Épületek/Középület

A filmgyártás terjeszkedő magyar birodalma - Origo Filmstúdió

2010.07.29. 11:33

Nem véletlen, hogy Budapesten sétálva egyre több világsztárba lehet botlani. Nálunk forgat Jeremy Irons, Anthony Hopkins vagy Uma Thurman, s a helyzet csak fokozódhat, hiszen megépült a Benczúr László által tervezett Origo Filmstúdió is.

Építészeti szempontok
Az épületek csoportosításánál alapvető szempont volt, hogy elkülönítsük a csak produkciók által igénybevett épületeket, a külső látogatók által is használható épületektől, illetve külön válasszuk a kiszolgáló épületeket.

 

 

 

Ennek megfelelően az alábbi területeket alakítottuk ki:

  • A terület közepén végigmenő fő-belső közlekedési úttól délnyugatra találhatók a produkciók kiszolgálására tervezett műtermek és kiszolgáló fejépületeik.
  • A terület Felsőkerti út felőli oldalára helyeztük el a központi épületegyüttest, ami tartalmazza az étterem-konyhát, filmlabort, digitális utómunkát és irodákat, valamint a két kisebb műtermet és kiszolgáló épületét tartalmazó 104-105 jelű épületet (ez az épület közönség bevonására alkalmassá tehető a hozzá csatlakozó külső rendezvény területtel).
  • A műhely-raktár- és energetikai központ épületegyüttes a két fő funkciótól elkülönülten a Mélyfúró utca mellé települ.
  • Kelet-nyugat irányban, a filmlabor-utómunka és étterem épület L alakú formája mellett kialakított terület díszburkolatot kap, és teraszként működik.
  • A 106, 103, 108-107 műtermekhez kapcsolt kiszolgáló fejépületek a középső fő kiszolgáló úttal párhuzamosan egy sorba kerülnek, így a nyílásos homlokzatukkal egységes utcaképet alkotnak.
  • - A központi irodaház vonalában a középső fő kiszolgáló úttal párhuzamosan 2400 m2 vízfelületű-, forgatási helyszínnek is alkalmas mesterséges tavat tervezünk. A tó vízmélysége és vízmennyisége alkalmas arra, hogy a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiséghez, locsoláshoz is elegendő legyen. A szivattyú gépház és ahhoz szükséges szivattyú központ a mesterséges tó keleti végébe kerül.
  • Az erdősávok és az intenzív zöld felületek növényzetét a kültéri forgatási helyszín igényeinek megfelelően válogatjuk ki.
  • Az épületekhez hulladéktárolókat, a gazdasági bejárat mellé központi hulladékgyűjtőt terveztünk. A veszélyes hulladékokat külön tárolóban szelektív módon különítjük el.

 

 

 

Közlekedés
A terület fő megközelítése a Felsőkerti út felől lehetséges. A személygépkocsik számára a behajtó közelében alakítottuk ki a parkolókat. A teherszállító járművek és a produkciók személyzete a bejárattal szemben a műtermek sorához tud áthajtani, így a terület Felsőkerti út felőli oldala mentesül a nagyobb gépkocsi forgalomtól.

Az étterem-konyha, filmlabor és digitális utómunka és iroda épületegyüttes kiszolgálására gazdasági udvart különítünk el. A Mélyfúró utcával párhuzamosan futó épületek kiszolgálása külön gazdasági bejáraton át is megoldható. A szállító járművek részére járműtárolót terveztünk.

Kamionok csak a produkciókhoz szükséges anyagokat és díszletelemeket szállítják.  A kirakodás jelentős része a műtermeken belül történik. A műtermek mellett kamionok és egyéb járművek számára biztosítottunk leálló helyeket.

 

 

 

Akusztika
Az épületek telepítésénél figyelembevettük a hulladékégető mű és a környező utak forgalmából származó zajhatásokat. A Mélyfúró utca felé a raktár-műhelysort telepítettük. A műtermek sávjában a szemétégetőmű felé a legnagyobb 106-os műtermet helyeztük el, tekintettel arra, hogy a legkisebb akusztikai követelménnyel rendelkezik. A közutak forgalmából származó zajokat az utak mellett kialakított földsáncokkal kívántuk csökkenteni. A műtermek fejépületein, illetve a filmlaboratórium tetején elhelyezett gépészeti berendezések zajhatásait hanggátló falakkal csökkentettük.

Műtermek
A műtermek egyhajós, egy szintes nagy belmagasságú csarnoképületek.
Ennek megfelelően OKF határozta meg a tűzvédelmi rendszerüket, amely sprinkler rendszerű és hő- és füstelvezetésre szimulációval méretezett rendszer. A csarnokok mélyalapozással készültek. A pillérek, gerendák és hőszigetelt több rétegű falszerkezetek előre gyártott vasbeton szerkezetek. A nagy fesztávú főtartók acél rácsos szerkezetek. A 104-105 műtermeknél előre gyártott vasbeton főtartók készültek. A főtartókra acél trapézlemez tetőrétegekre hordozó szerkezet került.

A tető trapézlemez hordozó szerkezetére akusztikailag méretezett különböző testsűrűségű szálas anyagú szigetelő rétegek kerültek, természetesen a hőszigetelések alatt párazáró réteggel és legfelül mechanikus rögzítésű lágy PVC lemezzel. A műtermekre jutó tető vizeket csak külső elvezetéssel lehetett megoldani. A tetőbe füstelvezetőket kell beépíteni. A füstelvezető nyílásoknak minősített szerkezeteknek kellett lenniük.

 

 

 

A fejépületek építészeti ismertetése
A fejépületek földszint + 2 szintes épületek. A tetőszint hangvédő fallal van körbevéve. Az épületek földszintjén öltözők, WC blokkok, hőközpont, oltó alközpont és raktárak vannak. A két emeleti szint azonos kialakítású. A liftet és lépcsőházat magába foglaló közlekedőből irodák, vizes helyiségek, tárgyaló és egyéb mellékhelyiségek nyílnak. A lépcsőház feljut a tetőszintre. A lépcsőház mellett épített transzformátor és kapcsoló helyiségek létesültek. A tetőre kerülnek a légtechnikai és hűtő berendezések, zajcsillapítók és egyéb rendszerek.

A 101-102 műtermek az első ütemben fejépület nélküliek, ezért a páros műterem déli hosszoldala mentén, a terep szinten elhelyeztük el a transzformátor és kapcsoló helyiségeket, a hőközpontot, az oltó alközpontot és a légtechnikai berendezéseket.

Étterem-konyha, irodák, digitális utómunka és film laboratórium építészeti kialakítása
Az építészeti megfogalmazás a korábbi elveket követi. Természetesen igazodik a véglegesen ide került funkciókhoz. Ennek megfelelően nagyobb szerepet kapott az épület főbejárata, ahova két szintet átfogó ferde üvegfalat és hangsúlyos szélfogót terveztünk.

Az étterem-konyha fölé kerülő vezetői irodákhoz rendezvény helyiség és terasz kapcsolódik. A megnövelt méretű terasz a tó felé karakteres homlokzati megjelenést biztosít. Az éttermet és a felette levő iroda szárnyat nagyobb méretű üvegfalak veszik körül. Az épület egyéb részei tömörebb, vakolt felületű homlokzattal rendelkeznek. A háttér irodákat ablakokkal láttuk el. A laboratórium és a kis műterem bejáratai fölé végigfutó előtetőket terveztünk. Az étterem üvegfala felett árnyékoló lamella sor készült.

Az épület megjelenésében változatlanul „visszafogott” szándékozik lenni. A homlokzatokon a vakolt és az üveg felületek jelentkeznek. A belső kialakítást is ez a szemlélet követi. A közönségforgalmi területek csiszolt beton padlóburkolattal készülnek, de természetesen a vetítő termek, irodák és háttér munkahelyek szőnyegpadló burkolatot kapnak.

 

 

 

Műhely és raktárépület építészeti kialakítása
A műhelyek az alábbiak:
Asztalos műhely
Díszleteket összeépítő műhely
Lakatos műhely

A raktárak a következők:
Díszletépítészeti raktár
Kellék raktár
Ruha raktár
Kamara raktár
Lámpa raktár
Járműtároló

Az egyes funkciók a fenti sorrendben követik egymást. Rendszerében az összes funkcionális egység azonos felépítésű, vagyis a keleti hossz oldalra helyeztük el a földszintes iroda és szociális blokkokat, a kiszolgáló helyiségeket, valamint a személybejáratokat és a teherforgalmi kapukat. Építtető szándéka, hogy későbbi fejlesztés keretében a Mélyfúró utca felőli hosszoldalon is hasonló rendszerű iroda és kiszolgáló sort, valamint kapukat építsen be. A szerkezetet úgy készítettük elő, hogy a beépítés és a kapu elhelyezés lehetséges legyen.

 

 

 

A fő funkciók mellett egyéb speciális funkciók is helyet kaptak:
A díszleteket összeépítő műhelyhez festék raktár és festékkeverő helyiség is tartozik. A díszletépítészeti raktár terében a hőtávvezetéket fogadó helyiséget kellett beépítenünk. Ugyanehhez a funkcióhoz tartozó iroda és kiszolgáló soron váró és nővérszobát alakítottunk ki. A kellékraktár területén belül a hőközpont számára választottunk le helyiséget. Ugyanehhez a funkcióhoz tartozó iroda és kiszolgáló soron kapott helyet a transzformátor és kapcsoló helyiség. A járműtárolóban egy db szerelőakna készül statikus terv szerint. Ugyanehhez a funkcióhoz tartozó kiszolgáló helyiség soron biztosítottuk a víz nyomásfokozó helyiséget.


Origo Filmstúdió Budapest beruházása

vezető tervező: Benczúr László
építész munkatársak: Lendvai Péter, Budaházi Eszter, Pálos Eszter
belsőépítész tervezők: ifj. Benczúr László, Weichinger Miklós, Batári Attila
szakági tervezők:
statika: Bencze Zoltán - CÉH Zrt.
gépészet: Porosz Géza - Porosz és Fia Mérnökiroda Bt.
elektromosság: Kelemen Ferenc - Kelevill
külső közmű: Pinkovics Attila
úttervezés, parkolótervezés: Nagy András
zöldterület-rendezés: Frigyes Gabriella
tűzvédelem: Mészáros János
konyhatechnológia: Straub Ágnes
akusztikai tervező: Borsiné Arató Éva, Marosi Géza, Polyák Attila
környezetvédelmi tervező: Porosz Mihály
kút tervező: Sifter Gyula
lift tervező: Párdi Imre
talajmechanika: Pozsár László
geodézia: Szirmai András
technológiai konzulens: Dr. Győri Róbert, Bárdos Tamás
generáltervező: Benczúr & Partner Építész Kft.

tervezés éve: 2009
kivitelezés éve: 2010
építtető: ORIGO Filmstúdió Magyarország Kft. - Varga Gábor vezérigazgató, dr. Kovács István
üzemeltető : RALEIGH Studios Budapest - Steve Auer igazgató
bonyolító, műszaki ellenőr : KREATÍV 2000 Kft. - Erdős Mihály igazgató
generálkivitelező: MARKET Építőipari Zrt. - Scheer Sándor vezérigazgató, Juhász Zoltán műszaki igazgató