Épülettervek/Tervpályázat

A Cruz y Ortiz Arquitectos + Estudio Lamela Arquitectos + Szántó és Mikó terve a Nyugati pályaudvar pályázatán

2022.04.12. 08:07

A magyar Szántó és Mikó Építészek két neves spanyol építészirodával, a Cruz y Ortiz Arquitectosszal és az Estudio Lamela Arquitectosszal közösen benyújtott terve a Nyugati pályaudvar pályázatán az új épületek arculatát monumentális boltívekkel egységesíti, a tervezési területet pedig három jól elkülönülő funkcionális részre tagolja. 

A város történelme és jellemző utcaképe által ihletett vezértervünk Budapest történelméből inspirálódik és a város meglévő településszerkezetének kiterjesztése. Javaslatunk szerint egy új, dinamikus városnegyed jön létre, amely összeköti a szomszédos városrészeket, az egész tervezési területen minimalizálja a vasúti pályák hatását és emeli az életszínvonalat. A vezértervünk által érintett teljes terület három részre osztható:

SZEKTOR A

Az elsőt, a jelenlegi Nyugati pályaudvar körüli területet a mai Ferdinánd hídig, az a központi szerep befolyásolja, amelyet az állomás teremt. Ez egy olyan terület, ahol a vasúti tevékenység körül már most is fontos kereskedelmi célú funkciók koncentrálódnak, mint például a Westend bevásárlóközpont. Ehhez csatlakoznak majd szállodák, kongresszusi központ és irodaházak, vagyis minden, amit a vasúti forgalom a vasút által generált központi szerepének köszönhetően előnyben részesít.

SZEKTOR B

Javaslatunk szerint a B szektorban kell a lakóterület minél nagyobb részét koncentrálni. Ezen a területen a vasúti pályatest nem túl széles, és ez lehetővé teszi, hogy lefedjük azt. Így létrejön egy kiváló központi fekvésű park, a “Központi Park". A park két oldalán helyezkednek el a lakótömbök, a hozzájuk tartozó kiskereskedelmi területek kíséretében, azzal a nyilvánvaló feltétellel, hogy tiszteletben kell tartani a XIX. századi városszerkezettel való folytonosságot mind a terület keleti, mind a nyugati oldalán. Ha a XIX. századi városszerkezetet bármi is meghatározza, az elsősorban a folytonossága, és javaslatunk célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben megőrizze a folytonosságot a fedett vasúti pályaudvartól keletre és nyugatra fekvő területek között.

SZEKTOR C

Ebben a szektorban vegyes rendeltetésű középületek és irodák építését javasoljuk. Az épületek a lineáris park szélességéhez igazodóan hátrébb húzva helyezkednek el. A folyamatosságot a lineáris parkba való bejutás érdekében alacsony boltívek alatt kialakított nagyméretű fedett átjárók biztosítják, amelyek folytonossá teszik a Podmanizcky u. felé vezető utcákat. Ugyanakkor a sínek felett egy gyalogos és kerékpáros sétányt javaslunk, amely összeköti a VI. és XIII. kerületet.

1. EIFFEL-CSARNOK

A Nyugati pályaudvar épülete értékeinek tiszteletben tartása mellett lehetőség adódik kapcsolatot létesíteni, a 0. szint, valamint a -1. és a -2. szintek között, ahol az új peronok létesülnek, mely által a Vágánycsarnok vasúti jellege megőrizhető. A vonatok áthaladása és a vasúti közlekedéssel való aktív térbeli kapcsolat révén a Nyugati pályaudvar Eiffel-csarnoka továbbra is vasútál­lomás marad.

2. NYUGATI TÉR (DÉL)

A meglévő állomás körül homogén burkolatot javasolunk, beleértve az állomás főhomlokzata előtti terület összefüggő, azonos síkban való burkolatát azért, hogy ezen a területen csökkentsük a közúti forgalom sebességét és kiemeljük az állomásépület körüli gyalogos jelleget.

3. NYUGATI TÉR (NYUGAT)

Innen tárulkozik fel az állomás kelet-nyugati tengelyének bejárata a nagyméretű, alacsony ívekből álló “tornáccal". Ezen boltívek karakteres vasúti elemként a teljes tervezési területen megismétlődnek. A terület -1 szinti térbeli körülményeinek javítása érdekében egy új megnyitást ja­vaslunk. 

4. EIFFEL TÉR

A nagy állomáscsarnok keleti oldalán jelenleg egy sor teraszos és fokozatosan mélyülő kert található, amely nem képez ideális talapzatot a történelmi épület számára. Az épület előtt födémlemez beépítésével helyreállítjuk az épület “méltóságát", gépkocsi leállósávval biztosítjuk annak megközelíthetőségét, továbbá a központi vágánycsar­nokban tervezetthez hasonló megnyitást alakítunk ki a pinceszint felé. Ez az étter­mi terekkel körülvett süllyesztett terület kedvező időjárás esetén kiváló használati lehetőséget kínál.

5. FŐ GYALOGOS SÉTÁNY

Egy nagy, a peronokra és az Eiffel-csarnokra merőleges, keresztirányú, fedett utca létesül kelet-nyugati irányban a Westend bejáratától a kongresszusi központ új be­járati tornácáig. Ez a tengely a történelmi állomásépülethez igazodó magasságú, és a gyalogosforgalom nagy részét a különböző peronok és szintek felé osztja szét.

6. FELSZÍNI VASÚTÁLLOMÁS TETŐ

Az egységesebb megoldás helyett három teljesen vagy részben üvegezett boltívre való felosztást választottuk, a már meglévő elemek kedvezőbb folytatásaként, mint például a történelmi épület hossztengelye mentén elhelyezett első boltív. A második átmeneti boltív után a harmadik boltív a bevásárlóközpont új bővítési területeit fedi le. A tetőfelület üvegbe épített fotovoltaikus panelekből készül, amelyek lehetővé teszik az energia kinyerését, és a panelek átlátszatlanságától függően szabályozzák a napfény ideális szintjét.

7. MÁV

Javaslatunk szerint a MÁV-funkciókat egy, a peronokra merőleges hosszanti épület­ben kell összpontosítani, amely az íves tetők lezárását képezi és kiemelt formai jelentőséggel bír. Ez az épület összeköttetést biztosít a zöldterületekkel, a parkolóhoz való hozzáféréssel és a peronok északi megközelítésére szolgáló gépkocsi leállósávval.

8. KÖZTULAJDONBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSI TERÜLET

A Podmanicky utca mentén egy hosszan elnyúló épületet javaslunk, amely részekre osztható, lehetővé téve a kongresszusi központ, a szálloda és az irodák koncentrációját. A köztes terekben gesztusként nagyméretű bejárati “tornácok" jelen­nek meg, alacsony boltívek alatt. Ezek az elemek, szinte a vasút emblémájaként, a távolból is nyilvánvalóvá teszik az állomás jelenlétét

9. LINEÁRIS PARK

Az Eiffel tér meghosszabbításában, a tervezési terület északi sarkában egy zöld­terület biztosítja a kapcsolatot a városi parkkal. A Motorcsarnokot megőrizzük, és oktatási- kulturális célú hasznosítását tervezzük. Csak a legkeletibb csarnokot szüntetjük meg, hogy a park folytonosságát lehetővé tegyük. Eközben az “1. számú zárótornyot" áthelyezzük erre a területre, mint a legnagyobb történeti és ipari öröksé­gi értékkel bíró elemek egyikét.

Cruz y Ortiz Arquitectos + Estudio Lamela Arquitectos + Szántó és Mikó

 

Szerk.: Winkler Márk