Tiszaligeti Termálfürdő és Rekreációs Központ területén új fürdő megvalósítása

Megosztott II. díjban részesült a 13-as bírálati sorszámú pályamű
Stummer és Kühn Építészek Kft.
Építész: Kühn Péter, Szigethy Barnabás, Pirchala Katalin, Vízi Attila

Megosztott II. díjban részesült a 13-as bírálati sorszámú pályamű
Stummer és Kühn Építészek Kft.
Építész: Kühn Péter, Szigethy Barnabás, Pirchala Katalin, Vízi Attila
Társtervező: Szlovák Krisztián, Facskó Gergely, Sallai Zoltán, Tóth László

  

 


Részletes bírálat:

 

Nemes és nagyvonalú gesztusként a tervezett gyaloghíd hídfőjéhez kapcsolódva, azzal közös gyalogos „főteret” hoz létre, mely az épületegyüttes központi bejárati tere. E tér az együtteshez méltó méretű és arányú, egységét a meglévő útburkolatot megszakításával érzékenyen hangsúlyozza Az egyik irányban szimmetrikus komponálással a meglévő, megtartott kör alakú medencét központi elemmé nemesíti.
A szállodák az épületegyüttes keleti és nyugati végén funkcionálisan jól kapcsolódnak.
Az épület mind a gyalogos hídról, mind a tagolt gk. parkolókból ill. az autóbuszmegállók felől jól megközelíthető.
A nagyobb forgalmú bejáratok - mintaértékűen – a funkciók szerint elválasztva de a központi térről nyílnak, míg a többi bejárat a sétány felől a belső egységekhez kapcsolódik.
Az épület funkcionális kapcsolatai összességében példaértékűen átgondoltak és megoldottak, a belső rendszer átlátható, racionális. Az egyes funkcionális egységek ellenőrizhető módon egymásból hiánytalanul megközelíthetőek.
A váltókabinos rendszerű öltözők elegendő számúak, jó elrendezésűek, kapcsolataik tiszták.

A meglévő uszodához jól kapcsolódik, a meglévő tanmedence áthelyezését javasolja.
A meglévő medencéket a tervezett belsőkhöz jól kapcsolja, a meglévő csúszdák áthelyezésére ad javaslatot. Tagolt, de visszafogott formálású új medencéivel a megtartott medencék formáját hangsúlyozza.
A strand szabadtéri területe felé fordul, de a többi funkciótól tapintatosan elkülönül.
Az épületcsoport ligeti sétánnyal párhuzamos sávba rendezésével a strand területe egységes, szabad marad. A megtartott és tervezett medencék távolságai, arányai kiegyensúlyozottak.
A strandhoz keleten és nyugaton is javasol nyári bejáratokat.
Büféket, éttermet és üzleteket is tervez, jó funkcionális kapcsolatokkal.
Korrekt számítással igazoltan elegendő számú gk. parkolót a tervezési területen tagoltan helyezi el.
Az épületegyüttes keleti és nyugati végét hangsúlyozó két arányos tömeget javasol. A szállodák a megfelelő belső funkcionális egységhez példaértékűen kapcsolódnak, külső megközelítési lehetőségük korrekten megoldott.
Nyitottságával, átlátásaival alapvetően a fürdőt, a természetet, az élményt hangsúlyozó, visszafogott megjelenésű, magas minőségű épületegyüttes. A tervezői szándékhoz, alapgondolathoz az építészeti formálás jól illeszkedik, következetesen segíti azt.
A ligeti sétány felőli homlokzatok még javíthatóak.
A kompozíciós elvhez illeszkedően racionálisak, korszerűek. A nagyméretű zöldtető felületek tervezése a meglévő természeti környezetet értékelő szép gesztus.
Az intenzív használatú helyek kivételével csak minimálisan szükséges burkolatot javasol, a tóparti büfé sáv értékes gondolat.
A meglévő öltözőépületet nem tartja meg, ennek következtében viszont szinte egyedülállóan tiszta funkcionális elrendezést, a strand felé egységesen nyitott megjelenést kínál A tanmedencét és a csúszdát áthelyezi.
A funkciók jó elválasztása következtében az épületegyüttes építése több szakaszra bontható.
A létesítmény kapcsolata a gyalogos és kerékpáros híddal minden tekintetben példaértékű.