Épülettervek/Tervpályázat

Egy fa meséje – A Deichler Jakab Stúdió különdíjas terve az MTA Tudománytér pályázatán

2023.08.03. 16:47

A budapesti Széchenyi téren áll egy öreg fa, melyet alighanem minden járókelő jól ismer. A Deichler Jakab Stúdió tervezői különdíjas pályaművüket e fa szemszögéből mutatják be, egy fiktív jövőbeli szituációból, amikor emlékműtervük már megvalósult az MTA épülete előtt.

Én, Budapest egyik legöregebb fájaként, közel 200 esztendeje állok itt büszkén a mai Széchenyi téren, nyomon követve évszázadok történéseit. Végigéltem az engem körülvevő épületek felemelkedését, a Lánchíd építését, itt voltam jóidőben-rosszidőben, békében-háborúban. Szeretném elmesélni nektek otthonom történetét.

A cselekmény abban az időben kezdődik, mikor gróf Széchenyi István magyar lovaskapitány egy novemberi napon felszólalt a pozsonyi országgyűlésen: "Tisztelt Statusok és Rendek! Én ugyan Nagy nem vagyok, de vagyonos ember vagyok, azért nemzeti nyelvemnek gyarapítására egy egész esztendei jövedelmemet ajánlom úgy, hogy ennek a kívánt célra való fordítása és elrendelése mindenkor az országgyűléstől függjön." Ezeken a szavakon alapul a Magyar Tudományos Akadémia születése, mely nemrégiben, 2025-ben ünnepelte alapításának 200. évfordulóját.

Az országgyűlés után nem sokkal, messzi földről érkezett Friedrich August Stüler berlini építész, akinek vezetésével megkezdődtek az Akadémia épületének munkálatai itt, a téren. Ekkor még helyszínünk kereskedők által használt rakodótérként mutatkozott, magával hordozva a találkozások lehetőségét. Nem sokkal ezután a tér közepén királydombot emeltek, melyre Ferenc József uralkodó megkoronázása után fellovagolt, hogy elvégezze a jelképes kardvágást.

Közeledve az Akadémia 200 éves születésnapjához ismét megfogalmazódott a tudósközösség hőn szeretett vágya, miszerint az őt körülvevő teret szeretné belakni, élettel megtölteni. A térfoglalást egy olyan jelállítással képzelte el, ami tükrözi az Akadémia nyitottságát, naprakészségét, mindazonáltal a tudományos élet jelképévé válik, meghívva a közösség minden tagját. Nem kis feladatot tűztek ki maguk elé a ma tudósai sem, segítségül az építészek, művészek közösségét hívták szerte az országból.

A térfoglalás álma már a régi időkben is megfogalmazódott. Nem egy jelállításon vettem jómagam is részt. Az intézmény életében jelentős szerepet játszó hősök jelképként költöztek otthonunkba szépen sorjában, hirdetve a nemzet és az Akadémia dicsőségét. A beköltözés Széchenyi István szobrával kezdődött, mely ugyan hosszú évek várakozása után, de végül elkészült, ma is itt áll mellettem. Sok koszorúzáson, megemlékezésen vettem részt én is. Majd távolabbra tőlem, újabb szobrot állítottak az Akadémia egykori elnöke, a nemzeti politikai társasági élet jelentős személyisége, Eötvös József tiszteletére. 

Nem sokkal később emelték Deák Ferenc emlékét a magasba. A haza bölcsének nyugalmas alakja másik oldalamon díszeleg. Széchenyi 100. születésnapján nagy ünnepség keretében került kihelyezésre az alapítás eseményét megtestesítő dombormű az épület oldalfalán. Folytatva a térfoglalás hagyományát, további szobrok költöztek szomszédságunkba évről-évre, egyre közelebb húzódva az Akadémia épületéhez. Így lett kiállítva Szarvas Gábor nyelvész, ortológus alakja, majd Salamon Ferencz és I. Tóth Zoltán történészek emlékszobra.

A térfoglalás története azonban itt még nem ért véget. Nemrégiben újabb jelet állítottak a térre, mely arra hivatott, hogy megvalósítsa az Akadémia álmát. A régi korok egy-egy személynek, a nemzet nagyjainak emeltek emléket, míg a legutóbb lehelyezett üres posztamensen maga az élő tudós közösség lett kiemelve. Úgy látom innen, ez az üres posztamens sosem üres. Platformot jelent számos eseménynek, közvetlen kapcsolatot teremtve az Akadémia épületével.

Mindig leskelődve nézem, mi történik arra éppen. Az elmosott határok arra késztetik a járókelőket, hogy rálépjenek, megfogják, felmenjenek, ráüljenek, elolvassák, lefotózzák...

Phaidrosz:
Honnan ered hát, ó Szókratész, az örökkévalóság sóvárgása olykor az élők sorában? Te a megismerést hajszoltad.
A primitívebb lények kétségbeesésükben a holttesteket is meg akarnák őrizni. Mások leronthatatlannak szánt templomokat és
síremlékeket emelnek. Az emberek legbölcsebbjei, a legihletettebbek pedig olyan összhanggal és olyan zengéssel kívánják felruházni gondolataikat,
amelyek egyaránt megóvják őket a romlástól és a feledéstől.

Szókratész:
Őrültség, Phaidrosz! magad is beláthatod. De a sors úgy akarja, hogy az emberi nem számára nélkülözhetetlen dolgok között
szükségképpen néhány esztelen vágy is ott legyen. Szerelem nélkül nem volna ember. És tudomány se létezne képtelen becsvágyak nélkül.
És mit gondolsz, honnan merítettük az eredendő ötletet és energiát azokhoz a roppant erőfeszítésekhez, amelyek annyi híres várost és hiú emlékművet
teremtettek, amiket bámul az ész, bár képtelen lett volna őket létrehozni?

Phaidrosz:
De azért az észnek is van része bennük. Nélküle minden a földdel volna egyenlő.

Szókratész:
Minden.


Paul Valéry: Eupalinosz vagy az építész (részlet)
Somlyó György fordítása

A szomszédságomban megjelenő sztéléken különböző motívumok díszelegnek, melyek a szoborként megformált személy attribútumait jelölik. Az új jel megformálásában Paul Valéry könyvének egy részletéből inspirálódott. Az üres posztamens oldalán az idézett szöveg szerepel, ami a kutató közösség munkásságára utal. A megismerés folyamatát a földfelszínre lefektetetett papírlap egymozdulatos felemelése örökíti meg. Napjainkban a kutatók munkái nem egy személyhez fűződnek, közösségek sokszor láthatatlanul dolgoznak. A földfelszín megemelése erre a rejtett világra is rámutat.

Van néhány jel a téren, akiket alig ismerek, de erre az újra jól rálátok innen. Jelszerűsége a földből kiemelés gesztusán és a téren való elhelyezésén múlik. Maga a platform az Akadémia előtti téren található, így alkalmas a jelenlegi park és az épület összekötésére. Az alkotás kiemelkedése a közlekedés csomópontjában helyezkedik el, akik a Duna felől felfele jönnek a villamostól, vagy éppen a Duna korzótól sétálnak északra, mind meg szoktak állni. Érdeklődve szemlélik az üres posztamens oldalát.

  

Jó barátomra leltem az új jelben. Amiben hasonlítunk, bár már öregségem miatt kevésbé tudom famászásra meghívni az embereket, az új posztamens hasonlóan aktivizálja a körülötte elhaladókat. Kapcsolatba lép a várossal, járókelőkkel, akik felmásznak, leülnek, felállnak rá. Úgy látom, a tudós közösség hálás, mert egy olyan platformot teremtett nekik ez a legújabb posztamens, ami teret ad különböző találkozásaiknak, mint például megismerés, előadás, koncert, idegenvezetés, mesélés, és még sorolhatnám.

Az új posztamenst befogadtuk köreinkbe, egy a térfoglalás történetében. A földfelszínből felemelkedett, illetve elcsúsztatott felületein patinásított réz sejlik fel. Rokonságot mutat a hosszú ideje itt lakó szobrokkal, akik az idők viszontagságai miatt hasonló színekben tündökölnek.

Vége,
de az igazi történet csak itt kezdődik.

Deichler Jakab Stúdió

 

Szerk.: Hulesch Máté