Épülettervek

25 év fejlesztése 25 hét alatt 1:1000-ben

2013.02.08. 12:22

2012-ben a Potzner Ferenc vezette csapat elkészítette a Budai Várnegyed hosszútávú fejlesztési koncepcióját, amelynek javaslatai a látványtervek mellett egy 1:1000 léptékű maketten is tanulmányozhatók. A modellező műhely számára nagy kihívást jelentett a megvalósítás folyamata, amelyről Csizmazia Géza, a Limes model Kft. építésze számol be.

Budapest jövőképének újragondolása tekintetében az elmúlt időszak talán legmeghatározóbb terve a Budai Várhegy 25 éves fejlesztési koncepciója. A feladat roppant összetett, nem csupán a megoldandó tervezési problémákban, hanem az erre adott építészeti válaszok széles körben megérthető bemutatásában. Jelen esetben ez utóbbi nem is annyira egyszerű, hiszen a megbízókon, szakmai szervezeteken túl várhatóan széles társadalmi érdeklődés övezi a Várhegy fejlesztését. A látványtervezők egyre kifinomultabb képekkel kápráztatják el a nézőt, szinte már zavarba ejtő életszerűséggel, mégis a térbeli összefüggések, tömegarányok megértésében az építészeti modell a megfelelő információhordozó felület.

Miután elnyertük a Vár 25 makett elkészítésének lehetőségét, izgalmas hetek következtek modellező műhelyünk életében. Olyan ritka megbízást kaptunk, amely nem csak szakmailag, de erkölcsileg is meghatározó életünkben.

Az építészeti modell hasonló fejlődési utat jár be, mint maga a megvalósítandó projekt. A munkaindító ötleteléstől, a választott építési anyagokon és technológiákon, precíz tervezésen át a végső kivitelezésig. A valós feladat összetettsége a makett készítés során is megmutatkozott. Annak ellenére, hogy a KÖZTI már évek óta dolgozott a vár különböző részein és óriási adatbázissal, megannyi tervvel rendelkeztek - nem beszélve a ZOA által elkészített 3D-s modellekről -, a makett készítésekor kiderült, hogy ezek mégsem hasznosíthatók egy az egyben. Egy új, a különböző tervtípusokat magába foglaló „giga” tervet hoztunk létre, ahol összefésültük a különböző részleteket. A makett-terv készítése során folyamatosan mérlegelni kellett a valósághű ábrázolás és az 1:1000-es léptékből fakadó absztrahálás kényszere között.


A makett végleges látványa igazodik a tervdokumentációban publikált látványtervekhez. A bemutatandó területen belül a kevésbé fontos beépítéseket csupán helyszínrajzi foltokkal ábrázoltuk. Jellemzően a várfalon belüli polgári városrészt tömeggel, tetőidommal; a kiemelten fontos meglévő, illetve fejlesztésre javasolt épületeket pedig a 3D nyomtatásos eljárásnak köszönhetően homlokzati részletezettséggel ábrázoltuk. A jelenleg üresen álló, de ismét beépítésre javasolt területek kivehetőek, így egy tervpályázat során hasznosítható lesz környezet-modellként is. Az épületeken kívül hangsúlyosan megjelenített zöldfelületekkel a makett még inkább közönségbarát arculatot kapott.


Talán sokakban felmerül a kérdés: hol is látható ez élőben? Nos, jelenleg a Várgondnokság őrzi, de reményeink szerint hamarosan elkészül az az információs pont, ahol a Vár 25 maketten kívül a jövőben a Várbazár makettje is látható lesz.

Zárógondolatként mindenképp ide kívánkozik a köszönet, amivel adózunk Potzner Ferenc és Pottyondy Péter építészeknek, akik a makett készítés viszontagságaiban maximális bizalmukkal támogattak, egyúttal képviseltek a Megbízó felé. Onodi Andrásnak szintén hálásak vagyunk, hogy segítőkészen közreműködött a virtuális valóság tapinthatóvá tételében.

Csizmazia Géza
építész