Közélet, hírek

Barta Zsombor lett a HuGBC új elnöke

2017.06.01. 09:57

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) tisztújító közgyűlésén Barta Zsombort, korábbi elnökségi tagot választotta meg a szervezet tagsága új elnökül, aki 3 év után Baross Pált váltja fel. Barta Zsombor 7 éve a HuGBC tagja, 5 éve elnökségi tag, valamint 2 éven át alelnöki pozíciót is betöltött. Az elnökváltás kapcsán beszélgettünk a leköszönő és az új elnökkel.

Baross Pált arról kérdeztük, mit tart 3 éves elnöksége legfontosabb eredményeinek. „A folytonosságot, a növekedést és a szakmaiság mélyülését. Az egyesület a kezdeti, elsősorban építész szakmai műhelyből tovább fejlődve folyamatosan meg tudta szólítani az ingatlanszakma szinte összes szereplőjének – beruházók, fejlesztők, üzemeltetők, építőanyag-gyártók – köreit. Elnökségem alatt a zöld építészet már nem csak érték alapú, hanem tudás alapú szakmai közösségé vált.

Az egyesületi munkában a leköszönő elnök a Green Walk elnevezésű program kidolgozására és népszerűsítésre a legbüszkébb, mert az egyesület által szervezett épület-bejárásokon megmutatott „létező” zöld épületek azt bizonyítják, hogy az egyesület nem a levegőnek beszél, hanem megmutatja, hogy a zöld gondolkodás építészetileg is jól átgondolt, technológiailag innovatív, üzletileg pedig sikeres projektekhez vezet.
Arra a kérdésre, hogy milyen útravalót adna utódjának a következő 3 évre, Baross Pál a következőt mondta: „Az elnökség egy kollektív, kollaboratív csoport, melyet nagyon erős titkársági háttér támogat. Az elnöknek részben vezetni, részben delegálni kell tudnia. A legfontosabb, hogy az elnök célokat tűzzön ki magának és az egyesületnek is, és ezeket következetesen kövesse. A HuGBC megalapítása óta a szakmai hitelességre épült, a következő elnökség munkájának továbbra is ez adja meg a folytonosságot.

Barta Zsombor részéről a célkitűzés már megtörtént. Őt arról kérdeztük, hogy mit tart az egyesület legfontosabb feladatainak elnöksége idején, a következő 3 évben. „A World Green Building Councilban a teljes jogú tagsági feltételeink megteremtése az egyik kiemelt cél (jelenleg fejlődő tagok vagyunk), valamint a közhasznú tevékenységeink (pl. oktatás) tovább mélyítése és új csoportok felé való nyitás (pl. vidéki szakemberek, egyetemisták, lakosság). Fontosnak tartom, hogy az egyesület megőrizze a jelenlegi stabilitását és szakmai befolyását, bővítse a tevékenységi köreit bel- és külföldön egyaránt. A gyorsan változó piaci kihívásokra az egyesületnek meg kell tudnia adni az épített környezet fenntarthatóságával kapcsolatos válaszokat, illetve folytatni azt a már megkezdett gondolkodást, mely egy hazai középületekre kidolgozott minősítési rendszer felállításáról szól.
Kíváncsiak voltunk, hogy személyesen az elnök hogyan segíti az egyesület munkáját a fenti feladatok megvalósításában. „Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elnökségi tagként és egy ideig alelnökként is több éven keresztül segíthettem a HuGBC működését. Továbbra is a proaktív szerepet tartom a legcélravezetőbbnek, illetve a kapcsolati hálónk kihasználásával aktív dialógus kezdeményezését mind kormányzati, mind önkormányzati vagy szakmai szervezetekkel a fent említett céljaink megvalósítása érdekében. Fontosnak tartom, hogy az eddig kialakult jó nemzetközi kapcsolataimat is kamatoztatva segítsem az egyesületünket. Az új elnökségünket pedig olyan neves szakemberek alkotják, akik aktív közreműködésére is nagy hangsúlyt fektetek.

A zöldépítés minél szélesebb körű elterjedése elé támasztott kihívásokra reagálva Barta Zsombor elmondta, hogy a gyorsan változó piaci környezettel mindenképpen lépést kell tartania az egyesületnek, elemezni az új trendeket, és megérteni, hogy a piaci szereplők milyen kihívásokkal néznek szembe. Az egyesület elsődleges célja az épített környezet környezettudatos tervezési, kivitelezési és üzemeltetési elveinek a népszerűsítése. Ezek széleskörű elterjedését az új elnök akkor látja a leghamarabban elérhetőnek, ha a HuGBC foganatosítani tudja azokat a pénzügyi és piaci előnyöket is az egyes szereplőknél, melyek a környezettudatosan tervezett és üzemeltetett épületek természetes velejárói.