Helyek/Infrastruktúra

Ahol érdemes lesz meg(sz)állni - motel-páros terve az M1 Mosoni pihenőhelyére

2012.06.29. 10:45

Boczkó Ákos és munkatársai a nyugati „határ” közelségéhez méltó, attraktív megjelenésű,  megállásra késztető - és egyben energiatudatos - motel-épületek terveit készítették el az M1-es autópálya Mosoni pihenőjének mindkét oldalára. A koncepció kiemelt dicséretben részesült a „Fémlemez fedés az építészetben 2012” pályázatán.

2* Motel az M1 autópálya Mosoni pihenőjénél

Az M1-es autópálya 162. km-nél található „Mosoni pihenő” területére, az autópálya jobb és bal oldalára 2 csillagos motelépületek tervezése volt a feladatunk. A helyszínen jelenleg egy MOL üzemanyagtöltő állomás és egy hozzá kapcsolódó vendéglátó egység (MARCHÉ) található. A tervezési terület az autópálya és a meglévő pihenő parkolói között található beépítetlen részen helyezkedik el.

 

 

 

A terület jelenleg is rendelkezik két bekötőút-nyúlvánnyal. Az épületek kialakítása, telepítése során a meglévő bekötések helyét, az autópálya védőtávolságait és szabályozási szélességét (60 m), továbbá a védett és ellenőrizhető parkolási igényt vettük figyelembe. A tervezési program két 60 szobás, 2 csillagos kategóriájú motel-épületről szólt, amelyben minden, legalább 17 m2-es szobát saját mosdóval és wc-vel kellett kialakítani, továbbá megfelelő akusztikai védelemmel ellátni. A földszinten szükség volt egy személyzettel ellátott recepcióra, saját szociális blokkal és megfelelő rálátással a parkoló gépjárművekre. A program szerint az épület földszintjére egy reggeliztetésre alkalmas konyhablokkot és egy megfelelő méretű éttermi részt is terveztünk.

Az épületek telepítésénél - a meglévő terület adottságait figyelembe véve - három fő szempontot tartottunk szem előtt. Elsődlegesen a terepadottságok miatt az épületet lábakra kívántuk állítani. Ezt a terület - a pihenőhely meglévő úthálózatához és terepszintjéhez viszonyított - medence-szerű terepviszonya, a lábak alatti parkolók kialakításának lehetősége és a meglévő parkolók vizuális kapcsolata az autópályával indokolta. Az épületek lábakra állításával sikerült elkerülni a nagy volumenű földmunkákat és feltöltéseket, a hátsó parkolók nagyméretű térfallal történő elvágását az autópályától.

A második szempont a motelszobák megfelelő akusztikai védelmének biztosítása volt. A tervezett beépítésnél a szobák mindegyike a lehető legmesszebb kerül a zajos autópálya nyomvonalától. Az autópálya felőli hangvédelmet az épület perforált fémlemez burkolata és masszív vasbeton szerkezetű folyosófala biztosítja, ennek köszönhetően az oldalfolyosó egy puffertérként működik. A szobák a környező zöldterületek felé lesznek tájolva, így az esti autópálya-forgalom világítása sem zavarja a vendégeket.

 

 

 

A csatlakozó terepsíkból kiemelt szobáknál megoldódik a vagyonvédelem és belátás kérdése is.

Az épület oldalfolyosós, elnyújtott tömegével a lehető legmesszebb kerül az autópálya tengelyétől, ezzel egy széles űrszelvényt biztosít. Az épület tört vonalvezetése oldja a hosszú tömeg monotonitását és az autópályán közlekedők részére kis mértékben feltárja önmagát.

A harmadik szempontot a motelvendégek gépjárműveinek biztonságos és ellenőrizhető elhelyezése jelentette. A tervezett beépítésnél az épület „zsilipként” választja le a meglévő átutazó forgalom parkolóit a motel parkolóitól. A két enyhe rámpán be- és kihajtó gépjárművek ellenőrizhetők, a parkolók a recepcióról láthatók és megfelelően megvilágíthatók.

Az épület elnyújtott tömege az autópálya felé egy perforált fémlemez burkolattal jelenik meg, amely az esti megvilágításnál – az autópálya forgalmát nem zavaróan és nem kápráztatóan – szinte lebegni látszik. A perforációk részben hangelnyelő szerepet is betöltenek, de elsősorban az oldalfolyosó bevilágítását, a megfelelő kilátást és szellőztetési (hő- és füstelvezetés) funkciókat biztosítják.

Az épület földszintjéről indulva három lépcsőház és egy akadálymentes felvonó biztosítja a kapcsolatot az emeleti szobákkal. Minden szinten közvetlenül a lift mellett alakítottuk ki az akadálymentesített szobákat és a szükséges szennyes- és tisztaruha-raktárakat. Az épületet - hossza és szakaszolhatósága miatt - három szerkezeti dilatációs egységre és tűzszakaszra bontottunk. Mindegyik egység rendelkezik saját lépcsőházzal, oldalfolyosói hő- és füstelvezetéssel, fali tűzcsapokkal és önálló, szakaszosan üzemeltethető gépészeti rendszerrel.

 

 

 

A létesítményeket szeretnénk épületgépészeti szempontból energiatudatosan és lehetőség szerint megújuló energiaforrásokból kiszolgálni. A mindenkori fűtési és hűtési igények fedezésére épületenként központi fűtő-hűtő rendszert alakítunk ki. Az energiaigény pótlására levegő/levegő hőszivattyús rendszert terveztünk.

 

 

 

Az épületek három dilatációs szakaszra történő bontásával a gépészeti rendszereket is három különálló egységként alakítottuk ki, így mindig a megfelelő kihasználtsági fokhoz igazodva lehet ezeket igénybe venni. A központi rész melletti két lezáró dilatációs szakaszt csak akkor üzemelik be, ha a megfelelő vendégszám ezt szükségessé teszi, addig ezek a rendszerek „alapjáraton” működnek. Az épület komplett és szakaszolt hő- és füstelvezető rendszere gravitációs elven működik, a megfelelő ablakok nyitásával a gépészeti elszívás és frisslevegő-utánpótlás elhagyható.

Boczkó Ákos


Motel** M1 autópálya Mosoni Pihenő
vezető tervező: Boczkó Ákos
építész munkatársak: Perneki Emese, Kovács Hunor László
tartószerkezetek: Pintér Tamás - Kerek és Pintér Kft.
épületgépészet: Mojzes Péter - Mopemedia Kft.
elektromosság: Pintérné Kolb Dóra - Dinamic Kft.
úttervezés: Kiss Balázs - SKS Terv Kft.
tűzvédelem: Mikus Ferenc 
felvonó: Pölöskei Tamás - Makrolián Kft.
generáltervező: Boczkó Építész Iroda Kft.
tervezés éve: 2011-2012
építtető/megbízó: DD Hotels Kft.
generálkivitelező: Metalux – Generalcoop  Kft.