékességi területük lehatárolását,

30. az egyes - nem hatósági - építésügyi igazgatási és települési műszaki feladatokat ellátó települési önkormányzatok körét, a feladatellátás feltételeit, illetékességi területük lehatárolását, a tevékenységet ellátók képesítési és foglalkoztatási feltételeit,

31.427 a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartásának létrehozásáról, az adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról, az adatok védelméről, a nyilvántartási rendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat,428

32.429 az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályait430

rendelettel állapítsa meg.

(1a)431 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építményekre a fenntartható kereskedelemmel összefüggő építésügyi és környezetvédelmi, valamint kereskedelmi követelményeket,

b) az 53/F. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság összetételét és működését, továbbá432

c) az 53/F. § (3) bekezdése szerinti felmentés iránti eljárás sajátos szabályait433

rendeletben állapítsa meg.

(1b)434 Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körét, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmát rendeletben állapítsa meg.435

(2)436 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy

1.437 a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,

2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó szabályokat,

3. a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait,

4. a területek biológiai aktivitás értékének számítására vonatkozó részletes szabályokat - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben -,

5. az igazgatási eljárásokban alkalmazandó telekár számításának szabályait,

6.438 az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlásában a tárgyévre megállapított minimális építőipari rezsióradíj, vagy az ajánlás hiányában az előző évi minimális építőipari rezsióradíjnak a KSH által közzétett inflációs rátával növelt mértékét

rendelettel állapítsa meg.

(3)439 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendelettel állapítsa meg

1. a szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,

2. az építésügyi hatóság által nyújtott szolgáltatás díjának mértékét és a díjfizetés részletes szabályait,

3. az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető igazgatási szolgáltatási díj mértékét, annak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(4)440 Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi hatóságok illetékességi területét önállóan, valamint a telekalakítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés részletes szabályait az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendelettel állapítsa meg.441

(5)442 Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az építmények létesítésének közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeit a miniszterrel, valamint a sajátos építmények esetén a sajátos építményfajták szerint illetékes miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg.

(6)443 Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a helyi építészeti értékek védelme érdekében

1.1. a védetté nyilvánításról,

1.2. a védettség megszüntetésének eljárási szabályairól,

1.3. a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönzőrendszer mértékéről és módjáról

szóló szabályokat,

2. a településkép védelme érdekében a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló szabályokat,

3. azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályait,

4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat,

5.444

6. a helyi építési szabályzatát,

7. a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.

(7)445 Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a helyi építészeti értékek védelme érdekében

1.1. a védetté nyilvánításról,

1.2. a védettség megszüntetésének eljárásáról,

1.3. a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönzőrendszer mértékéről és módjáról

szóló szabályokat,

2.446 fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait,

3. a fővárosi rendezési szabályzatát,

4.447 a Duna-parti építési szabályzatát,

5.448 a Városligeti építési szabályzatot.

(8)449 Felhatalmazást kap

a) a fővárosi kerületi önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig a fővárosi településszerkezeti terv területfelhasználásnak megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő építési övezetet, övezetet állapítson meg,

b) a fővárosi önkormányzat, hogy 2014. június 30-ig, amennyiben a keretövezet változtatása szükséges, a fővárosi szabályozási kerettervet módosítsa. 

Ha ebben találsz bármit, ami alapján a közgyűlésnek piszlicsáré ügyekben joga van bármire, lenyelem a kalapon! 

Ismét leírom, mert látom, hogy nem értitek (Ez utoljára a negyvenes években volt) a lényeg, hogy nem szelektálhat, nem thete megkülönböztetést a tagja között!

Ezért abban a kérdésben hogy valaki induljon-e, vagy sem (ami a címe ennek a cikknek) a kamarának semmi illetékessége nincs!

Ryhe

Én tudom, hogy az építészek úgy undorodnak a jogszabályoktól, mint ördög a tömjénfüsttől, de tessék elolvasni azokat!

Már csak azért is mert a kamara, továbbképzési kötelezettség teljesítésnek ismerei el - holnaptól - azt, ha valaki (természetesen olyan kivételezett, aki egyáltalán hozzájuthat), részt vesz a jogazsábályok előkészítésben, véleményezésében, stb., stb.

zim
2014.03.19.
11:55

@Hartmann György Sándor: Elárulom:)  Az alábbiak mind a kamarai törvényben vannak:

 “Az országos kamarák a(z) … építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében … közfeladatokat” látnak el.

 „A kamarák szakterületeit érintő - jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében az illetékes kamarának véleményezési és az arra jogosultnál kezdeményezési joga van.”

 Az országos kamarák „figyelemmel kísérik és nyilvántartják a tevékenységi körüket érintő országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását”

Tehát itt lehetne, és kellene (!) szakmai cezúrát húzni az építészeti tevékenység mibenlétéről. Valóban csak a vonalhúzogató kisiparosságot tekintjük az építészeti tevékenységnek...? Vagy magában foglal-e az építészeti tevékenység egy felelős gondolkodást a fenntartható fejlődésről, a nyugati világban általánosan elfogadott városfejlesztési elvekről..?

 

Szintén a kamarai törvény mondja ki, hogy a Kamara igenis kimondhat szakmai véleményt:

 „A szakmai tagozatok a saját szakmai területüket illető ügyekben véleményezési joggal rendelkeznek, amely a kamarai állásfoglalások előkészítése során az érintett szakmai tagozattól nem vonható el.

Több érintett szakmai tagozat eltérő véleménye esetén az országos kamara elnöke vagy az általa kijelölt tisztségviselők a tagozatokkal történt egyeztetés alapján alakítják ki a kamara állásfoglalását.

 Az országos kamara szakmai állásfoglalásától a területi kamarák és a szakmai tagozatok nem térhetnek el.”

A MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozata meg is fogalmazta a saját jól alátámasztott negatív véleményét. Vajon kialakított-e véleményt a Terület- és Településtervezési Tagozat, és vajon a Kamara végleges állásfoglalása ezen tagozatokkal történt egyeztetés, és az érvrendszerek szakmai alapú, logikai értelmezése révén lett-e megfogalmazva?

 

Továbbá,

Az országos kamarák „együttműködnek a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységet érintő kérdésekkel az országgyűlési és kormányszervekkel, kapcsolatot tartanak más országok szakmai szervezeteivel, szakmai kérdésekben együttműködnek a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel, véleményezik a mérnökök, illetve az építészek - kamara által képviselt - szakmai érdekeket érintő jogszabályok tervezeteit"

"a nemzetközi szakmai előírásokkal összhangban lévő módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek, … kidolgozásával és közreadásával elősegítik a mérnöki és építészeti tevékenység fejlődését"

 

Végezetül, egy szóval sem mondtam, hogy Kamara mondja meg, hogy ki indulhat, ki nem indulhat ezen a pályázatot, vagy hasonlókat. Ez teljes félreértés.

Viszont semmiképpen nem gondolom tartható álláspontnak, hogy a Kamarának a Városliget beépítését célzó pályázat esetében nem lenne mozgástere. Véleménye kialakításánál nem a kiíró látszatdemokráciákat idéző propagandaszövegét illene figyelnie, hanem a tényleges és várható folyamatokról, arról, hogy a közösségi fejlesztéseknek hogyan kellene példát mutatniuk, hogy az Európában a harmadik legszennyezettebb levegőjű főváros esetében mit jelent a 0-10 %-os zöldfelületi aránnyal rendelkező VI. és VII. kerület zöld tüdejének elvágása ezektől a túlzsúfolt kerületektől, milyen társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie egy ilyen léptékű pályázat kiírását, szóval ilyenekről és még egy csomó dologról kellene szakmailag megalapozottan nyilatkoznia.

 Ez az én véleményem.

Hartmann György Sándor
2014.03.19.
12:27

@zim: Utoljára mondom:

a kamar nem asztaltársság, amely onnan toborozza a tagjait, anonnak karja, megszabhatha, hogy ki lehet a tagja, stb. (Ilyen például a tiltakozást szervező csapat, vagy akár a MUT is.), a kamar köztestület, műkösét törvény és jogaszbály határozza meg, és ha nam jól csinálja, a miniszter kiosztja azt a jól megérdelemt két pofont,

vaóljában a tulajdonhoz való jogot is megkérdőjelezi az itt felvonultatott csapat! Vigyázzatok, nehogy terroristának bélyegezzenek meg végül benneteket.

tehát a kamarán kívül, mindenki azt csinál amit akar!

Ez meg az én véleméynem és akkor mi van? Elmondtam. Ennyi még belefér a vélemények szabadság gyakorlásába.

Ryhe

alfoldi2011
2014.03.20.
07:59

@Hartmann György Sándor: Ez egy sajátos jogértelmezés, immár sokadszorra.

De:

a MÉK-nel lett volna lehetősége megfogalmazni SZAKMAI véleményét pl. egy közleményben, mint tette azt a tagozat is, és mégsem állt a világ a feje tetejére, mégsem kapott két pofont senki.

De hallgatott!

lszb
2014.03.13.
22:18

2014.03.10Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Mikolás Tibor, kétszeres YBL-díjas, Széchenyi-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemérem Középkeresztjével kitüntetett építész, a Kelet-Magyarországi Tervező Vállalat - KELETTERV – egykori főmérnöke, műszaki igazgatója, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Tiszteletbeli Elnöke, a Magyar Építőművészek Szövetségének alapító tagja, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszékének volt tanára, Debrecen modern kori építészetének egyik legmeghatározóbb képviselője, életének 90. évében 2014. március 08-án örökre eltávozott közülünk.

Elnézést, hogy ezen hirt itt közlöm. Sajnos nem tudom, hogy mint tudnám mindezt a cimlapon közzétenni.

Tibor és Berci volt két állandó társam és mentorom. Berci - szerencsére - még köztünk van és dolgozik. 

Tibor magára hagyottan és szomorúan visszavonult, élénk levelezésünket is abbahagyta s most ő is eltávozott.

Tibor egy igazi és mindig elegáns úriember volt. Isten veled jó kollegám.

Szabó János

Pákozdi Imre
2014.03.14.
05:32
lecsó
2014.03.13.
18:24

A lakosságnak természetesen jogában áll elmondani a véleményét, senki nem tiltja. Pont azért, mert senkit nem is érdekel a kormány részéről, hiszen úgy van kitalálva a projekt, hogy NULLA lakossági részvétellel lehessen megvalósítani - leszámítva persze az adófizetést. Legnagyobb szerepe ebben a folyamatosan reklámozott UIA-nak van: ha ők rábólintanak, akkor mindenki más csak akadékoskodhat. És ezt támasztja alá a kormányzati eljárás nem kimondottan kooperatív-konzultatív, kompromisszumkész módja is. Legyen szó akár (nem létező) lakossági vitafórumokról, akár (nem) nyilvános bizottsági ülésekről, civil javaslatok figyelembe(nem)vételéről, vagy bármi hasonlóról, amiről azt gondolnánk, része egy ekkora beruházásnak.A Védegylet lépését is lesöprik, méghozzá csalárd módon. Amihez szakmai szervezetek is asszisztálnak. Szépen vagyunk."a házak tetején vezetett autópálya"Ha jól emlékszem, Foster egy biciklis felüljáró komplexumot javasolt nemrégiben...Vajon mit csinálna Pesten, ha szabadkezet kapna? Bár erre már láttuk a választ."nem lesz nehézsége a Városligeti és az itt leirtak közötti – meglehetősen lényeges – különbséget felfedezni."A kérdésfeltevés, mint azt a Városliget iskolapéldája is mutatja, megszabja a lehetséges válaszokat. De mi van, ha valaki megpróbálja kijavítani a rossz kérdést, miközben erre nincs "joga"? És kizárólag a beruházás vezetőin múlik, hogy képesek-e túllépni a saját jellembéli hibáikon (esetünkben a váratlanul jött korlátlan hatalommal való visszaélés csáberején)?

mB
2014.03.13.
21:13

@lecsó: "Vajon mit csinálna Pesten, ha szabadkezet kapna?" - bocsánat, ez nagyon rossz kérdésfelvetés: jövőképpel, határozott célokkal rendelkező városban senki nem kap "szabad kezet": a lényeg a "szabad kézzel" szemben pont egy nagyobb koncepcióba való illeszkedés, a hosszútávú szemlélet, ennek hiányában persze átkozhatjuk a "sztárépítészt", de lehet hogy a szabályokat kellett volna meghozni mielőtt felszaladnánk a focipályára - nehéz a kezezést azon számonkérni akinek még arról se szóltak hogy a mostani játék neve futball.

(Ezért rossz példa a "felüljáró-komplexum" is: nem valami tervezői önkényről, hanem egy olyan bicikliútról van szó, amit az ottani városi biciklisták ötletéből kiindulva bocsátottak vitára, majd eg  próbaszakasszal tesztelik Londonban, az autóközlekedés (így a szennyezés, a zsúfolt utak és parkolók) cssökkentésére. Szerintem irigyelhetjük a gondolatot:

Foster: emelt bicikliutak terve Londonba!Idézet a hírből (kiemelés tőlem):

"A tervező csapat most egy megvalósíthatósági tanulmányon dolgozik"...

Pákozdi Imre
2014.03.13.
22:00

@mB: Igen, nagyon rossz kérdésfeltevés a sztárépítészi "szabad kézre" vonatkozó kérdés, de pont ennek a projektnek a kapcsán reális. Az első körös pályázatok beadásának határideje ui. máj. 27., a Városligeti Építési Szabályzat megalkotásának határideje pedig jún. 30. Az építész urak (és hölgyek) tehát szabad kézzel álmodhatnak, csak a 25 és a 40 m-es magassági korlátot kell betartsák - legalábbis a beadott terven. Igen: se szintterület-mutató, se párkánymagasság, se a Hermina út beépítési magasságához való illeszkedés (konkrétan pl. a hipotetikus, új Nemzeti Galéria + Ludwig Múzeum nevű fölöslegességek esetén; fölöslegesek, mert jó a "régi", a 10 illetve 48 éves, jelenlegi épület is). Az a gyanúm, hogy itt az építési szabályzatot fogják a zsűriző szíveknek leginkább kedves tervhez igazítani. Azután pedig a fiókból megmutatott, adott esetben 65 méter magas titkos álmot is megépíthetik, mert az új Szabályzat - ki gondolná, hogy ez lehetséges, pedig a rendszerben benne van - persze, csak kivételes esetben megengedhet majd, mondjuk 65 métert is...

Hartmann György Sándor
2014.03.13.
22:03

@lecsó: Kedves Lecsó!

És a lakosság el is fogja mondani a véleményét. Papcsák mester éppen most szavaztatja a zuglóiakat a Ligetről.

De szerintem a zuglóiaknak sokkal több minden fáj, mint a Liget, a meg nem épülő metrótól, az M3-as bevezetőjén át, a Kerepesi úti dugókon, a használhatatlan Hungária körúton át, mint a Liget. És akkor nem tudom mit ír le Pákozdi úr, hogy a 16000 olvasás és az 1500 tiltakozás ellenére Zuglóban 40 ezren támogatják.

Erről ennyit.

Ryhe

Viszont csak meg kell nézni a főváros 2030-as fejlesztési tervért. Urbanisták, tájépítészek, településtervezők – a jövő üdvöskéi, mert 2014-től csak ilyen diplomával lehet ilyen jogosultságot kapni -, és mérnökök kutyulták. A ligetről valójában nem is írtak semmit.

Így marad a Dózsa György út országútnak, a Körvasút sori kiváltó út a következő 20 éves tervben valósul meg, az autópályákról ömlik a sok személyautó a városba, stb., stb. Ezekhez képest a Liget, bakfitty!

Pákozdi Imre
2014.03.13.
22:08

@Hartmann György Sándor: Magának bakfitty. Világos, hogy mindíg van kb. 15 elvi jelentőségű ok a soron következő cselekvés fontosságának lebecsülésére.

bardóczi
2014.03.14.
06:45

@Hartmann György Sándor: "A ligetről valójában nem írtak semmit"

vesd össze:

"Városszerkezeti, városképi szempontból kiemelten védendő  karakterű  összvárosi jelentő ségű  terület többsége a Nagykörút és a budai oldal körútja által közrezárt területre esik, valamint ide tartozik Budapest két nagyon jelentős zöldfelülete és egyben történeti kertje is a Margitsziget és a Városliget. Ezeknek a részeknek többsége műemléki jelentőségű terület és a világörökségi terület is ennek a részét képezi."Budapest 2030, 25. oldal

"A Budai Vártól a Belvároson és az Andrássy úton át a Városligetig húzódó kulturális tengely építészeti és kulturális értékeit tekintve európai mércével is kiemelt fontosságú (Magyarország a historizmus építészetében világelső), amit jelez a terület világörökségi besorolása is, ezért megőrzése és értékeinek kibontakoztatása, hozzáférhetővé tétele a nagy nemzeti feladatok közé tartozik. Az Andrássy negyed nemcsak a negyednek és intézményeinek és a Városligetnek garantálhat európai hírnevet, hanem emeli a főváros és az ország turisztikai vonzerejét, javítja országunk nemzetközi képét, így az országimázs szempontjából kiemelt fontossággal bír.""A fejlesztési feladatok meghatározásánál is figyelembe kell venni, hogy bár egyes beruházások a város egészének fejlesztését szolgálják, azok tervezésénél és megvalósításánál azonban a városkaraktert meghatározó sokszínűség nem beáldozható szempont. Ez azonban csak úgy érhető  el, ha történeti kutatásokra alapozva tisztázzák és pontosan meghatározzák illetve lehatárolják azokat az elemeket, melyek megőrzése elengedhetetlen, majd integrálják az egyes kerületi és ágazati szabályozásokba is. A védett értékek részletes kataszterének megújítása, pontosítása, a magánberuházók érdekeltségének ösztönzése, támogatása mellett elengedhetetlen az épített örökség népszerűsítése, megismertetése az ott élő  városlakókkal."Budapest 2030, 44. oldal

lecsó
2014.03.14.
21:22

@mB: "bocsánat, ez nagyon rossz kérdésfelvetés: jövőképpel, határozott célokkal rendelkező városban senki nem kap "szabad kezet":"Rosszindulatból írtam: én hibásnak tartom a biciklis elképzelést, Pesten pedig "szabadkézi" rajzoknál egyelőre nem jutott tovább. A zeppelineset bárhová le lehetne rakni a világon, a csepeli meg egy túlzsúfolt lakótelepre emlékeztet. De kétségtelen, hogy Magyarországon inkább a beruházók szoktak szabad kezet kapni."A ligetről valójában nem is írtak semmit."Elvben az jó. Egy park vagy van, vagy nincs (mert megfejlesztették a megfejlesztők). Ha van, mindegy, mi van benne: tó, szökőkút, ilyen fa vagy olyan, a lakosság számára így is, úgy is park lesz. (Ha a múzeumosok a /potenciális/ zöldterületen kívül építkeznének, mindenki őket tapsolná.) És normális körülmények között az sem téma, hogy gondozni, takarítani kell, hiszen ettől is normális.

mB
2014.03.15.
10:29

@lecsó: "én hibásnak tartom a biciklis elképzelést" - nincs ezzel gond, izgalmas lenne a maga helyén megvitatni; a HATALMAS különbség az hogy Londonban az ötlet a.) idejekorán nyilvánossá lett téve, b.) a biciklis szervezetek támogatásával és együttműködésével született (nem tudok ugyanakkor olyan szervezetről, ami tiltakozna ellene), c.) most készül egy hatástanulmány mielőtt a dolog éles és végleges lenne. MINDENNEK köszönhető hogy a dolog tudható, érthető, vitatható és megvitatható - s MINDEZ hiányzik a Múzeumnegyednél: ezért rossz a példa, nem jó párhuzam.

"A zeppelineset bárhová le lehetne rakni a világon" - ismét csak nem: CSAK oda ahol nincs átfogó jövőkép, hosszútávú terv, hanem kapkodás, ad-hoc döntések felelőtlen sora. Lehet így aztán az egyes javaslatokért a mindenkori építészt kárhoztatni, valahogy mégis azt érzem hogy a város feladata volna a saját értékeire vigyázni...

lszb
2014.03.13.
15:18

Úgy tünik, hogy a sértegetés és a lenéző stratégia váltja fel a vitát. Nos legyen úgy. Vállalom mindazt melyet a professzor úr oly’ részletesen taglalt képességeim meghatározását illetően. Valóban kisiparos vagyok és csupán vonalakat húzogatok.

Nem is oly’ régen a UofT épitész és kerttervező szakán tanitottam két szemesztert. „Case Studies” (eset tanúlmányok) volt a feladatom, azokról tartottam előadásokat. „Akadémikus” társaim hasonló vita készsége késztetett arra, hogy – a dékán kérése ellenére – visszavonjam megbizásomat. Nem tanitok tovább. Maradok kisiparosként.

Paris emlitése juttatta eszembe, hogy annak idején a „Tete Defense” pályázaton tervem azon négy között szerepelt, melyeket az akkori köztársasági elnök elé terjesztettek döntésre. Jogosan a néhai J. O. von Spreckelsen nyerte az első dijat. (Élvezet volt társalogni vele annak idején.) Tervem – ugyancsak jogosan – a második dijasok között szerepelt. (Annak idején Crang and Boake Architects samesze voltam.) Kisiparos képességem igazolására megemliteném még a Grand Buildings (London, England) pályázaton elért eredményemet is. (Még akkor is ugyanazon épitész iroda samesze voltam.)

Csupán a hitelesség érdekében, ide másolom  az emlitett párisi pályázat – sajnos – angol nyelvű meghatározását. Nem forditom azt magyarra. Gondolom a professzor úrnak nem lesz nehézsége a Városligeti és az itt leirtak közötti – meglehetősen lényeges – különbséget felfedezni.

“The plan was first announced on 17 September 2007 during the inauguration of "La Cité de l'architecture et du patrimoine", when Sarkozy declared his intent to create a "new comprehensive development project for Greater Paris". The project was organized by the French state, with the Minister of Culture and Communication charged with coordinating the consultation process.[2]

In 2008 an international urban and architectural competition for the future development of metropolitan Paris was launched. Ten teams gathering architects, urban planners, geographers, landscape architects will offer their vision for building a Paris metropolis of the 21st century in the post-Kyoto era and make a prospective diagnosis for Paris and its suburbs that will define future developments in Greater Paris for the next 40 years.[2]

The architects leading the ten multi-disciplinary teams were: Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Antoine Grumbach, Roland Castro, Yves Lion, Djamel Klouche, Richard Rogers, Bernardo Secchi, Paola Vigano, Finn Geipel, Giulia Andi, and Winy Maas.[3]

Originally there was some suggestion that the local government structure of the Paris region would be reformed, by creating an integrated urban community encompassing the City of Paris and the surrounding Petite Couronne,[4] but this part was later abandoned because it proved unpopular with the mayors and local councils of the Île de France region.[5]

An exhibition titled "Le Grand Paris de l'agglomération parisienne" presented the results of the consultation process from 29 April to 22 November 2009.”[2]

(Feltűnő, hogy  vonalhúzogatók vezetik a csoportokat.) Továbbra is sok sikert!

bardóczi
2014.03.13.
17:39

@lszb: Ó ez nem volt önnek címezve. Kinek nem inge...(amúgy Párizs és a Városliget ügy között tényleg van egy nagyon lényeges különbség: az a pályázat Párizs jövőbeli fejlesztéseit, elképzeléseit igyekezett meghatározni, míg Budapest megragad a markás jövőképek nélküli, ad-hoc módon végrehajtott, átgondolatlan fejlesztések mezsgyéjén.)

mB
2014.03.13.
18:01

@bardóczi: Bizony, Páris érdekes és tanulságos párhuzam - 2011-ben volt itt a Fugában a Paris 2030 című kiállítás (helyesebben Grand Pari(s)) - igen: ők 2030-ig gondolkodnak előre, legalább, bátran, átfogóan, sőt: kiállítva, közszemlére és vitára bocsátva!...

Lazzlo
2014.03.13.
12:53

London 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok London "jobbá tételéhez", a "sűrűség fokozásához" 1937-ből.

Szerencsére nem valósultak meg... Pedig ötletekben nem volt hiány, pl. a Hyde Parkot kettészelő autópálya, a Trafalgar téren parkolóház, a házak tetején vezetett autópálya...

Pákozdi Imre
2014.03.13.
12:39
lszb
2014.03.12.
18:10

Fogalmam sincs arról, hogy mit jelent az, mely szerint az ötlepályázat javarészt városépitészeti volt annak igénye nélkűl. Azt sem értem, hogyan lehet a helyszin meghatározása hiányában pályázatot kiirni. Mit tegyen a vonal behúzogató, ha nem ismeri a várost/városrészt/vagy azon komponenseket, melyek esetleges döntését befolyásolhatják? (Ez nem csupán egy „kűlföldire” vonatkozhat!) Csak akkor lehet szép tömegeket berakni a fák alá, ha tudjuk a tömegek tartalmát és a fák helyét. (Szerény tudásom szerint, mindazok melyre utalnak, talán egy környezet tanúlmány/ felmérés/ megvalósithatóság/ látogatottság stb kategóriájába esik. Én nem vitatom, hogy létezik még más alkalmas(?) hely is a negyed létrehozására, ugyanakkor  sejteni vélem a kiiró szándékát is. (Már leirtam miért, nem ismétlem.))

A lezajlott ötletpályázat egy meghatározott helyszinre volt kiirva s ezen tény nem változtat azon, hogy kik ellenzik és kik értenek egyet azon helyszinnel. Az elmúlt események bizonyitják, hogy akadt néhány vonal behúzogató, akik másként itélték meg az egész ügyet.

Nem a vonal behúzogató feladata, hogy itéletet mondjon az felett, hogy a jogszabályok másak voltak azelőtt a jogszabály előtt, mely az előzőket figyelmen kivűl hagyta. A vonal behúzogató állást foglalhat az ellen (csatlakozik jelen tiltakozáshoz) vagy az mellett (behúzogatja a vonalakat) sőt vállalkozhat egy harmadikra is és követi az alternative javaslatban foglaltakat.

Természetesen, a lakósságnak tökéletesen jogában áll ellenvéleményt kifejezni. Valaki megfenyegette az ellenzőket? Ha úgy van, én soha nem hallottam olyan esetről. Ime ezen fórum: egy tiltakozó nyilatkozat, mind magyarúl mind angolul. (Ha jól követem az itt irottakat, akkor egy angol nyelvű felhivás egy kűlföldi magazinba is bekerűlt.) Én javasoltam az előzőekben, hogy fordúljanak a UIA-hez is. (Titkárságukon még az „adminisztráció”  árát is megkérdeztem.) Felhivásukat közzétehetik bármelyik ország központi szakmai egyesületénél. (Köztük az RAIC-nál is.) Tudassák az egész világgal problémájukat s érveljenek mindazzal, amit itt jelentetnek meg. Senki sem akadályozza meg önöket s bizonyára lesznek csoportok, akik teljes támogatásukról biztositják majd mindazt, melyet itt oly’ részletesen elemeznek. Mind fenti az önök joga és előjoga is.

S mind fentieket cselekedvén mondjanak itéletet azokról, akik másként vélekednek.

bardóczi
2014.03.12.
18:42

@lszb: Hát mondom én, hogy nem fogja érteni. Szerintem azért kéne legyen különbség gondolkodó, alkotó, építő ember és vonalbehúzogató kisiparos között. Ez bármennyire moralizálásnak tűnik, az építész akkor is állást foglal, ha néma marad és behúzogatja azt a vonalat olyan helyre, ahová erkölcsi, morális értelemben tilos volna behúznia. Szerintem egyébként, ha az a vonalhúzogató kisiparos nem ismeri a várost, városrészt, vagy adott döntések komponenseit, nem érti a társadalmi igényt, a társadalom rezdüléseit, akkor nem tud megfelelő (társadalmilag hasznos) tervet létrehozni és felelőtlenül jár el, ha csak úgy vonalhúzogat. Ezt az embert én nem is nevezném építésznek, tényleg jobb szó rá a vonalhúzogató kisiparos.

"Azt sem értem, hogyan lehet a helyszin meghatározása hiányában pályázatot kiirni." Nos lehet, hogy egy pusztán épületekben gondolkodó számára ez problémát okoz, de pl egy világszinten is ismert példát megemlítenék. Ilyen volt a 2009-es "Le Grand Paris 2030 competition" (is). Ha figyelembe vesszük, hogy ezeknek a ma meglévő, a Galéria esetében városszerkezeti jelentőséggel is bíró múzeumok áttologatásnak jelentős hatása lesz arra, hogy miként formálódik a város, hogy mire költjük szűkös anyagi lehetőségeit, ezt az eljárást, ami történik, még jelentősebb (elemi) baklövésnek tartom. A négyes metró szindróma ismétlődik. Haszontalant vagy egyenesen károsat, fenntarthatatlant nagy anyagi áldozatok árán, prezstízsből, egy torz jövőkép mentén. Így tudnám ezt összefoglalni.

lszb
2014.03.12.
13:55

Az ötletpályázat nem csupán városépitészeti pályázat volt. Bár nem tudom ,hogy  az urbanisztikai igény pontosan mire utal, az egész sokkal összetetteb volt annál, még  alapterületi meghatározásokat is tartalmazott. Ismételten kérem a program és a kérdésekre adott válaszok elolvasását.

Pályázatokra – ötletpályázatokra is – rendszerint meghatároznak egy helyszint. Nem tudok olyan pályázatokról, melyek egy egész város területét jelölik ki helyszinként.  Ez az ötletpályázat sem határozta meg Budapest teljes területét az ötletek, javaslatok benyújtására.

Igen, igy volt: kell egy múzeumi negyed és itt a Ligetben kell legyen. Igy határozott valaki, akinek erre valószinüleg joga volt. Erre irta/irták ki a pályázatot. Feltételezem/tem, hogy erre oka volt.

Én nem irtam soha olyat, amelyet „lecsó” idézett az alternativ javaslattal kapcsolatban. Különben az alternativ javaslat is itt, a Ligetben akarta a múzeumi negyedet elhelyezni. Igen itt még akkor is, ha másként és más területek bevonásával is, de itt a Ligetben. (Ne feszegessük miért.)

Mind igy igaz: A politikus különösebb elképzelés nélkűl tette közé a feladatot mivel itt – a Városligetben – akart egy múzeumi negyedet létrehozni. Mivel nem tudta hogyan, ötleteket várt s kapott. 47 pályázó szolgáltatta mindazon javaslatokat s a kiválasztott/kijelölt szakmabeliek, hozzáértők stb zsüritagok segitettek a javaslatok elbirálásában. Közösen döntést hoztak. Voltak nyertesek és vesztesek.

Általában ez a folyamat igy megy. Egy valaki kitalál valamit s a szolgáltató behúzogatja neki a vonalakat. Rendszerint ilyen s hasonló folyamatok eredményeként létesűltek   épületek, útak, vasútak, falvak, városok, jelentősebb és kevésbé jelentős együttesek. Nem tudom, hogy ez városépitészet-e vagy sem. Mint vonal behúzogató, én csupán annyit annyit tudok, hogy minden éremnek három oldala van.

bardóczi
2014.03.12.
14:47

@lszb: Az ötletpályázat javarészt városépítészeti ötletpályázat volt, sajnos annak igénye nélkül.  Urbanisztikai jellegű (elhelyezési) ötletpályázatokra gyakorta nem határoznak meg konkrét helyszínt, mert éppen az elhelyezésekre várnak ötleteket. Általában ez az ötlet több annál, hogy egy szép tömeget berakok a fák alá, hanem optimális esetben vizsgálja a megvalósíthatóságot (azaz a jogszabályi környezetet, kiterjedést, az épület térbeli (közlekedési, közmű, zöldfelületi, városszerkezeti) hatásait. Több ilyen volt az elmúlt időszakokban is, ilyen volt például a Csepel szigetcsúcsra vagy a Rákoskeresztúr ökovárosra, vagy a Kormányzati negyed elhelyezésére kiírt is. Nem példa nélküli tehát. Ehhez nem feltétlenül kell az egész várost helyszínként megadni, de ugye ne feledjük el, hogy a Szőcs Géza-féle elképzelés szerinti Andrássy negyed még javarészt az Andrássy út, Hermina út, Dózsa György út villáit, a Nyugati pályaudvar mögötti területet és a Szabolcs utcát célozta meg, de a volt Mária Terézia (Kilián) laktanya is szóba jött, mint Néprajzi Múzeum helyszín. Sajnos azonban a helyszínre a projektirodának volt egy másik, "jobb" ötlete, bár ennek az ötletnek a jóságáról azért erős kétségei voltak azoknak, akik tényleg értenek a várostervezéshez, és erről megpróbálták őket lebeszélni. Ez volt az úgynevezett "egyeztetés"-nek nevezett szakasz.

Hogy mennyire volt joguk ezt a helyszínt kiválasztani, arra egészen pontos választ adnak a korábban közmegegyezéssel létrejött városfejlesztési dokumentumok, városrendezési szabályzatok és egészen konkrét, a magyar építési jogot meghatározó jogszabályok. Semmennyire. Ezért utóbb kénytelenek voltak egy olyan törvényt is (egy hét alatt) összehozni, amely kimondja, hogy az érvényben lévő törvényeket, jogszabályokat és fejlesztéspolitikai dokumentumokat itt nem kell figyelembe venni. Ugyanis ha ezeket figyelembe vesszük, akkor itt bizony bajosan lehetne Múzeumi Negyed. Nem volt joguk, így csináltak magunknak. Hát így..

lecsó
2014.03.12.
15:36

@lszb: Miután a Szépművészeti bővítése elakadt, felmerült a múzeumi negyed ötlete, amit az új kormány előbb államtitkári, majd pedig minden lehetséges szinten felkarolt...és ennyi. Innentől kezdve el volt döntve a "városfejlesztés". Már csak a vonalhúzogatás van hátra. Nem tudom, Torontóban is így működnek-e a dolgok egy hasonló léptékű beavatkozásnál, mindenesetre én ennél az esetnél se három oldalt, se közös döntést nem látok. Mert az nem közös döntés, hogy megpályáztatjuk, hogy tujácska legyen vagy zöldtető. Az önbecsapás."Erre irta/irták ki a pályázatot. Feltételezem/tem, hogy erre oka volt."Érdekes lenne tudni, vajon a bírálóbizottság külföldi tagjai mennyire vannak tisztában Budapest konkrét problémáival, pl. hogy ezt a 150 milliárdot mennyire értelmetlenül és környezetromboló módon szándékozik elkölteni a kormány, miközben máshol ezen pénzek töredékének a töredéke is hatalmas előrelépés lehetne. A Ligetet parkként használni akarók érdekeiről már nem is beszélve. Pestről nézve evidencia a beavatkozás hibás volta, legfeljebb anyagi érdekből, ismerethiányból, gyávaságból nem szólalnak meg sokan, de külföldön mindebből vajon mi látszik? Valószínűleg ugyanannyi, mintha egy magyar építész menne Tiranába, hogy letegye a maga kortárs dolgát a pályázatban körülhatárolt területre, az azon kívül lévő dolgokkal mit sem törődve.A kiírónak jogában(?) áll kiírni, a tervezőnek jogában áll csak a kiírással foglalkozni, a lakosságnak meg jogában áll csendben maradni. És fizetni. Mellékesen megjegyzem, a projekt kulcsfiguráinak számító miniszter, miniszterelnök, pártoló ex-államtitkár, miniszteri biztos közül egyedül utóbbi budapesti. Igaz, pont ő akarja leginkább beépíteni a Ligetet. Biztos megvan rá az oka.

lszb
2014.03.11.
23:09

Elnézést kérek, de az idézett két mondat nem mond ellent egymásnak. Sőt, a második megerősiti az elsőben irottakat. A politikus különösebb elképzelés nélkűl tette közzé a feladatot mivel itt akart (azaz a Városligetben) egy múzeum negyedet létrehozni. Mivel akaratán kivűl nem volt elképzelése kiiratott egy tervpályázatot annak érdekében, hogy ötleteket kapjon s annak eredményeként  legyen valamilyen elképzelése is. Én igy értettem s igy is irtam. (úgy látszik baj van második anyanyelvemmel)

Én nem vagyok biztos a különböző szervezetekkel való egyeztetések vagy azok hiányának értékeivel. Azt sem tudom, hogy a MUT és a projekt iroda viszonya hogyan s mint alakúlt. Azt sem tudom, hogy mi az Arnstein létrája, amely a részvételi tervezés lépcsőfokait ábrázolja.

(1969 óta sokat változott a világ. Arnstein létrájára engedtessék meg egy sokkal aktuálisabb példát megemliteni. Bizonyára mindnyájan emlékeznek még a „global warming” kifejezésre. Nem tudom, hogy észrevették-e, hogy az a nagyon közel múltban „climat change”-re változott. Miután itt, a nagy Canada-ban az elmúlt 71 napon keresztűl minusz 30 fok Celsius alatt volt a hőmérséklet – időnként minusz 54 fok Celsiusra csökkenvén -  hidegebb, mint a Mars bolygó felszinén -  valamint a déli sarkon minusz 93 fok Celsiust mértek – csupán egyszer volt hasonlóan alacsony a hőmérséklet – megváltozott a „slogan”. Nagyra értékelném, ha előző példám – mely a politika érdek- szféráját szeretné tükrözni – nem lenne irottaim ellen felhasználva. Pontosan tudom, mi történik körülöttünk.)

Amit tudok illetve amit olvasván interpretáltam az az, amit leirtam a lezajlott pályázattal kapcsolatban. Amit tudok az a pályázat szövege valamint a kérdésekre adott válaszok jelentése.

Az is világos volt, hogy bárki azon a pályázaton résztvehetett. Senkinek nem volt megtiltva a részvétel. Ott volt a lehetőség a „jó terv” beadására, a számitások és grafikonok mellékelésére. Egy megfelelő beépitési javaslat még többet is segithetett volna. Mint irottam volt (s talán ebben egyetértünk): a baj a jury-vel volt. Minden tisztelet a főépitészeknek, múzeológusoknak, közéleti személyiségeknek de néhány gyakorlatibb (nem gyakorlottabb) szakember s feltétlenűl egy kert-tervező (talán éppen Ön) jelenléte segitett volna. Természetesen a legnagyobb segitség egy jó terv lett volna. Jó terv, mely nem darabolja fel esetlegesen a parkot, mely nem épiti azt körben-körbe vizszintesen és függőlegesen hullámzó átlátszó burkolattal, (bocsánat nem sértés, roppant bravúros computer technika), jó terv, mely értékeli a parkot s minimális beavatkozást javasol s talán valóban egy „negyedet” hoz létre és még a Hősök Tere-vel is törődik.

Én értem, hogy mi a tiltakozás lényege. Azt is vélem érteni, hogy a politikus miért itt és miért „negyed” formájában „akarja” az egészet létrehozni. Én a politizálással nem értek egyet. S egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a jővő kit igazol majd.

 

 

bardóczi
2014.03.12.
07:41

@lszb: Mondtam, hogy észre sem fogja venni, ez mekkora ellentmondás. Azt írja ugyanis, hogy az ötletpályázat nyitott volt az ötletekre. Kérdezem én: hogyan lehet egy urbanisztikai igénnyel kiírt ötletpályázat nyitott, ha egyetlen darab helyszínt, helyrajzi számot céloz, és eleve eldönti: a Ligetben kell a múzeumi negyed?

lecsó
2014.03.12.
09:01

@lszb: "A politikus azt határozta el, hogy itt akar egy múzeum negyedet, de garantálom fogalma sem volt arról, hogyan s mint. Segitséget várt és kapott."A segítségre az volt a válasz, amit ide is beidéztek valahová: az alternatív javaslat készítői hazudoznak és hülyeséget beszélnek, valószínűleg politikailag motivált okok miatt. "A politikus különösebb elképzelés nélkűl tette közzé a feladatot mivel itt akart (azaz a Városligetben) egy múzeum negyedet létrehozni. Mivel akaratán kivűl nem volt elképzelése kiiratott egy tervpályázatot annak érdekében, hogy ötleteket kapjon s annak eredményeként legyen valamilyen elképzelése is. Én igy értettem s igy is irtam."Akkor tehát ez a városépítészet. Egy politikus kitalálja, a szolgáltató meg behúzogatja neki a vonalakat.

Pákozdi Imre
2014.03.12.
09:30

@lecsó: Idézet Preisich Gábor "Budapest Városépítésének története 1945-1990" c. művéből (35. old., első két oszlop, az idézett időszak: 1952): "Jelentős beruházásokról ill. azok elhelyezéséről ... [nem a Főváros, hanem] a valóságban a magasabb pártszervek döntöttek. Az építési engedélyek kiadása ebben az időben merő formalitás volt .... A lakossági és városrendezési érdekeket semmibe vevő felfogás kirívó példája a Dózsa György út kiszélesítése felvonulási útvonal céljára a Városliget értékes fáinak és a Kotsits Iván tervezte Maria Regnum templomnak az elbontásával. Ezt a pártközpont utasítására - tiltakozásomat semmibe véve - Pongrácz Kálmán tanácselnök rendelte el."

lecsó
2014.03.12.
09:48

@Pákozdi Imre: És az a szomorú, hogy ennek még meg is volt a maga rációja, mert a hely teljesen alkalmas volt arra, hogy tömegeket vonultassunk ide-oda. És más hasonló  talán nem is lett volna. Viszont a múzeumi negyed teljesen helyszínsemleges. Bárhová le lehetne rakni. De mivel az ötletelő ide ötletelte, ezért muszáj ide tenni.

lszb
2014.03.11.
17:45

Nem dolgozom otthon, de pontosan tudom, hogy mi s hogyan megy kis országunkban. (Akárhogyan is van, de még most is magyar vagyok.)

Nem hivatkozom részleteiben arra sem, hogy azon problémák – néhány szerencsés ország kivételével – mindenütt azonosak, legyen az Kanada vagy más s hasonló negativumokkal és komoly bajokkal küszködő ország. Nekem sem hiszi ezt el senki, bár én hiszek az ezen fórumon irottaknak, hiszen jórészt innen is  tájékozódom.

A Városliget-ről van szó.

Ezen fórumon szerzett adatok alapján, a Városliget fővárosunk leglátogatottabb parkja. Néhány múzeum már itt van viszonylag közel is egymáshoz. ( a közel-t illetően, ide kérdőjelt tennék.) Itt van a Hősök Tere is, mely tagadhatatlanúl egy vonzó erő legyen a látogató túrista vagy sem. Itt van az Andrássy út is (a 60-as számmal), mely szépségében vetekszik bármelyik meglévő hasonlóval. S itt van egy szeretett, de rendkivűl gondozatlan park.

2013-ban kiirtak egy ötletpályázatot. Hangsúlyozom: ötletpályázatot. Biztos vagyok abban, hogy a kiiró s azokat háttérből irányitó politikai befolyással rendelkező személy különösebb elképzelés nélkűl tette közzé a feladatot. Kérem olvassák el a kérdéseket és az azokra adott válaszokat. Ötleteket vártak, szabadon meghatározható ötleteket. Volt preferált terület, ugyanakkor lehetőség volt bármit s bárhol is javasolni.  Tessék megvizsgálni a bekűldött és publikált terveket. Nem részletezem itt azokat, a véleményezés az mindenkinek lehetősége és joga.

Az egy óriási lehetőség volt s szerintem mindenkinek lehetősége volt azon pályázaton résztvenni. Az nem lehet egy érv vagy indok, hogy a politikus már elhatározta azt, amit akart. A politikus azt határozta el, hogy itt akar egy múzeum negyedet, de garantálom fogalma sem volt arról, hogyan s mint. Segitséget várt és kapott. Itt volt a szakma lehetősége s a szakma itt hibázott. Az helyett, hogy egy koncentráltan elhelyezett „nagy egy” ( a jury által használt kifejezés) lett volna elfogadva, egy széteső és koncept nélkűli terv-tervsorozat vált a preferált séma. Minden terv olyan, mint a jury. Én nem annyira a politikust itélném el, mintsem a jury-t.

A jelenlegi kiirás a legrosszabb terv javaslataira épűl fel. Itt az alapvető baj. Ebből eredően sok helyen lesz épitkezés, sok öreg fa hal majd meg, sok parklátogató lett kitiltva régi sétaútjáról s sokan nem értik majd, mindez miért is történik. (S ráadásúl a program tele van olyan komponensekkel, melyek ismétlése teljesen felesleges pazarlás.)

Szerintem most már egyetlen dolog marad és az, hogy próbáljunk meg kijönni a létező „legbarátibb” megoldással s én remélem, hogy lesz ilyen.

bardóczi
2014.03.11.
18:15

@lszb: "Biztos vagyok abban, hogy a kiiró s azokat háttérből irányitó politikai befolyással rendelkező személy különösebb elképzelés nélkűl tette közzé a feladatot."

"A politikus azt határozta el, hogy itt akar egy múzeum negyedet, de garantálom fogalma sem volt arról, hogyan s mint."

Nem azért, mintha megszerettem volna a visszaidézések sorát, kedves lszb úr! De e két mondata gyökeresen ellent mond egymásnak, s talán észre sem veszi.  Bizony itt van a kutya elhantolva. Egy urbanisztikai jellegű ötletpályázatnak, pláne ha előzetesen a Magyar Urbanisztikai Társaság a helyszínnel kapcsolatban éles, erős, nyilvános és határozott kritikát fogalmazott meg a projekt-elképzeléssel és a helyszínválasztással szemben, elnöksége pedig demonstratíve megtagadta a pályázat zsűrijében való résztvételt, nem szabadott volna egy adott helyszínt kiválasztva "itt akarni" a múzeumi negyedet. A projektiroda a MUT-al történt megbeszélést is egyeztetésnek tekinti és kipipálta, hogy az egyeztetés megtörtént. Az eredménye már nem érdekes számára. Szakmai szervezetek, egyetemi műhelyek, magánszemélyek, tervezők, volt főépítészek folyamatosan jeleztek a projektgazda felé: nem lesz ez így jó. A prekoncepció nem megalapozott. A jelzések süket fülekre találtak. "egyeztetések megtörténtek". Pipa.Sherry R. Arnstein 1969-ben tette közzé az azóta csak Arntein létrájaként emlegetett ábráját, amelyben a részvételi tervezés lépcsőfokait ábrázolja. Ezek alulról felfelé: (manipulation, therapy)=non participation, (informing, consultation, placation)=tokenism, (parnership, delegated power, citizen control)= citizen power. Ami a Liget Budapest projekt kapcsán történt és történik nyilvánosan, az a létra első foka. Manipulation. A Városliget+ munkacsoportnak sikerült ezt feltornásznia a negyedik, Consultation fokra magát egy kegyelmi pillanat erejéig, de én azt gondolnám, hogy a város jövőjét alapjaiban befolyásoló közberuházás esetén (ne feledjük, hogy a teljes Várnegyed, belváros, Városliget további sorsa függ ezen a projekten) a normális attitűd legalább egy hatodik fok (Partnership) elérése lenne. Ehhez képest a dolog hamar visszahullt a "manipulation" szintre, a létra fokai meg leszakadtak. Ez nagyon gyenge. Tákolmány. Többet vártam és várok el. Adófizetőként, városi polgárként, felelős mérnökként. 

 

lecsó
2014.03.12.
09:11

@lszb: "Szerintem most már egyetlen dolog marad és az, hogy próbáljunk meg kijönni a létező „legbarátibb” megoldással s én remélem, hogy lesz ilyen."

Mivel eddig csak egy ötletpályázat történt, ezért semmi akadálya, hogy elölről kezdjük az egészet. A legbarátibb megoldás az lenne.

mB
2014.03.12.
09:37

@lecsó: ...még egy dolog marad: ha a kiírók elszerencsétlenkedik az egészet és amilyen előkészítetlen volt a program és a helyszín (és a hatások), ugyanolyan színvonalú lesz a propaganda. Első lépés: a pályázat meghirdetődött a német wettbewerbe aktuell honlapon - magyarul... :-)

klikk:

wettbewerbe-aktuell.de...UngarnBudapest+A+Nprajzi+Mzeum+j+pueletnek+megtervezse.html

Ungarn-Budapest: A Néprajzi Múzeum új épületének megtervezése

Originaltext

Tervpályázati kiírás A tervpályázati kiírás a következő irányelv hatálya alá tartozik: 2004/18/EK irányelv

ebben a közegben külön humor:

IV.4.5) Az a nyelv/azok a nyelvek, amelye(ke)n a projektek vagy a részvételi kérelmek elkészíthetők angol.

lecsó
2014.03.12.
09:50

@mB: Na und? Legfeljebb majd megkérünk egy háziépítészt, hogy rajzoljon valami szépet.

lszb
2014.03.11.
13:24

“Bocsánat, Erika, de azt hiszem, sok építész egyszerűen nem fogja föl, hogy itt tényleg a Városliget felszámolásáról van szó. Amiképpen szívbaj nélkül elkezdtek pályázni az Orczy-kert beépítésére is. Részben mentség a dologra, hogy van egy kormányzatunk, amely egyszerűen színvak a zöldre, vakfoltja van az építészeti minőségre és nincs érzéke a több szintes, demokratikus államirányításhoz. Nekik nem kellenek a parkok, nekik szép a Nemzeti Színház és elég a négy évenkénti egyszeri megméretés: két ilyen között hagyja békén őket a nép, álmodni, akarni ott vannak ők. De végső soron - ha úgy tetszik, a merénylet előtti utolsó pillanatban - legalább a magát homo eaestheticus-nak (is) tartó, etikus lényként létezni indult építész meg kéne torpanjon és olyasmit kellene suttogjon maga elé, hogy úristen...”

“Na ez az, amire nincs szükség, Rebeka. Erre a hánytató politikai vádaskodásra. A Nemzet Villamosmérnökeként tudatom magával, hogy 1990-től 1994-gyel bezárólag az MDF-re, azóta pedig mindíg a Fideszre szavaztam, sőt, egy hónap múlva is rájuk fogok. Annak ellenére, hogy Baán László a Fidesz elnökének, a mai kormányfőnek a szekerét véli tolni és hogy nevezett kormányfő meglepő mértékben rest ennek az őt és pártját csúnyán inszinuáló helyzetnek a rendberakására. Tudatom továbbá a sejtésemet, hogy néhány, a tiltakozásban kulcsszerepet játszó építész ugyancsak nem MSZP-szavazóként élte meg a tisztes, érett középkorúságot.”

“. Részben mentség a dologra, hogy van egy kormányzatunk, amely egyszerűen színvak a zöldre, vakfoltja van az építészeti minőségre és nincs érzéke a több szintes, demokratikus államirányításhoz. Nekik nem kellenek a parkok, nekik szép a Nemzeti Színház és elég a négy évenkénti egyszeri megméretés: két ilyen között hagyja békén őket a nép, álmodni, akarni ott vannak ők”

“. A Nemzet Villamosmérnökeként tudatom magával, hogy 1990-től 1994-gyel bezárólag az MDF-re, azóta pedig mindíg a Fideszre szavaztam, sőt, egy hónap múlva is rájuk fogok.”

A fentiek részletek előzetes „véleményekből”.

Lehet, hogy az épitészek (talán sok közülük, jómagam is) nem fogja fel, hogy itt tényleg a Városliget felszámolásáról (demolishing the „Central Park”) van szó. Ezek az épitészek (sok közülük, jó magam is) már csak ilyen nehéz felfogásúak. Nem képesek jó döntéseket hozni még kényszer helyzetben sem s fogalmuk sincs arról, hogy a Városliget mi is valójában s a rombolás az első rendű szempont (no meg a money-money-money).  Átkozzuk csak őket, hiszen ők a hatalom k...i.

A szerencse az, hogy vannak még következetes honpolgárok, akik akkor is arra a pártra szavaznak, ha elégedetlenek is döntéseivel (flat tax maybe?) és mindazt nyilvánosságra is hozzák, akik elmennek a beszámolóra, de gondosan összeállitott pontjaikat nem mondják el (bár nem bólogatnak), akik védik a parkot, melyet ezek a felfogásra képtelen (sok közülük, jó magam is) a hatalmat csak kiszolgálni tudó épitészek felszámolásra itéltek/nek.

Egyszer már irtam s most is irom: nagyon nagyon szomorú ez az egész úgy ahogy van. 

Pákozdi Imre
2014.03.11.
13:43

@lszb: Kanadában élőként talán nem hiszi (nekem pedig végképp nem :-), hogy vannak itthon a Városliget sorsánál fontosabb ügyek is. Még. Mert ha a kormány tovább feszíti a húrt, lehet hogy ez az ügy kulcsmozzanattá növi ki magát. Ha nem most, akkor 4 év múlva. Márpedig ez a Városliget-botrány a második faragatlan merénylet lenne Budapest városképe ellen, a Nemzeti Színház épületének 2002-es odaerőltetése után.

Pákozdi Imre
2014.03.11.
12:37

Kedves Szerk., a petíció eltűnt.

bardóczi
2014.03.11.
12:40

@Pákozdi Imre: A hiba a peticio.com oldalon van. Reméljük javítják hamarosan.

hervasztó
2014.03.10.
10:48

Ettől függetlenül mély respekt bardóczy & Co.-nak, akik érdemi önkéntes munka befektetésével, nem csak egy Free Liget! zászló kilógatásával jelzik, hogy vannak, akik így szeretnék befolyásolni a közvéleményt. Egy jobb világot építenek, még ha én úgy is vélem, hogy az ő életükben biztosan nem épül már fel az, ha egyáltalán valamikor…

Még egyszer: köszönöm nekik!

hervasztó
2014.03.10.
10:46

mottó1: „Építészek? / Linkelni mindig készek, / mint a hintóműszerészek.” (A Kleopátra küldetés [film, 2002], magyar szöveg: Speier David)

mottó2: „Az építészet alapvetően mindig a hatalom kurvája.” (Már nem emlékszem az előadó nevére)

mottó3: „Külföldi mester ez! Épít ez olyan tornyot, hogy a Nagytemplom is kis templom lesz mellette!” (Lúdas Matyi [rajzfilm, 1977], eredeti nyomán szöveg: Dargay, Nepp, Romhányi)

Emlékeztetek a Nemzeti Színház 2000-es, „homlokzattervezős” meghívásos pályázatára. Kik nem utasították vissza a felkérést? Dévényi Sándor, Ekler Dezső, Ferencz István, Karácsony Tamás, Kertész András Tibor, Skardelli György, Vadász György. Én rajtuk kívül mindössze csak egy építészről (aki nem én vagyok és nem is ismerem személyesen) tudom úgy, hogy kapott felkérést, ám visszautasította azt. Akkor mit várhatunk durva tervezési recesszió közepette, ingyenes és piszok vastagon díjazott pályázat esetén?

Emlékeztetek Astana építészetére. Kik rohantak egy egyértelműen antidemokratikus rendszer hívására? Foster, Hadid, Kurokawa, UNStudio, Snøhetta, Coop Himmelb(l)au, BIG… Akkor mit várhatunk egy EU-s tagállam részéről kiírt pályázat esetén?

Pákozdi Imre
2014.03.09.
09:30

Tehát Építészkongresszus, folytatás. Martha Thorne jó szándékkal, mintegy gondolatébresztésül hozta fel példának a chicagói Millenium Parkot. Ez azonban szinte semmilyen közös vonással nem rendelkezik a budapesti Városligettel. A Millenium Park ugyanis - tavaly májusban, a helyszínen megtapasztalva - egy egyszerre alul- és túlhasznosított, kiegyensúlyozatlan, a Városligetnél jóval kisebb vurstli. Gehry látványosan kócos szabadtéri színpadja a hatalmas nézőtérrel, az idő 95%-ában nem hasznosuló - avagy csak látványként hasznosuló - terület: egyetlen közhasznú tere a grandiózus, mindíg nyitott, föld alatti közvécé. A mellette lévő témapark zárva volt, a Michigan tóhoz iszonyú körülményesen, autópályák fölött levezető (?) gyalogos járdakígyó ugyancsak. Másfelől a LED-es - vagy LCD-s - vízköpő szobrok zseniális alkotások, nyáridőben ott pocskol a város apraja - nagyja, de olyan zsúfolt, hogy az már az élmény rovására megy: az ötvenes-hatvanas évek Dagályfürdőjének mai mása. Nagyon klassz az optikai bab és szépek a kis, jól tagolt virágmezők, de az egész parkocska befejezetlen a Michigan tó felé. Először is a tó alig (practically NEM) elérhető: hatalmas, kietlen partját magán-vitorláskikötők szabdalják, jóval a mindent felemésztő, elemésztő, megemésztő, áthághatatlan, százpályás highway túlsó oldalán. Ez a térfal nélküli, hosszanti határolás tehát megoldatlan. Gyönyörű ugyanakkor az ezzel párhuzamos, város felőli oldal, a Michigan Avenue és a park ottani széle. Grandiózus továbbá az északi határ, a jól sikerült, modern és posztmodern felhőkarcolókkal. Gehry ezek együttese elé, mint hideg és hatalmas, alapvetően semleges textúrájú színfal elé tervezte borzas acél-installációját, a már említett szabadtéri színpadot...

Chicagónak nincs olyan fekvésű, négyfelől épületekkel határolt parkja, mint a mi Városligetünk. A Millenium Park központi fekvésű, de a tó felé megoldatlanul, majdhogynem külvárosiasan nyíló, szép, de korántsem a Ligethez hasonlóan veretes, többszintű, beállt növényállománnyal rendelkező közkert. A Grand Park további, az Art Institute mögött, délebbre nyúló része már más téma, talán jobban is hasonlítható a Városligethez. Ez azonban nem szerepelt a példák között.

Lazzlo
2014.03.10.
15:21

@Pákozdi Imre: Rövid tavaszi séta az egyik kevésbé ismert londoni parkban: A Ruskin Park rövid bemutatása itt. Néhány tanulság talán itt és most megszívlelendő lenne: egy olyan törvény, mely lehetővé tette hasonló parkok létrehozását (1889), a parkok mai fenntartásának intézményrendszere, a főpolgármester víziója a zöld városról, és arról, hogy mi is az a "sub rosa".

Pákozdi Imre
2014.03.09.
07:35

Tegnap az Építészkongresszuson Baán úrtól megtudtuk, hogy a Városligetet voltaképpen már kétszáz évvel ezelőtt kultúrcentrumnak építették, erős múzeológiai hangsúllyal. A fák szinte csak sutaságból, jobb híján, ideiglenes jelleggel kerültek oda: a Városliget lényege nem a zöld, hanem a Széchenyi-fürdő, a Műjégpálya ("Európa legnagyobb, befedetlenje!"), a Mezőgazdasági Múzeum és a Pecsa. A Városliget lényege továbbá a másik három múzeum (Szépmű, Műcsarnok, Közlekedési), valamint az Olaf Palme Ház. E lényegiség tökélyre vitelének szánják a hat újabb múzeum öt épületét 40 m-es megengedett „építészeti jel” magassággal, valamint a gyermekcentrumot és a többi miegymást.

Az érezhetően Liget Budapest-centrumú (és a projekt mellett érvelni akaró) rendezvény gyakorló építész-előadói többnyire kétségbejtően inadekvát terveket villantottak a vetítővásznon. Mintha csak el akarták volna venni a kedvünket attól, hogy - adott esetben - velük építtessünk a Ligetbe. Kockaházak, terjedelmes üvegmonstrumok, üvegkalicka a fakoronában... Kivétel volt Martha Thorne, tanulságos, helyenként telitalálat-szerű, helyenként vitatható* példáival, amelyek azonban mindenképpen tanulságosak. Az igazi nagy kivételt pedig Mario Botta jelentette, akinek előadása mind gondolatilag, mind anyagában magasan kiemelkedett a többi közül. Életműve igen erős múzeumi vonulattal rendelkezik, ráadásul kiváló előadó, aki olaszul beszélt („ezen a hatalmas nyelven” (Szerb Antal)), jó tolmáccsal. Lenyűgöző volt, dupla vastapsot kapott, köszönjük a meghívását, Cs. P.

* Például a Bobour, tehát a Renzo Piano által tervezett Pompidou Center évtizedek múltán is városépítésszeti merényletnek tűnik. Mintha a párizsi metró központosított légtechnikai egysége lenne. Három oldalról szorosan besajtolva a hagyományos városszövetbe, tömören és esetlenül kilóg, mintegy kitüremkedik belőle, anatómiai képzettársításokat keltő, ott, abban az összefüggésben szinte gusztustalan csőkígyóival. A másik vitatható példát külön hozzászólásban tárgyalom, mert annyira tanulságos.

lecsó
2014.03.09.
18:05

@Pákozdi Imre: "Tegnap az Építészkongresszuson Baán úrtól megtudtuk, hogy a Városligetet voltaképpen már kétszáz évvel ezelőtt kultúrcentrumnak építették, erős múzeológiai hangsúllyal. "

És a közönség mit szól, amikor ekkora ökörséget mondanak neki? Udvariasan bólogat? Mert ugye, az egy dolog, hogy a 200 évvel ezelőtti Pesten valaki kitalál pár kocsmát a fák közé, és egy másik a 2 milliós város parkjának a beépítése.

Pákozdi Imre
2014.03.09.
18:29

@lecsó: Nem bólogatott a közönség. De nem is vitázott. Talán mert - például - a lakásépítések száma az 1984-es 90 ezerről 2013-ban 7300-ra csökkent. Ami azt jelzi, hogy akármi is az oka (amúgy nem mindegy), tragédia van.

bardóczi
2014.03.10.
07:54

@Pákozdi Imre: Idézetek egy meglehetősen jól felkészült bloggertől:

"Kezdettől fogva nem volt világos, hogy a projektiroda miért ragaszkodik olyan makacsul a nagyrétet kettészelő, gyakorlatilag a Városliget legnagyobb kiterjedésű napozórétjét tönkretevő, tájképi kerttől teljesen idegen nyílegyenes, fasorral szegélyezett alléhoz, amely még az elhelyezési ötletpályázatnak is kötelező eleme volt. Most kezdett derengeni, lehet, hogy azt hiszik, ezt Nebbien tervezte, és így hivatkozni lehet arra, hogy ők csak visszaállítják az eredeti állapotot. (Bár akkor szegény tájépítészek kénytelenek lesznek egy viszonylag nagy kiterjedésű mocsarat is tervezni a területre). Nebbien azonban gyűlölte az egyenes vonalvezetésű utakat, ki is irtotta mindegyiket a tervezőasztalon. Most, hogy ez a tény a projektiroda munkatársai számára is kiderülhet, talán elhagyhatják a tervekből az értelmetlen és bosszantó fasort."

"A kiírás 29. oldalán azzal a meglepő kijelentéssel találkozunk, miszerint a Városliget olyan speciális városi közpark, amelynek része bizonyos történeti beépítettség. A továbbiakban azt is megtudjuk, hogy a Liget Budapest projekt ezt a hagyományt folytatja (hogy miért ragaszkodnak egy rossz, már a múlt században is a pestiek tömegeit bosszantó hagyományhoz, arról nem írnak)...Az óvatlan szemlélő, mondjuk egy külföldi pályázó a képen egy épületekkel sűrűn telezsúfolt területet lát, mintegy alátámasztásául annak a sugalmazásnak, hogy a pestiek kedvelt időtöltése és sajátos történelmi hagyománya a közparkokat sűrűn beépíteni. A valóság ezzel szemben az, hogy az 1896-os Ezredéves Kiállítás helyszínrajzát látjuk, azépületek ideiglenes kiállítási pavilonok, melyek 98%-át a kiállítás zárása után haladéktalanul elbontották. Hogy a két nagy kiállítás területhasználata mennyire volt passzió és mennyire a fővárosra oktrojált, kényszerű vállalás, arról korábban már írtam.Mindenesetre nem meglepő ez az érvelési technika, ugyanis előadásaimon rendszeresen szembesülök azzal, hogy a pestiek nem jelentéktelen hányada úgy gondolja,  az Ezredévi Kiállítás épületei a II. világháborúban semmisültek meg, de ha nem, legalábbis a kommunisták rombolták le őket. Azt, hogy a látszatra tetszetős építmények tulajdonképpen díszletek voltak - nem tudják."

forrás: http://ujjealigetben.blog.hu/2014/03/01/egy_gondolat_a_liget_budapest_palyazati_kiirasrol

Pákozdi Imre
2014.03.10.
09:30

@bardóczi: Óriási, különösen, ha elolvassák a Bardóczi által belinkelt teljes posztot. Nem bírom ki, hogy ide ne másoljam az MZS "blogger" által idézett bevezető mondatot, amely mottóként is szolgálhatna a mai helyzethez:

""Majdnem úgy tűnik fel, hogy valahányszor valamely középület számára ingyen telekre van szükség, ezt mindenkor a Városliget fogja megbánni. "(A Középiskolai Tanáregylet budapesti körének levele a Székesfőváros Tanácsához a Városliget liget jellegének visszaállítása iránt - 1897. május 5)

bondosjanos
2014.03.11.
16:09

@Pákozdi Imre: Pákozdi úr, a hétvégi építészkonferencián magam is jelen voltam, és személyesen is, illetve a sajtót olvasva is azt gondolom, hogy pozitív üzeneteket hallhattunk és a beruházás jó oldalát láthattuk meggyőző előadásban, lásd pl. a tervlap összefoglalóját, vagy a HVG vonatkozó cikkét. Nem csoda, hogy a közönség nem vitázott, köztük Ön sem, pedig megvolt a lehetőség.

http://tervlap.hu/cikk/show/id/2744

Az ön felszólálásához mellesleg tenném hozzá, hogy gondolom ön ismert ember, de egy bemutatkozás nem ártott volna, mert amíg az előadó nem nevezte önt nevén válaszában, addig a roppant hatásos, önjelölt elóadóként történő fellépés ellenére sem lehetett tudni, hogy kicsoda.

bondosjanos
2014.03.11.
16:58

@Pákozdi Imre: "Tegnap az Építészkongresszuson Baán úrtól megtudtuk, hogy a Városligetet voltaképpen már kétszáz évvel ezelőtt kultúrcentrumnak építették, erős múzeológiai hangsúllyal. A fák szinte csak sutaságból, jobb híján, ideiglenes jelleggel kerültek oda: a Városliget lényege nem a zöld, hanem a Széchenyi-fürdő, a Műjégpálya ("Európa legnagyobb, befedetlenje!"), a Mezőgazdasági Múzeum és a Pecsa. A Városliget lényege továbbá a másik három múzeum (Szépmű, Műcsarnok, Közlekedési), valamint az Olaf Palme Ház."

Pákozdi úr már elnézést de ilyen nem hangzott el. Akik ott voltak meg tudják erősíteni, hogy az hangzott el, hogy a Ligetben azonos hangsúllyal van jelen a zöldterületi szórakozás és a kultúra. Baán úr azt mondta el - anélkül, hogy jelen esetben állást foglalnék - hogy Európában, de talán a világon is egyedülálló park a Liget tekintve, hogy a zöldterületi kikapcsolódás és a kultúrális centrum jelleg egyszerre jelenik meg, azonos súllyal. Ez a különlegessége és jellegzetessége pedig több, mint 150 éves hagyomány, melyet a projekt hűen követ.

Ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, vitázni róla, de ez hangzott el, nem pedig az, amit Ön állít.

Pákozdi Imre
2014.03.11.
17:06

@bondosjanos: Erről és lényegileg így beszélt Baán úr. Ami pedig a bemutatkozást illeti, teljesen igaza van. Bár volt annak valami bája, hogy én az ő nevével, ő pedig az enyémmel kezdte a felszólalását ...:-)

bardóczi
2014.03.11.
18:50

@bondosjanos: "a Ligetben azonos hangsúllyal van jelen a zöldterületi szórakozás és a kultúra."

"Európában, de talán a világon is egyedülálló park a Liget tekintve, hogy a zöldterületi kikapcsolódás és a kultúrális centrum jelleg egyszerre jelenik meg, azonos súllyal."

Ez egy olyan prekoncepció, amely sajnos nem igaz. Ma nincs meg ez az azonos hangsúly és a Corvinus Egyetem mérései, kérdőívezései sem ezt igazolják.

A válaszadók

62,8%-a a park természetszerű jellegét48,2% -a a növényzet, idős fák,29,1%-a a csend, nyugalom meglétét említette fő vonzerőnek.21,7% tartja fontosnak az intézményeket (Széchenyi Fürdő, Állatkert)19,7% a park történelmi hangulatát18,3% a tavat15% a múzeumokat,6% a rendezvényeket.

Ez szerintem nem azonos súly.

Ma sokkal erősebben van jelen a zöldfelületi kikapcsolódás, mint a kulturális centrum jelleg. Az egy más kérdés, hogy ezt az azonos súlyt kényszeresen szeretné látni, aki a Liget Budapestben gondolkodik. Ezzel és csak ezzel a ferdítéssel igazolható ugyanis az a túlzó program, amelyet itt keresztülverni szándékozik. Pedig egyrészt kétszáz éves hagyomány, hogy a Liget elsősorban mint zöldfelület van jelen, hosszabb rövidebb intermezzókban pedig kísérletek történnek park jellegének megszűntetésére. Sokan áhítoznak az elveszett paradicsomra és itt megtalálják álmaikhoz a kulisszákat. az 1896-os Ezredéves Kiállítás idején egy rövid időre a parkjelleg pl. háttérbe szorult, de az itt felhúzott papundekli épületek, pavilonok 98%-át a kiállítás zárása után haladéktalanul elbontották, Räde Károly pedig rendezi a parkot. Ez volt az első állami einstand kísérlet és annak pozitív vége. A főváros erről kényszerből, költségoptimalizás miatt döntött, de első helyen kötötte ki pl., hogy "Állandó kiállítási épületek a területen nem emelhetők."Aztán a két világháború között beköszönt a BNV időszak (ezt nem tudom mennyiben lehet a "zöldfelületi szórakozás és kultúra" címszóval illetni, de leginkább semennyire. Én ilyen horogkeresztes zászlócskákat, majd sarló kalapácsot és vörös csillagokat látok, no meg a Vurstlit, de nem kultúrát, ha ezen időszak fényképeit pörgetem). Mire 1976-ra sikerül végre kipaterolni innen a Hungexpo-t, és a kor legjelentősebb, mintegy 25 ha-os zöldfelületi rekonstrukcióját végrehajtani, mindenki reménykedni kezd, hogy a 200 éves hagyomány szerinti visszarendeződés jön, bár 1985-ben (szintén kényszerűségből, "ideiglenes megoldásként", mert bezár az ifipark) megszületik a PeCsa. Mondhatjuk ez "kultúra", de erősen idézőjelek között, az a hamar amortizálódó fajta. És akkor beállít valaki, aki a park történelmét abból a sajátos, de korántsem igaz megvilágításból láttatja, miszerint itt a Ligetben azonos súllyal van jelen immár 150 éve a zöldfelületi kikapcsolódás és kultúra. Ez sajnos tételesen nem igaz és történetileg nem is igazolható. Ügyes szóvirág, nem több. Pontosan szerkesztett kommunikációs blöff.

mB
2014.03.11.
21:12

@bardóczi: Like.

lecsó
2014.03.12.
09:05

@bondosjanos: Ha eltekintünk a beruházás káros oldalától, az üzenet kétségkívül pozitív. 

Pákozdi Imre
2014.03.07.
07:57

Majdnem 3000 tiltakozó aláírás, 14 000 olvasás, 100 vélemény - embert próbáló feladat lehet mindezt negligálni, hivatalnok urak.

alfoldi2011
2014.03.05.
09:01

Tényleg?

"A petíció állításai hamisak.Baán Lászlónak, a projekt miniszteri biztosának közleményeAz új múzeumi negyed ma Európa legjelentősebb múzeumi fejlesztése, s ehhez méltóan annak előkészületeiben az elmúlt években több mint 100 szakember vett részt s folyamatos volt az egyeztetés az országos múzeum- és építészszakmai szervezetekkel is.

A nemzetközi építészeti tervpályázattal szemben elindított petíció állításai

egytől-egyik hamisak és/vagy félrevezetőek. Természetesen a petíció által

megfogalmazott, ám valótlan, nem létező rémkép, a „Városliget tönkretétele” ellen

bármikor össze lehet gyűjteniszázezernyi aláírást. Szeretném ismételten leszögezni,

amit már oly sokszor, és amit törvény és kormányhatározatok is biztosítanak:

1. a Városliget zöldfelülete, rekonstrukcióját követően nem csökkeni, hanem nőni

fog,

2. a Városliget a megújítást és fejlesztést követően is az lesz, ami volt, egy

Európában egyedülálló komplexitású családi élménypark, amelynek működtetése

az állam törvénybe iktatott felelőssége és elkötelezettsége okán nyilvánvalóan

fenntartható,

3. egy látnivalókban annyira gazdag várost, mint Budapestet egy múzeumi negyed

létrehozása nem szegényíti, hanem gazdagítja.

Magyarország és Budapest történetében közhelyszerű tény, hogy még az olyan,

ma már minden vitán felül álló és mindannyiunk által szeretett építmények, mint

például a Lánchíd vagy a Parlament tervezése és létrehozása is óriási ellenzést és

sok éves elkeseredett vitát váltott ki. Látható és mögöttes, racionális és zsigeri ok

és indok volt és lesz is mindig arra, hogy valami miért ne jöjjön létre. A tárgyszerű

vitára eddig és ezután is nyitottan, a Liget Budapest projekt megvalósítása során mi

arra törekszünk, hogy a város végre ismét az lehessen, ami fénykorában volt: egy

tradícióira építő, világszínvonalon fejlődő, a világra nyitott európai metropolisz,

ahol lakosai otthon, az idelátogatók pedig otthonosan érzik magukat."

 

http://index.hu/belfold/2014/03/02/nem_mindenki_orul_a_muzeumi_negyednek/

bardóczi
2014.03.05.
12:07

@alfoldi2011: Nem, csak neki most ezt kell mondania. Bővebben:

 1. A miniszteri biztos azzal érvel, hogy "a Városliget zöldfelülete, rekonstrukcióját követően nem csökkeni, hanem nőni fog". A petíció szövege azonban arról szól, hogy "a meglévő zöldterületek" csökkenése várható, magyarán közparkból a terület része vagy egésze intézményi területté minősül át. Maguk a meglévő zöldfelületek is csökkennek majd, amelyről bárki meggyőződhet, aki egy pillantást vet a kiíráshoz mellékelt helyszínrajzra, 6-ból 3 fejlesztés egész biztosan a liget ma meglévő fás zöldfelületeiből hasít ki. Természetesen mélygarázsok vagy épületek tetején lehetséges egy zöldtetővel ellensúlyozni a csökkenést, de a meglévő zöldfelületek, amelyek között évszázados fákkal teli területek is vannak, jelentősen sérülni fognak. 2.  "a Városliget a megújítást és fejlesztést követően is az lesz, ami volt, egy Európában egyedülálló komplexitású családi élménypark" - írja a Baán László. Az a bajom ezzel, hogy sajnos a terület jelenleg is túlterhelt. A vegetációs időszakban hétköznap átlagosan tizenötezren, napos hétvégéken átlagosan huszonötezren vannak a parkban. Éves szinten 4-4,5 millió látogatót fogad. A park további terheléseket nem tud elviselni, a jelenlegivel is küzd, ez jól látszik a zöldfelületek kopásán, állapotán is. Szerintem végre szakítani kellene azzal az általános fejlesztői gyakorlattal, amely városi közparkokat új, nagy forgalmú épületekkel kíván "megújítani". A városliget elsősorban közpark minőségében érték, amely sérülni fog a beépítés intenzitásának növelésével. A petíciónál megjelenő 70-nél több komment is azt támasztja alá, hogy a városlakók elsősorban rendet, jobb közparki, játszótéri infrastruktúrát, több és jobban karban tartott zöldet szeretnének, ezt élvezi ott a sok család. 3. "Egy látnivalókban annyira gazdag várost, mint Budapestet egy múzeumi negyed létrehozása nem szegényíti, hanem gazdagítja". - írja Baán László, aki e projekt kapcsán a Várban található "múzeumi negyedet" a Városligetbe exportálva a Vár és a belváros látogatottságát szegényítené. Közben még mindig nem tudjuk, hogy az újólag létrehozott Várbazár mögötti "kulturális terekbe" mit is akarunk mi rakni, a Bálna "kulturális terei" konganak az ürességtől, a Vigadó renoválásával és átalakításával egyébként nagyobb "kulturális tér" keletkezik, mint ma a Műcsarnok. Tehát jelenleg kulturális tér túlkínálat van. A Városliget+ munkacsoport tagjai vagy éppen Ráday Mihály és  Pákozdi Imre több fórumon tett közzé olyan alternatív helyszíni javaslatokat, amelyek csökkentenék a Városligetbe érkező múzeum kontingenst. Napirenden van például a II. kerületi Millenáris bővítése (Szélkapu projekt), a volt ipari minisztérium és a volt GANZ csarnokok bontásával. A ma parkolóként használt M csarnok a munkacsoport és Ráday Mihály álláspontja szerint is alkalmas az Építészeti és a Fotó múzeum befogadására, így értelmet, funkciót nyerne a szintén kormányzati szándékon alapuló ottani fejlesztés is.

FenyvesiHK
2014.03.05.
21:21

@bardóczi: Tanult ember kávéházi érvelése minimum nem elegáns dolog.

Baán úr a Láchíd és az Országház ellenzőit említi egy lapon a petíció megfogalmazóival, illetve a Liget projekt szakmai ellenzőivel. Egy ilyen érvelésnél - már ha nem bulvársajtó  számára ad interjút  valaki - illik megemlíteni, hogy melyiket ki és miért ellenezte.

Mert az abszolút nem mindegy, hogy pesti telekspekulánsok és a bécsi udvar tiltakozik, ez utóbbi a budai oldali kincstári épületek lebontása miatt (amelyekért egyébként tisztes kárpótlást fizetett a Hídegylet) vagy a kacagányos nemesség tiltakozása hallatszik dörögni jogaik csorbítása és a hídpénz rájuk is vonatkozó megfizetése miatt, szemben egy mindenki (minden pest-budai polgár) által óhajtott híddal.

Az ország házának korabeli ekézése pedig éppenséggel a többszöri pályáztatás után elfogadott Steindl Imre féle terv gótikus stílusa (mint nagyon nem magyar) ellen  történt. Steindl ezt megválaszolta “igen is arra törekedtem, hogy a középkornak e remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a művészet okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be." De semmi esetre sem a Tömő tér eltűnése miatt zúgolódtak az emberek, ami Pest város szeméttelepe volt korábban és annak feltöltött telke az ország háza számára a szemközti várral való kívánatos városképi egyensúly miatt került kiválasztásra.

Nincs párhuzam. A tiltakozás önmagában nem érv, kizárólag a tartalma.

Pákozdi Imre
2014.03.05.
21:39

@FenyvesiHK: Köszönjük, kedves FenyvesiHK. És még egy gyöngyszem, Bardóczi küldte, én meg, mint jelenlévő (jelenvolt), egyetértőleg közreadom Götz Eszter kiváló beszámolóját a március 3-i sajtótájékoztatóról: http://magyarmuzeumok.hu/tema/1705_minden_vilagos 

Számomra az ezen a sajtótájékoztatón hallottak alapján (ld. erről szóló kommenteket és Götz Eszter fent belinkelt beszámolóját) szilárdult meg a meggyőződés, hogy azt, ami ez ügyben folyik, az Állami Számvevőszék elé kell vinni, mielőtt tíz és százmilliárd forintok repülnek ki a büdzséből, dokumentálatlan indokoltságú álmok nyomán. Úgyhogy az Állami Számvevőszékhez fordultam, a Liget Budapest beruházás kapcsán felmerülő sok, fontos, a látogatószámot, a költségeket, a zöldterület mai és leendő méretét, minőségét, az EU-támogatás meghiúsulását és a leendő "Városliget Építési Szabályzatot" érintő, megválaszolatlan kérdéssel kapcsolatban. És legfőképpen a hatástanulmányok és a feasibility study hiánya miatt. Ezek ugyanis nem díszpapírok, sormintával: csakis ezek elkészítése, nyilvánosságra hozása, megvitatása és jóváhagyása után lehetnek világosak a projekt valódi paraméterei és indokoltsága. És csak ez után lenne szabad törvényt és építési szabályzatot alkotni, nemzetközi (!) pályázatot hirdetni valamint közpénzeket allokálni.

Sajnálom, és jó munkát, Számvevőszék. A tét a Városliget, ez a veretes közpark és 70-150 milliárd magyar forint.

bardóczi
2014.03.06.
10:04

@FenyvesiHK: Erre már nem akartam kitérni, de köszönöm FenyvesiHK. Azok a bizonyos gúnyversek Széchenyi és "házi oligarchája", Sina György ellen elsősorban gazdasági érdekcsoportok szembenállása miatt kitörő karaktergyilkolászás részei voltak. Ma nincs erről szó. Ma a hivatalos kormányzati törekvés áll szemben a városlakók valós igényeivel. Akkor a városlakók valós igénye volt a Kelet-Nyugat közötti kapcsolat erősítése, az átközlekedés a Dunán. A félelmek zöme inkább az árvízállóságból fakadt, a műszaki megoldások körül forgott (ne feledjük ekkor volt a klasszicista Pestet leradírozó nagy árvíz), és nem a szükségesség körül. Meg a telepítés helye körül is. A híd eredeti helye ugyanis a mai Vigadó és Casino között akkor létezett első híd (a bontható hajó pontonhíd) helyén lett kijelölve, csak nem sikerült megegyezni a hídmaffiával. Erre Széchenyi és Sina egy "barnamezőn" (LOL) vásárolt hídfőállásokat feljebb, azaz a későbbi Akadémia, BM, Széchenyi tér telkeit és a Clark Adam teret. Majd PPP beruházásban megcsinálták. Azaz nem az eredeti tervezett helyére épült a Lánchíd. Remélem a Liget Budapest is erre a sorsra jut. :-)

Visszatérve a számok kegyetlen világára: Az ötletpályázatban 80.800 m2 múzeumot és 15.000 m2 gyerek és ifjúsági központot kellett tervezni. Most 95.000 m2 múzeumot és 0 m2 gyerek izét. Vagy a múzeumi program hasznos négyzetmétere bővült, vagy legalább azt belátták, hogy külön gyerek izére egy zöldterületen nincs szükség, a XXI. században magának a múzeumnak kell gyerekbarátnak lennie. Ha optimista akarok lenni, akkor már ez is előrelépés. Bár a ligetre nehezedő majdani terhelés ezzel egy fikarcnyit sem csökkent. Csökkent ugyan az alapterület, és láthatóan a PeCsa helyére nem kerül majd semmi, hanem lehet belőle nagyobb nagyrét, de cserében az építménymagasságot feltunningolták 40 méterre. De természetes a környezethez illeszkedő, szerény visszafogott épületek születését várják. (LOL). A tervezett fejlesztési költségvetésnek a fele a ligeti új múzeumokra megy! Nem a parkra. És akkor még szót sem ejtettünk egy másik hatalmas, vélhetően pályázat nélkül terveződő elemről, a Szabolcs utcai restauráló és raktárközpontról. De ott van még ugye a cirkusz-ügy, vagy éppen a Román csarnok-ügy, az Olof Palme ház ügy és a Vajdahunyad-ügy beárazatlanul. A korábban kész tényként kezelt Kós Károly sétány forgalomcsillapításnak meg mostanra már csak a "lehetőségét vizsgálják". Ahogy haladunk előre úgy kopik és relativizálódik a park valódi problémáinak megoldása, és úgy erősödnek a park szempontjából haszontalan, avagy a fenntarthatóság szempontjából egyenesen káros elemek.

lszb
2014.03.04.
22:50

Garay Klára részére: igen volt egy általános ismertetés. Lévén, hogy egy tavon keresztűl vezető autópályát is terveztem, pontosan tudom a költséget, mely ilyen és ehhez hasonló infrastruktura tervezésével jár. Azon felűl egy „floating airport” (vizen lebegő repülőtér) tervezésének is részese voltam, igy komoly fogalmam van az implikációkról. Sajnos mindennek ára van, mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb.

Valami más hir, mely nagyon összefügghet (?) a hazai állapotokkal de nem a témával: itt, az óperencián túl, volt egy kormány – többségi kormány – mely 13 éven át „uralkodott”.  Uralkodásának közel a végén – valahogyan – kiderűlt, hogy egy negyed billió dollár – az adófizetők pénzéből – elúszott és valaki valamire elköltött. Úgy hivták, hogy „sponsorship scandal”. (nem untatok senkit a részletekkel) Lévén, hogy tisztességes összegről volt szó, a kérdezősködés megkezdődött. Természetesen sem az államfő sem a pénzügy miniszer nem tudott az egész ügyről, ők mosták kezeiket. Lényeg az, hogy a pénz különböző zsebekben talált gazdára. Megindúlt a nagy-nagy-nagy vizsgálat (elköltöttek még jó néhány  milliót)  és csodák csodája nem volt bűnös. Bocsánat: volt egy kis samesz, akit néhány év felfüggesztett büntetésre itéltek (állitólag ő osztotta szét a vastag boritékokat), aki azóta eltünt az éji homályban.

 A nép hatalma érvényesűlt: az akkori kormány pártja harmadik pártként űl jelenleg a parlamentben.

Most is van egy többségi kormány. A harmadik párt új vezetőt választott. A nép imádja őt. Ő lesz a következő kormányfő s mit számit már mindaz a negyed billió dollár, mely elfüstölgött a semmibe (mondhatnám a Grand Bahamas-ra vagy a Cayman-ra). Senki sem emlékszik már semmire.  

Adókúlcsunk emelkedik mind: központi, tartományi és tanácsi szinten. A kamatláb jóval alatta  van az inflációnak, a nagyon gazdag gazdagabbá válik. Mi, kis emberek meg dolgozunk jóval nyugdij korhatárunk után is de valahogyan megvagyunk s ez mind „AOK”.

Hogyan is tanultuk annak idején? Mi is az a monopol kapitalizmus? Jó öreg Marx és Engels. 

Garay Klára
2014.03.06.
21:10

@lszb: KKöszönöm a választ!Szakmailag tudom, hogy megoldható. Londonban láttam is egy egész iroda negyedet a vízen úszni....de ha itt megépítik a talajvíz mozgását akadályozóépületeket a mi utcánkban a házak pincéjéből úszó medence lesz. Attól tartok, hogy az érintett építész tervezők nem kapták mega mérnök geológiai vizsgálati eredményeket.

Tudom, hogy mindenütt van korrupció, de nem mindegy, hogy ez milyen mértékű: működőképes marad-e a gazdaság vagy sem? Mi is dolgozunk nyugdij után, ha hagynak bennünket. De pl itt az idős építészek nem vehetnek részt a pályázatban. Tisztelettel.

lszb
2014.03.04.
14:12

Professzor úr.

Én nem tudok Önnel s az Ön érveivel vitatkozni, mivel nem vagyok oly’ benfentes és nem ismerem a körűlményeket oly’ részletesen, mint Ön.

Én csupán arról tudok irni és véleményt mondani/irni melyeket látok és olvasok.

Én résztvettem az ötletpályázaton s javaslatomat időben postára adtam. Javaslatom kidolgozása előtt a programot jó alaposan tanúlmányoztam s annak interpretációja alapján dolgoztam ki tervemet.

Hangsúlyozom annak interpretációját, mely a nyelv tudását, ismeretét s használatát jelenti számomra. Ez azért fontos, mert azon programban foglaltakat s hangsúlyozottakat az eredmény nem tükrözi. Óriási távolság van a követelmények s a javaslatok között. Nem megyek részletekbe, egy ( többszörösen is hangsúlyozott)  azok között a „negyed karakter” volt. Önre bizom ezen kitétel interpretációját, helyesebben a kifejezés magyar jelentését. Ugyancsak Önre bizom a publikált terveken bemutatott s ezen követelmény kielégitését.

Az én álláspontom a tervezés. Mindent átfogó tervezés. Mindent átfogó számomra jelenti a program kielégitését, a közlekedés/parkolás/szállitás/szemét/biztonság/tűzoltás  és igy tovább megoldását, a zöld felület s a park tervezését/rendszerét/karakterét erősitő megoldások bemutatását stb, csak hogy néhányat emlitsek azon fontos kritériák közűl, melyek szerepet játszanak. A politikát mellőzöm. Annak idején részese voltam s rájöttem, hogy az itt/mindenütt is ugyanaz.

Mint egyszer már irottam volt, az én számitásaim kielégitették a követelményeket. Beismerem, a Hősök Tere és határoló épületei nem szerepeltek kalkulációmban. Nem értem, az a speciális egység, hogyan s mint lehet része a parknak. Az is igaz, hogy én nem a múzeum negyedet, hanem az autó utakat tettem a föld alá (a csomópontok megfelelő kidolgozásával természetesen).

Persze mindez már a múlt.

A jelen a jelenlegi kihivás. A helykijelöléseket én is rossznak, esetlegesnek és szétesőnek tartom. (mint azon tervet, melyre a jelenlegi kiirás helykijelölése épűlt.) Mindez persze nem akadályoz meg abban, hogy régi gondolataimat tovább fejlesszem s ha sikerűl benyújtsam. Nem akarok nyerni, őszintén nem érdekel az „outcome”. Én is hiszek a park fontosságában ugyanakkor érdekesnek tartom a múzeumok koncentrácóját is. (Ezek kombinációja a kihivás.) Abban is hiszek, hogy a park a Dózsa György útig kell terjedjen. A Hősök Tere számomra a világ központja. Igy öregesen is de szeretek rajzolgatni s roppantúl élvezem AutoCAD programom model épitő képességét használni. Próbálok valamit csinálni, mely szerintem jónak, szépnek és még érdekesnek is található. Önmagam kritikusa vagyok s mint ilyen könnyedén lenyelem a vesztes szerepét, ugyancsak könnyedén felelőséget vállalván „tetteimért”.

Legjobbakat fáradozásaiért!

Zöldi Anna
2014.03.04.
15:48

@lszb: elképesztően érdekes lszb és bardóczi sanyi kommunikációs párbaját olvasni, ha van pozitív hozadéka az egésznek, akkor az ez a párbeszéd. én remekül szórakozom - bocsánatot kérek érte.

ott kezdődik, h sanyát professzornak szólítani - mosolyra fakaszt és nem a szellemi kapacitás hiánya miatt abszurd.

de jól illusztrálja h miről van szó: lszb arról beszél, ahogy egy normális rendszernek működnie kell - lévén h egy megközelítőleg normális rendszerben él. bardóczi sanyi viszont arról, amiben mi élünk, ami a realitás.

persze, hogy nem ágálni kell, hanem cselekdeni, ez esetben tervezni. egyébként bardócziék azt tették. de a realitás, amit a legutóbbi kommentjében nagyon precízen vázol, felülírta és általában felülírja a jobbító szándékú cselekvési kísérleteket. ettől függetlenül azt gondolom, h akkor is próbálkozni kell, szerencse h van akinek van erre energiája.

bardóczi sanyi legutóbbi kommentjében minden benne van - ezt a szöveget kellene a sajtóban köröztetni, napilapokban, nem szakmai fórumon. mert itt azért arról van szó, h állampolgárok pénzéből tapsiznak el ésszerűtlenül százmilliárdokat, és ebben a rendszerben ezt a derék polgárok mindig szó nélkül tűrik, sőt, világnézetük függvényében olykor még tapsolnak is neki. és ez akkor is igaz, ha EUS forrásokról van szó, egy okos és józan barátom írta - mert nem csak ezen a fórumon téma a liget:

Az EU pénz ügyében pedig nagy baj, hogy mindenki úgy kezeli mint talált pénzt! Itt nem számít a túlszámlázás, az értelmetlenül drága épület, (a leendő fenntartási költség!), az "agyonépített" díszfőterek, mert nem a mi pénzünk.Sőt: szórni kell kifelé mindegy mire, mert különben elvész. (Mellesleg a "mi" bénázásunk miatt.)Ez ügyben nagy a Ti - mint sajtó - felelősségetek! :-)za

Garay Klára
2014.03.04.
21:17

@lszb: Azt szeretném megkérdezni Öntől ( lszb), hogy a tavalyi ötletpályázatban az Önök számára hozzáférhető módon szerepelt a mellékletként említetttalajtani vizsgálat? Én ugyanis nem találtam és kérésemre sem adták ide.Viszont a napokban megszereztem egy talajgeológiai kutatás eredményét, ami 2010-ben készült a BME-n a Dózsa Gyutimélygarázsok terveunek előkészítéséhez.

Abban bizony nem örömteli dolgok vannak a mélygarázsról és a talajvízről. Lévén, hogy a Városliget mocsárra épült. Tehát én azt szeretném tudni, hogy a tervezők megkapták-e ezt vagy más vizsgálati eredményeket, hogy felelősséggel tervezhessenek, vagy ....?

Garay Klára
2014.03.04.
21:21

@Zöldi Anna: Ime a lakosság:

https://www.facebook.com/VarosligetBaratai

http://www.felsofokon.hu/blog/varosligeti-hirmondo

Nem az a tapsikolós fajta. Üdvözlettel Garay Klára

alfoldi2011
2014.03.03.
20:22

Van itt válasz mindenre:

2014. III. 3.

"Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke mindezek ellenére nem igazán értette, miért kérdezzük a véleményét a bojkott-felhívásról. Mint mondta: minden építésznek szíve joga tiltakozni, de a kamara csak akkor teszi ezt, ha egy projekt tervezőjét nem pályázat útján választaná ki a beruházó. Márpedig jelen esetben négy tendert is kiírt a Liget Projekt kapcsán. Sáros László György, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, a nemzetközi zsűri tagjaként pedig válaszra sem méltatta a kérdést. – Az Eiffel-torony építése ellen 300 építész tiltakozott annak idején – ütötte el a kérdést Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter. Baán László, a projekt miniszteri biztosa pedig úgy vélte, hogy a pályázatnak kifejezetten jót tesz a tiltakozás, hiszen az ötletpályázat ellen is bojkottot hirdettek, mégis rekordszámú pályázat érkezett. Jelen esetben is többszáz pályaműre számítanak. "

http://nol.hu/belfold/muzeumi_negyed__a_kormany_meg_a_valasztasok_elott_dont_a_finanszirozasrol

Ezek szerint a MÉK-nek mindegy, hogy mit írnak ki! Bármit jónak tart! Igaz?A MÉSZ elnöke pedig "válaszra sem méltatta a kérdést".Tényleg nem megosztott az építész társadalom, tényleg nincsenek szekértáborok? Tényleg nem örömmel használják ki ezt? Tényleg nincs szükség a kamarai minimumra?

FenyvesiHK
2014.03.04.
14:35

@alfoldi2011: Mit is mondott a miniszter úr? hogy az Eiffel torony ellen is tiltakoztak? Az építészek…már akkor is… (méghozzá pont háromszázan)…..

Amikor egy ilyen bon mot petárda repül a sürűjébe, sokan nem is gondolnak arra, hogy mit is hasonlítunk össze?! és mivel?!

Az Eiffel tervezőiroda tulajdonosáról elnevezett torony a Mars mezőn épült fel Párizsban a 1889-es világkiállítás alkalmából. Éppen úgy, ahogy Budapest is felépítette a maga épületeit az 1896-os világkiállításkor.(Halkan megjegyzem az Eiffel torony Eiffel úr pénzén épült!) Mindkét kiállítás épületeit ideiglenesnek szánták, nagy részüket le is bontották, illetve megtartották néhány építményét, mint az Eiffel tornyot is. A tornyot és a Városligetben fennmaradt épületeket is körbeölelték azóta is meglévő hatalmas parkok.

Mi a különbség? A Champ-de-Mars-on jelenleg és várhatóan a jövőben is, a következők találhatók, amelyek kinőnek a park földjéből:

 Emlékművek és szobrok

Gustave Eiffel szobraLucien Guitry szobraGustave Ferrié szobraJoseph Joffre marsall lovasszobraAz emberi jogok emlékműve (Monument des Droits de l'Homme)Békefal (Mur pour la paix)Egyéb építmények

két játszótér, az egyiken egy körhinta is találhatókét kis sportpálya, az egyik teremfoci, a másik kosárlabdapályazenepavilonbábszínházlovaglópálya póniknakHogy a Városligetben ehhez képest mi minden van, azt most nem ismétlem, leírták többször.

Nos, ha valaki előállna az ötlettel, hogy rakjanak le a párizsiak kedvelt (gondozott) parkjába öt-hat kakukktojás újdonat Párizs brand-et, amelyek meglehet nem annyira egy város, mint inkább a tervezők-megrendelők brand-jei, bizonyára leporolnák a jó öreg guillottine-t és fényes nappal a Place de la Concorde(=egyetértés) terén csapnák le az ötletelők fejét. Ahogy Londonban sem a St .James Parkba rakták le a London Eye-t vagy Bécsben sem a schönbrunni park teraszain gondolták el Ausztria turistaforgalmának megsokszorozását sztárépítészeti látványosságokkal.

Visszakanyarodva az Eiffel torony tiltakozóihoz az illető művészek és építészek (akkor még egy társaságnak számítottak !) NEM A MARS MEZŐN VALÓ ELHELYEZÉS ellen tiltakoztak, hanem A TORONY  RONDASÁGA miatt ! (ez a felvonás esetünkben még hátra van) Vagyis minszter úr egy kézlegyintéssel összetévesztette a helyhatározót a tárggyal.

Mert az összemosások azt sugallják, mintha  itt egy magas építészeti minőség megjelenése ellen menne a kisstílű tiltakozása néhány hőbörgőnek. NEM az ellen megy. Nincs egy ember sem a tiltakozók között, aki ne szeretne látni, létrehozni, tervezni, használni, élvezni magas építészeti, tájépítészeti, városépítészeti alkotást.

Csak a HOL és a MIT kérdéseit kellene előtte tisztességes módon meghatározni.

A következő sajtótájékoztatón ha egyáltalán lesz ilyen, meglehet már csak az elhíresült gy-i  mondatot fogjuk hallani megnyugtatásul : nem fog fájni….

Arról pedig tudjuk mire mentünk vele

és azóta is fáj

lszb
2014.03.03.
16:03

Bár nagyra értékelem „FenyvesiHK” kérdésemre adott válaszát s bár nem tudom, hogy mit jelent ”szkanderozni”, én valójában Bardóczi és Pákozdi urakhoz intéztem kérdésemet.

Olvasván rövid eszmecseréjüket, innen itélve, az inditványozás kezd kétirányba mozdúlni. Mindkettő a park megmentését célozza, az egyik a politikai „harcot„ kezdi hangsúlyozni, a másik a szakmai oldalról s a valódi értékek mentésére kezd (szerintem helyesen) hangsúlyt fektetni.

Én a professzor úr támadói közé tartoztam, mely álláspontomnak itt, ezen a fórumon meglehetősen erősen is kifejeztem. Elfelejtvén a „politikus”,”kompromisszum” stb, konotációjú szövegeket valamint összegezvén azon érveimet, nekem kezdeményezésének időpontjával volt alapvetően bajom. Az egész munkacsoportot az ötlet pályázat előtt kellett volna megszervezni és beadni egy olyan tervet, mely – nyer vagy nem nyer, kidobják vagy sem – effektive, kézzelfoghatóan és mindenki számára könnyedén felfoghatóan illusztrálja azon gondolatokat, melyeket – talán későn? – számitásokkal és grafikonokkal oly’ elokvensen bemutattak.

Jó időben a megfelelő helyen vs. rossz időben a rossz helyen egy roppant fontos taktikai lehetőség mely elveknek  alkalmazása hasznos vagy káros lehet s mindezt irom személyes állásfoglalásomtól függetlenűl.

Visszatérvén második bekezdésemben taglaltakra: a szakmai érvelés valamint egy terv elkészitése sokkal érvényesebb, mint bármilyen értelmes és logikus szövegirás még akkor is, ha mindaz s mindúgy igaz.

Olvassák el a röviddel ezelőtt közzétett nyilatkozatot. Mindazt amit Önök magyar és angol nyelvű felszólitásukban közzétettek, könnyedén félresöpörtettek. Szavak szavak ellen. Kinek van igaza?! (Higyjék el mindegy, hogy mi igaz vagy mi sem, egy párharcban mindig és  mindkét félnek igaza van hiszen azért van párharc.) Hogy mi volt a sajtó konferencián? Szerintem az, ami várható volt. Hogy nincs environmental assessment? Majd lesz. (Ha lesz?)

A munkacsoportnak itt van az alkalom. Készitsenek el egy a formai követelményeknek tökéletesen megfelelő tervet, mely az Önök szakmai meggyőződését illusztrálja és bizonyitsák be, hogy azon elvek, melyeket a munkacsoport képvisel igen is  jól lehet megcsinálni. A műleirásban érveljenek a környezetvédelem idevonatkozó szakaszaival s ha nem is nyernek, de nyernek morálisan. S ha javaslatukat figyelembe veszik – netalántán elfogadják – akkor az lesz a nyertes-nyertes megoldás s milyen jól alszanak majd!

FenyvesiHK
2014.03.03.
17:37

@lszb: Kedves lszb úr, bár nyegleségnek tűnő szleng szó a "szkanderozni", de bizonyára azért használjuk, mert jól kifejez egy helyzetet, amit ez a sport jelent.

A „szkander” annyit jelent „karbirkózás”. A birkózás egyik nagyon régi formája. Több száz évvel ezelőtt már akadtak művelői, az ír kikötők ivóiban két erős ember ahelyett, hogy összeverte volna egymást, ily módon döntötte el, ki az erősebb! A szkander egy viszonylag egyszerűnek tűnő sport. A „legjobbakat” általában minimális különbségek választják el egymástól, ezért nagyon fontos a felkészülés minden apró részlete. Mint minden erősportnak a megfelelő fizikumra ültetett technika az alapja.

Egyébként elovastam az Ön figyelemreméltó írását, és megragadta figyelmemet az a kérdésfelvetése, hogy vajon mi tesz jót az ügynek. Ezért kérem ne tekintse más urak helyetti válasznak a reagálásomat, ez csupán egy vélemény egy online diskurzusban.

bardóczi
2014.03.04.
09:19

@lszb: A kezdeményezés időpontjáról: a helyzet az, hogy meglehetősen pontos információim vannak arról, hogy Baán László még az ötletpályázat kiírása előtt elhatározta, hogy márpedig az új múzeumok ott fognak sorakozni a Városligetben. Ezért az ötletpályázat előtt bármiféle munkacsoportot szervezni, pláne azon indulni teljesen fölösleges próbálkozásnak gondoltam. Ezt a feltevésemet az ötletpályázat "tollba mondott" eredménye tökéletesen bizonyította is.

Nem mellesleg én már akkor bizonyosan tudtam, elég jól ismerve az EU fejlesztéspolitikájának sarokpontjait, hogy egy negyed 4-es metrónyi pénzt (ami bőven lesz a végén 300 milliárdos is, azaz fél 4-es metrónyi ha hozzátesszük a szükséges Szabolcs utcai és a közlekedési, közmű fejlesztéseket meg az Állatkert bővítést) Budapest nem fog tudni EU fejlesztési forrásokból ehhez a projekthez megszerezni. Szerintem ezzel a projektiroda akkor még abszolút nem volt tisztában. A Városligeti törvény elfogadása előtt egy a sarkallatos pontokat is tartalmazó törvényt egyéni képviselői indítványként benyújtó Papcsák képviselő úr már arról nyilatkozott, hogy "megpróbálnak majd EU forrásokat is mozgósítani, de a fejlesztést mindenképpen megcsinálják." Mindezt párosítva a testbeszédével már teljesen bizonyos voltam: a döntéshozók tökéletesen tudják, hogy az EU-ból erre a projektre semmiféle forrást nem tudnak lehívni (maximum a Milleneumi Földalatti meghosszabbítása és rekonstrukciója tudna futni.) Mindez azt jelenti, hogy az ötletpályázat még csak egy kis játszadozás volt, ahogy Nagy Ervin nyilatkozta, végtére is semmi visszafordíthatatlan nem történt, csak szétosztottunk egy kis pénzt az építészek között.

Szerintem maga az ötletpályázat fényesen bizonyította, hogy ez a volumen itt nem fér el a közpark funkcióinak és fenntarthatóságának jelentős mértékű csorbulása nélkül, ugyanakkor a törvény megszületése erőteljesen jelezte, hogy ez az elhibázott koncepció megvalósulhat, mégpedig magyar adóforintokból. A történet tehát kísértetiesen kezd arra a Demszky érában felfejődött lufira hasonlítani, amely Városháza bővítés néven híresült el. Zéró, avagy behasalt megvalósíthatósági tanulmányok és előzetes gazdasági számítások alapján majdnem eljutott az a terv is az engedélyekig (az örökségvédelem abban az állapotában soha nem adta volna meg rá az engedélyt), több mint 500 millió Ft-nyi közpénz lett eltapsolva a semmire, mire kimondatott, hogy a terv illegitim és pazarló, nem a belváros igényeihez és a Budapest Szívében egyébként lefektetett forgalomcsillapítási, decentralizációs urbanisztikai elvekhez illeszkedik.

A munkacsoport azzal az igénnyel jött létre, hogy a miniszteri biztos biztosította róla Eltér Istvánt: komolyan megfontolásra kerülnek az alternatívákban lefektetett jobbító szándékú javaslatok. A javaslatok láttán azonban a projektiroda megszédült, felismerte, hogy ez a fejlesztés olyan városi szintű komplexebb kérdéseket feszeget, amelyek jelentősen túllépnek a Városliget határain. Én úgy gondolom, hogy ha valaki, hát Baán László az a jelenlegi kormányzat közelében, aki ezeknek a határoknak a kiterjesztésre alkalmas, ő az aki meg tudja győzni arról a legfelsőbb döntéshozást, hogy ez a beavatkozás egy komplexebb megközelítést igényel. Pláne úgy, hogy nagyon komolyan felszínre került a Millenáris rehabilitáció befejezése a kormányzati oldalon. az MMA és a MÉSZ együtt lobbizott azért, hogy a múzeumfejlesztésekbe kerüljön be az Építészeti Múzeum ügye. Magával a lobbival egyet értek (az építészeti múzeum ügyét megalapozott igénynek tartom), a helyszínnel nem. Millenáris M csarnok. Ez lett a javaslatunk. Olyan javaslat, amellyel bőven egyetért egy munkacsoporton kívüli nagyobb építészeti kör is. Továbbá én úgy gondolom, hogy a kormányt azért tartjuk, hogy a főváros akkut, régóta aktuális és komplex problémáit, Budapest "elvarázsolt kastélyának" (a Városházának) a szellemi kapacitásait messze meghaladó városrehabilitációs kérdésekben érdemi előmozdulást tudjon elérni. Erre a 4 évben gondolkodók nehezen vehetők rá, de éppen ez a kormányzati ciklusokon eleve átívelőre tervezett program bőven alkalmas lehetne rá. Egyenlőre nem ez történik, és nagyon könnyen lehet, hogy ez a makacs szemellenzősség a Szépművészeti Múzeum bővítés sorsára juttatja a Múzeumi Negyed programot is.

Szerintem Baán László megrettent ettől az elé tárt komplex városrendezési feladattól, vagy győzött a sietség (mire fel?), esetleg a környezetében dolgozó agytröszt szűklátókörűsége és a jobbító szándékú javaslatok végül le lettek söpörve az asztalról. Ezek a javaslatok egyébként bőven kínáltak minden érintett szereplőnek az arcuk megőrzését jelentő kis jutalomfalatokat. Az új fordulat viszont abszolút nem jó a kormányzatnak, nem jó Baán Lászlónak, nem jó a Városligetnek, nem fog jót tenni az építészek megítélésének, nem fog jót tenni a zsűrori tagsággal, pályázattal lekenyerezett építész szervezetek prezstízsének és ami legfontosabb (mert mégiscsak ez a legfontosabb) nem jó a városnak sem. Mocsár. Pont olyan, mint ami a Városliget József Nádor, a Szépítő Bizottmány és Nebbien fellépése előtt volt. Az "Új reformkor" pedig még várat magára, addig maradnak a semmire sem jó gigaberuházások és/vagy ezek megvétózása, megakadályozása.

lszb
2014.03.02.
19:35

“A kiírás megjelenése után néhány órával ezt jegyeztem fel, azt hiszem aktuálissá vált:

"A projektiroda néhány érzékelhetően pozitív elmozdulás kivételével nagyvonalúan átlépett az alternatív javaslatocsomagunkon. Alternatíváink mélyebb értelmezése és további egyeztetése helyett. Ez szerintem rossz taktika, amely miatt a szakmai mezőből kikerül majd a vita, és legkésőbb a budapesti helyhatósági választásokon áttolódik majd a politikai hadszíntérre, károkat okozva ezzel a múzeumi fejlesztéseknek, a Városligetnek és a szakmának egyaránt. A jobbító kísérletünk tehát a kiírás véglegesítésével megbukott. Nem vitatom, hogy a Városliget rehabilitációjára szükség van, de annak közparknak kell maradnia. A projektiroda elképzelései ezt a státuszát teljesen vagy részlegesen megszűntetik, a terhelését pedig megengedhetetlen mértékben növelik. Ezért ez jelenleg egy vesztes-vesztes szituáció. Nem sikerült tehát megtörni a magyar átkot."

“A magyar átok az pontosan a "hidd el, nem fogják megépíteni" körül mocorog. Nekem semmi érdekem abban, hogy a Városliget mint közpark ne újuljon meg. Ráférne. Az elcseszett, csak +5 fok alatt nem tócsás, nemrégiben "megújított" műjégre, magára az egész tóra, a sétányhálózatra a rehabilitáció, a hungexpo romok eltakarítása, a Felvonulási tér visszavezetése a Ligetbe, a közparki infrastruktúra megújítása, a PECSA és a zsibvásár eltakarítása, a zöldfelület megújítása, a Vajdahunyad és a Széchenyi műemléki rekonstrukciójának befejezése, a Román csarnok renoválása, a közlekedési hálózat újragombolása, stb. Van a Ligetben teendő. Sok. Jelesül nem azok, amelyeket ez a projekt célúl tűzött ki. Egyszóval a "dögöljön meg a szomszéd tehene is" a magyar átok, és ez nekem nem érdekem. Ugyanakkor azt sem szeretném tétlenül végignézni, hogy valakik úgy gondolják, 4 hatalmas új múzeum épülettől fog mostmáraztán hejj de nagyon megújulni a Városliget. Beszéljünk a Városliget megújításáról, de a Városliget megújítása nem érhető el új múzeum épületek betelepítésével. Ugyanúgy, ahogyan egyébként mára fényesen bebizonyosodott, hogy a Milleneumi Városközpont létrehozása sem tudta megújítani a középső Ferencvárost, vagy ahogyan a közraktárak "megújítása" se váltotta be a reményeket: kong a Bálna. A Városliget megújítása valami egészen mással érhető el. Mi erre adtunk egy vállalható alternatívát, nyilván lehet még 30 másik is. Szóval engem nem vígasztal a projekt megakadályozása, nem vonz a destruktivitás, nem érdekem, hogy akármelyik döntéshozónak ne legyen jó. Legyen nekik jó, de csak úgy, ha az a városnak is jó. Ezért a város number one közparkjának lerombolása mellett sem állhatok. Erre mondtam, hogy ez egy mindenképpen vesztes-vesztes történet, és erre mondtam, hogy magyar átok, amelyet e történet kapcsán sem sikerült meghaladni. Legalább mi próbálkoztunk vele. Az is valami. Az angol gyepet 400 éve nyírják, azért olyan zöld.”

“Kicsit nehéz lehet téged boldoggá tenni, Sándor, szerencsére ez nem az én dolgom. Szomorú, ha valaki - nagyon sok önkéntes munkával - olyan helyzetbe kormányozza magát, hogy semmilyen döntés nem elégíti ki, kis túlzással írva még az sem, ha elfogadnák az általa tett javaslatokat.”

Fentiek idézetek „bardóczi” és „Pákozdi” legutóbbi irásaiból ezen fórumon.

Jól látom én? Bizonytalanság a vélemények egyeztetése körűl? Jót tesz ez az ügynek?

Nagyon-nagyon őszintén: semmi de semmi rosszindulat nincs kérdéseim mögött. Valahogyan úgy érzem, hogy mind a pártos/érdekelt, mind a pártatlan/érdek nélküli szemlélő zavarba kerűlt.

Tévedésem, rosszúl értelemzésem esetén, kérem mind előbbit figyelmen kivűl hagyni.

FenyvesiHK
2014.03.02.
22:29

@lszb: Hogy mi tesz jót az ügynek jelen állapotában, azt tényleg elég nehéz megítélni. Mindenesetre ezekkel az urakkal kell(ene) szkanderozni. 

Mozsár Istvánt, az Operaház ügyvezető és műszaki igazgatóját nevezték ki a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (VIF) vezérigazgatójának.

Az új cég új vezetőjének feladata lesz a városligeti múzeumi fejlesztések beindítása és levezénylése, a teljes ligeti infrastruktúra működtetése és a Városliget átfogó fejlesztése. A VIF Zrt.-t az elmúlt év decemberében elfogadott törvény értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozta létre, s ez a cég kapta meg a Városliget kezelői jogát.

Mozsár István egyben a társaság háromtagú igazgatóságának is tagja. (Rajta kívül Baán László, a Szépművészeti Múzeum vezetője és Szalay-Bobroviczky Kristóf* tagjai a testületnek.)

Az idén 50 éves Mozsár István a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett autótervező szakon. Több mint másfél évtizedet töltött a bajor BMW autógyár kötelékében. Műszaki diplomáját marketing és menedzsment szakképzésekkel egészítette ki. A rendszerváltáskor többek közt egyik létrehozója volt az IKEA magyarországi cégének, és öt éven át az Engel and Völkers ingatlanos cég öt országra kiterjedő master franchise tulajdonosa is volt. A Magyar Állami Operaháznál töltötte az elmúlt három évet. Nevéhez fűződik az elmúlt évek egyik legsikeresebb rekonstrukciója, az Erkel Színház felújítása, amelyet tavaly ősszel határidőre és a költségkereten belül maradva végeztek el.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf 1993-ban végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármérnök és angol-magyar szakfordító szakon. Ezután egy évet töltött a francia állam ösztöndíjasaként a Copernic posztgraduális menedzsment képzésen Párizsban.

Pályafutását a pénzügyi szektorban kezdte, 1994 és 1996 között a Deloitte tanácsadó cégnél, majd a Crédit Lyonnais bankban dolgozott.  1999-ben csatlakozott a PanTel Rt-hez, ahol értékesítési igazgatóként, majd vezérigazgató-helyettesként, végül a cégcsoport egyik leányvállalatának vezetőjeként tevékenykedett. Ezt követően az Axelero Rt. (jelenleg T-Online) marketingért felelős vezérigazgató-helyettese lett.

2004-2007 között a Heti Válasz című politikai hetilap főszerkesztője, majd kiadó igazgatójaként folytatta pályafutását. Vezetése alatt a lap sikeres tartalmi, arculati és piaci megújításon esett át és a nemzeti gondolkodású értelmiség véleményformáló, befolyásos lapjává vált.

2007-től a befektetési szakmában helyezkedett el, a horvátországi ingatlanokkal foglalkozó Adriatiq Islands Group egyik vezetője lett, majd egy befektetési alapot irányított.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormányváltást követően 2011-ben csatlakozott a Századvég Alapítvány munkájához. Feladata a kormányzati tanácsadói megbízatás hatására megerősödő új Századvég felépítése. Tagja a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatóságnak is.

A Széll Kálmán Alapítvány tagja, és a Matthias Corvinus Collegium alapítványának kurátora. 

 

Pákozdi Imre
2014.03.03.
06:20

@FenyvesiHK: Ki is... a Somogyi Rebeka nevű arctalan troll hányta a petíció szerzőinek szemére, építőművész-tervezői pedigréjük állítólagos hiányát. Örülök, hogy a felsorolt Urak esetében ez hiánytalanul megvan. Nagyon tanulságos továbbá, amire zsolt.d hívta fel a figyelmünket: a társaság neve, ami Városligeti Ingatlanfejlesztő.... Brrrr. 

bardóczi
2014.03.03.
07:57

@FenyvesiHK: E ponton jegyezném meg, hogy a Városliget+ munkacsoport egy alkalommal külön egyeztetett Mozsár Istvánnal. Aki egyébként nagyon fellelkesült a Rákosrendező - témapark gondolaton, ingatlanfejlesztői szemmel abszolút látott benne potenciált, lehetőséget. A két terület (Városliget és Rákosrendező) együtt dolgozása, ugyanis fenntarthatóvá teszi a fejlesztést hosszú távra: a tömegigényeket kielégítő gazdasági láb egy kezelői kézben a Városliget zöldfelületi és magas kultúrát hordozó lábával jól kiegészítené egymást, és kéz a kézben biztosítaná a Liget hosszú távú fennmaradását. Ugyanilyen pozitíve nyilatkozott az összes "családbarát izé" Rákosrendezőre történő száműzéséről, valamint a Vajdahunyad Várra (a felsőbb szinteken a programban szereplő egyik kisebb múzeum + terepszinten színvonalas gasztro) funkcionális javaslatunk ügyében. 

A Kft neve tényleg elég pejoratív értelmű, és ha működése átláthatatlan marad, akkor van a létrejöttében egy csomó veszély. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Városliget azért került ilyen szomorú állapotba, mert a sok bába között elveszett a gyerek. Követhetetlen tulajdoni, bérlői, kezelői viszonyok és közöttük ordas nagy mutyik uralják (mint az összes többi városi nagyparkunkat), ahonnan a pénz rendre elfolyik és nem forgatódik vissza gyakorlatilag semmi az üzemeltetésbe, fenntartásba, rekonstrukcióba. Ha ez egy kézbe kerül, abból lehetne akár olyan gazdasági működést csinálni, amely a Central Parkban immár 30 éve kiválóan működik, de ehhez a jogszabályok által előírt "üvegzseb"-nél jobban átlátszó üvegbetétekre (garanciákra) lenne szükség. 

Példaként belinkelem, hogyan néz ki a Central Park Conservancy non-profit szervezet éves jelentése, feltűntetve benne a forrásszerkezetet, kiadást és bevételt, mit és hogyan fordítottak adott évben a park egyes részeinek tervezésére, fejlesztésére, fenntartására és melyek a következő évek tervei. A CPC önmaga produkálja a park fenntartását és éves rekonstrukciós munkálatait (!) fedező összegek 85%-át, csak 15%-os önrészt vár el a várostól. Így, ezekben a magasságokban lenne ez a dolog tényleg világszínvonal. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a szervezetet a 80-as évek elején egy tájépítész hozta létre.) A Central Park Manhattan legkevésbé biztonságos és az egyik leggázabb helye volt a 80-as éveket megelőző évtizedben. Megújították. Nem új épületekkel, hanem a park ütemezett felújtásával és egy vele jól sáfárkodó gazdával. Ennyi az egész, ez a Világszínvonal. 

http://www.centralparknyc.org/about/inside-the-conservancy/annual-reports/

FenyvesiHK
2014.03.03.
08:52

@bardóczi: Ez arra figyelmeztet,hogy a legjobb (alternatív) szakmai javaslatok is csak hasonló fajsúlyú menedzseri támogatással életképesek. Ez egy külön szakma nem kell és nem is szabad a szakmai szereplőknek ezt magukra vállani.

Ez persze nem zárja ki,hogy adott esetben egy pl.tájépítész alapképzéssel rendelkező fejlesztő szakember kerül képbe, mint ideális verzió egy park esetében.A profizmus  és a szakma-fejlesztés egyensúly a lényeg.

bardóczi
2014.03.03.
09:04

@FenyvesiHK: Hogy mást ne mondjak, Baross Pál, a Városliget+ szakértői munkacsoport egyik tagja eredendően Mőcsényi Mihály tanítvány (azaz alapkézettségére nézve tájépítész) és egyébként meg sikeres ingatlanfejlesztő. :-) Egyszóval nem beszéltünk a levegőbe, elég jól összeraktuk a javaslat gazdasági lábát is.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
09:41

@bardóczi: Nagyon kiváncsi leszek erre a mai sajtótájékoztatóra. 

bardóczi
2014.03.03.
09:49

@Pákozdi Imre: szerintem előre sejthető, mi lesz a tartalma az index cikkben található Baán László nyilatkozat alapján. Csak hogy tudd: hazugok vagyunk.

http://index.hu/belfold/2014/03/02/nem_mindenki_orul_a_muzeumi_negyednek

Pákozdi Imre
2014.03.03.
10:21

@bardóczi: Bravó, index.hu. Kiváló kérdések, korrekt helyzetismertetés. Velük szemben külön keretezett, szánalmas, mantrázott, konzerv szövegek, nem érvelő, sablon lózungok, amelyek nem válaszok a feltett kérdésekre. Mindenesetre odamegyek, hátha nem meri a szemembe mondani, hogy hazug vónék :-).

Javaslatomat megismétlem (ez magán-változat, nem a petíció módosítása):

1. A Városliget, mint tradicionális közpark zöld - méghozzá minőségi zöld, tehát gazdag lombkoronájú, komoly aljnövényzettel ágyazott, jól füvesített - területét növelni és ápolni kell. A volt Felvonulási tér, a Pecsa, a valamikori Játékszín sátra és a Kádár-korszaki trehánysággal meghagyott volt BNV-s épületek lebontandók, helyükre a fentebbi fajta minőségi zöld kerüljön.

2. A tervezett 150 milliárd (vagy 70 milliárd) forint töredékéből el lehetne helyezni azt a három múzeumot, amelynek valóban helyet kell adni: a Kúria által kiakolbólítandó Néprajzit, a Fotomuzeum-ot (lengyel baráti írásmóddal:-) és az Építészeti Múzeumot. Nem a Városligetben, hanem a városban, üresen álló, dekoratív középületben vagy a "barnamezőn", netán felújítandó ipari épületben. Ötlet bőven található a korábbi hozzászólásokban, az én "Nekik Budapest kell" c. írásomban vagy Ráday Mihály "Einstand" c. cikkében.

3. Baán Lászlót nyomatékosan fel kell kérni, hogy tárja elénk azokat a tényeket és számításokat, amelyek igazolják vagy legalábbis komolyan valószínűsítik, hogy hat (vagy öt vagy négy), a Városligetben felépített, nemzetközi szinten közepesen érdekes kiállítási anyaggal rendelkező múzeum évente egy (vagy másfél:-) millió külföldi többlet-látogatót vonz Budapestre. 

4. Egyáltalán: BL szíveskedjék dokumentálni, hogy hat (vagy akárhány) eltérő profilú múzeum egymás mellé építése növeli azok látogató-számát.

5. Kérem a miniszter urat, hogy a nemzetközi tervezői pályázat kiírását haladéktalanul vonassa vissza. Egyrészt addig, amíg a fenti, kitárgyalatlan, asztal alá söpört érvek megvitatásra kerülnek Baán lászló, ő (Balog Zoltán) és a MUT vezetői között, másrészt amíg a Főváros, törvényes kötelezettségének eleget téve, megalkotja az új Városligeti Építési Szabályzatot. Még ha arra kerül is a sor, nagy kiszúrás bárkivel is pályázatot íratni, egy szabályozatlan építési területre.

6. Bármire is írnak ki építészeti pályázatot Magyarországon, legyen lehetőség magyarul is pályázni.

lszb
2014.03.02.
14:22

Mindnyájan egyenlőek vagyunk. Jónéhányan jobban egyenlőek. Ez mindig is igy volt s mindig is igy lesz és  mindenütt, bárhol is helyezkedünk el  a glóbuszon s annak politikai tájain.

A pályázati kiirásról: az épületek – múzeum egységek – elhelyezésére közétett kiirási  térképvázlat – a Nemzeti Galéria „pecsa” mögötti helyének kivételével – teljesen azonos azon terv javaslatával, aminek szerzője –nyertessége kihirdetése után – kételyeit fejezte ki saját javaslatát is  illetően. Cselekedetét ezen fórumon – szinte egyhangúan – dicséret s elismerés követte. Szerintem mind lamentálása, mind terve kétes értéket képvisel. Nézzük a tervet: esetleges, bizonytalan és koncept nélküli. (Ha jól emlékszem, ezen véleményem –ha nem is szóról szóra de – azonos az itt leirtakéval. Még valamilyen gyaloglási távolság emlitésére is emlékezni  vélek.) Az volt akkor is és az most is, mint az  a helykijelölési térképvázlat. A park szerkezetéért keveset  javasol és – azon tervek között, melyeket alkalmam volt látni – magasan/mélyen a leggyengébb.

Én nem tiltakozom. Én – ha a sors is úgy akarja s közben nem rugom fel talpaimat – finomitva és részleteiben kidolgozva beadom ugyanazt, melyet egyszer már félretoltak. (Ha jól látom, a zsüriben ugyanazon hazai képviselők űlnek majd, mint az ötlepályázatnál.) Tudom, hogy a parkra vonatkozó „számok”, melyet itt részleteiben publikáltak, kielégitést nyeretnek s azt is tudom, hogy  beadandó anyagomat az első fordulóban kizárják. Hogy jó magyarsággal éljek: so what!? Nehezen alszom már, estéimet kell valamivel kitöltsem s computer ügyességemet is kell fenntartanom. (Ezek a komplex és állandóan fejlődő programok!) Ez az én „politikai/szakmai” hozzáállásom.

Ja még csak annyit: Tiborral és Bercivel annak idején, mi is résztvettünk a Nemzeti pályázaton. Valamit nyertünk is, hiszen ott voltunk a „fogadáson”. Bevallom őszintén, hogy nem terveztünk pódiumot egy államfőnek sem s arra is világosan emlékszem, hogy a kijelölt hely nem az „Dózsa/Ajtósi” sarok volt.

Zöldi Anna
2014.03.02.
20:10

@lszb: a felvonulási téren volt, és hofer miklósén volt tribün - de ez kb lényegtelen.

a nyertes pályázó lamentálását én spec szánalmasnak tartottam, de nagyon jellemzőnek az egész helyzetre. kognitív disszonancia - egy egész ország küzd ezzel manapság. nagyon érdekes olvasni az Ön kommentjeit, mennyire más szemlélet tükröződik bennük, mennyivel egészségesebb sokszor.

a folyamatot látva sztem illúzió abban reménykedni, hogy most aztán észbekapnak, és leállítják az egészet - de ne legyen igazam.

nem tartom nyereségnek azt sem, hogy "úgyse épül meg". lehet, hogy nem, sok víz folyik le addig, de mi ebben az öröm? már most egy halom pénzt költöttek rá. és még több energiát nyelt el. fekete lyukat már eddig is sokat gyártottunk, ez is hungarikum.

a szomorú az, hogy az egész jó is lehetne - a ligetet valóban fel kéne kicsit javítani, és ha ennek mondjuk két múzeum az ára, még az is belefér (szerintem) kb kettő az, amit muszáj valahol elhelyezni, mert az épületére a kormány pályázik: a néprajzi és a galéria-szépmű - mert afelől senkinek ne legyenek illúziói, h ebből baán engedni fog. és voltaképp ebben igaza van, ez az életműve, és a kvalitásait tekintve meg tudná csinálni jól is. és mégis elment rossz irányba, valamiért végig nem hallgatta meg a  szakemberek érveit, és meggyőződésem, h tudja, bardóczék kompromisszumos javaslata jó - csak épp késő visszakozni.

én a magam részéről ezt a Liget+ programot promóznám erősebben, inkább erre kéne petíció, koalíció, muníció, ováció, artikuláció, vagy simán valami akció.

és az építészeti múzeumot kellene valahol sürgősen elhelyezni, mert ha bedől az egész, akkor annak KO, ha csak egy része valósul meg, akkor is ez lesz az, amit könnyű szívvel elhagynak

za

Hartmann György Sándor
2014.03.03.
12:11

@Zöldi Anna: Kedves Anna!

Ha már a Liget programról van szó, akkor miért nincs egy áldott szó sem Persányi úr által elkézelt 20000 m2-es beépített alapterülettel (cca. 160 méter átmérő kell hozzá, ás legalább 45 méter magasság, hogy megálljon a tartószerkezet) felépítendó Pannon Ősvadon Biodomjáról, amit Bardóczi tájépítész úr csak papírtigrisnek emleget - mint egyesek annó Bőst.

Az Állatkert nincs a Városligetben?

Pedig Persányi úr megmondta - és a Főváros elvi igértet is tett a megépítésre ., hogy ezzel nyerte el az igazgatói pályázatát, ha kell tűzön-vízen át is megépíti.

Ryhe

Ui. Bár a tervápályazt által kiadott helyszínrajr ad valamiféle összeköttetést a Vágány utca parkoló deszkek és a liget között (Varrano köz, mit közeteület), de éppen ennek az összeköttetésnek az Állatkert a legnagyobb ellensége, hogy a területe egységes legyen (Nem mintha ez ma már másképpen is nem lehetne megoldható). Pl. a cirkusz is az Állakornek van útba, azon felül, hogy elhiszem, hogy erköcsileg elavault.

bardóczi
2014.03.03.
13:25

@Hartmann György Sándor: Azért ettől picit pontosabban kedves HGYS ezzel a papírtigrisezéssel, Bősözéssel. Mindössze annyit bátorkodtam mondani, hogy jelenleg az is csak egy álom, mint ez vagy az alternatív koncepció, és ez ha tetszik most még itt az álmok versenye. Persányi nem oly régi sajtótájékoztatóján is az látszott, hogy az "elvi igéret" még nem a valóság. Idén beköltöznek a lámák a dodgem teteje alá, 'oszt jó napot.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
14:39

@bardóczi: Most jövök a sajtótájékoztatóról. A végén, időszűkére hivatkozva, sok kérdezőbe de facto belefojtották a szót. Kiderült (Baán ismerte be), hogy még mindíg nincs hatástanulmány. Tehát minden látogatószám-becslés, megtérülés, környezeti és urbanisztikai terhelésről szóló beszéd a részükről légből kapott. De már a kormány jóváhagyta - így a miniszter. Minek alapján? Ám ezt már nem engedték megkérdezni. A Városligeti Építési Szabályzat megalkotásának és jóváhagyásának határideje: 2014. június 30. Az első körös tervbeadás határideje: 2014. május 27. Mit fognak itt mihez igazítani? De ezt sem tudtam megkérdezni. "Harmatcseppek a demokrácia tengeréből" - ez jutott ma, itt, nekünk és nekem, eszembe, eljövet.

Garay Klára
2014.03.04.
21:08

@bardóczi: már beköltöztek.Alovak is egy karámba, ahonnan kivágták a fákat, majdnádtetős árnyékolótépítetteka szegény páráknak, akik fuldokoltak nyáron a homokban.

Persányi úr az Állatkert igazgatója. Nem a növénykerté! Ugyanis a kerítés mentén belül és kívülostorfa és bálvány fa erdő és gaztenger uralkodik. A megnövekedett területen biztosan jobban oda fog figyelni a növényekre...pénz is több lesz rá, és legalább havonta lesöpörteti a járdát.

A Vidámparkról is úgy beszél, mintha lepratelep lenne. A bezárás hetében lefényképeztem. Fantasztikus parklehetne a helyén, azúj gagyit kidobva,felújítva a műemlékeket. És nem beépítvemindenféle agyrémekkel.

 

Pákozdi Imre
2014.03.02.
08:50

Baánék - pontosabban Balog miniszter úr - amúgy az alábbi meghívót bocsátotta ki:

"Meghívó/Invitation A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben nyílt, nemzetközi tervpályázatot írt ki a budapesti Városligetben felépítendő múzeumi épületekre. A tervpályázatról és a múzeumi fejlesztésrőlBalog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ésBaán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója,2014.  március 3-án, hétfőn 13.30 órakora Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában tart sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vesz Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke, Sáros László György, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, a zsűri tagja, ésMozsár István, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója. Az eseményre tisztelettel meghívjuk! 2014. február 28." Felháborító, ha a Miniszter úr hamarabb tart sajtótájékoztatót, mint hogy leüljön beszélni a projektet ellenző szakmabeliekkel, például Körmendy Imrével, a MUT elnökével és Schneller, Kerekes, Aczél urakkal vagy Beleznay Évával, a közelmúlt városi főépítészeivel. Reméljük, nem ez lesz a helyzet.

lecsó
2014.03.02.
07:06

Ne bántsd a magyart! tematikájú hozzászólás nem lesz? Ha már ennyire belelkesedtek a központban.

lszb-nek igaza van: ha angolul akarunk levelezni, azt csináljuk profin. Hogy ne nézzenek amatőrnek. Mint az az új "érdeklődők" megjelenésén is látható, a kormánynak sokkal komolyabb kommunikációs erőforrásai vannak, amit csak pontossággal lehet valamennyire kompenzálni.

Pákozdi Imre
2014.03.02.
07:36

@lecsó: Akárkik is az ide frissen bejelentkezett, a petíciót fikázó kommentelők, a valódi nevüket még nem sikerült leírniuk. Ami jellemző a személyes morális színvonalukra, aminthogy amit írnak, jellemző a szakmaira. Egyedül az általuk írottak publicisztikai nívója utal egy-egy gyakorlott tollra...

FenyvesiHK
2014.03.02.
09:05

@Pákozdi Imre: Akik a Városliget ügyét politikai síkra terelik, azok az álbaloldal legszebb hagyományait folytatják. Hogy öljünk meg a leghatásosabban civil kezdeményezéseket ? Alázzuk meg a civileket magán- és szakemberként és ragasszunk rájuk politikai bélyegeket. Jockey Ewing bevált szappanoperai módszerei kiválóan működnek.

Ha viccelni volna kedvem azt mondhatnám, lépjenek elő a sorainkban megbúvó és eddig még politikailag nem coming out-olt fideszesek és apolitikusok (ilyen is van !).Lenne min csodálkozni.

De ez sajnos nem vicc.

bardóczi
2014.03.02.
11:14

@FenyvesiHK: A kiírás megjelenése után néhány órával ezt jegyeztem fel, azt hiszem aktuálissá vált:

"A projektiroda néhány érzékelhetően pozitív elmozdulás kivételével nagyvonalúan átlépett az alternatív javaslatocsomagunkon. Alternatíváink mélyebb értelmezése és további egyeztetése helyett. Ez szerintem rossz taktika, amely miatt a szakmai mezőből kikerül majd a vita, és legkésőbb a budapesti helyhatósági választásokon áttolódik majd a politikai hadszíntérre, károkat okozva ezzel a múzeumi fejlesztéseknek, a Városligetnek és a szakmának egyaránt. A jobbító kísérletünk tehát a kiírás véglegesítésével megbukott. Nem vitatom, hogy a Városliget rehabilitációjára szükség van, de annak közparknak kell maradnia. A projektiroda elképzelései ezt a státuszát teljesen vagy részlegesen megszűntetik, a terhelését pedig megengedhetetlen mértékben növelik. Ezért ez jelenleg egy vesztes-vesztes szituáció. Nem sikerült tehát megtörni a magyar átkot."

Pákozdi Imre
2014.03.02.
14:36

@bardóczi: Dehogynem. Hidd el, nem fogják megépíteni :-). Nyilván ők maguk is tudják, hogy nincs igazuk, figyeld a projekt mellett érvelő újdonász hozzászólók arc nélküli sunyítását. Politikai térre pedig akkor terelődik, ha a kormány bután tovább keménykedik. Akkor brutális környezetvédelmi, a demokrácia-felfogást illető, gazdasági és városépítészeti csapdahelyzetbe kerülnek. Nekünk pedig, budapestieknek, az országnak és Európának marad egy tönkretett közpark, a valamikori első a kontinensen, ahol ráadásul építkezés ürügyén évekre az a vandál kupleráj uralkodik majd, mint évekig a Baross téren, a Kálvin téren és ma, a Kossuth téren.

bardóczi
2014.03.02.
15:14

@Pákozdi Imre: A magyar átok az pontosan a "hidd el, nem fogják megépíteni" körül mocorog. Nekem semmi érdekem abban, hogy a Városliget mint közpark ne újuljon meg. Ráférne. Az elcseszett, csak +5 fok alatt nem tócsás, nemrégiben "megújított" műjégre, magára az egész tóra, a sétányhálózatra a rehabilitáció, a hungexpo romok eltakarítása, a Felvonulási tér visszavezetése a Ligetbe, a közparki infrastruktúra megújítása, a PECSA és a zsibvásár eltakarítása, a zöldfelület megújítása, a Vajdahunyad és a Széchenyi műemléki rekonstrukciójának befejezése, a Román csarnok renoválása, a közlekedési hálózat újragombolása, stb. Van a Ligetben teendő. Sok. Jelesül nem azok, amelyeket ez a projekt célúl tűzött ki. Egyszóval a "dögöljön meg a szomszéd tehene is" a magyar átok, és ez nekem nem érdekem. Ugyanakkor azt sem szeretném tétlenül végignézni, hogy valakik úgy gondolják, 4 hatalmas új múzeum épülettől fog mostmáraztán hejj de nagyon megújulni a Városliget. Beszéljünk a Városliget megújításáról, de a Városliget megújítása nem érhető el új múzeum épületek betelepítésével. Ugyanúgy, ahogyan egyébként mára fényesen bebizonyosodott, hogy a Milleneumi Városközpont létrehozása sem tudta megújítani a középső Ferencvárost, vagy ahogyan a közraktárak "megújítása" se váltotta be a reményeket: kong a Bálna. A Városliget megújítása valami egészen mással érhető el. Mi erre adtunk egy vállalható alternatívát, nyilván lehet még 30 másik is. Szóval engem nem vígasztal a projekt megakadályozása, nem vonz a destruktivitás, nem érdekem, hogy akármelyik döntéshozónak ne legyen jó. Legyen nekik jó, de csak úgy, ha az a városnak is jó. Ezért a város number one közparkjának lerombolása mellett sem állhatok. Erre mondtam, hogy ez egy mindenképpen vesztes-vesztes történet, és erre mondtam, hogy magyar átok, amelyet e történet kapcsán sem sikerült meghaladni. Legalább mi próbálkoztunk vele. Az is valami. Az angol gyepet 400 éve nyírják, azért olyan zöld.

Pákozdi Imre
2014.03.02.
16:58

@bardóczi: Kicsit nehéz lehet téged boldoggá tenni, Sándor, szerencsére ez nem az én dolgom. Szomorú, ha valaki - nagyon sok önkéntes munkával - olyan helyzetbe kormányozza magát, hogy semmilyen döntés nem elégíti ki, kis túlzással írva még az sem, ha elfogadnák az általa tett javaslatokat.

Ezért azután maradjunk a - tudtommal - általad is elfogadott céloknál. Az elérésük esetén aktuális bánat vagy öröm mindenkit vérmérséklete szerint sújtson vagy örvendeztessen. Alább összefoglalom a szerintem, ma, joggal és okkal követelhető dolgokat:

1. A Városliget, mint tradicionális közpark zöld - méghozzá minőségi zöld, tehát gazdag lombkoronájú, komoly aljnövényzettel ágyazott, jól füvesített - területét növelni és ápolni kell. A volt Felvonulási tér, a Pecsa, a valamikori Játékszín sátra és a Kádár-korszaki trehánysággal meghagyott volt BNV-s épületek lebontandók, helyükre a fentebbi fajta minőségi zöld kerüljön.

2. A tervezett 150 milliárd (vagy 70, vagy 200, amennyit éppen tenyérjósolnak a projekt-irodán) töredékéből el lehetne helyezni azt a három múzeumot, amelynek valóban helyet kell adni: a Kúria által kiakolbólítandó Néprajzit, a Fotomuzeum-ot (lengyel baráti írásmóddal:-) és az Építészeti Múzeumot. Nem a Városligetben, hanem a városban, üresen álló, dekoratív középületben vagy a "barnamezőn", netán felújítandó ipari épületben. Ötlet bőven található a korábbi hozzászólásokban, az én "Nekik Budapest kell" c. írásomban vagy Ráday M. "Einstand" c. cikkében.

3. Baán Lászlót nyomatékosan fel kell kérni, hogy tárja elénk azokat a tényeket és számításokat, amelyek igazolják vagy legalábbis komolyan valószínűsítik, hogy hat (vagy öt vagy négy), a Városligetben felépített, nemzetközi szinten közepesen érdekes kiállítási anyaggal rendelkező múzeum évente egy (vagy másfél:-) millió külföldi többlet-látogatót vonz Budapestre. 

4. Egyáltalán: BL szíveskedjék dokumentálni, hogy hat (vagy akárhány) eltérő profilú múzeum egymás mellé építése növeli azok látogató-számát.

5. Kérjük fel a miniszter urat, hogy a nemzetközi tervezői pályázat kiírását haladéktalanul vonassa vissza. Egyrészt addig, amíg a fenti, kitárgyalatlan, asztal alá söpört érvek megvitatásra kerülnek Baán lászló, ő (Balog Zoltán) és a MUT vezetői között, másrészt amíg a Főváros, törvényes kötelezettségének eleget téve, megalkotja az új Városligeti Építési Szabályzatot. Nagy kiszúrás bárkivel is pályázatot íratni, egy szabályozatlan építési területre (brrr, beleborzongtam, hogy a Városligetet ezzel a fordulattal kellett illetnem).

6. Bármire is írnak ki pályázatot Magyarországon, legyen lehetőség magyarul is pályázni. (Kivétel természetesen az idegen nyelvet mint célt tételező pályázat.)

zsolt.d
2014.03.02.
19:56

@bardóczi: "Alternatívák mélyebb értelmezése helyett...."  Az események menetéből az sejthető, hogy a kormánybiztos felhatalmazása múzeumok építtetésére vonatkozik, tervezési terület határa: a Liget (közkert) mint építési telek határvonala.Akárha meg is érti - nem urbanista szakemberként - a "+" koncepciót: ha a felhatalmazása a zöldterületi övezet határvonala, nem tud ő sem városi léptékben fejleszteni. Csak az adott ingatlant. A kormánybiztos jól körülhatárolt feladatot hajt végre. Olyan, mint egy adott feladatra kinevezett ezredes: csak abban kompetens, amire a parancsa szól. (Nem tudom, valójában mi a helyzet, de az események ezt sugallják)Ezt egyébként ki is fejezi a létrehozott állami cég: "Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt."Ez a neve. Nem Közkerthelyreállító Zrt., hanem ingatlanfejlesztő. A liget egy ingatlan, amit fejlesztni kell.A helyzet szomorú: a projekt indítása gellert kapott az elején, és az eredemény ismét az, mint a Nemzeti Színház eseténél: az építész szakma a gonosz ellenálló. Mindíg az építész kar az ellenálló, akikkel nem lehet tárgyalni, akik nem akarják a beruházást, stb. Ez gond.Ámbár régen is voltak furcsa fejlesztések. Elmondás szerint a szovjet magas rangú elvtárs a dunai hajóról felmutatott a löszfal tetejére: ott legyen a vasmű. Magasan messze a víztől. Igy lőn a vasmű a magasban Dunaújvárosban. Másik nagyhatalmú katonatiszt meglátta a Vérmezőre készülő emlékmű tervét, s mondá a szobrásznak: ezt, de 8x akkorában mint tervezte, és nem a Vérmezőre, hanem a Gellérthegy ormára, más tartalommal. Akkor nem volt petició, azokat begyűjtötték.

lecsó
2014.03.02.
19:58

@bardóczi: Nem szakmai oldalról kéne nézni az ügyet. Ugyanis ez minden, csak pont nem szakmai kérdés. A jelenlegi kormánynak az a kommunikációs stratégiája, hogy a saját hibáit, hiányosságait, cselszövéseit átplántálja a politikai ellenfeleire, és minden lehetséges fórumon megvádolja velük őket. Ezzel palástolva, hogy valójában saját magáról beszél. Hogy jön ez ide? Úgy, hogy a nyilvánvalóan ide küldött "kishölgy" szakmaiatlanság vádjával próbálja lejáratni a tervet, miközben az övék egy közgazdásztól és egy irodalmártól származik, és a pályázati kiírásig valószínűleg nulla darab építészt látott. Ilyen körülmények között hiába próbálod szakmai síkon tartani a vitát, mert az - a szakmai vita - egyszerűen nem is létezik. Az egyik oldalon egy hatalmi központ van, a másikon meg egy szakmai kör, és mindkettő a maga meglévő eszköztárával próbál érdeket érvényesíteni. Csak míg az egyik esetében ez az eszköztár döntően politikai és gazdasági jellegű, addig a másiknál szinte kizárólag építészszakmai. Különbözö dimenziókban mozognak, gyakorlatilag elbeszélnek egymás mellett.Az erősebb ellenfelet leginkább azzal lehet legyőzni, ha saját magát veri meg. A Nemzetinél úgy rúgták félre a szakmaiságot, hogy a háttérben kinevezték az udvari tervezőt. Most taktikát változtattak és csinnadrattás nemzetközi pályázatot írnak ki, benne nagy külföldi nevekkel, mert így lehet a legkönnyebben, EU-konform módon elnyomni a hazai tiltakozó hangokat. A külföldiek persze ártatlanok, hiszen ők csak a kormány által meghatározott szakmai tartományban fogják látni az ügyet, így ami azon kívül esik, számukra értelmezhetetlen lesz. De ezen lehet változtatni.

Pákozdi Imre
2014.03.02.
20:46

@lecsó: Lecsó, bocsásson meg, túlbonyolítja. Fölényesen legyinget a kormány feje fölött, indokokat kreál, érveket képzel, a Nemzeti Színház példáját hozza fel, ami pedig - szerintem - másról szólt. Akkor és ott volt egy kiírás, 8 milliárd forintról, majd kihoztak egy győztest, akinek a terve 18 milliárdos büdzséről szólt. Erre a kormány(fő) bepipult és - hivatkozva a korábbi, pont az ő pazarlásukról szóló vádakra - ezzel az érvvel, tehát a több mint kétszeres költségvetési túllépéssel indokolva, negligálta Bán Ferenc győztes tervét. Majd csakazértis, lenn délen, felhúzta a szerintem is múlhatatlanul csúnya Nemzetit. Ha jól tudom, 10 vagy 12 milliárdért.

Itt, most, másról van szó. Akkor volt valami, amire jogosan (ha nem is okosan...) hivatkozhattak. A Városliget megmerénylését azonban semmi nem indokolja. Marhaság, oktalan károkozás az egész, ami egyáltalán nem dacból, és nem is politikai éllel indult és ma sem politikai kérdés, hiába próbál turulrózsa, "Somogyi Rebeka" és Szindbád közös erővel azt kovácsolni belőle. Itt könnyű dolga lenne a kormánynak azt mondani, hogy állj: igazuk van az ellenzőknek, miért pont ide, ennek a kopottan is csoda helynek, Európa első közparjának a tönkretével? Itt most a rossz beidegződés működik, a nehézkes, tájékozatlan, esetlen hatalom kéne recsegve-ropogva fordítson saját magán 180 fokot, felismerve, hogy semmit sem veszíthet, csak nyerhet a belátással. Mert, ismétlem, nem politikai az ügy, hanem szakmailag nonszensz, egyéni becsvágy-kergetés egy főmúzeum-főigazgató részéről.

lecsó
2014.03.03.
19:59

@Pákozdi Imre: Egy tervpályázat eredményét semmibe venni, majd házilag tervezőt kinevezni, szerintem politikai ügy.Most ugyanez történik, csak fordítva. Megint megkerülik a szakmát, de az ellenkező irányból. Az EU-pénzek miatt nem is tehetnek mást. A cél elérése érdekében pedig tematizálják a folyamatot (hogy a nemzetközi bírálóbizottság már csak azt lássa, amit a kormány letesz az orra elé). Ennek keretében lesz az általuk kreált tervből konszenzusos város-, ligetfelvirágoztató csodaprojekt, az ellenzőkből pedig hangoskodó, dilettáns és rosszhiszemű kisebbség. Hasonló persze sokfelé előfordul a világban, csak nem ilyen gyakran, nem ilyen szélsőséges ötletekkel, és nem ilyen erőszakos, kompromisszumképtelen nyomulással. Illúzió, hogy pl. az ócsai lakópark egy esetlen és nehézkes kormány jószándékú tévedése volt, hogy a város legnagyobb fejlesztési projektjét nem politikai, hanem szakmai ügyként kezelik, ezért csak véletlenül vezetheti egy múzeumigazgató, a szakmai ellenérveket pedig biztos valami félreértés miatt söprik le az asztalról. Egyébként a szakmai ellenzőkből nem feltétlenül lesz politikai ellenzék, a rendelkezésre álló érdekérvényesítési eszközök tekintetében pl. biztosan nem.lszb:"s ha nem is nyernek, de nyernek morálisan."Az erkölcsi győzelem esetünkben totális kudarc lenne. Ugyanis itt a Városligetről van szó, nem a morálról. Amit mellesleg a korrumpált pályázat már amúgy is sutba dobott. Egyébként a Népstadion-pályázatnál mindez már lezajlott: A kétstadionos kiírásra beadták az egy stadiont, ki is zárták, ahogy kell. Hogy aztán miből mi lesz, az már más kérdés.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
20:13

@lecsó: Igen, a Nemzeti Színház pályázata, annak megsemmisítése politikai ügy volt. Ez azonban - szerintem, ellentétben Veled - nem politikai ügy. És ennek tudatosítása a kormány és a kormánypárt meggyőzésének fontos mozzanata. A további értékeléseddel is egyetértek, különös tekintettel az erkölcsi győzelem pillanatnyi árfolyamára egy esetleges vereséggel szemben...

zim
2014.03.03.
20:17

@lecsó: hát igen... csak már EU-pénz sincs...

lecsó
2014.03.03.
20:30

@Pákozdi Imre: "És ennek tudatosítása a kormány és a kormánypárt meggyőzésének fontos mozzanata." 

Hát ha erről sikerülne meggyőzni őket, az valóban fontos lépés lenne. De hogyan lehetne? Mert közben pl. a Kamara meg csak sunnyog ezek szerint. (Még a két főépítészt kellene esetleg megszólítani. Pl. álljanak ki egy szakmai vitadélutánra - amit az ÉF akár meg is szervezhetne -, és ott tegyék egyértelművé az álláspontjukat.)

FenyvesiHK
2014.03.03.
20:32

@zim: csak ez

http://index.hu/belfold/budapest/2014/03/03/kiderult_150_milliardbol_ujul_meg_a_varosliget/

Pákozdi Imre
2014.03.03.
20:45

@lecsó: Elnézést, lecsó, a két főépítész? Mikor hallotta valaki is ezeket az embereket a Városligetről megszólalni? Részleteiben pedig: mikor hallotta valaki is Finta Sándort bármilyen fontos, építészettel kapcsolatos ügyben, főépítészként állást foglalni? Ami vele történik, az egy tehetséges és rokonszenves építész vezető közalkalmazottként történő zátonyra futásának szomorú folyamata. Kócsi Margitot nem látom (amúgy sem, soha nem találkoztam vele), mert ő, posztjához képest, még ennyit sem mutat. Amit azonban valaha, IX. kerületi főépítészként letett, számára örökre "mentelmi jogot" biztosít Budapesten. A Belső-Ferencváros ui. egy nemzetközi jelentőségű urbanisztikai példa, ahol a városterv sokkal jobb, mint az azt megtöltő házak. És több évtizede működik valódi multikulti viszonyok között, önfenntartó, sőt, nem lefelé csúszik, mint a rossz kórusok, hanem felfelé nivellál. Le a kalappal, utólag is.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
20:58

@FenyvesiHK: Nos, a miniszterelnök Várba költözése nem szerepelt a nyilvánosan elmondottak között. Vagy az index riporterének nyilatkozta ezt Baán vagy valaki, a sajtótájékoztató sietve elrendelt "személyes interjúk" szakaszában, vagy egyszerű feltételezés. Nyilvánosan ez nem hangzott el.

FenyvesiHK
2014.03.03.
21:41

@Pákozdi Imre: Sajnos az index tudósításait már régóta el kell osztani öttel,erősen bulváros hangvétele mögött megkeresni a hírt,ami sokszor félreérthetetlen vonzódásokat is mutat valamilyen (politikai) irányba....

Éppen ezért tettem fel, mert ezt olvassák a jónépek és ez alapján formálnak véleményt, miközben a felkent képviselői egy szakmának az asztalt támasztják.Mi meg találgathatjuk kedvünkre,hogy ez most igaz vagy nem igaz.

Zöldi Anna
2014.03.03.
21:52

@FenyvesiHK: aki követte a várfejlesztéssel kapcsolatos fórumokat, az legalábbis gyanakszik. az index valóban túloz sokszor, ami a stlíust illeti, ám jelen esetben olyan infokat is közöl tényként, amik a sajtótájékoztatón nyilvánosan valóban nem hangzottak el. (pl szabolcs utcai kórház) tehát vélhetően interjúzott utána.

ami sztem a lényeg, és ez viszont elhangzott: ez nem EUS pénz, hanem a mienk.

az építész kamarának valóban minimum állást illene foglalnia, az elnök úr válaszából álláspontja sejthető, de úgy gondolom, ha építészek tiltakozását az építész kamara  nyilvánosan civil mozgalomnak nevezi, amihez semmi köze, az erősen megrendíti a tagok amúgy is ingazdozó bizalmát.

lecsó
2014.03.04.
12:11

@Pákozdi Imre: "Mikor hallotta valaki is ezeket az embereket a Városligetről megszólalni? Részleteiben pedig: mikor hallotta valaki is Finta Sándort bármilyen fontos, építészettel kapcsolatos ügyben, főépítészként állást foglalni?" 

A Városliget olyan jelentős ügy, amelynek kapcsán mindenképpen el kell dönteniük, hogy hivatalnokok vagy építészek. És az elsunnyogás is döntés. Ugyanez áll a Kamarára. Ezzel kapcsolatban nem lehet eleget ismételni, hogy megint "civilek" szeretnének átnyúlni a komplett szakma feje fölött. 

De az is lehet, hogy mi tévedünk, és, ahogy ez elhangzott a sajtótájékoztatón, az építészszakma alapvetően támogatja a beépítést, csak páran akadékoskodnak.  A Kamarának erre is válaszolnia kellene. Úgyhogy vannak kérdések, csak fel kell őket tenni. Egy már elhangzott a három elnökség felé, tehát az illetékes elvtársak, elnökök, főépítészek álljanak elő a farbával! Azért vannak ott. Jelenleg úgy tűnik, városépítészetileg vállalhatatlan a projekt, gazdaságilag megvalósíthatatlan (EU-pénzek), turisztikailag pedig kilátástalan. Tehát, ha támogatják, akkor azt milyen okokból teszik? Legyenek szívesek, mondják bele a mikrofonba, hogy megértsük! Ez azért fontos, mert formálisan nekik van lehetőségük rá, hogy egyik vagyik másik irányba elmozdítsák az ügyet.

Garay Klára
2014.03.04.
20:59

@lecsó: Én hallottam Finta Sándor megszólalni! A FUGÁbanelmondta, hogymivel nem ért egyet az építkezés kapcsán...ésugyan belátta,hogy jobb,ha nem a Dózsa György úton építkeznek, hanem körben a LIgetben....de így meg szerinte turisztikai gettó jön létre....Ennyiben maradtunk....az állás biztosan jobban fizet annál, mintsem lemondhasson.

Sajnálom

Garay Klára
2014.03.04.
21:01

@zsolt.d: ...és néha a gonosz környezetvédők akadályozzák a fejlődést,még ritkábban a tudatlan lakosság. Én köszönöm, hogy építészekvitatkoznak,beszélnek ezekről a köz-ügyekről. Mertsemmilyen másfórumon nincs ilyen.

Pákozdi Imre
2014.03.05.
08:30

@lecsó: "Vannak kérdések, csak fel kell őket tenni."

Nem győzzük feltenni, kedves lecsó. Mindössze a válasz hiányzik, de makacsul. Csak hogy a sok komment között el ne vesszen, hogy miket kérdezünk, ideírom, még egyszer:

1. Baán a sajtótájékoztatón is elismerte, hogy semmiféle hatástanulmány vagy feasibility study nem készült el. Hozzáteszem: de már kormányhatározat és törvény született, költségvetési források csoportosítása folyik, nemzetközi építészeti pályázatot írtak ki az ügyben. Milyen alapon?

2. Tudtunkkal semmiféle célszerűségi tanulmány, számítás vagy más, dokumentált érv nem bizonyítja, hogy hat, a Városligetben felépített, nemzetközi szinten közepesen érdekes kiállítási anyaggal rendelkező múzeum évente egymillió többlet-látogatót vonz Budapestre, ahogy azt Baán László többször is kijelentette.

3. Már az sem bizonyított és a valószínűsége sem dokumentált, hogy hat eltérő profilú múzeum egymás mellé építése növeli azok látogató-számát.

4. A 2014. február 27-én kiírt nemzetközi pályázat beadási határideje 2014. május 27. Annak a Városligeti Építési Szabályzatnak az elkészítési határideje viszont, amelynek az ismerete nélkül egyetlen pályamunka sem lenne elkészíthető, 2014. június 30. (ld. a 2013. évi CCXLII. törvény 16. paragrafusát.) Ezért felmerül az alapos gyanú, hogy a szóban forgó építési szabályzatot a leginkább tetsző pályamunka igényei szerint kívánják megalkotni, ami jogalkotási, közigazgatási és városépítészeti nonszensz. A kérdés: hm?

5. Általunk ismeretlen okból a terv EU-s pályázati forrásokból való finanszírozása kútba esett. E tény rendkívüli költségvetési kihatása miatt kérjük az okok tisztázását, azok ugyanis mindenképpen tanulságosak lehetnek.

6. A projekt felelősei állítják, hogy a projekt eredményeképpen nőni fog a Városliget zöld területe, noha öt új múzeumépületet és több kisebb közösségi házat húznak fel a Ligetben. Ez szinte lehetetlen. Kérjük a Fővárost, határozzák meg, milyen független szakmai egység mérje föl a jelenlegi zöld területet, hogy adott esetben megállapítható legyen annak fogyása vagy gyarapodása.

A fentiek miatt alapvető, hogy a nemzetközi tervezői pályázat 2014. február 27-i kiírása haladéktalanul visszavonásra kerüljön. Egyrészt addig, amíg a fenti, kitárgyalatlan, asztal alá söpört urbanisztikai ellenérvek megvitatásra kerülnek, másrészt amíg hitelt érdemlő, szakmailag igényes és megvitatásra került, majd elfogadott hatástanulmány nem tisztázza a tervezett mega-beruházás gazdasági célszerűségét, egyáltalán, hiteles paramétereit. Harmadrészt addig, amíg a Főváros, törvényes kötelezettségének eleget téve, meg nem alkotja az új Városligeti Építési Szabályzatot.

 

lecsó
2014.03.06.
18:10

@Pákozdi Imre: "Mindössze a válasz hiányzik, de makacsul."Nagyobb nyilvánosságra lenne szükség. Mind a kérdések, mind a válaszok terén. Ahogy a Szépművészetiből is Ráday cikke után lett országos ügy. Különben az lesz, amit most látunk: A szakember biztos (a biztos szakember) jól helyreteszi az akadékoskodó dilettánsokat. Mert a sajtóból ezt fogja leszűrni az átlagolvasó."Ahogy haladunk előre úgy kopik és relativizálódik a park valódi problémáinak megoldása,"Ez természetes, hiszen azt nem is akarják megoldani. Ők ingatlanfejlesztéssel foglalkoznak. A többi majd kiadódik.

Pákozdi Imre
2014.03.06.
21:07

@lecsó: Ez nem csupán kommunikációs háború. Itt komoly kételyek merülnek föl, amelyeket - akár a legnagyobb média-csendességben - erre hivatottaknak kell kivizsgálniuk.

Garay Klára
2014.03.02.
06:28

Kedves Városliget Beépítésért Lelkesedők! Kérem, hogy egy lépéssel távolabbrólvizsgálják meg a saját véleményüket: Lehet-e? Szabad-e? egy építésznek közreműködnie olyan munkában, amelynekmegvalósításáhozfélre kell állítani az Alaptörvényt, az OTÉK szabályait, a Főváros közép-, és hosszútávú terveit.Olvassák csak el a Városliget törvényt! Nagyon nem arról van szó,hogy hova rajzoljuk a térképen a múzeumokat jelző épületeket! Olvasás után gondolkodjon el,kinek kell itt szégyenkeznie? Ki itt a szuper tisztességes? Ki a szuper tisztességtelen?

lszb
2014.03.02.
00:46

bardoczi, 2013.02.19 23:18 CET

A válasz szerintem megdöbbentően egyszerű: Baán kinézett az ablakon és ezt látta meg. Az egészben a legnagyobb döbbenet, hogy hogyan lehet egy mégoly sikeres kiállításszervezést (Baán érdemeit ebben maximálisan elismerve) évi másfél millió múzeumi turistára extrapolálni? Lehet hogy nem követem elég rendesen a híreket, de már visszaadták volna az összes hadizsákmány műkincsünket, amit lenyelt az Ermitázs meg a Pergamon? Esetleg még ideköltözik a Louvre vagy a Prado, esetleg az Uffizi, a British és a Tate Modern? Mert akkor elhiszem. És az nem úgy van, hogy éppen nagyon húzzák le a rolót a megyei múzeumok, mert még a fűtésszámla is gondot okoz nekik?

Való igaz, hogy a Városliget a mai terhelést sem bírja: a leglátogatottabb közparkunk, miközben a Népliget kong. Pedig oda is megy Metró, villamos, troli, busz. Mindenféle fejlesztés nélkül egy csomó rendezvényt át lehetne a Népligetbe tenni a Rendőrnaptól az Arc kiállításon keresztül a Borfaluig. A Népliget befogadója tudna lenni (Mutatványosok tere) a kipaterolt Vidámparknak is, elvégre pontosan onnan vittek át egy csomó játszószert-vurstlit anno az "ángolparkba" Rákosiék, amikor Kemény Henriket és társait kispolgári csökevénynek minősítették és indexre tették. Ehhez azonban a Népligetet el kéne látni minimális közművekkel, mert területén csak öntözővíz rendszer van (úgy-ahogy) kiépítve.

Én még azt a kérdést is tovább kérdezném, hogy miért mindig a városi nagyparkokat sikerül megtalálni minden hatalmi agymenéssel? Volt már ugye Sztalinszobor, BNV, Nemzeti Színház, sőt Plázapiramis "ideál helyszín" is a Városliget, ahogy az Olimpiával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, Úszó EB-vel is rendre valahogy azokat a bosszantó nagy ződ fótokat pécézik ki maguknak az aktuális "nagyjaink". Mintha nem lenne éppen elég "brownfield", marha jó közmű- és közlekedési kapcsokkal székesfővárosunkban... (Isten őrizz egy múzeumi negyedtől a Népligetben is!)

bardoczi, 2014.02.28 21:45 CET

Kedves "egy építész"! Ezt a véleményt illett volna arccal is vállalni. Akkor hitelesebb lenne. Mert így ez nem több, csak egy gyáva névtelen vádaskodás. Az Építészfórum minden alternatívát szívesen közzétesz. Ahogy eddig is közzé tett. Vannak ilyenek kidolgozva? Nekem is eszembe jutott Orwell, csak inkább Önt olvasva. A kérdőív nem volt egyoldalú. Első kérdésében három oldalra kérdezett rá (egyetért, nem ért egyet, túlzónak tartja), a többiben meg a két akkor ismert koncepció közötti értékválasztásra. Kettő koncepció is azért lett, mert valakik itt egy ilyen "maguknak eszkábált erkölcsi piedesztán" puszta szórakozásbólcsináltak egy másikat, hogy ne egyből kelljen választani, hanem legyen egy kidolgozott alternatíva legalább, és senki ne mondhassa, hogy ezek csak itt írogatnak, kritizálgatnak, de egy vonalat se képesek meghúzni. Hogyan is mondta Orwell? "Áprilisban az Állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és Elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt, Napóleon; meg is választották egyhangúlag."

Somogyi Rebeka (reszlet)

Itt van az a főépítész, akit még Demszky sem nevezett ki - három éven át tartotta megbízotti pórázon,

itt van a sértett  kerttervező, aki nem bírja elviselni hogy nem kérnek a javaslataiból pedig ő már minden kompromisszumot bevállalt, amit csak tudott (mert ő az alapvonal, ahonnan ki lehet indulni egyáltalán),

itt van a mi igazi szakemberünk, a Nemzet Villamosmérnöke, aki a szoftverbizniszben szedte meg magát (Graphisoft), most pedig ahogy írja: "...főleg vagyonkezeléssel, valamint gyors, nemzetközi fejlődéssel kecsegtető kisvállalkozások szervezeti átvilágításával, -fejlesztésével és  támogatásával foglalkozom..." (na pont ez kell ide!),

és végül de nem utolsó sorban a mi Európai Értékünk akinek munkássága egész Európa kulturális közéletének érdeke (ez komoly!), lásd: http://www.vfszhungarianostra.hu/

és akit már mindenhonnan kitettek, de a tervzsűrikben még mindig a leggyorsabban tudja megenni az összes pogácsát.

bardoczi, 2014.03.01 22:25 CET

a  stílus maga az ember... Nagyon-nagyon nem szeretnék erre a színvonalra lesüllyedni kedves Rebeka ezért csak egyetlen tévedésére hívnám fel a figyelmét. Az "építés" szóban valahol benne foglaltatik az épebbé tétel, az erre való törekvés. A szív és a lélek. Ez a projekt sajnos nem építés. "Fejlesztés". Ahol csak a fejnek jutott szerep. Szívnek, léleknek nem. Ettől pedig sajnos ez a város nem lesz épebb.

Hol van itt a szakma, a lenyeg, a szinvonal? Nagyon szomoru ez az egesz ahogyan van. 

alfoldi2011
2014.03.01.
13:54

A pályázati kiírás (http://www.ligetbudapest.org/) szerint a pályázati zsűri tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) elnöke, a zsűri póttagja a Budapesti Építész Kamara (BÉK) elnöke.

Mi a véleménye a petícióról

a MÉSZ-nek,a BÉK-nak,a MÉK-nak? Nem kellene a véleményüket kérni a petícióról?

 

 

 

Hartmann György Sándor
2014.03.03.
11:51

@alfoldi2011: Az, hogy mindhárom szervezet nem tehet különbséget a pályázni akaró és a pályázatot megtagadó tagjai között. Nem erre szeveződtek!

Ryhe

Ui. És még egy igazság: a szerencstlen zsűri (akik beleestek, mint Pilátos a Kérdóba), csak a beadott pályázatok közül tud választanai!

alfoldi2011
2014.03.03.
12:12

@Hartmann György Sándor: Mint szervezeteknek nincs véleményük vagy nem mernek véleményt írni?

A kamarai vélemény miért marasztalna el bárkit is?

A kamarai vélemény nem határozat, nem ítélet, így nem kötelező a kamarai tagságra. Csak orientál!

A MUT-nak van véleménye a kezdetektől!

A MUT sem esett bele "csak úgy" a Krédóba!

Nem lenne jó a támogatásuk?

 

 2014. III. 3.

"Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke mindezek ellenére nem igazán értette, miért kérdezzük a véleményét a bojkott-felhívásról. Mint mondta: minden építésznek szíve joga tiltakozni, de a kamara csak akkor teszi ezt, ha egy projekt tervezőjét nem pályázat útján választaná ki a beruházó. Márpedig jelen esetben négy tendert is kiírt a Liget Projekt kapcsán. Sáros László György, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, a nemzetközi zsűri tagjaként pedig válaszra sem méltatta a kérdést. – Az Eiffel-torony építése ellen 300 építész tiltakozott annak idején – ütötte el a kérdést Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter. Baán László, a projekt miniszteri biztosa pedig úgy vélte, hogy a pályázatnak kifejezetten jót tesz a tiltakozás, hiszen az ötletpályázat ellen is bojkottot hirdettek, mégis rekordszámú pályázat érkezett. Jelen esetben is többszáz pályaműre számítanak. "

http://nol.hu/belfold/muzeumi_negyed__a_kormany_meg_a_valasztasok_elott_dont_a_finanszirozasrol

Ezek szerint a MÉK-nek mindegy, hogy mit írnak ki! Bármit jónak tart! Igaz?A MÉSZ elnöke pedig "válaszra sem méltatta a kérdést".Tényleg nem megosztott az építész társadalom, tényleg nincsenek szekértáborok? Tényleg nem örömmel használják ki ezt? Tényleg nincs szükség a kamarai minimumra?

 

 

 

turulrozsa
2014.03.01.
08:22

Ez az! Nem az a fontos, hogy mit csinálnak, hanem hogy kik csinálják! Az ÉSbe nem lehet benyomni a petíciót?

Pákozdi Imre
2014.03.01.
08:58

@turulrozsa: Az ÈS három hete foglalkozik a dologgal, Ráday M., Bozóki András és Gyorgy Péter tollából.

FenyvesiHK
2014.03.01.
09:54

@Pákozdi Imre: Az ÉF  a legelső központi elhatározások óta figyelemmel követi a Ligetet érintő megnyilvánulásokat pro és kontra. Ezekben az időkben érthető módon nem találkozhattunk a most felbukkanó, elsősorban bevételi-pénzügyi  szempontból érdekeltek körével. Akkor nekik mégegyszer, sokadszor, bár őket nem szokta érdekelni a történet, csak a végén a lehetőség.

Ha valamiből van nekünk egy, ami máshol a világon nincs, akkor azt nem megóvni, feléleszteni, büszkén mutogatni kellene, mint a Városligetet, a világ ELSŐ KÖZPARKJÁT, amit az európai kontinens ELSŐ KÉREGVASÚTJÁN utazva lehet meglátogatni ?

Bármiféle múzeumozás ez után következik, következhet.

Úgy látszik magyar sajátosság, hogy értékeink megmaradása nem annyira a büszke, felvilágosult és tudatos honpolgárok, választott vezetők, szakemberek(!) értékőrző cselekvésének az érdeme, hanem a mindenkori szegénységünké. Talán még szegényebbnek kellene lennünk ahhoz, hogy ne kövessenek el ostoba, sznob kivagyiságból merényleteket a város ellen. Most is egyedül ebben lehet bízni.

A nyilvános véleményüket megosztók azt a szerény, de mégis jelentős demokratikus jogukat érvényesítik, amelyik a maltert jelenti a közösség falának építésében, igaz ebben benne vannak az arctalanság mögöttiek is, sokszor silány anyagukkal rontva a fal minőségét.

A többség mégis hiszem mi vagyunk, mert a fal épül.

Somogyi Rebeka
2014.03.01.
19:47

@turulrozsa: Itt az a lóláb, amivel Turulrózsa és az őt ünneplők oly önfeledten hadonásznak: mindegy hogy mit csinálnak, az a lényeg hogy ki (ellenzi), aztán gyerünk írjuk alá a nevünket!

Nézzük meg, kivel kerülnek az aláírók egy listára. Vessünk egy pillantást erre a jeles ballib társaságra, akik a választások előtt megint összeálltak, hogy egy kormányberuházás pocskondiázásával bizonyítsák elvtársaiknak, mennyire ellenzékiek is tudtak ők lenni! Nézzük kik is ezek a hiteles szakemberek:

Itt van az a főépítész, akit még Demszky sem nevezett ki - három éven át tartotta megbízotti pórázon,

itt van a sértett  kerttervező, aki nem bírja elviselni hogy nem kérnek a javaslataiból pedig ő már minden kompromisszumot bevállalt, amit csak tudott (mert ő az alapvonal, ahonnan ki lehet indulni egyáltalán),

itt van a mi igazi szakemberünk, a Nemzet Villamosmérnöke, aki a szoftverbizniszben szedte meg magát (Graphisoft), most pedig ahogy írja: "...főleg vagyonkezeléssel, valamint gyors, nemzetközi fejlődéssel kecsegtető kisvállalkozások szervezeti átvilágításával, -fejlesztésével és  támogatásával foglalkozom..." (na pont ez kell ide!),

és végül de nem utolsó sorban a mi Európai Értékünk akinek munkássága egész Európa kulturális közéletének érdeke (ez komoly!), lásd: http://www.vfszhungarianostra.hu/

és akit már mindenhonnan kitettek, de a tervzsűrikben még mindig a leggyorsabban tudja megenni az összes pogácsát.

Bukott szadesz frakciótagok (mindenhezértő-művészettörténész-operatőrök), embé főépítészek, kerttervezők, médiaművészek akarnak eltiltani építészeket attól hogy pályázzanak azért, mert kimondják: az alkotás, fejlődés káros, az építészek majd károkat okoznak. Ahogy károkat okoztak a Ligetben azok az építészek, mérnökök, akik a mocsár és a fák helyére tavat, utakat, földalattit, fürdőt, állatkertet meg múzeumot építettek!

Egy biztos: ez a csapat nem okozott semmilyen kárt a városban - legalább is olyan épülettel amit ők terveztek, biztosan nem.

Konstatáljuk a tényt: egyetlen tervező építész sincs azok között, akik eltiltanak a tervezéstől. Tehát a leginkább hivatottak arra, hogy megmondják: mit és hová lehet tervezni!

Ennek a jeles szakértő társaságnak van fellebbezhetetlen joga azok ellen aláírást gyűjteni, akik már terveztek és építettek valamit - és ezt szeretnék tenni a jövőben is?   Azok ellen, akik építészként meg tudják ítélni, hogy a ház és környezete milyen viszonyban legyen egymással, és hogy az építészeti alkotás gazdagítja-e az adott terület funkcióját és környezeti értékeit? Azok ellen, akik épületeikkel, az építészet értékeivel gazdagították és gazdagítják a várost? Akik - velük ellentétben - tudnak programot olvasni és tudnak térben, épületben és környezetben is gondolkodni?

Ez az ami miatt fel vagyok háborodva és amit szeretnék elmondani. Ez a fennhéjázó, mindent tudó, lenéző és bornírt balliberális magatartás, amit megszokhattunk a szadesz és Demszky idején, ami a semmittevő okoskodásban és a korrupt pénzosztogatásban lelte örömét, és ami most, nem véletlenül a választások előtt új terepet talált magának: a Városligetet, új (régi) szószólót, Ráday Mihályt, új tűntetőket: fáklyával hadonászó pirosdzsekis szoci aktivistákat akik száznál több saját emberüket sem tudták mozgósítani a Nagy Tüntetés idején - amire senki sem emlékszik már.

Amire viszont emlékszünk, hogy épp ezt a fennhéjázó, ítélethirdető álértelmiségi magatartást jutalmaztuk meg négy évvel ezelött úgy, hogy már a hátuk sem látszott - sokáig. Most újra itt vannak. Elővették a régi fegyvereket: petíció a nép nevében, feljelentés Európában és a világon ahol csak lehet, társadalmi mozgósítás, ... és ne legyen kétség: jön majd a fához láncolás, hadonásznak majd fűrészekkel és metszőollókkal, és hirdetik hogy aki tervez és épít, az erkölcstelen és valójában barbár módon rombol és tönkretesz!

Mennyivel jobb lett volna, ha nem petíciót szerkesztgetnek a pályázat ellen, hanem szemétszedő akciót hirdettek volna a Ligetbe - de a munka az piszkos, a számítógép előtt ülő okoskodás az amiben verhetetleneknek hiszik magukat. Nomeg az elektronikus hírláncok szervezésében, "gyerekek, ezt kell aláírni, Mihály üzeni, itt a Petíció".

Négy éve is nagyot tévedtek, most is ez lesz a sorsuk.

Megereztek a pénz szagát. úgy gondolják itt az idő hogy felkérjék Rádayt írja meg a 100+1-edik Városliget tanulmányt, elkészíttessék egymással azokat az "Elemzéseket" "Alternatívákat" es "Fontos Tanulmányokat" amelyeket ők maguk sem olvasnak el - mint ahogy a tervpályázati anyagot sem olvassák.

Gyülekező, kezdődik a beruházás, nyílik a pénzeszsák!

De hogy ne érezzék annyira rosszul magukat, szeretnék segíteni én is innen, a számítógép elől: ha megírják a Nagy Nemzetközi Feljelentést (pakozdi-kukac-téonlájn-hú aláírással) azt javaslom egyenesen az Európai Parlament szocialista elnökének címezzék, de ne feledkezzenek meg  Daniel Cohn-Bendit barátjukról sem, aki majd vörös fejjel üvöltözve megint jól megmondja, mit is kell tennünk a Ligettel.

Mindegy hogy a magyar Kormány, a Parlament, a Főváros és azok akik indulnak a pályázaton, mit is gondolnak erről. Nem számít, szabadon lehet bujtogatni az építészek munkája, az építészet megjelenése ellen. 

Az a lényeg hogy a semmittevő ballib ideológia és bohóckodás mindenhova beegye magát, és mérgezzen meg mindent ami egy kicsit is (szó szerint és átvitt értelemben is) építő lehet.

 

 

Pákozdi Imre
2014.03.01.
20:21

@Somogyi Rebeka: Na ez az, amire nincs szükség, Rebeka. Erre a hánytató politikai vádaskodásra. A Nemzet Villamosmérnökeként tudatom magával, hogy 1990-től 1994-gyel bezárólag az MDF-re, azóta pedig mindíg a Fideszre szavaztam, sőt, egy hónap múlva is rájuk fogok. Annak ellenére, hogy Baán László a Fidesz elnökének, a mai kormányfőnek a szekerét véli tolni és hogy nevezett kormányfő meglepő mértékben rest ennek az őt és pártját csúnyán inszinuáló helyzetnek a rendberakására. Tudatom továbbá a sejtésemet, hogy néhány, a tiltakozásban kulcsszerepet játszó építész ugyancsak nem MSZP-szavazóként élte meg a tisztes, érett középkorúságot.

Egyszóval, elég ebből a hangból, mielőtt még elindulna az ostoba sárdobálás. Nem politikai okokból petíciózunk, hanem az elemi szintű városépítészeti tisztesség jegyében. Mert közparkot - pláne évszázadosnál öregebbet, és olyan fontosat, mint a Városliget -, nem építünk be. Úgy és azért nem építjük be, amiért a pszichiáter és a nőgyógyász orvos nem hágja meg kiszolgáltatott páciensét; amiért a pénztáros nem lop, bár ott hever előtte a pénz, halomszám; amiért a rendőr, még ha vitázunk vele, akkor sem lő le, bár ott fityeg a derekán a pisztolya. Azért nem építünk be közparkot, amiért a tanár nem vágja nyakon a bután felelő diákot, amiért az asszony nem csapja fejbe a kivételesen részegen hazaérkező férjet, a férj pedig nem ordít fáradt és a konyhában mindent elejtő asszonyával. 

Magától értetődően nem építünk be közparkot, Rebeka. Axiomatikusan nem építünk házat parkban, nem pedig holmi politikai okokból.

Gondolhatja persze bárki, hogy a fenti példák hibádzanak. Mert hogy a pszichiáter igenis odateszi magát a kiszolgáltatottságában belékapaszkodó nőbetegnek (állítólag 5%), hogy a pénztáros mégiscsak lop (x %, de mondhatnék példákat, akár a nonprofit szektorból is) és így tovább. Nos, igen: ez a petíció, immáron két nyelven, egy ilyen súlyú esetekkel egyenrangú építészi merénylet ellen tiltakozik. 

Zöldi Anna
2014.03.01.
20:53

@Somogyi Rebeka: kedves rebeka, engem kihagyott!! meg vagyok sértve! pedig én sem értek ám semmihez, csak a pofám nagy. máskor legyen körültekintőbb! - ja én nem írtam alá, még feledékeny is vagyok.

magát viszont sajnálom: rettenetes lehet fiatalaon (?) ilyen gyűlölködő lélekkel élni

tisztelt szerkesztőség, azt gondolom, hogy ez a vita itt olyan irányba mozdult el, hogy le kéne zárni.

üdv

z anna

Pákozdi Imre
2014.03.01.
21:05

@Zöldi Anna: Ne zárjuk le, viszont drága Anna, ha kérhetem, írja alá. Merthogy az számít, a kommentek csak színezékek. Tisztelője, P. Imre

bardóczi
2014.03.01.
21:25

@Somogyi Rebeka: a stílus maga az ember...Nagyon-nagyon nem szeretnék erre a színvonalra lesüllyedni kedves Rebeka ezért csak egyetlen tévedésére hívnám fel a figyelmét. Az "építés" szóban valahol benne foglaltatik az épebbé tétel, az erre való törekvés. A szív és a lélek. Ez a projekt sajnos nem építés. "Fejlesztés". Ahol csak a fejnek jutott szerep. Szívnek, léleknek nem. Ettől pedig sajnos ez a város nem lesz épebb.

kékharis
2014.03.01.
22:29

@Pákozdi Imre: Na, vetem magam a Guglira, hadd nézzem, micsoda pompás épületekkel gazdagította eddigelé az én szép fővárosomat ez a kardos fehérnép, akinek a nevét, hah, elsüllyedek: nem ösmertem.

Hát, uramfia, egy halom Somogyi Rebeka: egy junior női ökölvívó-bajnok; egy "csodás baptista óévbúcsuztató" legfiatalabb hitvallója (15); egy szavaló leányka, aki a tiszaföldvári könyvtár rendezvényének színvonalát emeli Ady Szeretném, ha szeretnének című versével. Stb. (Lehetnek átfedések.) Építész egy darab se. Ja, itt egy találat: az Épfórumra regisztrált: 10 órája.

Magyarán idetüremkedett valami bérkommentelő troll. Akárhogy forog a gyomrunk, nem kell etetni.

lszb
2014.02.28.
23:19

To: Mr. Pakozdi

Dear Sir,

Should this article be published by any legally responsible magazine, they could be involved into a “libel” procedure initiated by anyone from the promoter or anyone else disagreeing with your good intentions.

Although I do not have any problem with the initiation of yours, I respectfully ask you to formulate your words factually and omit expressions with double meaning or meaning of possibility for double interpretation.

If I might:

The program does not ask for any kind of “demolishing” the “Central Park” and no one is persuaded to do so.

It is not a “tender”; it is an “international competition”. (Unfortunately the two are not the same.)

Do not translate names of local entities to English. (Like names of streets, squares etc.)

Do not use the “Central Park” expression; it is reminiscent of something well known somewhere else.

Be careful with statements like “barbaric”.

Be careful of referring to a “poll” that has not been officially conducted.

Lawyers are eager to jump onto everything and an action of absolute goodwill could end up disastrously.

Again, with all the respect and sincerely

JSz 

Pákozdi Imre
2014.03.01.
05:56

@lszb: Köszönöm a jó tanácsokat, maradok az eredeti szövegnél. Aminek minden szavát vállalom, még ha a tender szó használatánál igazat is adok Önnek. (Szavainak fordítását viszont nem vállalom. Nincs velük bajom, csak azért direkt angolul levelezni egy magyar fórumon, merész, nem gondolja?)

turulrozsa
2014.03.01.
06:38

@Pákozdi Imre: Nem tudom minek ez az egész kommentezés, miért kell mindenkinek belszólni? Alá kell írni a peticiót minél többen és kész. Kit érdekelnek ködös érvek, mindenki tudja, hogy miről van valójában szó. Cselekedni kell!!

Pákozdi Imre
2014.03.01.
06:54

@turulrozsa: Legszívesebben ide kommentezném, hogy mennyire egyetértek. De miután egyetértek, ezért nem teszem :-).

Szindbad
2014.03.01.
09:22

@turulrozsa: Tisztelt Bardoczi ur,

kerem, hogy az oldal szerkesztojekent az egyenlo elbanas okan sziveskejden a nekem irt kommentjehez hasonlo modon felszolitani turulrozsat hogy velemenyet arcaval is vallalja. Szeretnem ha bizonyitana hogy nemcsak az Onevel ellenkezo velemenyen levoket szereti fegyelmezni. 

Koszonom, Szindbad

u.i.: Ugyanis egesz maskepp olvasnam turulrozsa kommentjeit, ha tudnam hogy az arca turulhoz vagy rozsahoz hasonlit-e. 

bardóczi
2014.03.01.
15:35

@Szindbad: Tisztelt Szindbad,

Nem először vagyok félreértve ön által rövid építészfórumos tagsága alatt. Nekem különösebb problémám nincs azzal, ha valaki álnéven ír akár ellenvéleményt is. Azzal annál inkább, ha valaki álnéven ír jól beazonosítható valakiről vagy valakikről olyan dehonesztáló, az adott személy(ek) hitelességét megkérdőjelező, vagy becsületbe gázoló, személyeskedő kommenteket, amelyeket önnek sikerült elkövetnie. Ezt az én erkölcsi felfogásom szerint illik aláírni, vállalni névvel, különben az olyan, mint egy névtelen feljelentés, névtelen vád. Kicsit hiteltelen. Feltételeződik a szándékos lejáratás igénye. Tekintettel arra, hogy úgy érzem a vádjait és vádaskodásait amúgy tételesen cáfoltam, ez még inkább problémás dolog. Persze tisztában vagyok vele, hogy nem a diplomához osztják a gerincet. Az a neveltetéssel jön, de még így is könnyű azt út közben valahol elveszíteni. Tudja itt az Építészfórumon egyszerűek a moderálási elvek. "Szemetelni rendes ember nem szemetel. A többieknek meg tilos."

bondosjanos
2014.02.28.
22:58

Tisztelt Hozzászólók!

Szerintem ez a petíció azoknak az érdekeivel ellentétes, akik a liget megújulását szeretnék. Elgondolkodott már valaki azon, ha úgy lenne ahogyan a petícióban írják és itt most megállna az egész az nekünk jó lenne-e? Mit gondolnak a petíció készítői, hogy majd az ArchDaily fogja elvégezni azt a munkát, ami a liget rendbetételéhez szükséges?

Lehet ez a szcenárió, fújjuk le, és hagyjuk tovább rohadni a ligetet ahogy van. Mert azért azt nem veszik észre, hogy bilibe lóg nem csak a kezük, de a komplett karjuk azoknak, akik azt képzelik, hogy Pákozdi úr a t-online-os email címmel fogja megszervezni a liget "rendbetételét".

Felmerül a kérdés, hogy hová lett a konstruktivizmus, amivel hozzá lehetne állni az egészhez. Mert van itt ez a szituáció, Liget Budapest, amihez hozzá lehetne tenni és élvezni azt, hogy a kultúra fejlődik és az egész ligetet újjá varázsolják. Ehelyett micsinálunk, jó magyar módra ekézzük, bukjon csak meg. Mindig van aki okosabb és "jobbantudja", és mindig lesz aki nem érti, hogy a haldást nem ellenezni kell, hanem irányítani, így van esélyünk, hogy a Liget Budapestből is kormányzati negyedet csináljunk. Vagyis kidobott pénzt, energiát aminek az eredménye a nagy semmi.

Az, hogy "mi pedig alternatív javaslatot csináltunk" nem érv, mert ezt nem lecserélni kellene (politika!), hanem beszállni, segíteni a fejlődést és hozzátenni mindenkinek a magáét (lásd az előző bekezdéseket).

Ismerve a Városliget+ programot, látom, hogy egyes elemei megjelennek a kiírásban, de megerősítésre került a másik kommentfolyamban is. Ezek után nem értem, hogy miért kell az asztalt verni, ha látszik, hogy van kompromisszumkészség. Továbbá azt sem értem, hogy miért nem lehet előbb elolvasni az egészet, megérteni és utána kritizálni. A fák, a fenntarthatóság, a zöld védelme, az elkövetkező tájépítészeti pályázat, az átfogó gondolkodás a ligetről, mind kiolvasható belőle. Benne van.

A beépítésssel kapcsolatos felháborodás szintén alaptalan, csak le kell töltse az ember a mellékleteket. Hova kerülnek az épületek?

1. Felvonulási térre - erre azt mondani, hogy ma a liget része elképesztően demagóg duma, hiszen az egy beton placc. Itt lesznek épületek (3 db) és egy promenád vagy mi. Szörnyűség. Az ótvar ronda parkoló helyett lesz egy rendezett környezet, sétány, fák, szökőkutak és három új múzeumépület.

2. Hungexpo területére - jelenleg használaton kívüli épületek helyére kerülnek újak. Katasztrófa. Ráadásul, ha jól olvastam még az is szempont, hogy a meglévő épületek helyére kerüljenek. Jesszus.

3. A PeCsa és a Hermina közé - A PeCsa lebontásra kerül (ami most egy bolhapiac) és eredeti méretében pompázhat majd a nagyrét, amit egy új épület fog lezárni a Hermina felé, egy olyan teületen, ahol ma parkolók és aszfaltozott focipályák vannak. Te jóságos ég micsoda szörnyűség, nekem olyan élhetetlen helyek ugranak be kapásból, mint a Lincoln emlékmű és parkja Wahingtonban... ráadásnak az épület egy olyan városszerkezeti tengelyben helyezkedik el, amely mindig is kiemelt fontossággal bírt. Botrány.

Én, mint fiatal építész nem értek egyet a petícióval és szeretnék a Liget Budapestet támogató petíciót aláírni (hol tudom aláírni?). Ezt követően szeretnék elindulni a pályázaton, amely végre munkát ad nekem (!!!!) és megmutatni, hogy lehet olyan megoldást adni, olyan épületeket tervezni erre az ikonikus helyre, amelyek nem tönkreteszik a ligetet, hanem méltó módon ünneplik. Mert szerintem én képes vagyok rá, képes rá a (magyar) építész társadalom, akármennyire is azt hangsúlyozzák a petíció készítői, hogy nem az.

bondos

Lazzlo
2014.02.28.
23:09

@bondosjanos: ez most komoly?

 

bond

mB
2014.02.28.
23:10

@bondosjanos: "Lehet ez a szcenárió, fújjuk le, és hagyjuk tovább rohadni a ligetet ahogy van." - lehet hogy érdemes lett volna előbb elolvasni amit kritizál... :-) De ez érvényes a teljes hozzászólásra.

bardóczi
2014.02.28.
23:30

@bondosjanos: Kedves János!

Akik a Liget megújítását szeretnék, azok többnyire úgy szeretnék a liget megújítását, hogy közben ne vesszen el a Liget. Mindig megkapó olyat olvasni, amikor egy tettre kész építész új épületek építésével sietne egy közpark zöldfelületeinek megmentésére.

Hová lett a konstruktivizmus? - kérdezed. Egy komplett tervet raktunk le az asztalra, amely jobb, vállalható irányba terelte volna a fejlesztést annak meghiúsítása nélkül, és ez a kérdés tényleg nekem van itt szegezve? Én is ezt kérdezem: hová lett a konstruktivizmus? De én a projektirodától kérdezem ezt, nem baj? Pláne úgy kérdezem, hogy egy közvéleménykutatás inkább minket igazolt, mint őket. De még minket se. Leginkább azt igazolta, hogy a válaszadóknak kell ez múzeumi negyed itt a Ligetben púpnak a hátukra.

Hidd el elolvastam az egész kiírást mielőtt kinyitottam a számat és valóban látok elmozdulást a korábbi verziókhoz képest, de ez édeskevés. Az alternatív javaslatunk elment a legvégső pontig, amíg elmehetett, ehhez kevés volt az a kompromisszumkészség, amit a jelen kiírás tanúsított. Pláne a köz véleményének ismeretében. A fák, a fenntarthatóság, a zöld védelme szép duma, de a konkrét kiírásban is csak szép duma marad. Az iszonyatosan kevés, ha a honlap alapszíneit és a tipográfiát zöldre állítjuk és az összefoglalóban szépeket írunk a zöldfelületi rehabilitációról. Állítod, hogy letöltötted és átolvastad a kiírást. Ugye szerinted is szó van benne közpark tervezésről? Vagy mégsem? Hogy valami homokszem mehetett a gépezetbe, azt éppen az "elkövetkező tájépítészeti pályázat" kifejezés bizonyítja a legjobban, mert annak nem az épületek után kéne elkövetkeznie (már ha bárki is komolyan gondolja a liget megújítását, hanem az épületekkel együtt tervezve, azonos ütemben és az egész Liget területére. Azért mégiscsak itten egy történeti kertről beszélgetünk. A megvalósítási ütemezés egy másik téma, de ezt a területet nem lehet így szétvenni 4 épületpályázatra, majd odaírni, hogy de majd aztán istenbizony.

A pontjaidhoz:

1. A Felvonulási térre kirakott épületekkel van a legkevesebb baj, de egy azért akad. Az Ajtósi-Dózsára kirakott Néprajzi. Hol van az? Méltó hely az ott? Hogyan bóklászik majd oda a turista? 

2. A Hungexpo területe, ami ugye már 1976 óta nem a hungexpo területe és ennek környezetében van a legtöbb történeti értékű, József Nádor korabeli platán. Oké lebontják az épületeket, épül helyébe új. Zene háza. Minek? Olof Palme meg marad egy szellemház? Ott nem lehetne? Akkor ugyanis mindjárt kisebb lenne az egész új massza terhelése. Akkor úgyis legább rehabilitálva lenne egy műemlék? Ergo ebből tényleg az látszik, hogy itt az építéssel meg lenne állítva a rohadás? Esetleg lesznek újonnan épített, a rohadásnak azonmód átadott új dolgok, és maradnak a régiek szép csendesen továbbrohasztva? Mert rohadni úgy istenigazából csak épített szerkezetek tudnak. A zöldfelület elég sokáig ellébecol segítség nélkül is, ha meg rohad, akkor trágya lesz belőle, majd talajerő, új élet. Az egyébként hogyan van, hogy meglévő (egyébként ideiglenesnek tervezett vásári) épület helyére építeni egy parkban legitim dolognak érzed, ahol jelenleg 3% a beépíthetőségi arány, de most 5,7% az aktuális? Csak úgy kérdem én is, két Jesszus között.

3. A Pecsa lebontásra kerül. Azt mondod az új múzeum helyén csak focipályák vannak. Ja. Meg fák. beállt növényállomány. A focipályára majd úgy helikopterről pottyantjuk a Galériát? És azok a focipályák majd hová is kerülnek? Vagy már nem is lesz szükség focipályára máshol a Ligetben? Megsúgom: lesz. Azaz mit tettünk? kinéztük a burkolt focipályát (úgyis burkolt, tehát ide építhető múzeum - gondoljuk) majd később, egy "reménybeli tájépítészeti rendezéskor" máshol, (hol máshol mint zöldfelületen) majd csinálunk focipályát. Varázslatos. Ugyancsak ennél a pontnál maradva. Tényleg ide fog kerülni majd az Új Nemzeti Galéria? A Várból? És ez egy méltó hely? Az a Turista meg majd a Szépművészetiből idekutyagol? Vagy ezt így hogy? De tényleg? És mondjuk ha ide kerül, akkor nem vezet majd felé a Városligeti fasortól egy széles promenád - a majdan ugye később "elkövetkező tájépítészeti pályázat"-ban? Ugyebár Lincol emlékmű, mint hozott "szenzációs" analógia. És akkor tényleg megmarad a Nagyrét? OMG! Jó hogy említed a washingtoni Lincoln emlékművet. A mögötte lévő National Mall-on, az ottani Múzeumi Negyedben éppen terveznek egy Vietnam memorialt és a Smithsonian bővítését. A föld alatt. Merthogy ezek a rigid amerikaiak ott a District of Columbián nem engedik, hogy a parkba új épülettömeg legyen. Vannak ilyen szabályaik. Betartják. Nem a projekthez szabják. Botrány.

4. és akkor még ott van a Közlekedési Múzeum bővítés. Az miaz? Ottan is nem a liget zöldfelülete van? Vagy elsiklunk felette?

Egyszóval a probléma, hogy én ezen a helyszínen ezt a volument nem tudom elfogadni. Ez a városrehabilitációról, városi zöldfelületekről, kultúráról alkotott elképzeléseknek egy olyan torz átirata, amely nem helyes és itt és így nem megengedhető. Ezt természetesen hiába magyarázom maga előtt csak kiugrási lehetőséget, vagy hatalmas euro jeleket látó munkaéhes fiatal és nem annyira fiatal építészeknek, mert természetesen mindig lesz, aki az egyéni ambícióit a város érdeke fölé helyezi. De lehet hogy majd azoknak is keserű lesz az ébredés a nagy világmegváltás után. Az építészet mégiscsak egy hivatás. Több annál, hogy valaki vakon beszaladjon a sajt után az egérfogóba. Létezik a tervezői etika, legalábbis nekem még tanították. A petícióval természetesen lehet egyet nem érteni és nem aláírni. Ugyanakkor meg ami vállalhatatlan arról beszélni kell. Ezt engedd meg nekünk.

Zöldi Anna
2014.03.01.
00:05

@bondosjanos: Kedvesek - az elejétől kellett volna  a folyamatot követni, akkor most érzékelnék, hogy egyelőre NINCS KOMPROMISSZUMKÉSZSÉG, ez a kiírás azt bizonyítja. Bardócziéknál nyilván itt pattant el a pöttyös. 

szindbádnak üzenem: az építészfórum külső munkatársa vagyok, sem okom sem jogom őket védeni, a saját véleményemet artikulálom, ahogy mindig teszem. olvasson cikkeket tőlem, ne csak az impresszumot, hátha kiderül. de kedves, hogy utána nézett.

körlevelet nem írok, mert ez  a fórum éppen azért nyílt, hogy  mindenki láthassa, amit írok. minek még körlevél? nem értem. aki ide kommentel, láthatja.

bardóczi sanyit az előző posztnál a liget+ program kapcsán még túlzott kompromisszumkészségéért támadták, amiért elfogadva a politika kikerülhetetlen óhaját, igyekezett egy szakmailag még vállalható programot összeállítani. véleményem szerint ez sikerült. ettől még önök, fiatla építészek ugyanúg ytervezhettek volna.

ez a program  - amely valóban a kormánybiztossal történt egyezetések nyomán alakult - azzal a mozdulattal lett az asztalról lesöpörve, hogy már nincs rá idő és különben is túl komplex - valóban az, attól előremutató - és nem lehet  a politikusokkla ennyi idő alatt megértetni. azaz: NINCS KOMPTOMISSZUM.

 a pályázatot kiírták, benne nyoma sincs sem  a liget+-nak sem semmiféle eddigi építő javaslatnak, de amennyire én érzékelem - bár nem mélyedtem el benne, még a helykijelölő pályázat eredményének se nagyon.

tökéletesen érthető, hogy egy fiatal építész munkát akar, és óriási lehetőséget lát egy ilyen feladatban. de. épp ezért felelősség a páláyzatot jól előkészíteni. higgye el, hogy én - öreg építlész, aki nem érintett, mert indulni nem fog, mivel már más pályán mozog - érdek nélkül, nagy figyelemmel és némileg több háttérismerettel követtem  a folyamat alakulását, és épp azt látom veszélyesnek és elkeserítőnek, hogy tovább mélyíti a szakadékot a különböző érdekek között.

nagyon konkrét leszek: ez most úgy szar ahogy van, és magán viseli mindazt a szerencsétlen visszásságot, amit az előző időszak kitermelt.  a választási hisztéria erre ráerősít - innentől mindenről szól ez, csak építészetről nem

szóba került itt hoffer mikós terve a dózsa györgy útra. ha  jól emlékszem egyetemista voltam akkor - mindenestre láttam a tevet: dísztribünt kellett összekombinálni a nemzeti színházzal, ahonnak kádár jános majd integet .nem csak neki, minden pályázónak. 

hülye kérdésre hülye választ lehet adni - pedig emlékeim szerint az a ház háznak éppenséggel jó volt.

mindenkinek rendelkezésre áll a sajtó és a különbötző fórumok, személyes informálódás - ez a szakma elég kicsi. nincs időm itt elismételni, amit mindenütt már unalomig ismételtek, mindenki rakja össze magának. és különben sem érdekes, ez a hajó egyelőre elment. az építészek nyilván tervezni fognak, ki jót, ki vackot. ha megépül megépül - mondjuk van rá esély, hogy soha. arra is van, hogy mégis lesz belátás és kompromisszum - hátha fejlődtünk kádár jános óta.

a petíciókban sajnos nem hiszek - öreg hiba, se pro se kontra. az elszánt és elkötelezett munkát viszont becsülöm, főleg ha ingyen csinálja valaki. amiben még nem hiszek az sajnos a kommentelés, de ez is za én hibám. úgyhogy ezennel búcsúzom, szerintem minden meg vagyon már írva.

üdvözlettel

Pákozdi Imre
2014.03.01.
05:53

@bondosjanos: János, 

Nem lóg a bilibe a kezünk, hanem demokráciának gondoljuk azt, amiben létezünk*. És ha ennek az ügynek a kapcsán kiderül, hogy a rendszer itt vagy éppen ott, ahol az ArchDaily-t szerkesztik, nem alkalmas az alternatív vélemények képviselésére, hanem csakis az Arturo Ui-k világa, hát abból is le lehet vonni a következtetést.

A betonsávra történő építkezés is a Városligetben való építkezés, még ha annak valóban legkevésbé kártékony módja is. Csakhogy itt már korántsem ez, tehát a Felvonulási tér beépítése a cél, nézze meg az ötletpályázat kiírását és munkáit! Itt valóban a Liget a tét.

* Aminek része az, hogy egy felhívást annak közzétevője nevével és elérhetőségével vállaljon. 

Pákozdi Imre
2014.03.01.
06:11

@Zöldi Anna: Nagyon szép, kompakt komment, egyetértek. Illetve... én hiszek a petíciókban, amint hiszek a közvetlen demokrácia minden törvényes megnyilvánulásában. A demokrácia ui. nem csupán a négyévenkénti egyszeri (na jó, kétszeri, az önkormi választások miatt) voksolást jelenti, hanem a hierarchikus, de a fontos ügyekben legalább a szakemberek véleményét kikérő állam- és városvezetést. Az, hogy kormányzó pártot választunk, nem jelenti azt, hogy a kormányfőt feljogosítjuk ízlésének érvényesítésére és egyedi döntésekbe történő rendszeres belenyúlásra. Az ő dolga nem minduntalan, mindenben dönteni, hanem annak az - ismétlem, hierarchikus - rendszernek a kiépítése, karbantartása, működtetése, amely rendszer a döntéseket meghozza. És a hatásukat visszaméri, majd a döntéseket felülvizsgálja, esetleg módosítja. A közösség, de kiváltképpen a szakemberek véleményének bevonásával. Mindez itt, ebben a Városliget-ügyben, eddig, piszkosul nem teljesült.

zsolt.d
2014.03.01.
10:04

@bardóczi: Érdemes még előkeresni az előkészítésnek abból az időszakából származó dokumentumokat, amikor a Liget, mint helyszín már erősen a levegőben lógott, de még nem volt véglegesre megnevezve. Ekkor felkérést kapott a kormánybiztostól a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara, hogy dolgozza ki az Építészeti Múzeum lehetséges elvi programját. Ez 2012-ben megtörtént, a bármely helyen felépítendő múzuemra vonatkozóan.  Idézek belőle:

"A megvalósíthatóság mérlegeléséhez a Magyar Építész Kamara szükségesnek tartja a Városliget rekonstrukciójának részletes vizsgálatát, mivel történeti kertként, műemléki védelemre érdemes zöldterület jelentős épülettömeggel való megterheléséről van szó. Az új építésnek az adott helyszínen is több alternatívája van és Budapest kulturális szövete további lehetőségeket is kínál. A Magyar Építész Kamara tagjai, építészek, város-, magasépítészeti tervezők és tájépítészek készen állnak a lehetőségek és következmények részletes vizsgálatára."

A teljes elvi program itt elolvasható:

http://epiteszforum.hu/a-magyar-epiteszeti-muzeum-es-kozpont-koncepcioja-a-magyar-epitomuveszek-szovetsege-es-a-magyar-epitesz-kamara-munkaanyaga

Pákozdi Imre
2014.03.01.
11:37

@zsolt.d: Megszívlelendő szakmai vélemény, ugyanígy figyelemre méltó a pályázat nyelvének kirekesztő megválasztása. (Finnországban az angol nyelv ismerete lényegesen széleskörűbb, mint itthon.) De ami a lényeg: annak ellenére, hogy bondosjános igazi örömkatonaként, de legalábbis egyenes derekú, igazi fiatal magyarként, bátran áll az angol nyelvűség kihívásai elé, a kiírás szerintem is alkotmányellenes.

zim
2014.03.01.
12:14

@bondosjanos: Kedves Fiatal Építész!

1. L.sz. tedd fel a 3D-ben az új múzeumi tömegeket a Liget és a körülötte lévő térfalak modelljére.

2. Tedd fel a modellre a térszín alatti parkolót , amely öszeköti az összes múzeumot - a ráfordulásokkal, lehajtókkal, feljáratokkal a bejáratokhoz. A buszos látogatói forgalom zónáit, ráforduló sávok, megállóhelyek. A műtárgy-szállítás kiszolgáló zónáit, teherszállítás lehajtók, műtárgyak bezsilipelése stb.

3. Rajzold fel a helyszínrajzra a munkaterületeket, amelyeket kihasítanak majd a Ligetből a kivitelezéshez. (Csak összehasonlításképpen mondjuk nézd meg, hogy a Köztársaság térből mennyit zártak le és hány évre egy kis felszíni metróérkező miatt.)

Ezek után már beszélhetünk arról, mennyi marad a parkból... Elégedetten hátradőlhetsz: lesz munka - egy nagy rakással...

(Ezt gondolták talán JP és tsai. is a mega Korm.Negyed tervezésekor..?? Majd örültek, hogy ki tudtak menekülni az össszeomló kormányzati struktúrák gerendái alól... Érdemes visszaolvasni.)

Lazzlo
2014.03.02.
07:05

@zsolt.d: Sajnos nem túl karakteres állásfoglalás. 

Érthető úgy is, hogy "nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem."

Meg úgy is, hogy "nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem."   (forrás)

 

Jobb lett volna egy egyszerű tőmondat, valami ilyesmi: A Ligetbe való telepítés helyett más alternatívák megvizsgálását látjuk szükségesnek.

Szindbad
2014.02.28.
20:30

Tisztelt Peticio Kezdemenyezok,

Termeszetesen tiltakozzunk a Varosliget tonkretetele ellen - ugy ahogy ahhoz Onok az elmult 20-50 evben asszisztaltak, ugy ahogy Onok a Ligetert egy szalmaszalat nem tettek keresztbe / egy vonalat sem huztak (esetleg irogattak rola cikkeket?... persze az is valami, vagy meg valahova.) Tiltakozzunk a Varosliget folyamatos pusztulasa, leromlasa ellen. Ezt nagyon szívesen alairnam.

Az Onok felhivasa pont olyan tendenciozus csusztatas amilyen tudomanytalanul es egyoldaluan allitottak ossze a 'kerdoivet', aminek a szinvonala a 'legyen-e ingyen sor a Ligetben?' kerdes alatti volt. Az az 'alternatív terv', amely a muzeumok egy reszet ugyan elhelyezne a Ligetben (inkabb alatta), a tobbit pedig ide-oda telepitgetne a varosban lerobbant uzemcsarnokokba, elhagyott laktanyakba, vagy sulyosan talajszennyezett palyaudvarokra, az A JO terv. Az ami Baan koncepcioja, az meg A ROSSZ. Olvastam ilyet egy hires regenyben, ott ugy hangzott a hasonlo tetel: 'negy lab jo, ket lab rossz'. De nem a dolog szakmai resze zavar, abban lehetnek elteroek az ertekeink (bar a kommentjeik tele vannak epiteszeti, epiteszettortneti tajekozatlansaggal - lasd 'nemzetkozi tervpalyazat', vagy Hofer Mikos tervenek helye, amirol a kommentelonek lathatolag fogalma sem volt).

Ami igazan gyomorforgato ebben a felhivasban - es az volt az otletpalyazat soran kibocsajtott hasonlo bojkottfelhivasokban is - hogy az az epitesz, aki tisztessegesen, szakmai tudasaval szeretne megoldani egy problemat (mert problema az van a Ligetben, abban egyeterthetunk) es ezt egy (vegre nemzetkozi) tervpalyazat kereten belul, sok szabadidot, gondolatot es minoseget beleteve szeretne megtenni, az az Onok sugalmazasa szerint egy ostoba felrevezetett berrajzolo aki aktivan reszt vesz a Liget tonkreteteleben. Sem en, sem palyatarsaim nem szeretnenk magunkat igy erezni, ezert kerem, szalljanak ala a maguknak fabrikalt erkolcsi samlirol es KEREM HOGY NE SUGALLJAK EZT - FOLEG NE AZOKNAK A NEM SZAKMABELIEKNEK, AKIK SZEMEBEN EZZEL AZ EPITESZSZAKMA PRESZTIZSE VEGLEG A SEMMINEL IS KEVESEBBE FOSZLIK.

Arrol nem is irnek, milyen ... otletnek tartom 15 epitesz? tajepitesz? alternativ tervenek korozteteset a kulfoldi kamaraknal. Akkor sziveskedjenek osszeszedni es koroztetni MINDEN alternativ tervet, ha korrektek kivannak maradni. Ne feledjek, a tobbi alternativanak eselye sem volt hogy megmerettesse magat egy alkerdoiv iranyitott szavazasan - ezert nem erv, hogy azt ezren tamogattak (amihez persze semmi ketseg sem ferhet..). Es persze arrol se feledkezzenek meg, hogy az Epiteszforumon tegyek kozze az osszes olyan ellentervet, amelyet a Magyar Epiteszkamara vagy az Epitomuvesz Szovetseg kapott az elmult szaz evben kulfoldrol, alternativ epiteszcsoportoktol, tiltakozasul peldaul a Beaubourg megepitese ellen (ott aztan volt tiltakozas, rendesen.) De elovehetik az archivumokbol azokat az alternativ terveket is, amelyeket franciak kollegaik kuldtek az Eiffel torony epitese elleni tiltakozasul. (Hulye otletnek tartjak? Pedig pont ezt fogja gondolni a francia Epiteszkamara is -vigyazat, tobb is van belole- ha megkapja az Onok alternativ terveit. Termeszetesen az OSSZESET, ha korrektek kivannak lenni.)

Kerem a peticio alairoit, sziveskedjenek tajekozodni es MINDKET alternativat azonos modon megnezni es megerteni, hogy megfeleloen donthessenek.

Kerem a peticiok kibocsajtoit, hogy hagyjak meg szamunkra a valasztas lehetoseget es az Onok 'demokratikus' kezdemenyezese NE BELYEGEZZE MEG AZOKAT AKIK SZERETNENEK EPITESZKENT, EPITESZETI MEGOLDASOKKAL DOLGOZNI A VAROSLIGET (ES A VAROS) JOBBA TETELE ERDEKEBEN, es szeretnek megmerettetni otleteiket egy nemzetkozi tervpalyazaton.

EZ NE LEGYEN BUNOS MAGATARTAS, ezert kerem sziveskedjenek a peticio szoveget - fokent cimet - ennek megfeleloen pontositani.

Egy Epitesz,

aki nem gatlastalan bunozo ha tervez - csak mas a velemenye

bardóczi
2014.02.28.
20:45

@Szindbad: Kedves "egy építész"! Ezt a véleményt illett volna arccal is vállalni. Akkor hitelesebb lenne. Mert így ez nem több, csak egy gyáva névtelen vádaskodás. Az Építészfórum minden alternatívát szívesen közzétesz. Ahogy eddig is közzé tett. Vannak ilyenek kidolgozva? Nekem is eszembe jutott Orwell, csak inkább Önt olvasva. A kérdőív nem volt egyoldalú. Első kérdésében három oldalra kérdezett rá (egyetért, nem ért egyet, túlzónak tartja), a többiben meg a két akkor ismert koncepció közötti értékválasztásra. Kettő koncepció is azért lett, mert valakik itt egy ilyen "maguknak eszkábált erkölcsi piedesztán" puszta szórakozásból csináltak egy másikat, hogy ne egyből kelljen választani, hanem legyen egy kidolgozott alternatíva legalább, és senki ne mondhassa, hogy ezek csak itt írogatnak, kritizálgatnak, de egy vonalat se képesek meghúzni. Hogyan is mondta Orwell? "Áprilisban az Állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és Elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt, Napóleon; meg is választották egyhangúlag."

Ami csúsztatás az az, hogy a Városliget "tönkre tétele" beépítéssel akadályozható meg. Nem azzal. A Városliget rendbe tételével. Ami csúsztatás az az, hogy egy KÖZPARKOT 4 új épületre kiírt pályázattal lehet "rendbe tenni". Ha ennek a pályázatnak tényleg az lenne a célja, hogy rendbe tegye a Városligetet, akkor a közparki minőségével, úthálózatával, közlekedési és parkolási problémáival, leromlott műemlékeivel, a ligeti tó rehabilitációjával és a romok eltakarításával foglalkozna. Nem azzal fogalkozik. Amúgy nem igazán értem miért olyan nagy különbség súlyosan talajszennyezett talajokra építeni vagy egy hatalmas talajvíz terhelésű hajdani mocsárra. Előbbit azért sűrűn meglépik európai városok a városrehabilitáció igényével. Utóbbiban városi parkok beépítésével újabban Isztambul és néhány igen balkáni hely jeleskedik. A park beépítésének vannak határai, a közparki funkcióknak meg terhelhetősége. Ezeket pedig a most kiírt tervpályázat egyértelműen áthágja. A tiltakozás ennek szól. Az előkészítés hiányának, a nyilvánosság teljes kizárásával megszületett hibás koncepciónak, a társadalmi párbeszédre törekvés és a közmegegyezésre való hajlam, igény teljes hiányának, amely szó nélkül nem hagyható, ha az ember tükörbe kíván nézni. Amíg nincs közmegegyezés abban, hogy mit, mennyit és hová, addig kár és káros elővenni az építészeti megoldásokat. Előtte ugyanis urbanisztikai megoldások kellenek. Ezt a szintet pedig a kiírónak még nem sikerült megugrania.

Lazzlo
2014.02.28.
20:55

@Szindbad: bunos

 

 

 

 

aha

Szindbad
2014.02.28.
21:54

@bardóczi: Tisztelt Szerkeszto ur, 

csupan az egyenloseg es a korrektseg kedveert megtenne, hogy most ir egy korlevelet az Epiteszforum minden nev nelkul kommentelojenek az alabbi (fenti) szoveggel: 

"Ezt a véleményt illett volna arccal is vállalni. Akkor hitelesebb lenne. Mert így ez nem több, csak egy gyáva névtelen vádaskodás."

(ne csak azoknak, akik az Onevel ellentetes velemenyen vannak, legyen szives mindenkinek.) 

Elore is koszonom, udvozlettel: 

Egy epitesz

utoirat: 

Kedves Szerkeszto ur, 

On elgondolkodott mar az 'hitelesseg' szo tartalman? Segitek ket idezettel:

'A kérdőív nem volt egyoldalú.' (Bardoczi Sandor)

 

'A kérdőív valóban tendenciózus volt helyenként, ezt mi is érzékeltük, de menet közben már nem akartunk változtatni, ahol pedig tényleg nagyon tendenciózus volt, ott nem volt kötelező a válasz."  (Bardoczi Sandor)

A hitelesseg az irastudok nagy erenye. 

Lazzlo
2014.02.28.
22:08

@Szindbad: hitelessegg  

 

hát persze

 

bardóczi
2014.02.28.
22:11

@Szindbad: Kedves "Egy építész" kollega! Először is látom, hogy sikerült minden felvetésemre érdemben reagálnia, ehhez gratulálok. Másrészt felhívnám a figyelmét a tendenciózus szó jelentésére, értelmére. Ez "szándékost", "célzatost" jelöl. Vagy tegnap még így volt, lehet, hogy azóta ezt is átírták a Duplagondol Minisztériumában. Az egyoldalú ezzel szemben másképpen "unilaterális". A kérdőívnél, ha már sikerült olyan jól idéznie tőlem, talán elolvashatta volna azt is, hogy az volt a szándék, hogy a két alternatíva közötti értékválasztást szondázzuk, ha tetszik célzatosan, szándékosan. (tendenciózusan.) De nem egyoldalúan. Köszönöm a figyelmét. A kritikus nagy erénye a pontosság és a szövegértés.

Az egyenlőség és a korrektség, amit számon kér, az momentán annyira egyenlő és korrekt, hogy én most "egy építésszel" beszélgetek, úgy mint Bardóczi Sándor. Üdvözlöm és gratulálok a bátor kiállásához, hitelességéhez.

Zöldi Anna
2014.02.28.
22:26

@Szindbad: Kedves Szindbád, elfogadja tőlem is? arctalanul kommentelni az írástudók árulása.

és miért van így felháborodva? húzza azt a vonalat bátran, nincs hatalom, ami megakadályozhatná. sőt, a hatalom az ön oldalán áll.

ön nyilván még csecsemő volt az elmúlt 20-50 évben és csak most nőtt fel hirtelen, mert sem hozzászólását sem véleményét, sem alternatív javaslatát nem olvastam az eddigiek során. pedig nyilván hozzájárult volna az érdemi tisztázáshoz.

a lényeg ugyanis ez lenne - nem a fák az igazi veszteség, hanem az igazi, szakmai vita, az érvek és ellenérvek ütköztetésének hiánya.

a vádjait pontról pontra cáfolni lehetne, de elég ha végigolvassa az eddig e tárgyban megjelent számos beszámolót és összefoglalót - bár gondolom, bardóczi sanyihoz hasonlóan részt vett minden fórumon, és szabadidejét alternatív javaslatok kidolgozásával töltötte, tehát tisztában van az okok és okozatok bonyolult hálójával. elárulok egy titkot - nem vagyok az összeesküvés-elméletek híve, aki ismer, tudja. de itt az okot egész máshol kell keresni, nem a liget fái között. persze egy ártatlan csecsemő ezt honnan is tudhatná...

de adja meg a tiszteletet annak, aki valóban dolgozott eddig, akármi is a véleménye erről a munkáról. a kollégái pedig, akik meggyőződéssel vagy megélhetési okból fognak indulni ezen a pályzaton, már felnőtt, döntésképes emberek, nem szorulnak az ön heves védelmezésére

üdvözlettel és névvel

zöldi anna

Szindbad
2014.02.28.
23:02

@Zöldi Anna: Tisztelt Zoldi Anna, 

engedje meg hogy Ontol is kerjem, mint az Epiteszforum allando szerzojetol (ahogy azt az impresszumban lattam), sziveskedjek vitapartnereinek korbeirni: 'arctalanul kommentelni az írástudók árulása'. Ezt Bardoczi ur mint szerkeszto nem tette meg, hatha Ontol kerhetem. 

En nem szeretnek lemondani errol az internetes alapjogomrol, amit Onok is biztositottak. (Szeretne visszavonni?) Remelem nem az arcommal szeretne vitatkozni, hanem a gondolataimmal. Bocsasson meg de en sem latom az Onet, a neve pedig szep, de nem ismerjuk egymast...

Ami az arcanal jobban erdekelne, az az osszeeskuves-elmelete az okokrol, amiket mashol kell keresni, nem a Liget fai kozott. Kerem, ossza meg velunk, nagyon kivancsiva tett.  

Sajnalattal kell cafolnom szavait, nem erzek nagy hevesseget (sot inkabb egy kis almossagot), vagy inkabb csak csalodottsagot ennek a vitanak es az Onok peticiojanak a szinvonaltalansaga es tendenciozus szakmaiatlansaga  okan. 

udvozlettel: 

egy 'artatlan csecsemo', aki ezzel kapta meg a vitapartnernek jaro tiszteletet - ami, ha jol ertem szavait, Bardoczi urnak feltetlenul kijar. Majd igyekszem... 

egy vonalhuzo Epitesz

Pákozdi Imre
2014.03.01.
05:45

@Zöldi Anna: Asztapaszta, kedves Anna! Le a kalappal...

Hartmann György Sándor
2014.03.01.
10:41

@Zöldi Anna: Kedves Anna! Tisztelt Bardóczi úr!

Mielőtt árnyékbokszolásba kezdtek – nehogy úgy járjatok, mint a mai Népszabadság a Szalai Anna „szakújságíró” által írt cikkével (lehet, hogy csak névrokonság áll fenn?  – tanulságul és a hites tájékoztatás érdekében szívesen idemásoltam volna  a tervpályázat helyszínrajzát

(De, mivel hiába vagyok arcos és többször is hiába kértem segítséget a szerkesztőtől ahhoz, hogy hogyan lehet képet beszúrni, és nem kaptam, csak a web helyet tudom megadni, ahol megtalálható:

http://www.ligetbudapest.org/ A hivatalos tervpályázati kiírás letöltése innen / 1_Liget Budapest_Competition_Programme zif fájl 11. oldal. Sőt még a gyengébbek kedvért azt is elárulom, mivel a honlap megnyitásakor angol nyelven jelenik meg, a jobb felső sarokba kattantva a magyar nyelvre át lehet állítani.)

Tehát már régen nem arról szól a mese, amiről itt vitatkoztok. Az információ hatalom!

Ryhe

Ui. ismételten üzenem, hogy a hivatkozott felmérés szakmaiatlan, és nem reprezentatív.

mB
2014.03.01.
11:43

@Hartmann György Sándor: Kedves Sándor,

a kép beillesztése:

[img src=a_feltöltött_kép_url-je-bemásolva.jpg" width="400"] (a szélességet azért érdemes megadni hogy a vélhetőleg nagyobb jpg ne nyomja szét az oldalt; a [ zárójel helyett háromszögűt, "kacsacsőrt" kell használni; a 400 pixel tipp, érdemes próbálgatni. - pardon: még egyszerűbb fent a kis kép-ikont használni :-) )

*

A fenti kitételek ugyanakkor - ha nem tévedek - eltévesztették a címzettet:

- 1-2 hozzászólón kívül senki nem kifogásolta a pályázat angol nyelvét, a honlap nyelvéről pedig mintha szó sem esett volna;- a felmérést senki nem mondta reprezentatívnak, azért mindenképpen jelzésértékű ha néhány pillanat alatt egy ezres létszám kifejezi a véleményét. Nem gondolom hogy ezt titkolni kéne.- valahol friss térképet is láttam már beillesztve, ezt most nem találom, de Sándor részletesen reagált a kiírás anomáliáira, itt.

Fontos hogy minden nézőpontból érvek hangozzanak el, de ahhoz pontos idézetek, hivatkozások, címzések szükségesek.

Bojti Anna
2014.02.28.
18:29

Ezt jó lenne a külföldi építész kamaráknak is elküldeni, valami magyarázattal és talán az angol prezivel.

bardóczi
2014.02.28.
18:56

@Bojti Anna: szándékaink szerint ez megtörténik.

Pákozdi Imre
2014.02.28.
20:19

@Bojti Anna: Tegnap a kövezkező felhívás közzétételére kértem az ArchDaily-t:

Do not participate in demolishing the „Central Park” of Budapest!

The recently tendered project LIGET Budapest* wants to build five new museum buildings and a lot more pavilions in the traditional City Park in the heart of the Budapest. That City Park is one of the first of such in Europe and surrounds the Hero’s Square, protected by World Heritage.

This barbaric plan has strong support by the Hungarian Government but is harshly opposed by the Hungarian Society for Urban Planning, civil activists and also by four former chief architects of Budapest. Our main points are:

1. We oppose the drastic decrease of quality green in the traditional City Park;

2. There is no need for six new museums in Budapest. The two or three what are really missing (a new Ethnographic Museum, Museum of Architecture and Museum of Photography) may be placed in the marvellous existing premises standing empty elsewhere in the city;

3. This later solution can be realized by using only a small fraction of that HUF 150 billion (EUR 500 million) what is the expected budget of the Government’s dream;

4. There is no feasibility study proving the future boost of Budapest’s tourism, especially not by one million additional foreigner visitors, as the responsible government commissioner, Mr Baán promises.  

A recent poll** shows that 90% opposes any new building in the City Park. Only 8% agrees to relocate existing museums there and 5% thinks that museums, if built, should be placed in new buildings in the City Park.

Do not participate in destroying our City Park, please.

More information: Imre Pakozdi, Budapest, ipakozdi@t-online.hu

 Notes:

*   http://tervlap.hu/cikk/show/id/2720

** http://epiteszforum.hu/1000-valaszado-szerint-a-muzeumi-negyed

Garay Klára
2014.02.28.
21:15

@Bojti Anna: A Március 8-i nemzetközi fórum résztvevőivel is meg kellene ismertetni, mert úgy mennek majd haza, hogy nem tudják, törvénytelenül bonyolított eljárásban,előkészítetlenül, a talajtani kutatások mellőzésével, a civilek bevonása nélkül....minden hazai és nemzetköziérvényes szerződés megsértésével teszik tönkre a Ligetet. A "nemzetközire" azért van szükség,mert azok ezt nem tudják!

Pákozdi Imre
2014.03.01.
05:44

@Garay Klára: Már egy héttel ezelőtt kértük Csanády urat, az Építészkongresszus szervezőjét, hogy biztosítson 10 percet a Baán Lászlónak való válaszadásra. Egyelőre semmi válasz, úgyhogy innen és most, nyilvánosan, újra kérem őt. Az Építészkongresszus ugyan "az övé", de miután nyitó programként közügyet hoz szóba, illendő azt demokratikusan tenni és megadni a vita minimális lehetőségét.

Garay Klára
2014.03.04.
20:45

@Pákozdi Imre: Baán úr nem szokottválaszt adni. Bármitkérdeznek tőle, mondja a magáét. Az meg nem válasz, csak mantrázza, hogy világszinvonal és egyedülálló.

Ennek megfelelően, mivel a saját mondandójával van elfoglalva, kérdései sincsenek. A fülét arra használja, hogy legyen mire lefeküdnie, amikor aludni tér.

Övé az MTI, a rádiók,a TV-k,és nyilatkozik. Mindenütt és mindenkinek.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.