Közélet, hírek

Betonépítészeti Díj 2001

2001.06.18. 12:44

Díjazott építmények: Tolcsvai borfeldolgozó üzem; Zalalövő Bajánsenye feszített vasbeton völgyhídjai; Gyaloghíd az M1 - M7 autópályán; PRAKTIKER Áruház és Irodaház, Budapest

A pályázatra hét pályamű érkezett be, melyek közül hat megfelelt a kiírásnak, míg egy még meg nem épült tervet tartalmazott modellfotókkal. Így az utóbbi pályamű nem értékelhető, de a zsűri ajánlja a tervezőknek, hogy munkájukat annak megépülte után, a legközelebbi "Betonépítészeti Díj" pályázatra nyújtsák be.

A tervek értékelése után a zsűri a díjak odaítélésére a következő döntést hozta:

300 ezer forintos díjban részesült a Tolcsvai borfeldolgozó üzem.
tervezők: Sugár Péter - Selényi György (4. sorszámú terv)A zsűri véleménye:

Már a tervezés programja is - igen helyesen - igényli az épület funkció történelmi megoldásokra való utalását, a maximális technológiai hatékonyság mellett. A terv valóban elérte, hogy a vb. a logikus és kedvező megoldású struktív funkciói mellett építészeti tér és formaképző szerepet is kapjon, ami elsősorban a szegmensíves lefedésű technológiai helyiségeknél szembeötlő. Az eltérő felületképzések sem disszonánsak az anyagszerűség és struktív jelleg egységes, emellett mutatói is jók.


300 ezer forintos díjban részesült a Zalalövő - Bajánsenye, feszített vasbeton völgyhídjai.
Tervezők: Becze János - Fodor József - Mihalek Tamás - Wellner Péter (5. sorszámú terv)


A zsűri véleménye:

Nemzetközi viszonylatban is jelentős és figyelemre méltó műtárgy, mely rendkívül átgondolt vonalvezetési, szerkezeti és építéstechnikai, esztétikai vonatkozást tartalmaz, kiterjedve a környezet rehabilitációjára is, melyekre a műleírás precízen kitér. Talán a függőleges támasz megjelenése ami túl robusztus.


200 ezer forintos díjban részesült Gyaloghíd az M1 - M7 autópályára. tervező: László Viktor (2. sorszámú terv)

 

A zsűri véleménye:
A korrektül megoldott terv formai alakítása összhangot mutat a fellépő erőjátékkal, bár egyes részletek ennek érvényesülését csökkentik. Például: a pillérfejezetek emelkedő alsó élének vonalát a peremgerendák szegmensívének induló vonalát folytatja , de függőleges síkbeli eltolt helyzetük miatt a jelentős fény-árnyék különbségek zavarják.


200 ezer forintos díjban részesült PRAKTIKER Áruház és Irodaház, Budapest. Tervezők: Kiss Gyula - Angyal György - P.Szeiler Éva - Dr.Tóth László (6. sorszámú terv)


A zsűri véleménye:

Az épület egy exponált beépítésű nagy együttesek közötti épület egy részletét tartalmazza, melynek sajátos funkciója a figyelem és a beazonosítás elősegítése. Ezt egy sajátos elliptikus vízszintes metszésű kónikus térrel és tömeggel kívánta megoldani, ami sikerült is. A szerkezet sajátos monolitikus technikát igényelt, melynek akadnak vitatható szerkezeti és esztétikai (gerendakiosztás) részletei.


Két díjazásban nem részesült pályamű:

1. sorszámú
Irodaház Váci út 99-105
tervezők: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
Fábián László és társai

A terv szép kőburkolatot alkalmazó, él a monolit vb. szerkezetek kínálta tradicionális lehetőségekkel, érdekes tereket (pl. a lépcsőház körüli terek) és felületi motívumot hoz létre (homlokzat szegmens mélyítése) de semmi újszerű kezdeményezést nem tartalmaz. Műleírása kissé hiányos, adatlapja nincs.

 

3. sorszámú
ALBA PLAZA bevásárló és szórakoztató központ, Székesfehérvár.
Tervező: Dobozi Miklós - Lázár Ferenc - Rosch Gábor

A különböző szerkezeteket igénylő vegyes funkció és a helyszíni adottságok sajátos kompromisszumokra vezetett. Felhasznált fajlagos betonmennyisége jelentős, mégis az épület megjelenése kissé esetleges és aligha tükrözi a betonépítés formai lehetőségeit. Az épület - elődökre való visszautalás hangulatkeltő, de a közel azonos síkra való helyezésük vitatható.


A zsűriben Oberritter Miklós elnököt Riesz Lajos, a Cementipari Szövetség munkatársa képviselte, tagjai voltak Dr. Szabó János akadémikus (MÉSZ), Dr. Petró Bálint egyetemi tanár, dékán (BME), Dr. Dulácska Endre egyetemi tanár, Seenger Pál (ÉTE) és Dr. Böhönyey János (MÉSZ).