Szigetszentmiklósi általános iskola

A megvétellel jutalmazott 17. sz. pályamű,
építészek: Mórocz Tamás, Gyüre Zoltán, Sajtos Gábor

Megvétellel jutalmazott 17. sz. pályamű:
építészek: Mórocz Tamás, Gyüre Zoltán, Sajtos Gábor
szakági tervezők: V. Nagy Zoltán, Kurunczi György, Gombás Lukács
munkatársak: Török Bence, Páll András

 

 


Részletes bírálat

Telepítés: Az épületegyüttest a Szebeni úttól hátrébb húzva helyezte el. Az óvoda a Tököli út felöli telekhatár mellett található. Az iskola került a Szebeni út mentén a telek közepére, a sportcsarnok pedig az É-K-i telekhatárhoz közel. A telek terület felhasználása esetleges. Nehezen értelmezhető a sportlétesítmény és az iskola közötti sikátor. A lépcsővel kombinált gyalogos hidak nem indokoltak.

A parkolókat a Szebeni út mellett helyezte el, az épületegyüttesnek így rossz a kapcsolata a város felé.

Az egyes funkcionális egységek jól megoldottak, köztük jó az alaprajzi kapcsolat, kényelmesen leválasztható a hangversenyterem és a sportcsarnok is. Az iskola alaprajza jól funkcionál, a lökésszerű igénybevételt széles folyosóival jól felfogja. Az első emeletre helyezett alsó tagozatosok terasza jó megoldás, de földszinti elhelyezése jobb lenne. A zeneiskola elhelyezése jól működő. Az óvoda alaprajzában az öltöző és a közlekedő – a sédszerű hózugból jövő bevilágítás ellenére - sötétnek ígérkezik. A sportcsarnok multifunkcionális feladatát jól ellátja.

Építészet: Nagy fesztávú közösségi terei kulturáltak. Anyaghasználatában a tégla és a
fa, mint természetes anyagok választása szerencsés. Az épület egyébként vitathatatlan értékeit egyébként lerontja az additív tömegképzés, az átgondolatlan, átmenet nélküli tömegkapcsolatok. Az egymás mellé helyezett funkciók különbözősége a tömegre túlzottan kivetül, mintha három különböző épület lenne egymáshoz tolva.

A landscape építészeti megoldásokkal a közpark területére kiterjedően is foglalkozott.
Belső udvarai megfelelő arányúak, kertészetileg a tervpályázat szintjén kidolgozott.
A helyi szabályozó előírásokat a műleírás szerint megtartja. Az épület bruttó szintterülete 11.904 m2.

Az épületegyüttes a dilatációs hézagok mentén, jól ütemezhető. Önálló ütemek lehetnek az óvoda, az iskola a zeneiskolával és a konyhával együtt, és a sportcsarnok.
A gépészetnél alapvetően korszerű, hagyományos technológiát alkalmaz, a megújuló
energiaforrások alkalmazását további vizsgálatok elvégzése után javasolja.

A bíráló bizottság a pályaművet jó alaprajzi elrendezése miatt megvétellel díjazta, melynek összege 1 M Ft.