építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Osgyáni Vilmos [1]

Megtisztulás

Elkészült az Andrássy út 3. szám alatti Saxlehner-palota rekonstrukciójának első üteme. A kivételes értékű homlokzati bronzdíszeket történetük során először restaurálták.