Épülettervek/Tervpályázat

A Hetedik Műterem harmadik díjas terve a Debreceni Egyetem innovációs oktatószálloda-tervpályázatán

2022.10.12. 10:31

A Debreceni Egyetem által kiírt pályázatra beérkezett 20 terv közül a bírálóbizottság a Hetedik Műterem pályaművét harmadik díjban részesítette. A terv három vezérelv, a természettel való kapcsolat, a lehető legkisebb épülettömeg és a változatos belső téri világ mentén formálódott.

 

Beépítési javaslat ismertetése

A debreceni Nagyerdőben található tervezési terület egy egyedi miliővel rendelkező, különleges atmoszférájú hotel kialakítására ad lehetőséget, mely a tervezési programban megfogalmazott működési modell mellett, értékes pozíciójával, természetközelségével tud a megszokottól eltérő, az oktató funkció mellett turisztikailag is értékes, vonzó helyzetet teremteni.

A tervpályázatban megfogalmazott beépítési javaslatunkat az alábbi fő elvek mentén alakítottuk ki:
- EGYBEN A TERMÉSZETTEL / a természeti környezettel való intenzív vizuális és téri kapcsolatok megfogalmazása
- A LEGKISEBB TÉRBELI LÁBNYOM / a tervezési programból adódó épület volumenének mérséklése
- GAZDAG TÉRI VILÁG / összetett, egyedi belső terek és azok kapcsolatainak kialakítása

 

EGYBEN A TERMÉSZETTEL.

A tervezett épülettel elsődleges célkitűzésünk az azt körülvevő természeti környezettel való intenzív kapcsolat kialakítása volt. Egy ilyen helyzetben lévő szálloda összes közösségi terének fő karakterét az adja, és szobáinak is legfőbb értéke az tud lenni, ha a környező erdővel való vizuális és téri kapcsolatok minősége változatos. Mennyire más a fák tövének árnyékos helyzeti kapcsolatát kihasználni, mint a lombkoronák magasságában kitekinteni, vagy éppen azok felett messzire ellátni! Mindezek kiaknázása érdekében a földszinten elhelyezett fő közösségi terek (étterem, konferenciatermek) az épület peremére szervezve jelennek meg, az emeleteken található szobák értelemszerűen a természet és a jó tájolású oldalak irányába, kifelé fordulnak, ahogyan a felső szinten kialakított wellness és a hozzá kapcsolódó napozó terasz is az erdő felé néz. Különböző kerteket alakítunk ki három eltérő szinten. Az épület és az erdő természetes növényzete közötti burkolt felületeket intenzív vegyes kiültetésű növényfoltok szakítják meg, a földszintes épületrészek fölött intenzív zöldtető alakít ki kertszerű előteret az 1. emeleti szobák előtt, illetve a legfelső szint extenzív zöldteteje zárja az épület tömegét.

 

A LEGKISEBB TÉRBELI LÁBNYOM.

A tervezett hotel az építési helyre szinte kifeszülő „lepényszerű" földszinti tömegből és a szállodai szobákat magában foglaló négyszintes „toronyból" áll. A szobákat befogadó felépítményt a földszinthez képest visszahúzva alakítjuk ki, ennek köszönhetően a megérkezés felől egy kisebb léptékű, földszintes épületrész fogadja a látogatót, és a sűrűn benőtt környezet miatt a tényleges épülettömeg szinte alig tárul fel teljes valójában. A szállodai szobák klasszikus középfolyosós rendszerét az üvegtetővel fedett átrium oldja fel, mely így természetes megvilágítást ad a közösségi tereknek és könnyen átláthatóvá, érzékelhetővé teszi az épület belső rendszerét és tereit, ugyanakkor egyedi karaktert is kölcsönözve annak. Meggyőződésünk, hogy a szobákat tartalmazó felépítmény minimalizálása a helyes viselkedés ezen a helyszínen, és ez aknázza ki leginkább a különleges atmoszférájú helyzetben lévő egyedi lehetőségeket.

 

GAZDAG TÉRI VILÁG.

Javaslatunkban a természeti értékek megőrzése mellett olyan szállodát alakítottunk ki, mely a relatív szűk területen egyedi megoldásaival és belső téri világával fel tudja oldani a szobák sorolásából törvényszerűen következő, a négycsillagos szállodákra általában jellemző, uniformizált belső világot. A tervezett épület központi tere a bejárat felé tölcséresen nyíló átrium fölszinti lobby-tere, mely az épület közepén a földszintet és az emeleti szinteket összefogó, 4 szint magas, átlátható felülvilágított térré, az épület szívévé válik. A központi átrium, mint várakozó és gyülekező tér magában foglalja a bárt, illetve közvetlen kapcsolatban áll az étteremmel és a konferenciaterekkel is. A belső térszervezésnek köszönhetően az épületbe lépve annak szinte teljes funkcionális rendjét átláthatjuk. A földszinten áramló térként elterülő, minden irányba kifeszülő lobby-t különböző használati zónákra bontják a kiszolgáló funkciók és eltérő építészeti helyzetek. A bejárati zóna egyszintes tere után a lobby tere a belső átriumnak köszönhetően vertikális irányban kinyílik, természetes fény jut a földszintre és könnyen átláthatóvá teszi az épület egészét.

 

Építészeti kialakítás, funkció

A tervezett szálloda alaprajza alapvetően észak-déli tengelyű, különböző szélességű traktusokból áll. A fő alaprajzi szerkesztést az építési hely északi és déli határa között kifeszülő egyenes és enyhén ívelt vonalak sorolása, azok finoman hangolt kompozíciója szervezi. A földszintes éttermi traktust követi a két szobákat tartalmazó szállodai szárny és a közöttük lévő, enyhén nyíló, trapéz alaprajzú átrium.

Koncepciónk egyértelmű, tiszta funkcionális rendszert javasol, elválasztja a közösségi funkciókat magába foglaló földszintet és hotelszobákat tartalmazó emeleti szinteket. A felső tömeg visszahúzása – az épületet megközelítve – mérsékli a szálloda programjából fakadó többszintes tömeg dominanciáját, az étterem szinte pavilonszerű traktusa visszafogott tömegként nyúlik az erdő felé. A szálloda központi tereként működő átriumhoz ennek köszönhetően közvetlenül kapcsolódnak a konferenciatermek és az étterem is, így a bár és várakozótérként is működő lobby jól szervezi a nagyobb befogadóképességű tereket. A lobby teréhez északról kapcsolódó térbővület kellemes leülős zónát alakít ki. A keleti irányba kialakított térbővületből nyílik egy 80 fős és két 40 fős – összenyitható – konferenciaterem. Nyugati irányba kialakított térbővületen keresztül érjük el az éttermet, mely hosszoldalán megnyitva nagy felülettel kapcsolódik vizuálisan és fizikailag is a környező erdős területhez.

A hotelszobák az 1-3. emeleteken, három szinten helyezkednek el. A szobákat két szárnyba szerveztük, a nyugatiban kap helyet a közvetlenül a főbejárat mellett elérhető lépcsőház, szintenként 7 db superior szoba (összesen 21 db), a szintenkénti szobaasszonyi szoba és a keleti, enyhén ívelt szárnyba szintenként 11 db standard szoba (összesen 33 db) kerül. A szobákhoz minden esetben loggia kapcsolódik, melyek szigorú rendje adja a homlokzat struktúráját. A belső, 3. emelet felett üvegtetővel fedett átriumon körbeforduló oldalfolyosó északi és déli végén teresedés alakul ki, mely kellemes előteret, közösségi helyzetet biztosít a közlekedőmag előtt. A javasolt koncepció és a beépítési paraméterek lehetővé teszik további egy szint építését, ahol a nyugati szárnyban 5 db lakosztály, a keleti szárnyban pedig a wellness található. A javasolt 4. emeletnek köszönhetően adódik lehetőség az épület alaprajzi területének csökkentésére és egyben az emelt szint exkluzív kilátást biztosít a környező területekre. A wellnesshez délről egy nagyméretű napozóterasz kapcsolódik, mely az épület tömegéből visszametszéssel jön létre, ezzel karakteresen formálva annak tömegét. A pinceszintre mélygarázs, gépészeti helyiségek, illetve egyéb üzemeltetési és karbantartási helyiségek kerülnek.

Az épület lapostetőin nem járható zöldtetőket alakítunk ki: a legfelső szinten extenzív kert, az étterem tömege fölött pedig intenzív kert képez előteret az emeleti szobáknak, vizuális értelemben átmenetet hozva létre a természet és az épített környezet között.

A földszinti „lepény" színezett látszóbeton szerkezete az előtetőknél kialakuló bélletekben vékony, függőleges deszkákból álló faburkolatot kap, a szállodai szobákat tartalmazó felépítmény pedig fehér, egyedi struktúrájú vakolt felületet, melyen a belső közösségi terek lamellás üvegfelületekkel jelennek meg. A lobby földszinti terének faburkolata intim belső teret eredményez, melyet a beltéri közösségi terek padlóján elegáns csiszolt finombeton, terrazzo egészít ki. Az emeleti közlekedő terekben fehérre festett faburkolat jelenik meg a földszinti burkolat struktúrájával azonos módon, mely faburkolatban anyagazonos ajtók sorakoznak.

A földszint mind a négy oldalához fedett-nyitott terek kapcsolódnak. Az étteremhez és a konferenciaterekhez a két-két bütüfal továbbfutása keretezi a fedett, faburkolatos teraszokat. A főbejárat és a hátsó gazdasági bejárathoz pedig faburkolatos bélletként csatlakozik egy-egy kisebb előtetős rész, kiemelve a bejárati pozíciókat.

 

Közlekedés, parkolók, kiszolgáló forgalom

Az épület és körülötte elterülő erdő közötti vékony zónát minden irányban eltérően alakítottuk ki. A Kartács utcáról megközelíthető szálloda főbejárata a megközelítés felőli, déli homlokzaton található, ahol egy nagyobb burkolt fogadóteret javaslunk. A nyugati oldalon az étterem részben fedett terasza található egyedi faburkolattal, melyet a burkolatban álló fák és körülöttük megjelenő zöldfelületek tagolnak. A keleti oldalon az előbbihez hasonló, de kisebb, a konferenciatermekhez és irodákhoz csatlakozó, részben fedett, faburkolatos terasz alakul ki, melyet egy zöldsáv választ el a telek északi végébe vezető burkolt úttól. Az épület északi oldalán kialakított gazdasági bejárat és a szintén itt található mélygarázs lejárat a legkevésbé értékes oldalra kerül.

Hetedik Műterem

 

Szerk.: Winkler Márk