Egyéb cikkek

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) – EKHO Építész Műterem pályázata

2006.05.23. 11:45

Megvételben részesült pályamű Felelős tervezők: Emődi-Kiss Tamás, Horváth Ákos

Megvételben részesült a 4. bírálati sorszámú pályamű:
EKHO Építész Műterem Kft.
Felelős tervezők: Emődi-Kiss Tamás, Horváth Ákos
A megvétel összege: 1.500.000.- FtRészletes bírálat:

A pályamű a terület nyugati térségének szerkezeti kialakításában valamennyi terv közül egyéni megoldást dolgozott ki. Az Istvánmezei út és a stadion tengelyének eltérő koordináta rendszerét felismerve a tengelyek metszéspontjában egy körforgalmat kialakítva, ebből induló sugárirányú úthálózatra fűzi fel a létesítményeket. A tengelyek eltéréséből adódó problémára ugyan megoldást ad, de egy a meglévő városszerkezettől idegen elem beillesztésével szétrobbantja a tradicionális szerkezetet. A körforgalom csomópontjába helyezett sportszálloda éppen az egyik gyalogos megközelítés főirányát blokkolja és takarja a stadion ebből az irányból feltáruló látványát.
A pályamű hibája, hogy nem ismeri fel a térség adottságaiból eredő gyalogos kapcsolati rendszert, amely a meglévő tömegközlekedési megállók elhelyezkedése miatt az aréna irányából, illetve az M4-es metró Thököly úti megállójának irányából gyalogos megközelítés biztosítását igényli. A stadion megközelítésére a közönség forgalom számára az északi és a déli pontokat jelöli ki, kényszerpályára terelve a gyalogosokat.
A Dromosz tengelyét elvileg megőrzi, de a szabadtéri sportolás számára helyet biztosítva a nagyvonalú felvonulási út egy keskeny sétánnyá silányul, így jelenlegi jellege valójában elvész.
Vitatható a terület funkcionális elrendezése, hibás a lakóterület csendes belső kertjei által bezárt tömbbe sportfunkciók és szabadtéri sportpályák elhelyezése.
A terület parkolását a felszín alatt a lelátók szektorális elrendezését követve oldja meg és biztosítja a több irányú megközelítést, 12.000 parkoló elhelyezése a területen belül túlzottnak tűnik.
Előnye a javasolt telepítésnek, hogy a területet jól érzékelhetően három sávra osztja, az egyes szeletekbe eltérő funkciók kerülnek, eltérő tulajdonosi, megvalósítási, üzemeltetési formában.
A nyugati sáv a nyitott hasznosítású, funkciójú terület, mely lehetőséget biztosít különböző formákban az állam számára bevételek biztosítására, befektetők bevonására. Ezt a sávot tiszta, áttekinthető szerkezetben tárja fel sugár és körutakkal, melyek lehatárolják az egyes funkciócsoportokat – bár a kialakított utak, tengelyek nem illeszkednek szervesen a környezet jelenlegi struktúrájába.
Az egyes funkciókat csak ötletként, jelzésként helyezi el, ami megfelel a jelenlegi ötletpályázati szintnek, viszont a javasolt funkciók túl sokfélék, a kialakuló beépítés túl sűrű, túlterheli a területet.
A középső sáv a stadion és kapcsolódó területe. Mind a négy irányból feltárt, megközelíthető, a keleti oldal kivételével körbejárható gépjárművel is, de a megközelítések nem veszik figyelembe a tömegközlekedési kapcsolatokból eredő igényeket.
A keleti sávba került minden további sportfunkció (Olimpiai Központ). A sportfunkciók összefogott koncentrált elhelyezése előnyös, de a javasolt beépítés itt is túlterheli a környezetet, túlzsúfolt, így ez a területrész elveszti reprezentativitását.
A javasolt funkciók kielégítik a kiírásban szereplő igényeket, a kiegészítő funkciók jól illeszthetők a terület jellegéhez. A különböző funkciók csoportosítása erőssége a pályaműnek.

A jelenlegi stadiont nagyrészt lebontásra ítéli egy korszerű stadion létrehozása érdekében. Megtartja viszont a jellegzetes lépcső-pilonokat, annak homlokzati rácsait; a nyugati karéj egy részét; az alaprajzi sémát, szerkesztést.
Megtartja azt a jelleget is, hogy a Dromosz felé alacsonyabb az épület, a másik oldalon magasabb – ami mindenképpen erőssége a javaslatnak. A javasolt formai kialakítás illeszkedni próbál megjelenésében a Papp László Budapest Sportarénához is.
Elbontja a lelátók alsó sorait, helyükre mobil tribünök kerülnek, ami megfelelő megoldást jelent. A pályamű nem tartalmaz adatot a stadion befogadóképességére vonatkozóan, ami jelentős hiányosság.
A lefedés kéthéjú pneumatikus szerkezet, melynek előnye a szabad vonalvezetés, az aránylag olcsó, könnyű szerkezet. A javasolt szerkezet állékonyság és megvalósíthatóság szempontjából megfelelő, ötletes, viszont a fenntarthatóság szempontjából hátrány az, hogy folyamatos nyomás alatt kell tartani, valamint a héjazat fenntartása, cseréje sem látszik megoldottnak.
A pályamű jelentős hiányossága, hogy a küzdőtér lefedésére javaslatot sem tesz.
Az Olimpiai Központ sportcsarnok együttese a Stefánia út felől lezáró térfalat teremt, aminek illeszkedése a környezethez kérdéses. A funkciók összefogása előnyös, de a tömegformálás nem kiforrott.
A pályamű sportszakmai szempontból részben felel meg, az olimpiai központokról szóló kormányzati előírásoknak megfelel.
A Puskás Ferenc Stadion sportszakmai kialakítása jó.
A pályamű a szabad felhasználású területet teljesen átgondolja. A Millenáris helyén egy rekreációs és mozgáscentrum kerül kialakításra, melyben egy jégpálya, illetve három szabványos labdajátékterem kerül kialakításra. A további sportlétesítmények elbontásra kerülnek és sporthotel, illetve irodaház, lakóház, kereskedelmi funkció valósul meg. Az így elvesztett jelentős mennyiségű sportfunkciót a Stefánia út, Dromosz közti területre építendő létesítmény együttesbe koncentrálja, melyben megtalálhatóak a szükséges sportfunkciók, bár a sportági igényekhez tartozó jelenlegi teremméretek (melyek nem mindig elégségesek) nem kerülnek növelésre.
Nem kerül kialakításra atlétika és labdarugó bemelegítő, illetve edzőpálya. A 600-as pálya nyitott sportpályaként szerepel.
A labdarúgó Eb megrendezése szempontjából a stadion alapvetően megfelelőnek tűnik, de vannak olyan jellemzők, melyek továbbfejlesztése elengedhetetlen. A tömegközlekedéssel, gyalogosan érkezők beléptetése nem megoldott. Az irodákat előnyösebb azon az oldalon elhelyezni, ahol az öltözők, VIP, sajtó is helyet kap. A TV közvetítőkocsik több ponton való elhelyezése nem jó megoldás, ezeket egy helyre kell csoportosítani. Nem elemezhető a stadion kapacitása sem nézőszám, sem más további fontos szempontokból (VIP helyiségek, irodák), mert ezekre nem közöl a pályamű megfelelő adatokat.
A pályamű csak igen korlátozott, szűkszavú költségvetést közöl, ezek szerint a stadion beruházási költsége (ÁFA-val) 27,5 milliárd forint lenne, de ezt semmiféle részletezés, számítás nem támasztja alá.
Bizonyos terület, méret jellemzőket megad a pályázó (bár nem következetesen). Ezek is tükrözik, hogy a terület a javasolt beépítéssel túlterhelt (47% feletti beépítettség), alacsony a zöldterület aránya.