építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Lassányi Gábor [1]

Feltárás a Huszti úton

Beszámoló a Huszti úti VPOP-irodaház építése előtti megelőző feltárás eredményéről. A telken valószínűleg egy római villagazdaság maradványai állhattak.