Posztumusz Ybl Miklós-díj - egyedülálló szakmai összefogás a felejtés ellen

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége összefogásának eredményeképpen posztumusz Ybl-díjat, a szakma legnagyobb kitüntetését adják át tizenhét olyan kimagasló magyar építésznek, akik már személyesen ezt nem vehetik át 2010. április 6-án, 11.30 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó Termében. 

A posztumusz Ybl-díj kezdeményezője, maga is Ybl-díjas építész (2009), a HAP galéria létrehozásával és működtetésével a közelmúlt kiváló építészeit rendszeresen bemutatja a közönségnek, Winkler Barnabás a posztumusz díjról írja: „Sohasem késő mulasztásainkat és az előttünk járók tévedéseit orvosolni. Emléket állítunk az értékek létrehozóinak, megálmodóinak, mert nevüket nem felejthetjük el. Tanújelét szeretnénk adni ezzel a törekvésünkkel annak is, hogy nemzeti építészeti értékeink mennyire fontosak számunkra, és felhívni a figyelmet arra, hogy folyamatosan fáradoznunk kell ezen értékek minél jobb megőrzésén.

Az 1953 és 1989-es évek közötti időszak alatt alkotó építészeink között többször akadunk olyan kimagasló képességű alkotóra, aki az alapítás éve óta indokolatlanul nem részesült Ybl Miklós díjban. Mai pályatársaknak halaszthatatlan kötelessége volt ezeket a méltánytalanságokat orvosolni és ha utólag is, de pótolni az elmaradt elismeréseket. A Nemzeti Építészeti Tanács a Magyar Építőművészek Szövetségének javaslatára az indítvány mellé állt. Winkler Barnabás, Ferkai András és Dévényi Tamás felkérést kapott a MÉSZ elnökségétől, készítsenek előterjesztést, kinek a munkásságát javasolja az építész társadalom posztumusz Ybl Miklós-díjjal elismerni. Több évtizedes késéssel, 2010 április 6-án, - Ybl Miklós 196. születésnapján - együtt ünnepelheti társadalmunk a MTA Felolvasótermében  a díj névadóját és a tizenhét  kiváló építészt, Medgyaszay Istvánt, Hajós Alfrédet, Kós Károlyt, Györgyi Dénest, Borbíró Virgilt, Weichinger Károlyt, Gerlóczy Gedeont, Kiss Tibort, Fischer Józsefet, Árkay Bertalant, Kósa Zoltánt, Lauber Lászlót, Dávid Károlyt, Benkhard Ágostont, Kiss Frencet, B. Szűcs Margitot, Nagypál Juditot és kiváló munkásságukat." 

Nemzeti Építészeti Tanács (melynek tagjai: a Magyar Építész Kamara, Magyar Építőművészek Szövetsége, Magyar Urbanisztikai Társaság, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, Országos Főépítészi Kollégium, NFGM) javaslatára posztumusz Ybl Miklós-díj egyszeri alkalommal történő adományozására kerül sor 2010-ben.

Posztumusz díjra javasolt építészek:
Medgyaszay István 1877-1959
Hajós Alfréd 1878-1955
Kós Károly 1883-1977
Györgyi Dénes 1886-1961
Borbíró Virgil 1893-1956
Weichinger Károly 1893-1982
Gerlóczy Gedeon 1895-1975
Kiss Tibor 1899-1972
Fischer József 1901-1995
Árkay Bertalan 1901-1971
Kósa Zoltán 1903-1978
Lauber László 1902-1953
Dávid Károly 1903-1973
Benkhard Ágost 1910-1967
Kiss Ferenc 1918-1993
B. Szűcs Margit 1923-2006
Nagypál Judit 1924-1980

Díjátadó, az azonos című könyv bemutatója és kiállítás megnyitó:

2010. április 6. 11.30 óra 

helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó Terme (Budapest V., Roosevelt tér 9.)

"Mert a tehetség kevés. Az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, s melyet semmiféle emberi erő vagy szándék nem tud megmásítani. Minden műfajban sok a tehetséges ember, akik szerencsés pillanatokban, tehetségük, elmélyülésük, komolyságuk erőfeszítésével végül is hasznosat, néha ritkát és gyönyörıt alkotnak. Így áll össze műnek a világirodalom vagy a festészet, a zene egésze. De ezek az emberek nem alkotók, csak végrehajtók; mert nincs végzetük. S ha véletlenül orvosi vagy mérnöki pályára tévednek, akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De a művész, az igazi, nem "tévedhet" semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatától; nem lehet más, csak író vagy festő vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a legtöbb."
(Márai Sándor- Füves könyv)

partnerek:
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Magyar Építőművészek Szövetsége
HAP Galéria
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Építészeti Múzeum
Magyar Tudományos Akadémia
epiteszforum.hu
Magyar Építőművészet