Nézőpontok/Kritika

A szakma forrong!

2014.02.04. 09:42

A szakma forrong. Innen-onnan feltűnnek jobbító szándékú törekvések, önjelölt vezérek és megélhetésükért napi harcot vívó EMBEREK részéről. A kamarai választások után Tiszta lappal címmel írtam egy cikket azzal, hogy várom az új vezetéstől a koncepciót a szükséges változtatásról. Rácz Zoltán írása.

Olvasom, tudom, hogy vannak pozitív történések, például más kamarákkal való kapcsolatfelvétel, kormányzati egyeztetés. Megjelent az első, nagyon finoman fogalmazott tiltakozás a kormány államosítási kísérlete ellen (bár semmi eredmény nem látszik). Nem vitatva a kedvező változás elindulását, szeretném, ha egy kicsit nagyobb ütemben zajlana a megújulás.

Megengedve (magamnak) a tévedés lehetőségét is, egy tízpontos koncepciót szeretnék felvázolni a kollégák felé megvitatásra, a kamara megújításával kapcsolatban. Egyben figyelmébe ajánlom a kamara vezetésének is. Választások előtt a politikus fülek sokkal nyitottabbak, később sokkal kisebb az esély bármilyen pozitív eredmény elérésére.

  1. Az építész társadalom a munkájával 50-100-200 évre meghatározza az egyén, a kisebb közösség, de az ország környezetkultúráját, a lakhatás minőségét, az életkörülményeinek jelentős szegmensét (pl. rezsiköltségét), ezért jó vagy kevésbé jó munkája döntően befolyásolja a társadalom közérzetét. Tevékenysége tehát kiemelten fontos a társadalom egésze szempontjából és ennek megfelelő elbírálást, társadalmi megbecsülést is igényel.
  2. A kamara egy demokratikus szervezet. A demokráciának is vannak korlátai és gyakorlásának feltételei. A korlát azt jelenti, hogy nem oldhat meg minden problémát, amivel hozzá fordulnak, de döntően az a feladata, hogy ezeket kezelje. Azért, hogy ezeket kezelni tudja, a tagok jelentős részének a részvétele szükséges lenne a munkájához. Nem elfogadható, hogy évtizedeken keresztül tíz százalék körül van a választók aránya. A választásokat úgy kell szabályozni, hogy azok a lehető legszélesebb körű felhatalmazással rendelkezzenek. Programok alapján dőljön el a választás. Meg kell szervezni az online kapcsolattartás és szavazás lehetőségét.
  3. A kamarát, mint demokratikus szervezetet, a mindenkori kormányzat egyenrangú társszervezeteként kell megjeleníteni és kezelni, mindkét fél részéről. Ha a mindenkori kormányzat nem vonja be a kamarát a döntési mechanizmusba, ez hibás döntéseket is eredményezhet, ami ellen a leghatározottabban fel kel lépni a demokratikus eszközrendszer keretein belül.
  4. A kamara a politikai pártoktól független, azok befolyásától mentesen végzi munkáját. Együttműködik a mindenkori kormányzattal annak érdekben, hogy a kamara által érintett kérdésekben széleskörű szakmai bázisára támaszkodva elősegítse a szakmai döntések előkészítését. Ugyanakkor kötelessége alkotó kritikával szemlélni minden olyan döntést, mely szakmai szempontból nem megalapozott és erre felhívni a döntéshozók és a társadalom figyelmét is minden rendelkezésére álló módon.
  5. Az építész társadalom szerepe a társadalom egészének életében fontos szegmens. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a közszolgálati médiumokban öt-hat százalék műsoridő jusson a kamara képviselőinek, az építészek, a mérnökök szakmai, ideológiai, szépészeti, műszaki, elméleti, gyakorlati megoldásainak a megjelenítésére.
  6. A kamarát decentralizáltan kell működtetni, de a jelenlegi megyei irodák fenntartása, sokak véleménye szerint ,szükségtelen. Fel kell állítani olyan modellt, ami erre választ képes adni.
  7. Nincs politikamentes kamara! Ha a kamara hallgat olyan politikai kérdésekben, amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyással vannak a tagok és a társadalom életére, ezzel csak egy szűk réteget támogat. A kamara határolódjon el a szélsőségektől, de legyen határozott irányvonala, amivel szakmailag befolyásol minden politikai pártot, politikai tényezőt. A kamarának minden építészeti, környezetvédelmi kérdésben legyen karakteres véleménye.
  8. A kamarát a legjobb, legfelkészültebb építészeknek kell vezetni, de szükséges egyfajta menedzser szemlélet és külső image is. Szükséges a kamara vezetése részéről olyan kormányzati tárgyalópartner, aki nem függ a kormányzattól. Tevékenységével a tagság egészét képviseli.
  9. A jelenlegi és bármelyik jövőbeli törvényi szabályozás tükrözze a kamara akaratát és az előbb leírt álláspontját.
  10. Csak emelt fejjel lehet kamarát építeni, vezetni és abban dolgozni!

Rácz Zoltán