Épületek/Örökség

A Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj kezelési terve

2008.02.11. 11:31

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága közleménye a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín megőrzési állapotáról a párizsi UNESCO Világörökség Központnak benyújtott jelentésről

[imagelist|imgid=|name=800_m7p4z8_TokajA3.jpg|title=-]A Magyar Köztársaság, mint a Világörökség Egyezmény Részes Állama képviseletében Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága (VÖMNB) elnöke a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviselete útján 2008. február 1-én benyújtotta az UNESCO Világörökség Központnak a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín megőrzési állapotáról szóló jelentését. A jelentés hangsúlyozottan foglalkozik a szerencsi szalmatüzelésű erőmű és más, a helyszín világörökségi értékeit potenciálisan veszélyeztető erőműtervek által felvetett problémákkal.

A jelentés előzménye, hogy az 1972-es „Világörökség Egyezmény”-ben foglalt kötelezettségének eleget téve, a VÖMNB Titkársága, 2007. júliusában tájékoztatta az UNESCO Világörökség Központot a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj pufferzónájában előkészítés alatt lévő fejlesztési projektről, a tervezett szerencsi szalmatüzelésű erőműről. Ugyanebben a tárgyban 2007. augusztusában civil szervezetek is az UNESCO Világörökség Központhoz fordultak. Az UNESCO Világörökség Központ 2007. október 23-án kelt levelében arra kérte a magyar hatóságokat, hogy – a fentiekre tekintettel – nyújtsanak be „részletes jelentést a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín és védőzónája megőrzési állapotáról, valamint tájékoztatást minden, a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj megóvása érdekében hozható nemzeti szintű döntésről”.

A Jelentés részletesen foglalkozik a BHD Erőmű Zrt. által a Szerencsi Ipari Park területére tervezett, 49,9 MW kapacitású szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban felvetődött kérdésekkel, a 2006-2007-ben lezajlott folyamatokkal. Kitér a hatósági engedélyezési eljárásokra, a lefolytatott konzultációkra, az erőművel kapcsolatosan állami (országgyűlési, kormányzati) és önkormányzati szinten megfogalmazott állásfoglalásokra, intézkedésekre és a civil szervezetek – ellenző és támogató – fellépésére.

A Jelentés megállapítja, hogy a világörökségi helyszín kezelő testülete, a Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj 27 települési önkormányzatát magába foglaló Tokaji Történelmi Borvidék Világörökség Egyesület 2003-ban egyhangú döntéssel elfogadta, és ezáltal legitimálta a helyszín Kezelési tervét, amely az elfogadók részéről vállalt önszabályozás dokumentuma. A Kezelési terv követésével elkerülhető lett volna az értékvédelem és a tervezett fejlesztés között kialakult ellentét. Abban ez esetben sem következett volna be a fejlesztés és a világörökségi terület védelme közötti ütközés, ha Szerencs Város Önkormányzata nem módosítja a település helyi szabályozási tervét (és helyi építési szabályzatát), célzottan a beruházás befogadásának érdekében. E módosítások meghatározó eleme a zöldterületi besorolás korábbi megváltoztatása, valamint legutóbb a beépítési magasság megemelése 9 méterről 30 méterre.

A Jelentés megállapítja, hogy a hatósági engedélyezési eljárások során a beruházás lehetséges hatását környezetvédelmi, építési és műszaki-biztonsági szempontból csak külön-külön vizsgálták. Jelenleg egyik eljárás keretében sem előírás, így nem is készült a világörökségi helyszín egyetemes kiemelkedő értékeire vonatkozó hatástanulmány. Ugyanakkor szakmai testületek (ICOMOS, Észak-Magyarországi Területi Tervtanács) fenntartásaiknak és aggályaiknak adtak hangot a tokaji borvidék világörökségi értékeinek veszélyeztetettségét illetően, elsősorban is a történeti tájat létrehozó és fenntartó szőlő és bortermelés máshol meg nem ismételhető adottságait és integritását féltve. Különösen nagy veszélyt látnak abban, hogy a saját műfajában szokatlanul nagy teljesítményűre tervezett erőmű működéséhez szükséges tüzelőanyag (biomassza) termelése és beszállítása mennyiségénél fogva még tovább növelné a közúti közlekedés kiváltotta, már jelenleg is a kritikus határhoz közeli környezeti terhelést.

A Jelentés főbb következtetései: a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, az építkezés helyszíni előkészítése megkezdődött; ugyanakkor az eddig elvégzett munkák visszafordíthatatlan beavatkozással még nem jártak. A rendelkezésre álló anyagok, információk áttekintése és elemzése alapján nem bizonyítható egyértelműen, hogy a tervezett erőmű a kibocsátott anyagokkal, a közlekedési terheléssel és a látképpel biztosan nem károsítja-e a helyszín integritását, nem jár-e negatív következményekkel a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése szempontjából.

Ezért döntés született arról, hogy összetett, világörökségi hatástanulmányra van szükség, amelynek feladata a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeire várható hatás és a környezethez-tájhoz való illeszkedés felmérése; a helyszín megőrzési állapotának és – kiemelt módon – a közlekedési terhelés alakulásának komplex elemzése; valamint a korábban kialakult (a felvétel időszakában már meglévő) tájsebek helyzetének nyomon követése.

A Magyar Köztársaság a jelentésben kötelezettséget vállalt arra, hogy

  • a Tokaji történelmi borvidék megőrzési állapotának áttekintése során felszínre került megállapítások alapján elindítja, illetve felgyorsítja a világörökségre vonatkozó jogi-szabályozási környezet továbbfejlesztését és megerősítését célzó jogszabály-alkotási munkát;
  • a még lefolytatandó további vizsgálatok eredményének függvényében teszi meg az értékek megóvása érdekében szükségessé váló lépéseket;
  • a tervezett konkrét beruházást illetően a jelenlegi jogszabályi környezetben is mindenki számára elfogadható intézkedéseket tesz a világörökségi értékek megőrzésére;
  • a fentiekkel kapcsolatos minden további fejleményről – az UNESCO / Világörökség Központ útján – tájékoztatást ad az UNESCO Világörökség Bizottság számára.

2008. február 8.
forrás: KÖH