Közélet, hírek

Átadták a Köztérmegújítási Nívódíjat és a Hild János-díjakat

2019.11.12. 12:51

Ferencváros Önkormányzatát, dr. Kovács Zoltánt és Ongjerth Richárdot díjazták az Országos Urbanisztikai Konferencián. 

A 25. Országos Urbanisztikai Konferencián adták át a Köztérmegújítási Nívódíjakat, valamint a Hild János-díjat is. A Nívódíjat idén a Nehru part megújításáért Ferencváros Önkormányzata kapta, ugyanakkor Hévíz, Újpest és Budafok-Tétény Önkormányzatai dicséretben részesültek.

Az évente három kategóriában kiosztott Köztérmegújítási Nívódíjat a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának Magyar Nemzeti Bizottsága) alapította 2009-ben. A díjak odaítélésében a MUT, az ICOMOS és a Magyar Tájépítészek Szövetségének képviselőiből álló Bírálóbizottság dönt. Idén 11 pályázat közül választotta ki a zsűri a nyertest: Ferencváros Önkormányzata a központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák kategóriában nyert a Nehru part felújítása projekttel. 

”A 2016-ban megvalósult átfogó felújítás sikere részben a terület elhelyezkedésének és adottságainak köszönhető: a Nehru part teljes hosszában közvetlen Duna kapcsolattal, előnyös települési beágyazódással rendelkezik. Fontos zöldfelületi elem mind kerületi, mind fővárosi léptékben. A projekt gondos előkészítése, a tervezést megelőző átfogó települési vizsgálatok, a széles körű társadalmi egyeztetés és az eredményorientált és jól megfogalmazott célkitűzés hozzájárult a felújítás sikeréhez. A funkcionális, ökológiai és esztétikai alapokon nyugvó parkszerkezeti átalakítás és rehabilitáció nemcsak a környéken lakók számára, hanem budapesti viszonylatban is kortárs és jövőbe mutató zöldfelületi és urbanisztikai megoldásokat eredményezett” - indokolta döntését a zsűri. 

Tervezők: S-Tér Kft., FŐKERT Mérnökiroda Kft., D1618 műhely, VaLyo -Város és Folyó Egyesület

A Köztérmegújítási Nívódíj mellett az egyéni Hild János-díjat is átadták. A díjat idén Dr. Kovács Zoltán és Ongjerth Richárd kapta. A Magyar Urbanisztikai Társaság részéről Dr. Salamin Géza nyújtotta át az elismerést.

Dr. Kovács Zoltán a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság-és Társadalomföldrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a társadalomföldrajz, a városkutatás, az urbanizáció. A városföldrajz és urbanizációkutatás nemzetközileg elismert képviselője. Kutatási eredményeivel hozzájárult a városfejlődés hazai és kelet-közép-európai törvényszerűségeinek feltárásához, számos posztszocialista városi jelenség értelmezéséhez, a hazai városi kutatások elméleti és módszertani megújulásához. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, de emellett számos egyéb tagság, díj és elismerés tulajdonosa. Az urbanisztikai területeken végzett kutatómunkája, mind országos, mind nemzetközi szinten elismert. Az ország egyik legismertebb városkutatója, a hazai városkutatások és urbanisztika egyik legfontosabb nemzetközi megjelenítője. Oktatási műhelye és személyes oktatói munkássága révén az urbanisztikában aktív szakembergenerációkat, terület- és településfejlesztő geográfusokat nevelt ki. Tanítványai már több generáció óta a MUT életében is kiemelkedő szerepet töltenek be mint diplomadíjasok, sőt már maguk is diplomadíjas szakdolgozatok konzulensei. Kutatásaival sokat tett azért, hogy a hazai geográfus, urbanista szakmahazai és nemzetközi presztízse növekedjen.

Ongjerth Richárd 1980-tól a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BVTV, BUVÁTI) organizációs tervezője. 1981-től ugyanott a Szűcs István városszociológus által vezetett Városépítési Kutatási Önálló Osztályon kutató, 1987-től osztályvezető-helyettes. 1992-től a BUVÁTI Rt. Térségkutatási és Városfejlesztési Irodájának vezetője. 1997-től a BUVÁTI átalakulása nyomán létrejött BFVT Kft. ugyanilyen egységét vezeti 2003-ig. 1995 augusztusában Budapest Főváros Közgyűlése dr. Schneller István főépítész javaslatára megválasztja az önkormányzat akkor alakult városfejlesztési nonprofit szervezetének, a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központnak az ügyvezető igazgatójává, ezt a pozícióját 2007-ig tölti be, majd 2008-ig a cég kutatási igazgatója. 2001-ben hozta létre családi vállalkozásként a DRO Studiót, ahol eredetileg tervezési vezetőként, 2010 óta ügyvezetőként dolgozik.

2007-2011 között a Budapest-józsefvárosi városrehabilitációt szervező RÉV8 Zrt. igazgatóságának elnöke. 2008-tól 2016 végéig a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) nonprofit urbanisztikai innovációs szervezetének, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpontnak (MUTK) az ügyvezető igazgatója, 2017-től vezető tanácsadója. 1993 óta aktív az urbanisztikai felsőoktatásban, ahol 2005-ig az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Települési Tanszékén óraadó, 1995-2003 között az ELTE Szociológia Tanszékén óraadó, 2003 óta a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszékén óraadó, majd tudományos munkatárs. Hivatásos szakmai tevékenysége mellett több szakmai csoportosulásban, civil szervezetben vállalt különféle szakmai, társadalmi megbízatásokat. Ongjerth Richárd 1986-ban lépett be a MUT-ba, ahol 1989-től annak 1994. évi megszűnéséig a Választmány, majd 1991-től az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagja volt. 1994-ben a legfiatalabb tagjaként választották meg a MUT Elnökségébe, amelynek 2018-ig volt tagja, hétszer választották újra. Alapító és vezetőségi tagja volt Budapesti és Pest Megyei Területi Csoportnak, alapító, esetenként kezdeményező tagja a társaság több tagozatának, jelenleg is vezetőségi tagja a Felsőoktatási, valamint a Gazdasági és Projektfinanszírozási Tagozatoknak. ”Ongjerth Richárd kiemelkedő munkát végzett mind a MUT menedzselésében, mind az urbanisztika szakmai minőségének és elismertségének növelésében. Az a tény, hogy a Társaság az ismert nehézségek ellenére képes volt megőrizni eredményességét és presztízsét, többek közt az ő kreatív és konfliktusokat jól kezelő, odaadó munkájának köszönhető. Fáradhatatlan kapcsolatépítési tevékenysége és képessége sok kolléga számára nyitott ajtókat: külföldön élő magyaroknak Magyarországon és magyarországiaknak külföldön” - áll a méltatásban.  


fzs.