Történeti értékből kortárs építészet a Kerepesi úton

"A terv megtartja a Kerepesi úti irodaházat és egy egyszerű, elegáns tetőszinti bővítéssel hangolja át a történeti értékkel bíró épületet kortárs építészetté. Az épület tégla építészete és a másik megtartott elem, a gyárkémény elegánsan keretezi a tervezett új beépítést." - olvasható a Sajtos Gábor és csapata által tervezett sportpark bírálatában. 

A tervjavaslat koncepciója

Célunk egy olyan épületegyüttes létrehozása, amely a környezetével és használóival képes aktív kapcsolatba kerülni. Az épületek nem egyszerűen a sportpályák mellé telepszenek, hanem azokkal intenzív párbeszédet alakítanak ki. Építészeti koncepciónk alapja, hogy karakteres, a városképet meghatározó arculatú, a funkcióknak maximálisan megfelelő, költséghatékonyan megépíthető és gazdaságosan üzemeltethető komplexumot hozzunk létre. Tesszük ezt extra, költséges műszaki megoldások használata nélkül, miközben átgondolt és alapos tervezés révén a kortárs architektúra eszközeivel magas építészeti minőséget, emblematikus megjelenést biztosítunk. A tervezés során a környezettudatos és energiatakarékos kialakítást szem előtt tartottuk.

A tervezett Sportpark építészeti és szabadtereinek tájépítészeti kialakítása révén egyéni karaktert kap, amely az Esemény ünnepi jellege mellett, annak üzenetét, kulturális, közösség identitását is méltón képviseli a kortárs építészeti megoldások alkalmazásával.Telepítési elv, beépítési javaslat

A tervezett sportkomplexum telepítésénél a helyszín adottságait maximálisan kihasználjuk, ennek előnyeit az épületek és a beépítés javára fordítjuk. A telepítésnél és az épületek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a komplexum helyet biztosítson a 2019-es Maccabi Európai Játékok számára, majd ezt követően egyszerre tudja szolgálni számos sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését, míg nyitott funkciói és sportpályái a kerület, a környék lakóinak sport és szabadidős tevékenységeit is.

A szabadtéri pályák és az épületek elhelyezését a beépítésnél komplexen vizsgáltuk, a pályák méretüknél és megfelelő elhelyezésüknél fogva meghatározó paraméterek, mely összefüggésben van a szabadtéri lelátók elhelyezésével és az épületek telepítésével. A beépítési koncepciónk célja egy tiszta, átlátható, jól használható sportkomplexum egységes beépítéssel.
A racionális telepítés a mindennapi használat és a fenntartható üzemeltetés célszerűségét tartja szem előtt.

A tervezett telepítés az együttes számára világos, rendezett, áttekinthető struktúrát biztosít, mely az építményeket és a szabad tereket harmonikus rendszerré szervezi. A Kerepesi úti Sportpark kontrolláltan, ám szabadon bejárható intézményi terület, ahol azonban az egyes létesítmények korlátozottan, csak az arra jogosultak számára használhatók. Az intézményegyüttes területére gépkocsival ellenőrzött módon lehet behajtani.
A szabad terek építészeti koncepciója

A szabad terek tervezett rendszere a koncepciónak köszönhetően kedvező, az épülettel szoros mellérendeltségben kialakított szerkezetű. Tájépítészeti kialakításban nagyvonalú, az építészeti koncepcióval egységes megjelenést biztosító eszközöket, burkolati rendszereket és mikroarchitektúrát alkalmazunk. A nagyvonalú, kiegyensúlyozott téralakítás az együttes karakteres megjelenését biztosítja és kedvező használati és üzemeltetési feltételeket biztosít. Kortárs tájépítészeti eszközök alkalmazásával hozunk létre attraktív, a tágabb városi környezet számára is befogadható zöld-, sport- és rekreációs területet.

A tájépítészeti koncepció a fenntarthatóság, a kedvező és alacsony emberi erővel történő üzemeltethetőség és a kulturált, vonzó megjelenés szempontjait támogatja. A koncepcionális kialakításnál szem előtt tartottuk az intenzív és extenzív területek egyensúlyban tartását.

A fő funkcionális egységek leírása

A Kerepesi úti Sportpark területén lévő létesítményeket a különféle intézmények a kialakítandó üzemeltetési-használati rendnek megfelelően rendszeresen vagy alkalomszerűen vehetik igénybe. A különféle intézmények együttes jelenléte a szinergikus előnyök kihasználását segíti. Az épületkomplexum a funkcionális és sporttechnológiai követelményeknek maximálisan eleget tesz. Kialakításánál a közönségforgalmi és sportolói bejáratokat tisztán szétválasztva tervezzük. A közönségforgalmi és a sportolói forgalmakat, funkciókat szétválasztva helyezzük el, mely tiszta, átlátható rendet teremt, annak számos előnyével. A funkcionális kialakítás racionális, a felhasznált területekkel ésszerűen és gazdaságosan bántunk. A lelátók mindig felülről lefelé tölthetők és felfelé üríthetők.

A kedvező beépítés, a jó funkcionalitás, a gazdaságosság és az alacsonyabb energiaigény érdekében egyes létesítményeket - a fizikai lehatárolhatóságuk megtartása mellett - tömegileg összevontunk. Az egy egységként megjelenő épület-komplexumot tömegileg hármas egység alkotja:

 1. Szállás épület és étterem
 2. Főbejárati előcsarnok, étterem, sportolói-, orvosi központ és a kisebb multifunkciós csarnok edzőtermekkel és öltözőkkel. (A 2. tömeg az első emeleten gyalogos közlekedő területekkel, híddal összekapcsolódik a 3. tömeggel)
 3. A közepes és a nagy multifunkciós csarnok a további fedett sportterületekkel.

A tervezett Kerepesi úti Sportpark legfőbb funkcionális egységei az alábbiak:

 • Fedett sportterületek – 3 különböző méretű multifunkciós csarnok, edzőtermek, kiszolgáló funkciók (labdajátékok, csapatsportok, asztalitenisz, küzdősportok)
 • Sportszállás (sportolók, edzők, kísérők szálláshelye)
 • Versenytechnikai területek, Sportolói központ (akkreditáció, versenybíróság, szervezőbizottság, sajtó, stb.)
 • Orvosi Központ (sportegészségügy, dopping ellenőrzés, elsősegély)
 • Üzemeltetési területek
 • Szabadtéri pályák és funkciók (labdarúgás, tenisz, strandröplabda,
 • étkezősátor, ünnepi közösségi tér)

A meglévő épületek közül a Kerepesi út menti főépületet tartjuk meg, teljes belső átalakítással és egy szint ráépítésével, valamint egy földszintes tömeg hozzáépítésével. Ezen kívül megtartjuk a területen álló 47 m magas kéményt, melynek világításával – olimpiai lángot szimbolizálva - messziről jelzi az esemény helyszínét.

 


Fedett sportterületek

Három különböző méretű és kialakítású csarnokot terveztünk, melyek pályái biztosítják a sportversenyek lebonyolítását. A legnagyobb csarnok (4800 m2), a közepes (2900 m2), a kisebb csarnok (1600 m2).Ezen kívül helyt biztosítunk, squash pályáknak, bemelegítő termeknek, kisebb rendezvénytermeknek, tárgyalóknak, kiszolgálóhelyiségeknek.

A fedett sportterületeket két épülettömegben helyezzük el, azonban az első szinten egy gyalogos közlekedő lemezzel összekapcsoljuk, egységbe foglaljuk. A földszinten szabadon hagyjuk a volt Juranics utca területét, így a telepítéssel betartjuk az itt húzódó közművek védőtávolságát.

Az emeleti szint összekötése kedvező konfigurációt biztosít: jól biztosítható elválasztott forgalommal a közönség mozgatása. Az épület mentén húzódó gyalogos rámparendszer a fő megközelítési irányból, a közösségi fogadó tér és a parkolók felől is a közönséget az első szintre vezeti, ahol biztosítjuk a közönségforgalmi bejáratokat. A csarnokok illetve a szabadtéri pályák lelátói innen megközelíthetők. A közönségforgalmi emeleti területek a főbejárati nagy légterű előcsarnok felől is megközelíthetők. A földszint a sportolói szint, így a közönségforgalmat és a sportolókat szintben elválasztjuk.

A fő funkciók kiszolgáló terei öltözőket, raktárokat, pihenőterek foglalnak magukba. A közlekedőterek mellett biztosítjuk a közönséget kiszolgáló vendéglátó tereket és vizesblokkokat. Az épület több bejárattal rendelkezik a játékosok, ill. közreműködők, a VIP vendégek és az irodai
használat számára. Az épületben irodai funkciót is elhelyeztünk - ennek a helyiségcsoportnak külön bejáratot biztosítunk. Az Israel központ az emeleten, a két szint magas főbejárati előcsarnok felől megközelíthetően helyezkedik el.
A fedett sportterületekhez éttermet biztosítunk saját konyhával. A konyha gazdasági forgalmát elkülönített bejárattal biztosítjuk. Az emeleti étteremből rálátást biztosítunk a közepes csarnok felé.
Sportszállás

A területen létesítendő szállásépület elsődleges célja a sportrendezvényekre érkező vendégcsapatok és az önkéntesek elszállásolása. Az utóhasznosítás keretében az intézmény az utánpótlás képzés ifjúsági szállásaként és kereskedelmi célú szálláshelyként is működik. A szállás funkciókat a meglévő, átalakított Kerepesi út menti főépületben helyezzük el. Az épületre egy szintet ráépítünk, itt a legfelső új szinten helyezzük el – városi panorámás terasszal - a magasabb igényszintű szobákat. Az emeleteken kerülnek elhelyezésre a 2 és 3 csillagos szobák. (Alsóbb szinteke a 2 csillagos, a felsőbb szinteken a 3 csillagos szobák).

Az épület bejárata kedvező elhelyezkedésű a fő megközelítési irányból. A földszinten van a lobbi, recepció és rendezvénytermek. Az épületet földszintes tömeggel egészítjük ki, melyben az edzői, bírói és csapatszobákon kívül a szálláshoz kapcsolódó éttermet is elhelyezzük. Az étterem megnyílik a közösségi főtér felé. A földszintes tömeget egy belső átriumos kert teszi barátságossá. A szállásokat kiszolgáló 80 parkolóigényt mélygarázsban helyezzük el. A pinceszinti mélygarázst egy szintben alakítjuk ki a főépület meglévő pinceszintjével, így a parkolókból a szállásépületbe közvetlen feljutás tudunk biztosítani.

Versenytechnikai területek, Sportolói központ

A Sportolói központ a versenyzők, az események résztvevőinek fogadását, akkreditációját szolgálja irodákkal, látogatóközponttal. A funkcióegyüttes része a több, egymásba nyitható teremből (különteremből) álló étterem, saját konyhával. A sportolói központ helyiségei a főbejárati közösségi tér felé eső épületrészben lesznek. Az saját konyhával rendelkező éttermet két szinten helyezzük el. A földszinti étteremrész a főbejárati fogadótérhez kapcsolódó fedett-nyitott terasszal egészül ki. Az emeleti étteremrész pedig a szabadtéri pályák felé nyíló fedett fogyasztó terasszal rendelkezik. A konyha gazdasági kiszolgálása a közönségforgalomtól elválasztva történik.

Orvosi központ

Az Orvosi központ elsősorban a sporttevékenységhez, a doppingvizsgálatokhoz kötődő tevékenységeknek ad helyet. Utóhasznosításként a versenysport, utánpótlásnevelés működéséhez kapcsolódó orvosi szolgáltatásokat nyújt, de egészségcentrumként külsősök számára is elérhető. A funkciójának megfelelően a sportterületek közelében, az előcsarnok és a csarnokok közötti földszinti területen került elhelyezésre. Mind a fedett sportterületek felől, mind a szabadtéri sportpályák felől megközelíthető a sportolók számára. Külső kapcsolatként is biztosítunk bejáratot, melynek elsősorban a egészség-centrumként történő utóhasznosításban van jelentősége, mert így az épületkomplexumtól függetlenül is közvetlenül megközelíthető. (Parkolók felől). Az épület megközelítését személygépkocsival, mentőautóval is biztosítjuk. A szükséges 20 parkolót a közelben, a szabadtéri parkolósávban biztosítjuk.
Szabadtéri pályák és funkciók

A szabadtéri pályák elhelyezését komplexen kezeltük a komplexum beépítésével. Az épület és a szabadtéri területek egységet alkotnak egymással összhangban. A tervezett szabadtéri pályák:

 • 2 db szabványos gyepfelületű labdarúgó pálya UEFA előírások szerinti kialakítással. Mindkettőhöz az épület felőli hosszoldalon, annak részeként épített lelátót terveztünk (2x600fő). 
 • Ünnepi közösségi tér (eredményhirdetések lebonyolítása, közösségi és kulturális események) valamint a Játékok idején az ideiglenes étkezősátor kialakítása (1500 fő egyidejű befogadásával). Az ünnepi közösségi tér utóhasznosításként műfüves labdarúgópályaként működhet.
 • 8 db teniszpálya, salakos, felfestett pályaterület.
 • 8 db strandröplabda pálya a Játékok idején, az utóhasznosításban 3 db kosárlabdapálya, 3 strandröplabda és 2 egyéb gyakorlótér alakítható ki.
 • A területen a felkészülést kiegészítő egyéb kisebb pályák, gyermek és ifjúsági játszóterek kialakítása is szükséges.

A szabadtéri pályák öltözőit a fedett sportterületek épületében helyeztük el.
A szabadtéri területeken játszótereket alakítunk ki minden korosztály számára (gyerekeknek és felnőtteknek is.)

Anyaghasználat

A csarnokterek homlokzatán homokfúvott üveget alkalmazunk. A homokfúvott üveg minden esetben szórt fényt ad a belső térben, zavaró direkt fény nem juthat a sportpályára. A természetes fény ideális környezetet teremt, energiatakarékos és környezettudatos megoldás. A matt hőszigetelő üveg külső üvegrétegének belső oldala vízszintes prizmás kialakítású, így a nyári magasan érkező napsugarakat visszaveri, a téli alacsonyan érkező sugarakat (megszórtan) beengedi. A csarnokterek külső térlehatárolásának tervezett kialakítása az épületek energiaháztartásában pozitívan játszik szerepet, az üzemeltetést gazdaságossá teszi. Szükség esetén az üvegfelületek előtt leereszthető belső textilroló gondoskodik a sötétítésről.

Az épület függőleges és vízszintes felületein egyszerű, időtálló anyagok jelennek meg, melyek beruházási költséget tekintve gazdaságosak, azonban a tervezett építészeti kialakítással magas építészeti minőséget sugároznak.

SAGRA Építész Kft. 


Részlet a Zárójelentésből

A telepítés koncepcióját a "vezérigazgatósági épület" megőrzése mellett a három sportcsarnokot körülölelő és összefogó lepényépület adja, mely a bejárati térség felé díszkapuval fordul. Az L alakú struktúra szárai közé kerülnek az ünnepi térként használható területek és a labdarúgó pályák, aminek köszönhetően a térfalakat alkotó épületszárnyak lelátóként is használhatóak. Az épület külső oldalán vezetett vegyes forgalmú utakon és a lelátók szintjére vezetett rámpákon haladhat a szurkolók forgalma. Bár a bemutatott megoldás terjengős, léptéktelen közlekedőket is magával hozott, ezek racionalizálásával, továbbfejlesztésével jó megoldás alakítható ki. A javaslat a meglévő fejépület átépítésével és kiegészítésével helyezi el a szállásfunkciókat, megőrizve és modernizálva a jellegzetes utcafrontot. A bemutatott megoldás láttatja azokat a kompromisszumokat is, amelyek az épület kötöttségeiből (méretrend, szerkezeti átalakítások mértéke, stb.) ill. a bejárati térség blokkolásából fakadnak. 
 
A terv megtartja a Kerepesi úti irodaházat és egy egyszerű és elegáns tetőszinti bővítéssel hangolja át a történeti értékkel bíró épületet kortárs építészetté. Az épület tégla építészete és a másik megtartott elem, a gyárkémény elegánsan keretezi a tervezett új beépítést.

Az épület nagyvonalú és egyben racionális építészeti válasz a Tervpályázati dokumentáció által megfogalmazott igényekre. Logikus helyre szervezi a mélygarázst és kombinálja a vasúti sínek mellett kialakított felszíni parkolókkal. Elegáns fogadóteret helyez el a szállássá alakított megtartott épület mellett. Áthaladva a pavilonszerű bejárati épületen a rendezvénytérre jutunk, ahol az EMG2019 eseményei kaphatnak helyet. Jó építészeti gondolat a csarnokok építészeti megbontása és a pavilonszerű kétszintes tömeggel történő összekapcsolása. Így a beépítés tömbszerűen zárja a területet a vasút felől, a tömeg mégis megbontott, mozgalmas marad. Jó az épület és az elhelyezett szabadtéri pályák viszonya. 

Törekszik a terv a meglévő irodaépület hasznosítására, mely funkciójában helyes és gazdaságos megoldás, de a javasolt szobaszélességek még sportszálló vonatkozásában is szűkösek, azok mindenképpen átgondolásra szorulnak, annak ellenére, hogy a tetőszinten nagyobb igényű szobaegységek is kialakíthatók. 

A pályázat a szabadterek rendszerét komplexen kezeli a tervezési területen belül. Az épületek és a szabadterek kapcsolata közvetlen, jól átgondolt rendszert képeznek. A kialakult szabadtér-rendszer egységes megjelenésű, erősíti az épületek és az épített elemek összhangját. A tervezett burkolat-architektúra látványos, jól illeszkedik az épített környezetbe. Jó gondolat a vasúti töltés mellé telepített fasor kialakítása. Az alkalmazott térelemek, berendezések egységes arculatot alkotnak. Kedvező a bejárati tér kialakítása, jó helyzetet teremt egy ebből a szempontból kedvezőtlen adottságú területen. A területen a burkolt felület - zöldfelület arány megfelelő. Szép gondolat a fénykürt kialakítása a megtartott kéménnyel.