Épülettervek

Dunaszekcső, Templom tér és közpark

2006.02.09. 10:25

stúdió 73 győztes terve a Wienerberger Terca által kiírt Jövőtér tervezői pályázaton. Szerzői: dr. Balogh Péter István, Gyüre Borbála, Liziczai Sándor tájépítészek

stúdió 73 győztes terve a Wienerberger Terca által kiírt Jövőtér tervezői pályázaton.

a helyszín leírása, a tervezési program és feladat

A Templom tér középpontjában az országos műemléki védettségi katolikus templom áll északi bejárattal. A bejárat előtt két országos műemléki védettségű kőkereszt, egy szentháromság szobor, valamint egy millenniumi emlékmű található. A templomtól nyugatra két világháborús emlékmű van. A tér dél-nyugati sarkában millenniumi emlékfa található ismertető táblával. A templom mögötti közpark a pihenés célját szolgálja, fákkal, virágkiültetéssel, pihenőpadokkal. A park dél-keleti részén kisgyermekek számára készült játszótér található, fa játékokkal. A tér és a közlekedési útvonalak burkolata nagyrészt sárga homok, a tér és a park közötti járda beton járdalapokból készült, a templom bejárata előtt közvetlenül egy részen rossz állapotú aszfaltburkolat. A teret és a parkot keletről a Rév utca, (itt található a Gyógyszertár, Orvosi Rendelő, paplak), nyugatról a Kossuth L. utca (Községháza, Művelődési Ház, Teleház) határolja, nagyrészt zártsorú beépítéssel.

 
 

A tervezési feladat a katolikus templom körüli tér és a központi park komplex térépítészeti megtervezése a fent részletesen rögzített meglévő adottságok figyelembe vételével, az értékes zöldfelületek megtartásával, ill. fejlesztésével, a gyalogos közlekedés igényeinek messzemenő figyelembe vételével, az avult gyalogos burkolatok cseréjével, a közlekedést és a pihenést szolgáló funkciókat illetően a Terca termékek felhasználásával. A térre komplex kertépítészeti megoldások is tervezendők (tereprendezés, javasolt növénytelepítés, burkolatok, utcabútorozás, térvilágítás javasolt helykijelölése).

A megvalósításra javasolt pályamű bírálata a zárójelentésben:
„A pályamű a templom előterét adó és azt mintegy ´keretező´ ellipszis formával kedvező megoldást ad. Gazdaságosan tervezett, jól vezetett gyalogútjaival megfelelően kapcsolja össze a két térrészt. A téglaanyagot előnyösen kialakított helyeken használja, jól határolódnak el egymástól a burkolt, intenzívebben használható terektől a ligetes karakterű parki elemek. Szerencsés, hogy a templom előtti teret és a részben felhagyott (rekonstrukcióra szoruló) épület körüli burkolatokat nem próbálja meg formailag erőltetett módon összeegyeztetni. Az 56. sz. út keresztirányú gyalogos átközlekedésére, forgalomcsillapítására tett javaslata színvonalas. Szinte változtatás nélkül, a kötelező finomítások elvégzésével tervezhető tovább. A pályázat elemző része alapos, átgondolt, lényegre törő. Ezért a megadott tervi részek a legfontosabb problémákra adnak hiteles válaszokat. Javasolható a templom mögötti besűrűsödő növényzet ritkítása, ligetszerűvé tétele. Ezt a pályázat sugallja is. A pályázat kiemelkedő értékei miatt a VT kiemelt megvételben részesíti a tervet, egyúttal a továbbtervezési jogosultságot is odaítélve.”
Dunaszekcső, Templom tér és közpark

A terv szerzői: dr. Balogh Péter István, Gyüre Borbála, Liziczai Sándor tájépítészek – stúdió 73