Közélet, hírek

A Semmelweis Egyetemhez kerül az egykori Schöpf-Merei Kórház területén lévő idősotthon épülete

2022.08.30. 17:16

A Knézits utcai ingatlan a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításában érintett. A Fővárosi Önkormányzat az értékesítésből befolyó összeget a fenntartásában álló Gyulai Idősek Otthona fejlesztésére, felújítására fordítaná - derül ki egy előterjesztésből.

A Főváros Önkormányzat tulajdonában álló IX. kerületi Knézits utca 14. szám alatti ingatlan jelenleg a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 50 férőhelyes telephelyeként funkcionál. Az 1900-as évek elején épült, hagyományos szerkezetű, pince-földszint-emelet-padlástér tagolású, 1825 m2 nettó alapterületű épületben 1998 októbere óta működik az intézmény az egykori Schöpf-Merei Kórház területén.

Az ingatlannal kapcsolatban egy 2017-es kormányhatározat rendelkezett, amely a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt tervezési folyamatainak megkezdéséről szól. Eszerint "az orvos- és egészségtudományi oktatási, kutatási feltételrendszer javítása, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése érdekében" megindul a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakítása, ami azzal jár, hogy az önkormányzatnak értékesítenie kell az idősotthoni telephelyként funkcionáló épületet, valamint gondoskodnia kell az intézmény kiköltöztetéséről és más ingatlanban történő elhelyezéséről.

Az értékesítéssel a fővárosi önkormányzati fenntartásában működő idősotthoni férőhelyek száma 50 férőhellyel csökken - derül ki egy előterjesztésből, amelynek pontjairól augusztus 31-én dönt a közgyűlés. Mint írják, a telephelyen 38 ellátott él, elhelyezésük az intézmény más telephelyeire, illetve más, ugyancsak fővárosi fenntartású idősek otthonaiban oldható meg, a munkavállalókat pedig átirányítják az intézmény székhelyére vagy más telephelyeire. Ugyanakkor, mint hozzáteszik, "a meglévő kapacitások csökkenése aggályos a várakozók elhelyezése és annak várható időigénye szempontjából".

Az ingatlanban a feladatellátás megszüntetése és az ellátottak más, saját fenntartásában lévő idősotthonokban történő elhelyezése az intézménnyel egyeztetve október 15-ig történhet meg. 

A Semmelweis Egyetem mint vevő a zártkörű, egyfordulós, meghívásos pályázat során nettó vételárként több mint egymilliárd forintot ajánlott. Az ingatlan értékesítéséből befolyó teljes összeget a közgyűlés jóváhagyása esetén a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona fejlesztésére, felújítására tervezik fordítani, "tekintettel arra, hogy a régi, műemlékvédelem alatt álló egykori laktanya épület az ellátottak magasabb szintű elhelyezése és a jogszabályi feltételeknek történő teljeskörű megfeleltetése érdekében rekonstrukcióra, bővítésre szorul". Az intézmény Gyula belvárosában 1951-től nyújt idősotthoni szolgáltatást, jelenleg 400 engedélyezett férőhelyszámmal. Az otthon a dokumentum szerint a fővárostól távoli elhelyezkedése ellenére is keresett, folyamatosan magas kihasználtsággal működik, szakmailag magas színvonalon. Így a vételárat a szociális ágazatba forgatnák vissza.

Ahogy az egyetem honlapján olvasható a tervezett fejlesztésről, a cél, hogy két ütemben "egy modern, a gyógyszerésztudományi oktatást és innovatív kutatást, hazai gyógyszeripart támogató, gyógyszerellátást segítő központ létesüljön", részben a volt Schöpf-Merei Kórház területén, részben a vele szomszédos kar jelenlegi Hőgyes tömbjének fejlesztésével, mintegy húszezer négyzetméteren. A beruházás azt a célt is szolgálja, hogy a jelenleg széttagoltan, a város több pontján működő Gyógyszerésztudományi Kar minden intézete itt kapjon helyet, kialakítva ezzel az egyetem gyógyszerészeti campusát, ahol a korszerű graduális és posztgraduális képzés feltételei is megteremtődnek.

Az új gyógyszerkutatási központjának tervezésére a TSPC Csoport és konzorciumi partnere, a LIMA Design Kft. kapott megbízást.