Épületek/Középület

A hely szelleme

2009.04.09. 10:59

Az épület a kortalanság illúzióját kelti, és ahogy a közelében álló régi jó házakat, úgy talán ezt sem kell majd 30-40 év múlva szégyellnie a közösségnek, amely létrehozta. A Jánosi János által tervezett katolikus hitéleti központ Aszódon.

„A hely szelleme”
Erre a kifejezésre ma sokan hivatkoznak elvont gondolataik és gyakran az élettől idegen formaviláguk magyarázatára. Számomra ez a kifejezés sokkal konkrétabban, de egyben sokkal tágabban is értelmezendő. A konkrét ember, a közösség természete, története és az általa létrehozott épített örökség ugyanúgy beletartozik, mint a természet és a táj üzenete. De a tájban is ugyanúgy fontos az ember és az élet, mert természet és ember kapcsolatából jön létre a táj.

 

 

 

Környezet:
Pici, a barokkhoz képest puritán műemlék templom; a tágabb környezet valaha szebb napokat megélt, aszódi kisvárosi utca (régi parókia, takarékbank épülete, zárt sorú, századfordulós épületek) a 70-es, 80-as évek belerondításaival. A templom melletti régi parókia nem megmenthető épület helye, a templommal közös kert.

Beépítés:
A bevezető sorokból is adódóan az utca folytatását követő, zárt sorú beépítés valósult meg, nagy kapubehajtóval. A „L” alakú, hagyományos formájú épület íves tornácával és kerek udvarával a templommal kommunikál, mintegy rá szerveződik.

 

 
 

 

Épület:
Az épületet formavilágát meghatározta a folytonosság gondolata. Ahogy egy gyermekből felnőtt lesz és öregember és ez nem direkt vágással történik, hanem harmonikusan, egymásra épülő átmenettel, úgy illeszkedik az épület a múltba, és finom átmenettel idézi a kort, amelyben született. Mindezt úgy, hogy az mindenki számára egyértelműen mai legyen, de azzal az egészséges bizonytalansággal is, hogy a kortalanság illúzióját fenntartsa és ahogy a régi jó épületeket, úgy talán ezt se kelljen 30-40 év múlva szégyellnie a közösségnek, amely építette azt.

A hagyományos, zárt sorú utca századfordulós épületeinek konkrét osztásvilágát (lábazat, ablak, osztópárkány, eresz alatti díszítés) figyelembe véve alakítottuk ki az épületet úgy, hogy  a régi épületnek megfelelő vakolatosztásokat és keretezéseket fából csináltuk meg, a tetőtéri beépítéssel pedig a templom főbejárata feletti motívumot idéztük. A belső udvar szintén a történeti világot idézi („L” alakú beépítés, fatornácos folyosó), de az íves megformálás a mai világba helyezi azt úgy, hogy egyben a közösség érzését is erősíti a templom felé nyitott kerek udvarral.

 

 

 

Funkció:
A fentebb vázolt szellemiség természetesen csak a funkcióval szinkronban működik. Az egyház és az egyháztanács részéről megadott program teljesen beleillett a hagyományokba. Az utcai fronton helyezkedik el az új parókia, egy kápláni szoba, az iroda és az ügyfélforgalmat kiszolgáló vizesblokk. Az utcára is kinyúló másik szárnyrészben helyezkedik el a karitatív iroda és a raktár, egy aula (mely ruhatár, teakonyha és feljárat is egyben a tetőtérbe) és a gyülekezetei terem, melynél kifejezett igény volt a szakralitás (pl. keresztelők megtarthatósága). Ez a rész közvetlenül kapcsolódik a kerengők mintájára kialakított udvarrészhez, hogy jó időben a létszámnak megfelelően bővíthető legyen a tér. A két szárny között helyezkedik el a kapuátjáró, ahonnan minden közösségi rész megközelíthető (a parókiának nyugalmas, önálló bejárata is van az utca és templomkert felől.) A tetőtérben egy hitoktatói család részére van lakás, egyháztanácsi különterem és galéria a nagyterem befogadásának bővítésére. A vizesblokkokat úgy alakítottuk ki az emeleten, hogy ifjúsági programok esetén a hálózsákos alvás (galéria, esetleg különterem) esetén a zuhanyozási lehetőség biztosított legyen. A terepviszonyoknak megfelelően az épület hátsó részén, a pinceszinten alakítottunk ki két autónak garázst, raktárakat és a közösségi helyiségek kazánházát. Remélhetőleg az íves udvar és kert is szerves részévé válik az épületnek.

 

 

 

Megvalósulás:
Az építkezés menete méltó volt a fentebb vázolt történelmi hagyományhoz, mindenki becsülettel és lelkesen végezte munkáját. Az egészséges viták épp úgy jellemezték a kivitelezést, mint az odaadó, tervre figyelő és azt továbbgondoló hozzáállás. Senki nem a problémákat kereste, hanem a megoldásra törekedett, ezért köszönet jár mindenkinek.

Az épülethez méltó ünnepélyes átadás és felszentelés sem maradt el. A váci megyéspüspök és népes papi serege szentelte fel az épületet, s az ünnepségből a helyi közösség aktív részvétele sem hiányzott.

Megbízó: Római Katolikus Egyházközösség, Aszód
Bonyolító és felelős műszaki vezető: Tolmácsi Miklós, Aszód
Építész tervező: Jánosi János, Kvadrum Építész Kft.
Építész munkatárs: Szegedi Antal, Vándorépítész Kft.
Statika: Donáczi Péter, Pond Kft.
Gépészet: Dobai István
Elektromos tervek: Kovács Zsuzsanna
Kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllő