Épületek/Örökség

A Gyulai Vár helyreállításának történeti áttekintése

2006.07.04. 11:02

A gyulai vár helyreállítása és építészeti átformálása a szellemi gondolkodásmódok egymásraépülésével történt Koris János DLA és Vizer Balázs tervei alapján.

A gyulai vár helyreállításánál az alábbi gondolatokat tartottuk fontosnak:

 • A vár építészeti és téri adottságainak értelmezése
 • A látogatók által használható terek létrehozása. A hármas funkció arányosságának létrehozása. A műemlék téri adottsága, kiállítási terek létrehozása, színházi tér, beillesztés a várudvarba.
 • A műemléki helyreállítás kis kartája a Velencei Karta, aminek igazságaival és tévedéseivel a műemlékvédelem szembesül.
 • Felmerül az alapvető kérdés, hogy mi a hiteles műemléki helyreállítás. A gyulai vár többszöri átépítése után melyik építészeti periódust értelmezzük. Átfogalmazhatjuk-e korunk építészeti gondolatait. Csak a világhíres magyar költőt, József Attilát tudom idézni: „az igazat mondd, ne csak a valódit".

 • A művészeti átértelmezések aktuálisabbak, mint a különböző korok építészeti értelmezése és bemutatása.
 • A helyreállításnál az anyagok és struktúrák átértékelése építészeti eszköztárból való építkezés. Fontos a burkolatok beillesztése a téri adottságokba.
 • Elsődleges volt a természetes anyagok és felületkezelések alkalmazása.
 • Fontos a tér struktúrájának absztrakt megőrzése, hogy a kiállítás minél egységesebben érvényesülhessen.

 • Fontos az építészeti gondolkozás megváltozása a XX.-XXI. században, az anyagszerű megjelenés. A márvány szépsége mindig is meghatározó volt az építészetben. Ha hiteles műemléki helyreállítók lennénk, akkor a milói Vénusz töredékét, ami a homokban ránk maradt, restaurálnánk, és kiegészítenénk a torzót, bevakolnánk a márvány felületet, és üvegszemet helyeznénk el.
 • Az alkotó építésznek lehetősége van, hogy a XXI. század elején a modern építészet eszköztárából építkezzen, megjelenítse az anyagokat és faktúrákat, amelyek az épület értelmezéséhez hozzátartoznak.
 • Fontos volt a modernség és a műemléki épület kontraszthatásának megteremtése, pl. a zárt erkélyeknél. Az erkélyekről nincsen információ, csak lenyomata van. Lehet-e rekonstruálni analógiák alapján, vagy fölvállaljuk építészeti korunk üzenetét, és technikai eszközökkel átfogalmazunk, és nem archaizálunk.

Koris János DLA, Vizer Balázs