Épülettervek/Középület

Budaörs Városháza bővítése - Az országos nyílt építészeti tervpályázat építészeti ajánlása

2003.12.14. 23:00

A tervpályázaton résztvett összes pályamű bemutatása.

A kiíró szándéka volt, hogy a tervezendő új épületszárny nagyméretű, a külső városi teret folytató előcsarnokkal kapcsolódjon a meglévő tömeghez. Ehhez – a kiírás szerint – javasolt volt hozzákapcsolni az épület mögötti rendezvényterületet, napközben közparkként üzemeltetve. A pályamű elbírálásának szempontjai között is megjelenik a telepítés megoldásának vizsgálata a meglévő zöldfelület figyelembe vételével.
A beérkezett pályaművek mindegyike – igaz, különböző tartalommal és építészeti megoldással – foglalkozott az épület telepítése során az épület funkcióinak a környezettel való kapcsolatával és igyekeztek a kiírás elvárásaira megoldást is adni. Összességében elmondható, hogy azok a pályaművek, amelyek tömörebb, összefogottabb alaprajzi elrendezésre és zártabb tömegformálásra tettek javaslatot jobban gazdálkodhattak a zöldterületekkel. Azok a pályázók viszont, akik szabdalt, “pavilonos” elrendezésű építészeti javaslatot tettek, a rendelkezésre álló terület nagy részét “elhasználták” az épület telepítésére, így igen szűkös környezetalakítási lehetőségük maradt. Azok a “középutas” pályaművek bizonyultak a telepítés szempontjából jobbnak, amelyek egyensúlyba tudták hozni az épület telepítésekor a területigényt és a zöldfelületi igényt, kielégítve a kiírás elvárásait, és megoldották egyúttal a Városi tér – a városháza többfunkcionális helyiségeinek, tereinek – és a közparknak a funkcionális és építészeti egybekapcsolását is. Városi tér megfelelő minőségű építészeti kialakítására kevés pályázó tett kísérletet. Többen megoldották viszont az épület funkcionális kapcsolatát a hátsó közparkkal. Mindkét elvárásnak csak a díjazottak tettek eleget.

A pályázat további kitétele volt a városháza jelenlegi közlekedési kapcsolatának javítása, a körforgalom és a hozzá kapcsolódó megközelítési mód átszervezése, csökkentve ezzel a szomszédos lakóutcák terhelését. Az átszervezés logikája szerint a felszínen kialakítandó parkolók közeléből kell nyíljon a mélygarázs lejárata, hiszen a külön-külön való használat újabb útkeresést, forgalmat generál. A pályaművek nagy többsége figyelembe vette ezen kívánalmakat, vagy olyan módon oldotta meg telepítését, hogy a rendszer javítható lenne. Néhány kiugró kivétel akadt természetesen, melyek a körforgalom lényegének ismerete nélkül terveztek elképesztő, működésképtelen megoldásokat. A létesítmény működőképessége érdekében a bírálat fontos szempontja volt fentiek megoldása is.

A funkcionális elrendezés szempontjából azok a házak bizonyultak előnyösnek, melyek a környező városi teret folytató, átlátható előcsarnokból osztják el az egyes forgalmakat. A közönség által használt területeket (tanácsterem, házasságköto, ügyfélfogadó, étterem) helyes az előcsarnokhoz közvetlenül kapcsolni, és egyben megoldani a hivataltól független használatukat is. Amennyiben ezek valamelyike emeletre kerül, úgy a szeparált függőleges közlekedés is megoldandó (és megoldható). Figyelembe kell venni az egyidejű használat lehetőségét is. A hivatalba vezető vízszintes és függőleges közlekedőket a portáról látni kell. Az irodaszinteket közép- és oldalfolyosóval is fel lehet tárni, de ügyelni kell az átláthatóságra, az irodák késobbi átrendezhetőségére. Az épület szintszáma a középmagas szint alatt tartható és tartandó. Az akadálymentes közlekedés és a mozgássérült vizesblokkok nemcsak a közönségforgalmi részen, hanem az egész házban biztosítandók.

A Bíráló Bizottság azokat a pályaműveket részesítette előnyben, melyek önmagukban képesek a városi tér (terek) differenciált megfogalmazására, egy olyan térrendszer megteremtésére, mely a funkcionális kritériumok teljesítése mellett vonzó hellyé válhatnak a város életében és amelyek egyszerű, de határozott és karakteres építészeti megformálásukkal városi szimbólum szerepét képesek betölteni.

A pályázat feladata volt többek között az, hogy a pályaművek segítségével az Önkormányzat meghatározhassa, a kiírásban megfogalmazott feladatok, helyiségigények mekkora alapterületet igényelnek. Az elkészült tervek ismeretében megfogalmazható, hogy a felszín feletti funkciók teljesítésére, egy kb. bruttó 6000 m2-es alapterületű épület elegendő.
Annak függvényében, hogy a térszín alatt hány parkolót, ill. a pinceszint geometriájának megfelelően, hány parkolószintet helyeztek el a pályázók, a térszín alatti beépítés a 4000 m2-tol, kirívó esetben a 9000 m2-ig terjedhetett. Értelemszerűen az egy-két szintes mélygarázsok voltak a kedvezőbbek, de sokan nem tudták a parkolószámot biztosítani, csak 3-4 pinceszint építésével. Miután jelentős mértékben befolyásolja majd a költségeket a térszín alatti beépítés, fontos lenne a továbbtervezés szempontjából a pontos parkolószám (esetleg rendeletek) mielőbbi tisztázására.

Eredmény:
- 40 kivett pályázati kiírás
- 25 db., határidőben beérkezett pályamű

Kötelező munkarészek hiányosságai miatt a Bíráló Bizottság nem értékelte az 5. és 13. pályaműveket. A Bíráló Bizottság a felhasználható 12.000.000,- Ft teljes összeget kiosztotta. A Bíráló Bizottság III. díjat nem osztott ki.

Díjazott pályaművek:

I. díj (2.500.000.-Ft)
11. számú pályamű - Zsuffa és Kalmár Kft.
vezető építész tervező: Zsuffa Zsolt, Kalmár László
szakági tervezők: Szalóky Károly (Kristály Klíma Bt.), Szőnyi László (Geon Kft.)
munkatársak: Nagy Gábor, Villányi Norbert, Szőke Mariann

II. díj (2.200.000.-Ft)
23. számú pályamű - 3H Építésziroda Kft.
vezető építész tervező: Gunther Zsolt. Csillag Katalin
szakági tervezők: Börzsei Tamás (BS-Tekton Mérnöki Iroda), Szűcs Péter (Szűcs tervező I. Bt.), Schleiner György (OHM-PLAN Bt.)
munkatársak: Sallai Krisztián, Horváth Roberta

Megvételt nyert pályművek:

kiemelt megvétel: 1.600.000.-Ft
21. számú pályamű - Stúdió-PG Bt.
vezető építész tervező: Zsoldos Lehel
szakági tervezők:
Nyári Ilona elektromos
Pongor László statika
Heckenast Judit közlekedés gépészet
munkatársak: Papp Gábor, Galina Zoltán, Lukács Péter, Becker Márton

1.300.000.-Ft megvétel:
15. számú pályamű - Horváth és Patartics Építész Iroda Kft.
vezető építész tervező: Patartics Zorán
szakági tervezők: Várkonyi Zoltán, Pittrich Ernõ, Lénárt Gábor
munkatársak: Kádár György, Orlovits Balázs

900.000.-Ft megvétel:
1. számú pályamű - Tarnóczky Tamás Attila vezető építész tervező

900.000.-Ft megvétel:
2. számú pályamű - Archimat Stúdió
vezető építész tervező: Révi Zsolt
munkatársak: Gazdag Ime, Székely György, Völgyi Botond (Casa Stúdió Kft.)

900.000.-Ft megvétel:
3. számú pályamű - Építõmester Bt.
vezető építész tervező: Dr. Reischl Gábor DLA
munkatársak: Krieger Orsolya, Papp Tamás, Szabó Gábor

900.000.-Ft megvétel:
7. számú pályamű - GEON Kft.
vezető építész tervező: Pethő László, Klimaj Lívia
szakági tervezők: Szőnyi László statikus
Oltvai Tamás gépész (Oltvai Gépész Stúdió)
Oláh Andor villamos tervező (TETA Kft.)
Bogner Zsuzsa környezettervező
munkatársak: Kiss Balázs, Mórocz Tamás

800.000.-Ft megvétel:
4. számú pályamű - J.B.A. Bt. és Karácsony Bt.
vezető építész tervezők: Janesch Péter, Karácsony Tamás
munkatársak: Kovács Márton, Zombor Gábor