Pályázatok/Magyar

„A Római Kapuja” – építmények létesítése, üzemeltetése és a közösségi funkció erősítése

2021.05.13. 13:16

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer nyilvános pályázatot hirdetett a Vitorla utca és Nánási út találkozásánál fekvő területen közfunkciót is ellátó kereskedelmi és vendéglátó egységként működő építmények kialakítására és üzemeltetésére, melyek hozzájárulhatnak majd a környékbeli lakosság számára hozzáférhető közösségi funkciók erősítéséhez.

Óbuda-Békásmegyer frekventált részén, a Római part déli szakaszának közvetlen szomszédságában lévő Budapest III., Vitorla u. 23152/81 hrsz. alatti ingatlan a kiíró 1/1-es tulajdonában lévő beépítetlen, ÓBÉSZ övezeti tervlapja alapján Lk-T/AI/SZ-I2 besorolású telek. A pályázat tárgya a telken új, a felhívás városépítészeti előírásait és funkcionális szempontjait figyelembe vevő, esztétikus megjelenésű építmények kialakítása, a kapcsolódó terület közösségi célú hasznosítása, valamint ezek üzemeltetése.

A kialakítandó építmény a nyertes pályázó tulajdonát képezi. A kiíró a tulajdonában álló terület használatát a nyertes pályázó számára bérleti díj ellenében biztosítja. Az ajánlat a bérleti díj összegére vonatkozik, de a bírálatnál külön figyelmet fordítanak az építmény építészeti kialakítására, az építményben végzett kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység jellegére, típusára, illetve a pályázó további vállalásaira (pl. területrendezés; területüzemeltetés, és a hozzá kapcsolódó közterület karbantartása; illemhely létesítése és üzemeltetése; szabadidős, közösségi funkciók létrehozása és működtetése). A projekt keretében akár több építmény kialakítása is támogatható (max. 2 db), így egy ajánlatevő több építmény telepítésére is nyújthat be pályázatot. A helyszín igény szerint bármikor megtekinthető, de szervezett helyszíni bejárást nem biztosít a kiíró.

A nyertes projektet benyújtó jelentkezővel bérleti szerződést kötnek, az ingatlanon kialakítandó teljes építmény és a hozzá kapcsolódó terület (pl. előtér, terasz, előkert) üzemeltetése céljából. A bérleti jogviszony tervezett kezdő időpontja: 2021. szeptember 15. A hasznosítás időtartama pedig 5 év határozott idő, mely a bérlő kérelme esetén további 5 év határozott időtartamra hosszabbítható.

A jelentkezéshez legalább koncepció szintű műszaki tervet (koncepcióterv) kell benyújtani, a mellékletben leírtaknak megfelelő minimális tartalommal elkészítve, valamennyi tervezett pályázati elemre kiterjedően (pl. az építmény(ek)ről, területrendezés esetén a kapcsolódó beavatkozásokról). A tervnek meg kell felelnie a felhívás városépítészeti előírásainak.

A pályázathoz ezenkívül mellékelni kell az üzemeltetési koncepciót, amely tartalmazza az építmények és a kapcsolódó területek üzemeltetésére vonatkozó konkrét vállalásokat jegyző nyilatkozatot. Elvárás annak ismertetése, hogy a pályázó milyen módon vállalja a teljes ingatlan és a hozzákapcsolódó közterület vagy annak egy részének tisztántartását, karbantartását.

Fontos még, hogy a pályamunkában a közösségi funkció erősítését célzó tevékenységek bemutatását tartalmazó dokumentumot is csatolják a jelentkezők. Cél, hogy az építmény által kínált kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatás, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások hozzájáruljanak a létesítmény közösségi térként való működéséhez, ezáltal lehetőséget teremtve a találkozásokra, közösségi programokra a környéken élők és az idelátogatók számára. Ilyen lehet például kerékpártároló, kerékpáros szolgáltatások, kutyás használók számára kényelmi szolgáltatások (pl. lefetytál, árnyékolás kialakítása, fiatalok számára kültéri sportolási lehetőség – pingpong, tollas, füves focipálya, homokos röplabdapálya –, valamint szabadidős eszközök biztosítása, bérbeadása).

A nyertes feladata az építmény engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyeztetése, majd a szerződéskötést követően a végleges tervdokumentáció elkészítése, illetve a főépítész által jóváhagyott terv alapján az építmény megépítése, a működéshez, az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges engedélyek beszerzése.

Javasolt tevékenységi körök: kávézó, szendvicsező, cukrászda-fagylaltozó. Az építményekben végezhető tevékenységeknek igazodniuk kell a környék hangulatához, és növelniük kell a terület közösségi, szabadidős hasznosítását. 

Az ajánlatot a bérleti díj összegére kell tenni. A kiíró a pályázókkal tárgyalást folytathat le, továbbá abban az esetben, ha a beadási határidőig több, megfelelő tevékenységi kört vállaló pályázat érkezik be, a bérleti díj nagyságára licitet tarthat. Amennyiben egy pályázatot több cég szeretne együttesen benyújtani, közös konzorciumot szükséges létrehozni, a konzorciumi megállapodást pedig a részletes kiírásban leírtak alapján kell megfogalmazni.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 45 nap. (Május 12-től.)

A pályázatok benyújtásának címe: személyesen és postai úton Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodája (cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.). Elektronikusan: info@obvf.hu címre.

A tartós járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására is. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra való online jelentkezés (díjmentes regisztráció). A regisztráció keretében jelezni szükséges az alábbi adatokat:

- a pályázó szervezet cégadatai (cégnév, székhely, adószám, képviselő neve – konzorcium esetében a konzorcium vezetőjére vonatkozóan),

- a kapcsolattartásra vonatkozó információk (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email- és postai címe).

Mind a regisztrációt, mind az elektronikus pályázatokat az info@obvf.hu címre várják.

A regisztráció akkor teljes, ha a pályázó szervezet az info@obvf.hu címről e-mailes visszaigazolást kap. A jelentkezést a pályázati határidő előtt legkésőbb 3 munkanappal meg kell tenni. Hiányos jelentkezés esetén az esetleges adatpótlásokat követően visszaigazolás a pályázat benyújtása előtti utolsó munkanapon 16.00 óráig adható ki.

Személyes és postai úton a pályázatokat zárt borítékban, papíron 1 példányban és digitálisan 1 adathordozón szükséges benyújtani. Elektronikus pályázat esetén a dokumentáció emailen pdf-formátumú melléklet(ek) formájában nyújtható be. Nagy terjedelmű csatolmány esetén a fájlok linken történő megosztása, fájlküldő használata megengedett. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat fogadják el. A benyújtandó anyagokat magyar nyelven várják.

A teljes kiírás, a jelentkezés menetének részletei a csatolt dokumentumok között megtalálhatóak, illetve az alábbi linkre kattintva elérhetőek.

A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Dr. Horváth Dániel vezető projektmenedzsertől, e-mail: horvath.daniel@obvf.hu vagy Teppert Zsolt pályázati projektmenedzsertől, e-mail: teppert.zsolt@obvf.hu. Tel.: +36-1-244-8225.