Épülettervek/Középület

Bioklimatikus Európai Iskola Krétán, a Mérték Stúdió pályázati terve

2013.03.18. 15:23

2012 december végén hirdették ki a Kréta szigetére kiírt bioklimatikus iskolaegyüttes nemzetközi tervpályázatának eredményét, amelyen hazánkból részt vett a Dr. Paulinyi Gergely, Dr. Reith András és Burián Gergő vezette csapat is. Koncepciójuk az óvoda, általános iskola és középiskola épületét különálló tömegekként fogalmazta meg, kiemelt figyelmet fordítva a fenntarthatósági és energetikai szempontokra.

Részlet a műleírásból

Iskolák telepítése és építése mindig is fontos mérföldkő volt egy civilizáció történetében, hiszen a tapasztalatok, a tudás átadása a közösségek egyik alappillérét jelentette. Éppen ezért az emberiség történetét végigkísérte az iskolarendszer és az oktatási módszerek fejlődése. Az átadott információk halmaza meghatározza egy társadalom versenyképességét, alkalmazkodni tudását, avagy viszonyát a környezetükhöz, embertársaikhoz. Az iskola épülete az elsődleges tere ezen az információk átadásának.

Az iskola feladata azonban közel sem csupán a száraz adatok közvetítése. A mérhetetlen iramban fejlődő internet és technikai vívmányok segítségével manapság már bárhol elérhető számunkra bármilyen információ. Az iskola és a tanárok másik fő feladata gyerekeink nevelése a helyes, a jó, az erkölcsös dolgokra. Fontosak a helyes magatartási formák, a megfelelő kommunikációs készség elsajátítása, de ugyanígy elvárjuk az iskolától azt, hogy gyermekeinket az életre is felkészítsék. Az iskola a gyermekek társas érintkezésének és első közösségi élményének helyszíne.

A gyermekek idejük túlnyomó részét az iskola épületében töltik el, különösen fontos ezért számunkra, hogy milyen környezetben fejlődhetnek. Örömmel tölt el minket, ha szívesen járnak iskolába, jól érzik magukat a tanítási időben. A körülmények megteremtése azonban a mi feladatunk. A mi felelősségünk, hogy színvonalas oktatást és oktatási teret, azaz iskolaépületet hozzunk számukra létre. Olyan épületeket várunk el, amelyek megalapozhatják gyermekeink jövőjét, amely egyben az egész társadalom jövőjét jelenti. Az épület biztosítsa a megfelelő minőségű belső és külső tereket az oktatás számára, a legmagasabb technológiai minőségben épüljön meg.

Innovatív Bioklimatikus Európai Iskola Krétán

Sokszor emlegetett vélemény, hogy Földünk veszélyben van. Az emberiség olyannyira felhasználta a környezeti erőforrásokat, szennyezi környezetét, hogy az már visszafordítatlanul befolyásolja természetes környezetünk állapotát. Hiszünk abban, hogy építészként elsődleges feladunk olyan épületeket létrehozni, amelyek óvják és védik környezetünket.

A felelősségtudattal már sok törvényhozó testület is tisztában van, többek között a jelen pályázat tárgyát képző Innovatív Bioklimatikus Európai Iskola gondolatát is ezen elvek mentén fogalmazták meg. Fontos, hogy a Földünk éghajlatát fenyegető veszélyekre már egészen kis korban felhívjuk gyermekeink figyelmét. Az iskola lehet az a helyszín, ahol megfelelő szuggesztivitással be tudjuk mutatni mind a bioklimatikus épített környezetet, mind a környezettudatos életvitel sajátjait. Az iskolának tükröznie kell a fenntartható életmódot és épített környezetet a telek, az épület és a belső terek vonatkozásában. Ezzel elérhetjük azt, hogy a jövő generációja már ennek tudatában fogja felnőtt életét élni.

A tervpályázat során a korábban említett elveket formáltuk egységes épületekbe. Építészeti elképzeléseinket egymásra reagáló módon, három szinten foglaltuk össze:

•    Környezeti adottságok: szub-urbánus kontextus
•    Épületek kialakítása: építészeti kontextus
•    Energetika: Bioklimatikus Iskola létrehozása

Környezeti adottságok: szub-urbánus kontextus

Az épület kialakítása során kiemelt figyelmet fektettünk a környezeti adottságokra és a telek topográfiai viszonyaira. A tervezési terület sajátos, épített környezet - település és természetes, be nem épített táj közötti állapotban van. A környezet ritkán beépített, szervező erő nélküli, azonban a campus közelsége mégiscsak ad egyfajta település-jelleget a területnek. Ehhez a lazán beépített, szabadon álló környezethez alkalmazkodtunk az iskola telepítésének kialakítása közben.

A terület dimbes-dombos, olajfákkal telepített, észak-dél irányban enyhén lejtős terület. A telek terepszintjét úgy alakítottuk, hogy a lejtésből előnyt kovácsoljunk. Az épületeket félig a földbe süllyesztettük, ezáltal elkerülve a kis-alapterületű, gazdaságtalan pinceszint kialakítását. Az így létrejött épületek legalsó szintjeit félig pinceszintként értelmeztük.

Épületek kialakítása: építészeti kontextus

Az épületek kialakítása közben elsődleges tervezési feladat volt, hogy meghatározzuk, a különböző funkciókat egy épületben vagy különálló tömegekben helyezzük el. A lehetséges előnyöket és hátrányokat figyelembe véve, a telken belül három épületben helyeztük el a különböző korú gyermekeket. Az adminisztrációs épületet kis alapterülete miatt a középiskolához kapcsoltuk. Ennek az elrendezésnek az az előnye, hogy megfelelő módon el lehet választani a korosztályokat és az intézmények működését. A különböző időben zajló oktatási tevékenységek nem zavarják egymást. Az épületek bevilágítása, átszellőzése optimálissá válik, az épületek között differenciált tereket, az egyes épületekhez tartozó privát udvarokat lehet létrehozni és értelmet nyer az épületek gépészeti különválasztása.

A tervezés során a környezeti adottságokból (terep lejtése, uralkodó szélirány, tájolás) kiindulva osztottuk fel a három különálló funkciót a telken belül. A helyi környezeti adottságoknak leginkább megfelelő belső udvaros, átriumos házformából indultunk ki. Az egyes épületek elhelyezése során figyelembe vettük a lehetséges szintszámokat (1-3 szint) és úgy alakítottuk ki a tömegeket, hogy az egyes épületek a lehető legtöbb természetes napfényt kaphassák. Ezek alapján meghatároztuk a szükséges épületek közötti távolságot: a benapozási vizsgálatok alapján az óvoda és a középiskola között 12,2 m, az óvoda és általános iskola között 11,4 m és a középiskola és általános iskola között 16 m minimális távolságot tartottunk. Az egyes épületek magassági eltérése és a benapozási igények miatt a középiskola tömegét érdemesnek tartottuk az északi részre, az általános iskolát a déli részre, az óvodát pedig funkcionális okokból a bejárathoz a lehető legközelebb elhelyezni.

Az így kialakult három négyzetes, belső udvaros, tradicionális épületet a funkcionális elrendezés, a szélirány, a benapozás és a telek adottságait figyelembe véve formáltuk, elfordítottuk, modern, korszerű épületeket hozva létre. Az ideális árnyékolás és a főbejárat megfelelő kiemelése érdekében az épületet adott helyeken konzolossá tettük. A kialakított három épület között olyan agorát, közös bejárati zónát hoztunk létre, amely alkalmas az esetleges közös rendezvények megtartására, illetve megfelelő reprezentativitást kölcsönöz a bejárati térnek.

A telken belül két gépkocsis és egy gyalogos főbejáratot alakítottunk ki. A területet a gyerekek védelme érdekében körbehatároltuk és bejáratokat sorompóval védjük. Az óvoda keleti részén, a bejáratokra közvetlen rálátással javasoljuk a portaszolgálatok kialakítását. A telket feltáró főút mentén helyeztük el a 2 db busz és 5 db személygépkocsi drop-off zónát. A gépjárművel a zsákutcában történő megfordítására a sportkomplexum feltáró útjánál körforgalom kialakítását javasoljuk. A telek északi és déli oldalhatárán helyeztünk el 45 db parkolót és az épületeket feltáró szerviz utakat.

Energetika: Bioklimatikus Iskola létrehozása

Különös figyelmet fordítottunk a fenntarthatósági és energetikai szempontokra. Az épületek elrendezésénél alapvető tervezési elv volt az ideális telepítés, tájolás és átszellőzés megteremtése. Az épületek tömegformálását, belső elrendezését, homlokzatképzését is ezen szempontok mentén alakítottuk ki. Az épületek árnyékolása céljából a tömegformálás mellett külső, állítható lamellákat és káprázásmentességet biztosító belső, lehúzható vászon árnyékolókat helyeztünk el.

A telek északi, legmélyebb részén biológiai szennyvíz tisztítóművet és használtvíz-tárolókat helyeztünk el, ezzel csökkentve a felhasznált vízmennyiséget. A központi téren ún. evaporizációs területet alakítottunk ki, mely a külső téren javítja a környezet minőségét. A telken belül megfelelő szélvédett privát területeken biztosítjuk a sportolási és játéklehetőséget, a parkolókat árnyékolókkal látjuk el, illetve az utakat, burkolatokat helyi, természetes anyagokból alakítottuk ki. A fenntartható közlekedés elősegítése érdekében fedett biciklitárolókat helyezünk el a bejáratok közelében. Az épületek tetőin zöldfelületet alakítottunk ki és napelemeket, napkollektorokat helyeztünk el. A területen a szemetet szelektív módon gyűjtjük, ennek tárolására külön épületet helyeztünk el a telek északnyugati sarkában.

Funkcionális elrendezés

Óvoda

Az 558 m2 szintterületű, egyszintes épületet a telek bejáratához legközelebbi részén helyeztük el. A gyerekek játszóterét a belső udvarban, illetve az épülettől délre fekvő területen fedett módon alakítottuk ki. Az agoráról felnyíló hall közvetlen összeköttetésben van a belső udvarral, illetve az „U” alakú közlekedővel. A foglalkoztató termeket délre, a szerviz és csendes termeket nyugatra tájoltuk - utóbbiaknál 1-2 méteres földtakarás található. Az iroda, a konyha és az ebédlő a keleti oldalra került.

Általános iskola

Az összesen 2115 m2 alapterületű, kétszintes épületet a telek déli felén helyeztük el. A földszint a terep adottságait kihasználva félig pinceszintnek tekinthető. Az agora felé alakítottuk ki a hallt, a hátsó fronton a gépészeti és raktár funkciókat, míg a keleti és nyugati oldalakon osztálytermeket és az ebédlőt helyeztük el. A belső udvarra a tanári, adminisztrációs zóna néz. Az épület közlekedési rendszere az óvodához hasonlóan „U” alakot formáz. Az emeleten a parkolóból külön másodlagos bejárat nyílik, illetve a sportpályákat is innen lehet könnyen elérni. Az emeleti részen nagyrészt osztálytermek találhatóak. A keleti oldalra helyeztük el a könyvtárat, a nyugati oldalra került a színpad. Az épületbe a helyi tűzvédelmi szabályok betartásával 2 db lépcsőt és liftet terveztünk.

Középiskola

A 3421 m2 alapterületű középiskolát háromszintes kialakításban terveztük meg. A középső szintre került a főbejárat és a hall. A földszinten és az emeleten - az általános iskolához hasonló módon - elsősorban tantermek kaptak helyet. A folyosók mentén több közösségi helyet, tanulószobát helyeztünk el. A -1. szinten - mely észak fele térszínen kapcsolódik a területhez – helyeztük el a középiskola és az egész intézmény közös adminisztrációs tereit. A tanárok így akár külön bejáraton keresztül közelíthetik meg ezt az épületrészt, a gyerekektől elválasztva. Az általános iskolához hasonlóan itt is két db lépcsőt és liftet helyeztünk el az épületben.


2012 áprilisában írták ki a nemzetközi tervpályázatot, amelyre 134 tervet küldtek be 15 országból. 2012 december végén hirdették ki az eredményt: a kilenc építészből álló nemzetközi zsűri döntése alapján az első díjat a Theodora Kyriafini, a második díjat a Plation Issaias vezette görög csapat, a harmadik díjat a Taymoore Balbaa vezette kanadai csapat nyerte, továbbá három görög, egy román és egy német pályamű dicséretben részesült.