Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – A Budapesti Műhely pályaműve

2022.03.17. 15:29

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ pályázatán a budapesti műhely egy korábbi székhely hiánya miatt is élt az elfogulatlan vizsgálódás lehetőségével. A liget hívószó okán főként a terepszint alatt képzelték el a kortárs épületrészeket, de a felszín fölé is tervezve megbontott épülettömegeket, a főbejárat esetében pedig egy nagy, ledes homlokzatú épületet álmodtak meg.

Tervezési alapgondolat

A tervpályázat kiírásáig nem volt a mindenkori Építészeti Múzeumnak saját kiállítóterme. Ezért a pályázók nem nyúlhattak előképekhez, hacsaknem külföldi példák, esetleg más tematikájú magyar múzeumok nem számítanak annak. Az ilyenfajta múlt nélküliség elfogulatlan vizsgálódást tesz lehetővé, sőt kötelezővé. Ebben a helyzetben az építési hely, annak múltja, alakulása és mai állapota meghatározó megítélésünk szerint. A tervezési program két lépcsős fejlesztési elképzelését is figyelembe véve láttunk neki a gondolkodásnak.

A Városligeti fasor menti XIX. századi díszkertek mára semmivé váltak. A XX. század eleji nagy szanatórium építkezések újfajta kertjei is megsemmisültek a II. világháború utáni, a tömbbelsőre is kiterjedő kórházépítkezés során. Létrejött egy összefüggőnek már nem nevezhető beépítetlen terület, mely a minapi bontások következtében újra összefüggő zöldterületté vált. A szanatóriumok udvari szárnyainak bontása tovább erősítette ezt a karaktert.

A tervezési program nagy. A tervezők alapvetően két út előtt álltak: jellemzően földfeletti vagy földalatti házat tervezzenek. Az elbontott házak nem voltak mind egy szálig értéktelen fércmunkák. Bontásuk nem igazolható szerintünk új ház ideépítésével. A park karakter megőrzése és az „Építészet Ligete" kifejezés megfejtése számára a jellemzően földalatti megoldás tűnik az egyedül szerencsésnek számunkra.

A föld felszínén álló házak – a két szanatórium, a két zársorú, nagy modernista épület és a Radó-Walter villa, függetlenül építészeti kvalitásuktól mindenképpen meg kell maradjanak, hiszen karakterformáló elemek mind. A megmaradt értékes fák megőrzése szintén evidencia számunkra. A nagy házat úgy helyeztük el, hogy nem az építési helyet vettük megkérdőjelezhetetlennek (az módosítható), hanem a fenti értékek mentén alakítottuk ki a beépítési helyet.

A múzeum főbejárata a városias karakterű Városligeti fasor foghíjába kell kerüljön – ez a fontosabb út és nagyon hiányzik az elbontott ház az utca kialakult ritmusához. A Glück szanatórium lebontott épületét idézi meg a főbejárat nagy ledes, áttetsző felülete, amelyen bármi (akár a régi homlokzat is, mert pont akkora) megjeleníthető. A Bajza utcai nagy épülethiány – amennyiben megmarad –  lehetővé teszi, hogy az új park a túloldali Reformáció parkkal egy kertépítészeti együttest alkosson. Innen nyílhat a park és az összes gazdasági bejárat is, a földalatti automata parkolóházzal együtt, valamint a Radó villa is. A földalatti állandó kiállítás felülvilágítói az új architektonikus park fái lesznek.

A parkot bekerítjük, de nappal mindenki számára kinyílik. Fontosnak tartjuk a Damjanich utcai kikötés rendezését is! A felülvilágítós kertet a kávéház keresztben álló, alul átjárható tömege határolja. E mögött lesz a védett helyzetű rendezvényterasz a szorosan hozzá tartozó Space Boxszal. A telek mélyén az Árkai-féle templom tornyára megnyíló süllyesztett, vízelemes alsó rendezvénytéren kívül a református óvoda mögött tervezett játszóterünket említenénk itt, melyet az óvoda is használhatna.

 

Területalakítási, elhelyezési és építészeti koncepció. A beépítési paraméterek vizsgálata

A tervezési terület unikális hely: a historikus, szorosan álló, nagy villaszerű házakkal beépített Városligeti fasor a később nyitott Bajza utcánál éles karakterváltozáson esik át – ligetessé válik. A Fischer József tervezte két, egymás melletti Bajza utcai ház ennek a furcsa világnak a pontos leképezése: a Damjanich utca „rendes" városias, zártsorú beépítése egy nagy sarokházban fordul át a tömbbelsőbe, létrehozva egy quasi út menti házsort (ennek része a 6. és 7. épület), a Radó-Walter villa pedig a ligetes karakter első (és egyben utolsó) eleme, mert a közvetlen szomszédja már a Városligeti fasorra néző Grünwald szanatórium. Ezt az erős karaktert, és az utcáig tartó parkot – melyet a legutóbbi nagyszabású bontások hoztak ismét létre – meg kell őrizni! Az evangélikus templom melletti Reformáció parkkal egy kertépítészeti tériség tud létrejönni, ha nem épül ház a Bajza utca mentén.

A lebontott tömbbelsőben álló házak helyére sem kívánunk újat tervezni – egyszer már kiderült, hogy ennek milyen következményei lesznek! A tervezési program ráadásul ablak nélkül kéri (jogosan) az állandó kiállítás terét – ezért föld alá helyezzük el a legnagyobb térigényű funkciókat: az állandó kiállítást, a többcélú rendezvénytermet és a múzeumpedagógia terét, a hozzájuk szorosan kapcsolódó helyiségekkel, valamint a mélygarázst is. A szükséges és lehetséges bevilágítást felülvilágítók és egy ellipszis alakú süllyesztett tér teremti meg. A földalatti világ karakteres felülvilágítói architektonikus parkot teremtenek, az árnyas süllyesztett tér egy tóval egészül ki, ami értékes mikroklímát eredményez majd. A koros fákat gondosan megőrizzük.

A Városligeti fasor patinás világa kijelölte a főbejárat helyét: az elbontott Glück szanatórium „helyére" kell kerüljön, egyfajta gyógyító építészetként, figyelve a közeli nagy fákra is.  A Bajza utca felőli „ligetes" karakternek nem mond ellent az, hogy innen lehet (és kell) az összes szükséges közúti kapcsolatot biztosítani, beleértve a mélygarázs be/kijáratait is, valamint a park főbejáratát is itt alakítottuk ki. A park a múzeum főbejáratán át is megközelíthető!

A fenti értékszemléletű megközelítés nincs teljes fedésben a szabályozási tervvel. Ezt nem tartjuk problémának, hisz a beépítés látszó volumene nagyon kicsi lesz és az új építési helyek semmiféle hátrányt nem okoznak senkinek. A megfelelő építésjogi környezet megteremtése átgondolt ütemezéssel jól kezelhető.

 

Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz

A Városligeti fasor: a historikus, nagy villák (és a református templom) közel állnak egymáshoz, előkertes, szabadonálló beépítésben. A kibontott Glück vízgyógyászati intézet foghíjként jelenik meg – nagy távolság alakult ki a két szanatórium között. A foghíjba kerül be, építve az utca jelentőségére, a főbejárat. Itt semmiféle közúti kapcsolatra nincs mód, így ezek csak a Bajza utcai oldalra kerülhetnek.

A Bajza utca: A Radó villa városépítészeti kísérlet arra, hogy a tömbközépen zártsorúan beforduló beépítést fölváltsa a szabadonálló, villás beépítés. Az 1db Bajza utcai telek azonban kevés volt erre. A mai helyzetben természetesen volna mód házat építeni a Grünwald-ház és a Radó villa közé (állt is itt ház eddig), de elveszne a lehetőség a két parkrész (a Reformáció park és a tervezett új park) összekapcsolására. Az összes gépkocsi bejárat mellett a park főbejárata is ide kerül.

A tervezési területen terepszint felett egy új épület jelenik meg, aránylag kis és bontott épülettömeggel. A főbejárat mögött az előcsarnok, a nagy kávézó (a galérián), illetve a gazdasági bejárat és a Space Box van benne. A főbejárati épület egy hosszú, oldalain üvegezett csarnok, mely akadálymentesen kapcsolódik össze a két hajdani szanatóriummal. Ezeknek az önálló funkcióik (Grünwald: étterem, bérirodák, Herzel: klub, kávézó, könyvtár, coworking) miatt saját, Városliget fasori bejárattal is rendelkeznek. Az előcsarnok galériája a nagy kávézó, amely alatt fedett pop-up kitelepülés van jó időben, amely közvetlenül a nagy rendezvénytérre néz. A tér rövidebb oldalát zárja le a Space box, mely kapcsolatban áll a gépkocsival egyszerűen megközelíthető, fedett gazdasági bejárattal. Külön épület a Radó villa, a saját rekonstruált kertjével, eredeti bejárataival.


A 2a szakasz idején a MÉM-MDK irodái a Grünwald ház felső két szintjén lesznek elhelyezve. A 2b szakasz megvalósulása után a 6-7-es épületben lesznek a MÉM-MDK irodái és raktárai, bérirodák, coworking, tetőbár és külön bejárattal megközelíthetően a kutatóhelyek. Az ide kerülő loggiás- teraszos apartmanok is önálló bejáratot kapnak. A Bajza utca felől a terpesztett lemez kerítésbe integrálva alakítottuk ki a két autólift építményét. Közöttük lesz a park főbejárata.


A terület környezetalakítása, a gyalogos- és gépkocsiforgalom megoldása,
a teher- és műtárgyszállítás biztosítása

A jelenleg dimbes-dombos területet az akadálymentes megközelíthetőségek érdekében a meglévő fák tőszintjének megtartása mellett viszonylag sík felületre alakítjuk át. A szükséges földmennyiség a pincetömb kiemelésből adódik ki. A telken belül minimalizáltuk ill. optimalizáltuk a gépkocsival használható felületeket (utakat). A tervezési területen meglévő és tervezett épületbejáratok helye összetett gyalogút rendszert kíván. Arra törekedtünk, hogy egyenes megközelítési utak adódjanak ki, illetve, hogy ne tervezzük túl funkcionálisan a park egyes területrészeit. Amint nincs egyértelmű úti cél, a burkolatok elfogynak és szabad utat engednek a parkban tartózkodóknak.   

A gépkocsi bejáratok csak a Bajza utcáról nyílhatnak. A tömegközlekedési megállók helyét nem módosítottuk. A közterület rendezésével védett kerékpárutat alakítottunk ki a telek előtt és biztosítottunk helyet a be/kihajtásra várakozó gépkocsik számára. A saroktól indulva az első kapu a konyhaüzem gazdasági bejárata, ahonnan az út egyenesen a Grünwald házhoz vezet. Burkolata műanyag fűveremrács. Csak kisméretű áruszállító járművek használhatják. Két autólifthez vezető bejárat készül. A gépkocsitárolók automatizáltak. A gépkocsiban érkezők a park főbejáratánál szállnak ki autóikból. 84 gépkocsi helyezhető el egyszerre.

A Radó villa bal oldalán alakítottuk ki a fő gazdasági bejáratot. Biztosítottuk a megfordulás lehetőségét, de hosszú távon a Damjanich utcai szolgalmi jogra épülő egyirányú úthasználat lenne a jó megoldás. Az út egyenesen a fedett gazdasági bejárathoz vezet, ahol szigorúan korlátozott használatú személygépkocsi parkolókat (7+2db akadálymentes) alakítottunk ki. A manipulációs tér jelentős része műtárgyszállítási okból fedett. Innen szállítják el a szemetet is. Az út tovább vezet a 6-7. épülethez, ahol szintén szükség van rakodási lehetőségre. Itt egy direkt rakodási lehetőséget (akár beállással is) biztosítottunk a Space boxhoz. Ez az út biztosítja az apartmanok taxis elérését is. A 6-7. épület kukaszállítása is innen történhet, vagy a Damjanich utca felé. A két szanatórium épületben kialakított bérirodák ill. a 6. épület bérirodái, valamint az apartmanok bérlői költözéskor a Városligeti fasor szervízútját ill. a sárga színnel jelölt belső utat használhatják.

 

A terület zöldfelületi rendszere, mikroarchitekturális elemei

A tervezési területen egykor díszkertek sorakoztak, amelyek többszöri funkció- és telekmódosítás után gyakorlatilag megszűntek a kórház építése, majd bezárása következtében. A most kialakított ideiglenes park máris pozitív kisugárzású - újra zöldfelület köti össze a két templom közötti területet. Ez a környék második legnagyobb összefüggő zöldterülete.

 Ezt a régi-új értéket messzemenőkig figyelembevéve alakítottuk ki a beépítési koncepciót. A nagy zöldfelület ideiglenessége lehetővé tette azt, hogy nagy talajszint alatti beépítés készüljön, s ez – jelentős figyelmet szentelve a megtartható, és így megtartandó fákra – egy későbbi nagyobb zöldfelület létrehozását eredményezhette más zöldfelületi érték elpusztítása nélkül. Mindennek az lett a következménye, hogy aránylag nagy park alakulhat ki, az elvárt architektonikus karaktert is megjelenítve.A zöldfelületi rendszer elvei:

Minden tekintetben egyetértünk a Pagony Kft. kiíráshoz csatolt tanulmánya tervezési alapelveivel: Általános hozzáférhetőség, környezeti méltányosság, fenntartható zöldfelületek, szenzoros élmény, testmozgás és egészséges életmód, társadalmi infrastruktúra, közösségi szerepvállalás, gyógyító kert, rezíliencia, oktatás és játék minden generáció számára.

A zöldfelületi rendszer elemei:

1. Meglévő fák: dendrológiai szakvélemény alapján kell kezelni őket. Az átültetésre javasolt Taccus baccaták (Tiszafa) egy helyre kerülnek elhelyezésre, mérgező mivoltuk miatt távol a tervezett játszótértől.

2. Új növények: a biodiverzitás szellemében történik a növényzet kiválasztása, törekedve bennszülött növényfajok alkalmazására.

3. Burkolatok: Vízátvezető tulajdonságú, természetes anyagú burkolatokat alkalmazunk, a szükséges minimális mértékben.

4. Mikroarchitektúra: egységes tervezésű smart szellemiségű berendezési tárgyak kerülnek kiválasztásra, maximálisan törekedve a fenntarthatósági szempontokra. Az építészeti játszótér egyedi tervezésű elemekből áll majd.

5. Víz elem: az árnyas, süllyesztett térben vízmedence létesül, amely különleges mikroklímát eredményez és vadállatok számára is elérhető lesz.

 

budapesti műhely

 

Szerk.: Pleskovics Viola