építészet : környezet : innováció

Négyzethálós lamellák - képzelt belső terek megjelenítése

mehesb: A Budapesti Műszaki Egyetem elsőéves építészhallgatói idén ősszel azt a modellfeladatot kapták, hogy mélyítsenek tömör kockába üreget, majd ábrázolják a képzeletbeli barlangjukban feltáruló tér látványát. Rajztudásuk eddig valós tárgyak megfigyelésen alapuló, természet-hű ábrázolásán nevelődött.

A Budapesti Műszaki Egyetem elsőéves építészhallgatói idén ősszel azt a modellfeladatot kapták, hogy mélyítsenek tömör kockába üreget, majd ábrázolják a képzeletbeli barlangjukban feltáruló tér látványát. Rajztudásuk eddig valós tárgyak megfigyelésen alapuló, természet-hű ábrázolásán nevelődött. Meggyőződésem, hogy a fenti barlang-feladat, azaz „kitalált belső terek grafikai megjelenítése” feltétlenül az alábbi tárgykörök, mint előzmények ismeretére építendő: 

Folyosórajz (hosszúkás, szimmetrikus tér legalább egy iránypontos perspektívában való, természet utáni rajzolása), amely átmenetet képez a tárgyrajz és a térrajz között;

Tónustan (a vonalperspektívával elérhető mélységi hatás fény-árnyékos  fokozása, átmenetek képzése ceruzával), amely szorgalmas természet utáni tárgyrajzolást jelent;

PHV (perspektíva helyreállítása vetületekből) elnevezésű szerkesztéses feladat-típus megoldási folyamatának elsajátítása, amely fejből rajzoltatja az első kockát és a befoglaló kockarács használatát tanítja.Pozitív formák szerkezetét befoglaló kockaráccsal, burkoló négyzethálóval közelítjük meg.

A tömör nagykockából kivájt tömeg-hiány az elképzelt léptékváltás absztrakciója során belső térré alakul. Barlangunk belsejének megrajzolása nem könnyű feladat. Próbáljuk a negatív formákat is határoló felületeikkel megjeleníteni! Tárgyrajz és térrajz közt léptékváltás a határ. Térrajz során a téma és a szemlélő viszonya megváltozik. A vázkocka megnő, a horizont lesüllyed. Szerkesztendő szabadkézi rajzban a Tér négyzethálós nagykocka-belsőként értelmezendő. Akár pozitív, akár negatív alakzat megjelenítésére alkalmas a befoglaló kockarács. Az eltérésekhez és a köztes részletekhez a hálóosztások fokozatos sűrítésével jutunk el. Térbeli alakzatokat síklapok vagy görbe felületek határolnak. Célszerű szerkesztés közben a görbe felületeket átmenetileg síkokkal, az íveket húrokkal vagy érintőkkel helyettesíteni. Pozitív formára kockarácsot borítunk. Negatív formába beírható kockarácsot gyömöszölünk: barlangunk üregét szabályos állványzattal töltjük ki.  Ábrázolandó felületek képsíkhoz viszonyított helyzetét legtakarékosabban - a fény-árnyékos tónusozás előtt - grafikus csíkozással: közelebbről rétegvonalakkal vagy esésvonalakkal érzékeltethetjük. A rétegvonalkázás egyenletesen rakott, vízszintes téglasorokkal szemléltethető. Esésvonalakra példa függőleges síkon a deszka falburkolat, vagy ferde síkon a fémlemez-fedés illesztéseinél alkalmazott korcok rajzolata. Az esésvonal irányára a legrövidebb úton legördülni vágyó vízcsepp utal. 

Bújjunk bele a dobozba!       
Származási hely: Lamellak
Első lépésként (mondjuk képsíkunkkal párhuzamosan) egyenlő vastag szeletekre daraboljuk a befoglaló nagykockát. Egyszerű barlang-profil és szerencsés nézőpont esetében egy sorozat lamella elegendő. Bonyolult képződmény esetén az előző sorozatra merőleges irányú lamellákra is szükségünk lesz. A kockán belüli nevezetes pontokat lamella-koordinátákkal határozzuk meg. Eljárásunk lépéseit a függő cseppkő térbeli helyzetének meghatározásával szemléltetjük. A padlósík alaprajzi hálóján bejelöljük a csepp helyét és nézőpontunkat. A képsíkunkra merőleges hosszanti lamellán bejelöljük a csepp magassági helyzetét és a nézőpontunkhoz tartozó szemmagasságot. További adatokat a képsíkkal párhuzamos metszetek szállítanak. Egy-egy négyzethálós lamellát előbb kiterítve, nézetben értékelünk. Állapítsuk meg a térhatároló kontúrvonal jellegzetes töréspontjainak hálóhoz viszonyított koordinátáit! A metszet-kontúrok látványtervünkön rövidülésben jelennek meg. Szeletről szeletre haladva, az esésvonalak csíkjai lassan kirajzolják a barlang belső felületét. Minél összetettebb a belső térre tapadó négyzethálós felület, annál sűrűbb szeletelésre lesz szükségünk egy-egy főirányban. A vizsgálandó lamellán a teljes tér-metszet felvitele után helyezzük el választott nézőpontunkat és a horizontot is! Nincs szükségünk a hátunk mögé eső részletre. Lamellánként mezőről-mezőre haladva, perspektívában rögzítjük a látómezőnkbe eső tér-kontúrt. A teljes határoló tér-burok látványa a szeletek által szállított rész-kontúrok azonos alaprajzi pontjaihoz (az alaphálóhoz) tartozó magassági pontok haránt irányú összekötésével rajzolódik ki. Legtöbb adatot a szélső lamellák szállítják. A nézőpontunkhoz tartozó hosszanti lamella éppen élben látszik. Ezen a vonatkozó tér-profil jellegzetes töréspontjainak magassági koordinátái gyűjthetők össze.     

Cseppkő koordinátái

 ÖSSZEFOGLALÁS 

A kockán belüli nevezetes pontokat lamella-koordinátákkal határozzuk meg. Lamellánként haladva, perspektívában rögzítjük a látómezőnkbe eső tér-kontúrt. A teljes tér-burok látványa rész-kontúrok összekötésével rajzolódik ki.  

Hivatkozások: Befoglaló kockarács, Ceruzatechnika, Folyosórajz, Négyzethálós lamellák, Papírcsík-módszer, Perspektíva Helyreállítása Vetületekből (PHV), Térsarok kockatoronnyal, Tónustan 

    

Félgömb belseje bordákkal (esésvonalakkal) kifejezve
A  szeletelő módszer részletes leírása a

http://mehesb.blogspot.com/2009/10/negyzethalos-lamellak.html 

található. 

vélemény írásához jelentkezzen be »