építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Pete Balázs [1]

Mázsa utcai ideiglenesség

A kőbányai  Mázsa utca – Bihari utca – Jegenye utca által határolt területen  megépítendő épület nemrég került tervtanácsi véleményezés elé. Bár rendezési terv híján a telek sorsát illetően még sok a kérdőjel, az első értékelhető válaszként tekinthetünk a...