Nézőpontok/Vélemény

Akusztikus szakemberek Magyarországon

2021.04.24. 16:01

Arató Éva akusztikus szakértő beszámolója a Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai Tagozatának tevékenységéről.

Az MMK Akusztikai Tagozatának megalakulása

A Magyar Mérnöki Kamarában 2015 novemberében megalakult az Akusztikai Szakmai Tagozat.

Ez a megalakulás nagy lépés volt a szakterületen tevékenykedő akusztikus mérnökök számára, hiszen az akusztika több tudományt és szakterületet érintő interdiszciplináris tudományág, ezért az akusztikus szakemberek a Tagozat megalakulása előtt az MMK különböző tagozatain belül végezték tevékenységüket. Az Akusztikai Tagozat létrehozásának az volt a célja, hogy ennek a szerteágazó tudománynak a szakterületeit egy tagozaton belül művelhessék a szakemberek.

Az akusztikus szakértői munkát végző MMK tagok az Akusztikai Tagozat megalakulásáig több Tagozatban végezték tevékenységüket, mivel nem volt erre a szakterületre szakosodott tagozat. A legfontosabb tagozatok és az akusztikai szakterület közös részeit szemlélteti a lenti ábra:

A tagozat megalakulásával az akusztika különböző szakterületein ténykedőket tömöríti, így például csak a legfontosabbakat kiemelve: épületakusztika, teremakusztika, zaj- és rezgéscsökkentés, gépészeti akusztika, elektorakusztika, de minden akusztikai témakört ide lehet sorolni. A Tagozat megalakulásával elősegíti a területen dolgozók szakmai továbbképzéséhez szükséges tananyag kidolgozását, javaslatot tesz és biztosítja a továbbképzéshez szükséges szakember gárdát. Az építészeti akusztikai tervező alapvetően az épület- és teremakusztikai szakértői területen dolgozik, de sohasem végzi vagy végezheti tevékenységét az akusztika többi részterületétől. Az összefüggéseket mindig a feladatot teljes komplexitásában kell látni.

A Tagozat létrehozásával támogatja a Magyar Mérnöki Kamara által megfogalmazott hitvallást, miszerint: „Küldetésünknek tekintjük a jogosultsággal rendelkező mérnökeink szakmai színvonalának növelését."

Az akusztika területén meglévő jogosultságok

Az Akusztikai Tagozathoz tartozó szakterületeken kifejezetten a tagozathoz tartozó jogosultságokra vonatkozóan a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a 297/2009.(XII. 21.) Korm. rendelet egyes jogosultságai tartalmaznak akusztikai tervezési vagy szakértői feladat meghatározásokat. Ezek az alábbiak:

G-ÉF Épületfizikai tervezés

SZÉS4 Építmények épületfizikai szakértése

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértés

A 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet a G-ÉF jogosultságot az Építmények gépészeti tervezési szakterülethez sorolja be, a SZÉS4 szakértői tevékenységet a Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületfizikai szakértői részszakterülethez - együtt hő-, hang-, rezgés elleni védelemmel. Ezeket a jól elkülöníthető területeket egyben kezeli. A rendelet az új G-ÉF és SZÉS4 jogosultságok megszerzésének feltételei között megfogalmazza, hogy milyen végzettség mellet adhatók ki az új jogosultságok. Eszerint okleveles építészmérnök, okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök kaphat új jogosultságot. Ugyanakkor Magyarországon a legtöbb építészeti akusztikai tervező természettudományos hátterű, elsősorban a villamosmérnöki területről jött és műveli az építészeti akusztika szakterületét. Ez a gyakorlat ellentmondásban van a 266-os rendelet képzettségi előírásával. A 266-os rendelet felülvizsgálata folyamatban van, Tagozatunk módosító indítvánnyal élt. Eszerint az építészeti akusztika szakterületén dolgozó mérnökeink önálló, kifejezetten ezen terület művelésére szükséges jogosultsági engedélyt kapnának.

Addig is azonban, amíg a rendeleti szabályozás nem rendezi a szakterületen dolgozó kollégák teljes körű megfelelő működési feltételeit, az MMK kiadott egy szakmai tanúsítványt, ami azonos értékű jogosultságot jelent.

A tanúsítvány az alábbiakat mondjak ki:

„A Magyar Mérnöki Kamara tanúsítja, hogy a tanúsított kamarai tag a tanúsított szakterületen végzett tevékenysége tekintetében megfelelő végzettséggel, gyakorlattal és magas szintű olyan képességgel rendelkezik, amellyel a SZÉS-4 és G-ÉF szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló által végzett akusztikai tevékenység eredményének színvonalával egyező színvonalú eredmény elérésére képes."

A tanúsítványi kód: A - ÉP

A szakterületen végezhető tevékenységek:

               - Épületakusztikai szakértői és tervezői tevékenység

               - Teremakusztikai szakértői és tervezői tevékenység

Az Akusztikai Tagozat feladatának tekinti, hogy segítse az akusztikus szakemberek legális és magas szakmai színvonalú tevékenységének segítését. Az építészeti akusztikai tervezést végző szakemberek tehát a G-ÉF, SZÉS4 és A-ÉP tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek. Fontos, hogy a szakterületet tényleg azok az emberek műveljék és azok a szakemberek vegyenek részt az építészeti akusztikai tervezésben és szakértésben, akik rendelkeznek a felsorolt jogosítványok valamelyikével.

A jelenlegi statisztika szerint:

G-ÉF Épületfizikai tervezési jogosultsággal 28 kolléga rendelkezik.

SZÉS4 Építmények épületfizikai szakértői jogosultsággal 111 kolléga.

Ez a statisztika azonban nem mutatja a valós helyzetet, mivel mind a két jogosultságot mind a hő-, mind a hang-, mind a rezgés elleni védelmi tevékenységet folytató kollégák megkaphatják. Itt utalok vissza arra feladatunkra, hogy részt vegyünk a 266-os rendelet módosító javaslatainak kidolgozásában és az építészeti akusztika szakterületén dolgozó mérnökeink önálló, kifejezetten ezen terület művelésére szükséges jogosultsági engedélyt kapjanak.

Ki kell hangsúlyozni, hogy az A-ÉP tanúsítvánnyal rendelkező akusztikus szakértők kizárólag az Épületakusztikai szakértői és tervezői tevékenység és Teremakusztikai szakértői és tervezői tevékenységre kapnak jogosultságot. A jogosultságot eddig 5 mérnök kollégának adtuk meg, de ösztönözzük mindazokat, akik ezeken a szakterületen dolgoznak, hogy igényeljék az MMK által alapított tanúsítványt. Ugyanakkor azt is szeretnénk, ha a Megbízók is tisztában lennének a fentiekkel, és Megbízást a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértőknek adnának. Ez Mindannyiónk közös érdeke.

Ahogy Huszty Csaba írta a 2021.04.23-i írásában, több nagy – akusztikailag nagy kihívást jelentő – beruházásnál nemzetközileg ismert és elismert akusztikus szakértőket is gyakran bevonnak a tervezési, szakértői munkába. Ez elfogadható és jó megoldás sok esetben, hiszen a magyar szakembereknek kevesebb lehetőség adódik napi gyakorlatban tanulni. Nagy nevű és jó szakemberektől jó tanulni, és mi tanulhatunk is. Az egymás kölcsönös tiszteltben tartása mellett mindkét fél számára előnyt jelenthez az együttműködés.

Az valóban tény, hogy magyar akusztikusok viszonylag alacsony létszámmal vannak jelen a hazai és a világpiacon, és ahogy a statisztika is mutatja, jelenleg hazánkban néhány tíz fő körüli építészeti akusztikai tervezést végző szakember praktizál. A teremakusztika rész-szakterületén – ha nem is egyszámjegyű ez a szám – valóban még kevesebb tervező, szakértő működik. Az MMK segíti ezeknek a szakembereknek a továbbképzését és reméljük, hogy az egyetemi képzés is bővül ezen a téren.

Az Akusztikai Tagozat az MMK legfiatalabb tagozata. Sok időbe és munkába telik, hogy ezt a szakterületet minél szélesebb körben megismertessük és elismertessük. Ennek érdekében látjuk szükségét az összefogásnak, az egyes szakértők támogatásának. Célunk, hogy az Építészek, az építész szakma minél jobban megismerje tevékenységünket, igényelje a jól képzett és gyakorlattal rendelkező akusztikus szakemberek munkáját. Szeretnénk eloszlatni azt a tévhitet, hogy az akusztika mágia, nem valós tudomány. Egyre több modern eszköz, tudományos eredmény segíti a munkánkat. Ezt a tudást át kell adnunk generációról generációra.

Mit nyújt az Akusztikai Tagozat a szakembereinek?

Áttekintve a Tagozat 2020. évi tevékenységét meglátszik az a törekvés, hogy adjon át ismeretanyagot és segítséget ad az akusztikusoknak.

A tagozat saját honlappal rendelkezik. Ennek elérhetősége: http://akusztika.mmk.hu

Szabványok és jogszabályok követése

Itt megtalálható a szabványok és jogszabályok követése napi szinten. A honlapon az aktuális híreken és az általános információkon kívül hírt adunk az érvényben lévő szabványokról és jogszabályokról. Követjük a változásokat ezzel segítve a szakembereink mindennapi munkáját. A szabványok címszó alatt az akusztika szakterületére vonatkozó, illetve a kapcsolódó szabványok jegyzéke olvasható. A jogszabályok címszó alatt az akusztika szakterületére vonatkozó, illetve a kapcsolódó jogszabályok jegyzéke található meg. A jegyzékek frissítése folyamatos, legalább fél évenként frissül.

Továbbképzések

Ahogy fentebb már írtuk, a Tagozat saját továbbképzésekkel segíti az akusztikus szakemberek munkáját, jogosultságuk megtartásához szükséges kötelező továbbképzési anyagok átadásával. Csak ismételni tudom, hogy annyira összetett és speciális a szakma ez, hogy a továbbképzésünk a Tagozat megalakulása előtt nem volt megoldva. Többségében a kollégáknak olyan típusú szakmai továbbképzésen kellett részt venniük, amely nem egyezett meg az akusztikai szakmagyakorlási tevékenység területével. Ezen a gyakorlaton kívánt változtatni a Tagozat és elmondható, hogy a 2020-as év továbbképzései is ezt a célt szolgálták.

A 2020. október 14-i továbbképzési napot a zajvédelmi témakörnek szenteltük, a 2020. november 25-i napon pedig az épületakusztika, teremakusztika ész elektroakusztika területen hangzottak el magas szakmai színvonalú előadások. A továbbképzési napokra nagy volt az érdeklődés.

Szeretnénk elérni, hogy az Építész Kamara és az MMK továbbképzései kölcsönösen meg legyenek hirdetve azokban a témakörökben, melyek úgy az építészek, mint az építészeti akusztika területén dolgozók számára korszerű tudást tudnak átadni.

A nemzeti szabványosításban, illetve annak átalakításában való közreműködés

Az MSZT következő munkabizottságaiban vesznek részt az MMK Akusztikai Tagozat szakértői:

- Zaj Műszaki Bizottság – Bite Pálné dr.

- Rezgés Műszaki Bizottság – Dr. Augusztinovicz Fülöp

- Akusztika Műszaki Bizottság – Dr Szakács György

Ezen felül delegáltunk eseti vagy állandó jellegű szakértőket, akiknek nincs szavazati joguk, de megtehetik észrevételeiket.

Állandó szakértők:

MSZT/MCS 109 Építészeti Akusztika bizottságba: Nagy Attila és Mesterházy Beáta

MSZT/MB 327 Zaj bizottságba: Dr Szakács György

MSZT/MCS 328 Rezgés bizottságba: Dr Szakács György

Kapcsolatok, együttműködések

A tagozat kapcsolatai különösen jók a tudományos testületekkel. A több mint 80 éves (1933-ban alapítva) Szakmai szervezet: OPAKFI (Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület) Akusztikai Szakosztályával. Közös Szakmai napok szervezés éves periódusban történik meg. Az AKUSZTIKAI SZAKMAI NAP minden év májusában jelent fórumot az akusztika tudománya iránt érdeklődőknek.

Jó az együttműködés a felsőoktatási intézményekkel:

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezeti Tanszék – A Tanszék Akusztikai Laboratóriumának vezetője tevékenyen részt vesz a Tagozati munkában.

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezeti Tanszék - Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások – a Tanszék szakmai tevékenysége hozzájárul a Mérnökkamarai tagok képzéséhez

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Épületgépészet, Áramlástechnika Tanszék - A Tanszék vezetője tevékenyen részt vesz a Tagozati munkában

Tervezett együttműködés: szeretnénk élő kapcsolatot kiépíteni az Építész Kamarával, az építészeti fórumokkal.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni az Építészfórum szerkesztőségének, hogy az elmúlt 2 hetet az akusztika szakterületének szentelte. Kollégáink sok oldalról tudtak fényképet mutatni a szakmai munkánkról. Reméljük, hogy a továbbiakban nagyobb rendszerességgel adhatunk hírt a szakterületünkön folyó tevékenységről. Bízunk benne, hogy egymás kölcsönös munkájának megismerését segítjük ezzel elő, és kevesebb lesz „a vak akusztikus és a süket építész".*

Utószóként és zárszóként teszem mondanivalómhoz hozzá, Zoboki Gábor a 2021.04.15-én megjelent interjújában adta ezt a címet a beszélgetésének: „Süket építészek, vak akusztikusok". Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy ezzel a címmel jelent meg egy könyv, egy nagy nevű amerikai kollégám tollából. Sok-sok évvel ezelőtt meglehetősen kezdő akusztikusként vettem részt egy nagy nemzetközi konferencián és szívtam magamba nagy és híres akusztikus világklasszisok által átadott tudományt. Akkor ez a kollégák kedvesen átnyújtotta dedikált könyvét mosolyogva, hogy igyekezzek minél jobban látni is, nem csak hallani. Ez a kölcsönös tisztelet az építőművészekkel, mérnökökkel jó alap a további szép projektek sikeres kivitelezéséhez.

 

Az Akusztika tematikus hét szerkesztője Kaincz Orsolya.