10 csoportos Német Nemzetiségi Óvoda, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat épülete, Taksony

Generál tervező: Szomorjai Ferenc Mérnökiroda
Építész: Medek Gyula vezető tervező – Archifile Építészstúdió Bt.

 

Előzmények:
Taksony fejlődő település a budapesti agglomerációban, ahová jelenleg is növekvő - főleg fiatalok körében mutatkozó - betelepülési tendencia figyelhető meg. A község megfelelő alapfokú ellátás hiányában, illetve a növekvő gyermeklétszám elhelyezésére új óvoda építését határozta el.

A települési Önkormányzat 2004 őszén az Építész Kamara bonyolításában meghívásos és titkos tervpályázatot hirdetett hat tervezőiroda részvételével az óvoda tervezésére, amelyet a község egykori Árpád-kori temetője helyén lévő beépítetlen terület, a Búcsú tér rendezésével és egy többfunkciós épületegyüttes kialakításával egybekötötten képzelt el.

A település egyfajta új központjának létrehozása volt a cél, mely központ magában foglalja a fő funkciót képező 10 foglalkoztatós óvodát, két háziorvos működésére alkalmas gyermekorvosi rendelőt, a település egészét szolgáló védőnői szolgálat helyiségeit, emellett 20 fő fogyatékkal élő nappali foglalkoztatóját is.

 

 

Telepítési koncepció
Az épület a funkciók szerinti főbb tömegekre tagoltan hosszú térfalat alkotva kíséri azt az újonnan létrehozott utat, amellyel a temető területét kettéosztottuk. Itt helyeztük el a parkolók zömét, és az út másik oldalán alakítottuk ki a búcsúk, falusi rendezvények fő terét, amelynek parkosítása, rendezése az épület átadását követően a második ütemben jelenleg is folyik. Így a község jelentős közösségi területtel gazdagodik, valóban új faluközpont jött létre Taksonyban.

Az épület
A ház építészeti kialakítását a három különböző funkció lineáris felfűzése határozta meg. A fő tömeget adó óvoda aulája az utcai tömeg visszahúzásával kiképzett fogadótérről nyílik. A fogadóteret a park tengelyében alakítottuk ki. A másik hangsúlyos elem az épület végén, külön egységként tervezett orvosi rendelő tömege, amelynek két oldalról adtunk bejáratot, külön a védőnői szolgálat és külön az orvosi rendelők számára. A harmadik elem a két előző között elhelyezkedő, kisebb hangsúlyú fogyatékosok nappali tartózkodója.


 

Az óvodához 450 adagos főzőkonyha csatlakozik, ahonnan ételkiszállítás is történik más intézményekbe. A konyhaüzem a ház végén kialakított gazdasági udvarhoz csatlakozik.

Az óvoda maga három traktusú. Az utcai traktusban az irodai – gazdasági helyiségek, a kerti traktusban a foglalkoztatók, míg a középsőben az aula – tornaterem – egyéni fejlesztés helyiségei - konyhaüzem helyezkedik el.

 

 

Az épület előcsarnok – aula terének alkalmasnak kellett lennie különféle kulturális rendezvények (búcsú, stb.) kiszolgálására, lebonyolítására is. Ezért a tömegtartózkodási funkcióra méretezett előcsarnok és hozzá kapcsolódó tornaterem teljes szélességben összenyitható, flexibilis válaszfal segítségével, így rendezvények alkalmával a két helyiség színpad-nézőtér relációban is használható. Az aula közvetlen kertkapcsolattal fordul a kert felé, nagy foglalkoztató terasz közbeiktatásával.

A foglalkoztatók
A fő funkciót képező foglalkoztatók térsora két ötös csoportra osztottan az előcsarnok két oldalán felfűzve helyezkedik el, egy-egy folyosóról megközelíthetően, délkeleti tájolással kialakítva. A foglalkoztatók kettesével összevont felülvilágított öltöző – előtérből nyílnak – valamint innen közelíthetők meg a mosdó – WC csoportok. A foglalkoztatókba egyedileg tervezett színes – üvegezett ajtókon át léphetünk.
A tér több részre osztott: a gyerekek kisebb csoportokra osztottan használhatják a homlokzati teraszra nagy üvegfelületekkel nyíló kicsit lesüllyesztett „mesesarkot”, és a fölötte kialakított kisgalériát, míg a harmadik csoport a terem központi részében foglal helyet, így a 20-25 gyerek kiscsoportokra osztható. Így hatékony pedagógiai munka végzésére nyílik lehetőség.

 

 

Anyaghasználat – homlokzatképzés
Nagy hangsúlyt fektettünk a tér megformálása mellett az ingergazdag környezetet adó színes – hangulatos homlokzati - belsőépítészeti kialakításra is. Nemcsak a külső, homlokzati felületek nagy részét burkoló kiselemes Eternit – sidings burkolat, hanem a belső falak, ajtók is színesek. Komplementer színegyüttesekben gondolkodtunk, két nagy csoportban - az ötös foglakoztatócsoportonként - váltakozva kialakítva.

A homlokzatok másik hangsúlyos burkolóeleme a kiszellőztetett klinkertégla burkolat, esetünkben a Terca Cordoba téglára esett a választás, melyet az épület előtti és előcsarnok mögötti két nagy terasz Alt Schwerin padozati burkolótéglája egészít ki. Ezek az anyagok jelennek meg az orvosi rendelőnél is. A foglalkoztatók előtti két nagy terasz környezetbarát rosttelített impregnált faburkolatot kapott, homokágyba ágyazott kialakítással.

 

 

Kertépítészeti kialakítás
Az épülethez a foglalkoztatók homlokzata mentén nagyméretű játszókert – udvar csatlakozik. Itt korcsoportonként és foglalkoztatónként külön – külön kialakított kör alakú játszóudvarokat fűztünk fel, melyeket íves vonalvezetésű gyalogos – rollerpálya út kapcsol össze. A kerti játékok mind korszerű, újonnan beszerzett, az uniós biztonsági – használati előírásoknak megfelelőek. A játszóudvarokat automata öntözőrendszerrel kialakított zöldfelületek kötik össze, ahol előnevelt fákat ültettünk.
Az épület közterület felőli homlokzatai előtt futó előkertek kerítés nélkül csatlakoznak a térkővel burkolt járdákhoz. (Egyedül a gazdasági udvart határoltuk kerítéssel.)
Így az épületegyüttes hosszú térfalat adó homlokzata és az előtte kialakítandó közpark vizuális kapcsolata nem törik meg kerítéssel, biztosítva a leendő faluközpont építészeti – kertépítészeti egységét, összhangját.

 


Szent Anna tér 10 csoportos Német Nemzetiségi Óvoda, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat épülete, Taksony

 

Szöveg és fotók: Medek Gyula építész tervező

Tervezés: 2004-2005
Kivitelezés: 2006-2008

Generál tervező: Szomorjai Ferenc Mérnökiroda
Építész: Medek Gyula vezető tervező – Archifile Építészstúdió Bt.
Munkatárs: Kozmáné Németh Erzsébet
Statikus tervező: Szomorjai Ferenc
Gépész tervező: Gergely László
Elektromos tervező: Tarnay Mihály
Kertépítész: Nemes Zoltán
Úttervező: Pap Ildikó
Konyhatechnológia: Palainé Straub Ágnes
Műszaki ellenőr: Holtság József
Generál kivitelező: Royal-Bau Rt.