Pályázatok

A Gyulai Várfürdő fejlesztése — tervpályázati hirdetmény

2009.05.18. 11:41

A tervpályázat célja a Gyulai Várfürdő minőségi fejlesztése, bővítése, valamint a fejlesztés, bővítés tervezőinek kiválasztása.
Helyszíni szemle június 3-án (szerda); a pályaművek benyújtásának határideje: 2009. július 28. (kedd)

A tervpályázat kiírója: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
A tervpályázat társkiírója: Gyulai Várfürdő Kft. 5700 Gyula, Várkert u. 2.
A tervpályázat lebonyolítója: Gyula Város Polgármesteri Hivatala, Városi főépítésze 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
A tervpályázat tárgya: A Gyulai Várfürdő fejlesztésének tervezése
A tervpályázat célja:
A tervpályázat célja az 1960-as évek eleje óta folyamatosan bővülő - mára a legmagasabb fokozatú, 4 *-os minősítésű - nemzetközi gyógyfürdővé vált Gyulai Várfürdő minőségi fejlesztése, bővítése, valamint a fejlesztés, bővítés tervezőinek kiválasztása.
A tervpályázat jellege: nyílt
A tervpályázati eljárás formája: általános eljárás
A tervpályázat: titkos

A tervpályázaton való részvétel feltételeit és a részletes programot a tervpályázati kiírás dokumentációja tartalmazza.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete: 2009. 05. 04. (hétfő)
Helyszíni szemle időpontja 2009. 06. 03. (szerda)
Kérdések feltevésének határideje 2009. 06. 10. (szerda)
Kérdésekre adott válaszok postázásának határideje 2009. 06. 19. (péntek)
Pályaművek postára adásának határideje 2009. 07. 28. (kedd)
Pályázat eredményének kihirdetése 2009. 08. 10. (hétfő)
Megvalósíthatósági terv készítéséhez tervezői adatszolgáltatás: 2009. 09. 10. (csüt.)
Engedélyezési terv készítésének határideje: 2009. 09. 30. (szerda)
Tervpályázatok kiállításon történő bemutatása: 2009. 09. 30. (szerda)
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2009. 09. 30. (szerda)

A tervpályázati dokumentáció árusítása
A tervpályázati dokumentációt 50.000 Ft (bruttó) összegért Gyula Város Polgármesteri Hivatala 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2009. május 5 - július 15-ig 7,30 órától 16 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig (Wiszt Melinda, 06-66/526-847) munkaidőben árusítja.

A tervpályázati dokumentációt Gyula Város Önkormányzata elszámolási számlájára befizetett összeg bizonyítását követően lehet átvenni.

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2009. július 28. (kedd)
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

A bíráló bizottság összetétele
Szavazásra jogosultak:
Elnök: Dr. Perjési Klára orvos, polgármester Gyula Város Önkormányzata, országgyűlési képviselő
Társelnök: Kiss Lajos építész, Magyar Építész kamara
Szakmai titkár: Béres István építész, Gyula Város Önkormányzata
Tagok:
Kovacsics Imre ügyvezető igazgató Várfürdő Kft.
Széphegyi László építész, Kult. Örökségvédelmi Hivatal
Szabó Jenő építész, Gyula Város Önkormányzata
Bodonyi Csaba építész, Magyar Építőművészek Szövetsége
Póttag
Koczor György építész
Borbola László építész
Szavazásra nem jogosultak:
Jogi szakértő: Dr. Dénes György jogász
Szakértő: Gortka István ny. főépítészi munkatárs

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 14.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: 5.000.000 Ft
A megvétel legkisebb összege: 600.000 Ft

Gyula, 2009. április 23.