Technológia

Élen a kutatásban - Környezettudatos energiahatékony épület

2013.05.27. 14:07

Az épületek energiahatékonyságának javítására, széndioxid kibocsátásának csökkentésére, környezetbarát, energiahatékony és CO2 semleges megoldások kutatására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI), a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumi partnereként a „Környezettudatos energiahatékony épület” című projektre elnyerte az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatását. 

Az Európa 2020 stratégia kiemelt céljai közt szerepel az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése és az energiahatékonyság 20%-os javítása az 1990-es szinthez képest. Az épületek energiafogyasztásának mérséklése nemzetstratégiai jelentőségűvé vált és a környezettudatosság az élet minden területén egyre nagyobb hangsúlyt kap; az építőipar kutatásainak döntő többsége az energetikai problémák megoldásához kapcsolódik.

Az épületek energiahatékonyságának javítására, széndioxid kibocsátásának csökkentésére, környezetbarát, energiahatékony és CO2 semleges megoldások kutatására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI), a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumi partnereként a „Környezettudatos energiahatékony épület” című projektre elnyerte az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatását.
A „Környezettudatos energiahatékony épület” című projekt az Új Széchényi Terv keretében a TÁMOP-4.2.2.A–11/1/KONV-2012-0068 kutatás-fejlesztés keretén belül zajlik.

A lakóépületek energiahatékonyságával kapcsolatban a projekt több szinten igyekszik jelentős előrelépéseket tenni. A kutatás hat fő szakterületen folyik, hat alprojekt keretében; CO2, Dendromassza alapú energiaforrások, Alternatív energiaforrások hasznosításának fejlesztése, Szezonális hőtároló, Környezettudatos anyagok, CO2 hatékony épület és nyílászárók. Az alprojekteken belül olyan célzott alapkutatási megoldásokat dolgoznak ki, amelyek egyenként is jelentős energiahatékonyság-javulást és széndioxidkibocsátás-csökkenést eredményezhetnek alternatív energiaforrások alkalmazásával.

A Szezonális hőtároló alprojektben az ÉMI és a Nyugat-Magyarországi Egyetem kutatói vesznek részt. Az ÉMI –komplex építő- és építőanyagipari jóváhagyó, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító, illetve szakértő tevékenysége mellett –megalakulása óta foglalkozik tudományos szinten kutatással. A technológiai fejlődéssel nem csupán lépést kíván tartani, hanem alakítani is szeretné azt, ezért 1998 óta kiemelt hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) tudásbázis állandó fejlesztésére.

A szezonális hőtárolás az épületfizikában hosszabb ideje megoldásra váró feladat. A tervezett Európai Uniós előírások magasfokú hőszigeteltséget várnak el az épületektől. Az épületek hűtési és fűtési energiaigénye ennek megfelelően jelentősen lecsökkenne. Az alacsony energiaigény fedezésére alkalmas lehet a nyári többlet hőmennyiség télre való eltárolása szezonális hőtárolók segítségével. Ezen megoldás a fosszilis energiahordozókból származó energiafelhasználást jelentősen csökkentené, így az épület használata során kibocsátott CO2 mértéke is csökkenne.

A kutatás a szezonális hőtárolók sikeres alkalmazásának két fő kérdésével foglalkozik:

  • Az egyik fő terület a hőtároló közeg speciális szigetelésének műszaki megoldását vizsgálja a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve. A magas energiasűrűség a hatékony és gazdaságos hőtárolás alapvető feltétele. A szenzibilis hőtárolás esetén ez magas hőmérsékletet jelent. Olyan szigetelőanyag alkalmazására van szükség, mely magas hőmérsékleten is képes megtartani szilárdságát és szigetelő képességét. A kutatás során kidolgozott új elméleti szigetelési megoldások megvalósíthatóságának igazolása az ÉMI korszerű eszközökkel felszerelt laboratóriumaiban zajlik.
  • Az alprojekt másik fő kutatási területe a hőtároló tömeg elvi elhelyezésének problémáival és megoldásaival foglalkozik. Az épület tömegéhez képest a hőtároló rendszer összemérhető tömeggel rendelkezik, így fontos a lehetséges elhelyezkedés vizsgálata alapján egy szempontrendszer összeállítása.

A „Környezettudatos energiahatékony épület” című kutatási projekt 2012 szeptemberében indult és 2014. december végéig tart. A szakmai kutatási programok megvalósítása mellett a projekt célul tűzte ki fiatal kutatók érdemi bevonását, a kutatási eredmények szabadalmaztatását és a nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködést.

A projektről további információ a kornyezettudatos.nyme.hu és a www.emi.hu oldalon található.

Varga Luca
okl. építészmérnök
ÉMI Nonprofit Kft.


Ez a tanulmány a Környezettudatos energia hatékony épület című TÁMOP-4.2.2.A–11/1/KONV-2012-0068 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

This study was supported by the Environment conscious energy efficient building TAMOP-4.2.2.A–11/1/KONV-2012-0068 project sponsored by the EU and European Social Foundation.