Pályázatok/Magyar

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (Múzeumi Negyed) elhelyezési és környezetalakítási ötletpályázata

2013.07.08. 08:52

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (továbbiakban Múzeumi Negyed) épületeinek környezetalakítási, urbanisztikai, elhelyezési javaslatának megtervezése. A Városliget 29732/1. helyrajzi számú telkén, kiemelten az Ötvenhatosok terén és környezetében a múzeumok elhelyezése, a környezetük revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzésével úgy, hogy a terület zöldterületi mutatói javuljanak, biológiai aktivitása a megvalósítás után növekedjék. 

A terület kiválasztását az indokolja, hogy a fejlesztés alapkoncepciójából adódóan a tervezési helyszín a kultúrát és a szabadidő eltöltést szolgáló történeti hagyományokkal, múzeumi kapcsolódással, zöldfelületi kapcsolattal és kiváló közlekedési lehetőségekkel kell hogy rendelkezzen.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA:
Az ötletpályázat elsődleges célja a Múzeumi Negyed (részei: az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum) elhelyezési koncepciójának kidolgozása, és ezzel összefüggésben a 29732/1 helyrajzi számú telek (továbbiakban Városliget) optimális hasznosításának vizsgálata. A múzeumépületek elhelyezése mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a Városliget környezetrendezésnek, azaz az egységes zöldfelületi, tájépítészeti, közlekedési és energetikai koncepció kialakításának.

A Kiíró célja a pályaművekben javasolt telepítési helyek, városszerkezeti kapcsolatok és az épületegyüttes városképi szerepének körvonalazásával a területre vonatkozó fővárosi és kerületi szabályozási terv módosítását célzó tanulmány megalapozása, valamint a Múzeumi Negyedre kiírandó nemzetközi tervpályázat előkészítése. A Pályázónak javaslatot kell adni alternatív energiák felhasználására, a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére.

A Városligethez és az épületekhez (az OTÉK és vonatkozó más, érvényes szabályozás szerint) szükséges parkolók elhelyezése, a terület közlekedési koncepciójának kidolgozása a Pályázó feladata. A parkolók elhelyezésének tekintetében a Pályázó adhat javaslatokat a tervezési területen kívüli területekre.

A Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor – Hermina út / Hungária körút – Vágány utca négyszögtől azok cca. 3-400 méternél ne legyenek távolabb. A pályamű kidolgozása során biztosítani kell a Múzeumi Negyedhez kapcsolódó turizmus három kiemelt célterülete - a művészet, a design, és a gasztronómia – számára a területhez és annak funkcióihoz megfelelő helyszínek kialakításának lehetőségét.

Az ötletpályázat célja továbbá a Városliget megújítására szolgáló egyéb kreatív ötletek befogadása, felmutatása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Szépművészeti Múzeum
1146 Budapest XIV. Dózsa György út 41.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Óbuda-Újlak Zrt.
1033 Budapest III. Hévízi út 3/a.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
Az ötletpályázat eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
Az ötletpályázat: TITKOS

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

Ötletpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete 2013.07.08.
Helyszíni szemle időpontja: 2013.07.15.
Kérdések határideje: 2013.07.19.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2013.07.26.
Dokumentáció beszerzésének határideje: 2013.08.30.
Pályaművek postára adásának határideje: 2013.09.09.
Csomagbontás, a BB munkájának megkezdése: 2013.09.13.
Borítékbontás: 2013.09.27.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2013.10.03.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2013.10.10.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A Bíráló Bizottság szavazati jogosultságú tagjai:
Elnök: Baán László miniszteri biztos (Szépművészeti Múzeum)
Társelnök: Nagy Ervin országos főépítész (BM)
Szakmai titkár: Rostás Zoltán projektigazgató (Szépművészeti Múzeum)
Tag 4.: Barta Ferenc Zugló főépítésze (Zuglói Polgárm. Hiv.)
Tag 5.: Bálint Imre elnök (Budapesti Építész Kamara)
Tag 6.: Cselovszki Zoltán elnök (Forster Gyula Központ)
Tag 7.: Fekete György az MMA elnöke
Tag 8.: Finta Sándor Budapest főépítésze (Bp. Főpolg. Hiv.)
Tag 9.: Kemecsi Lajos főigazgató (Magyar Néprajzi Múzeum)
Tag 10.: Sáros László György elnök (Magyar Építőművészek Szövetsége)
Tag 11.: Szalkai Adrienne tervezési igazgató ( FŐKERT)
A BB póttagja: Ritoók Pál igazgató (Építészeti Múzeum)

A Szakértői Bizottság tagjai: (szavazásra nem jogosultak)
Szakértő (művészettörténész, igazgató Fotográfiai Múzeum): Baki Péter
Szakértő (művészettörténész, igazgató, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum): Fabényi Júlia
Szakértő (zeneművész, a BMC igazgatója): Gőz László
Szakértő (művészettörténész, igazgató, Építészeti Múzeum): Ritoók Pál
Szakértő (művészettörténész, kurátor): Rockenbauer Zoltán
Szakértő. (főtitkár, Liget Köztársaság): Kovács Balázs
Szakértő (urbanisztikai szakértő): Nagy Béla
Szakértő. (közlekedés, BKK strat. fejl. igazgató): Somodi László
Szakértő (jogi szakértő): dr. Várady Szilvia
Szakértő (közbeszerzési szakértő): Kerekes Anita
Szakértő (pályázati szakértő): Péter Zsolt
Szakértő (pályázati szakértő): Rompos Richárd

AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

Az ötletpályázati dokumentáció ára 20.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 25 400,- Ft.
Számlaszám: Magyar Államkincstár HU 93 10032000-01425114
A közleményben az alábbi szöveg szerepeljen: „Múzeumi Negyed nyílt elhelyezési ötletpályázat”.

A dokumentációt 2013.07.08. és 2013.08.30. között munkanapokon (hétfőtől-csütörtökig 10.00 órától - 16.00 óráig, pénteken 10.00 órától - 14.00 óráig) lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján átvenni az átutalás igazolásának felmutatásával az Óbuda-Újlak Zrt. irodaházában (1033 Budapest III. Hévízi út 3/a.) Rompos Richárdtól (tel : 36 1 250-0105/178).
A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó: 15 000 000,- Ft
A díj legnagyobb összege bruttó: 3 500 000,- Ft.
A megvétel legkisebb összege bruttó: 500 000,- Ft.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a megvételek a törvényben meghatározott mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes Pályázót hirdessen ki.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázat eredményeinek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 1. Urbanisztikai koncepció, elhelyezés a városi szövetben és a Városliget rendszerében, kapcsolódás a meglévő intézmények, szolgáltatások, térfalak, utak és közművek rendszeréhez és a környező területekhez
 2. Az épületegyüttes elhelyezésének logikája, szinergiája, a Múzeumi Negyed táji és városképi megjelenése és építészeti arculata, funkcionális és élményszerű megélhetősége
 3. A közlekedési és zöldfelületi rendszerek koherens átalakítása, funkcióinak együttműködése, használhatósága, a parkolás kérdésének megoldása és a zöldfelületi rendszer biológiai aktivitásának növelése
 4. A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése, a tervezett épületek és a terület energetikai- és közműellátási rendszereinek kialakítására és megújítására tett gazdaságos és fenntartható javaslatok

Megjegyzések az egyes bírálati szempontokhoz

A BB pozitívan értékeli a következőket:
ad 1. Urbanisztikai koncepció, kapcsolódások

 • ha a Múzeumi Negyed megfelelően kapcsolódik az őt körülvevő városi szövethez ha az épületek elhelyezésében megvalósul a múzeumi negyed jelleg, egymáshoz való viszonyukban világos térbeli/funkcionális logika tükröződik
 • ha a koncepció szervesen egyesíti a múzeumi funkciókat a közlekedés, az energia- és közműellátás, a zöldfelület és a rekreációs tevékenységek hálózataival, helyeivel

ad 2. Elhelyezés, megjelenés, megélhetőség

 • ha a Múzeumi Negyed elemei egymással lehetőség szerint legalább vizuális kapcsolatban lévő épületek együtteseként jelennek meg, megélhetővé téve a múzeumi épületek összetartozásának, valós negyedként való működésének élményét
 • ha az épületek önálló megjelenésük mellett – akár legalább részben - funkcionálisan egységes rendszert tudnak alkotni, és az egyikből a másikba történő eljutás egyértelmű, részben időjárástól védett módon történhet
 • ha az épületek alkalmazkodnak környezetükhöz, vagy építészeti megoldásokkal reflektálnak arra
 • ha a (szolgálati, kiszolgáló) funkciók egy részének a föld alá helyezésével minél jobban a környezetbe illeszthető megoldások születhetnek

ad 3. Közlekedési és zöldfelületi rendszerek

 • ha a közlekedés és a zöldfelületi hálózatok egymást átfedve, kiegészítve megkönnyítik a Városliget használatát, feltárását
 • ha a zöldfelületi mérleg pozitív, és érezhetően megnövekszik a terület zöldfelülete, növényi állománya

ad 4. Közmű, energia, fenntarthatóság

 • ha a fenntarthatóság területén átfogó, a tervezéstől a megvalósíthatóságon át a teljes életcikluson átívelő rendszerek kerülnek megtervezésre
 • ha a megújuló energiaforrások felhasználása biztosítható a terület- és az épületek üzemeltetése során
 • ha az épületek és rendszereik megfelelnek az EU Energetikai Irányelveinek illetve (részben vagy egészben) korszerű, megújuló energiák felhasználásával működtethetőek

A teljes kiírás a csatolt pdf-ben olvasható.