Nézőpontok/Vélemény

Engedd mesélni - interjú Fekete Györggyel

2015.07.09. 12:30

Pásztor Erika Katalina "Életmód - életút - életmű" című interjút készített Fekete Györggyel, az MMA elnökével a Múzeumok Éjszakáján. Götz Eszter recenziója. 

A Múzeumok Éjszakájának pezsgésében mindössze harmincvalahány percet tett ki az a mozzanat, ami elindította az alábbi gondolatokat. Egyetlen program volt csupán a csúcsra járatott éjszaka óriási közönséget megmozgató eseményei között, mégis érdemes utólag felidézni, mert néhány részletével, kicsiben gyönyörűen modellezte a mai magyar kultúra helyzetét.

Az Iparművészeti Múzeum emeleti dísztermében, ahol a Folyóiratok Éjszakáján félórás váltásban követték egymást a meghívott szerkesztőségek rendezte beszélgetések, Pásztor Erika Katalina nyilvános interjút készített Fekete György belsőépítésszel, kultúrstratégával. Azért használom ezeket a címeket, mert maga az interjú alanya életművének erre a két vonatkozására fűzte föl a válaszait. Az interjú témája nem az aktuális kultúrpolitika volt.Nem kérdezett rá egyetlen döntésre, helyzetre, hatalmi vagy intézményjogi kérdésre sem, amelyek amúgy természetesen kínálkoztak volna a Magyar Művészeti Akadémia elnökét illetően. Politikai vagy helyzetértékelést sem kért tőle, nem tért ki a 83 éves Fekete György pályájának korábbi szakaszaira. Csupán néhány egyszerű kérdést tett föl, amelyeket egy női magazinban olvasva azonnal átlapoz az ember: kitől tanulta meg, hogyan kell élni? Mit eszik, mit sportol, mivel tölti a napjait a felkeléstől a lefekvésig? Mire használja az idejét, az erejét?

A posztmodern kutatói módszerek, egyik legsikeresebb formája a narratív interjú, elsősorban az életút-kutatásokban, oral history gyűjtésekben alkalmazzák. A laikusok számára talán így érthető leginkább a lényege: mesélésre ösztönözni a kérdezettet, hogy egy minimális kezdő kérdésre a saját gondolatmenete alapján, szabadon válaszoljon. Nem szabad külső információkat vinni az elmesélésbe, visszakérdezésnél csakis a már általa elmondott tényekre lehet utalni, nincs mankó, nincs irányító logika.

Nyilvánvaló, hogy a módszert zárt közegben és nagyobb lélegzetű, hosszú, szabadon áramló interjúkban jó alkalmazni, eredményei nem igazán látványosak egy rövid, ráadásul színpadra vitt, közönség előtt zajló eseményen. Pásztor Erika mégis ezt a formát választotta, kitartóan dobta föl egymás után az életmódra vonatkozó, nagyon egyszerű kérdéseit, alig reagálva a válaszokra. És szinte rögtön kiderült, hogy a választás telitalálat: interjúalanya ugyanis örömmel kitárulkozott. Nem, vagy legalábbis nem kizárólag arról beszélt, amiről kérdezték, de mintha éppen ez lett volna a cél: az elkerült, ki nem mondott kérdések a „hátsó lépcsőn" rendre visszajöttek.

Bravúros kettős történet jött le így a kétszemélyes kis színpadról. Pásztor Erika makacsul tartotta magát a meghirdetett témához, Fekete György pedig, élvezve a kérdező által felkínált szabadságot, maga szólaltatta meg a programban látványosan mellőzött kérdéseket: intézményvezetői személyiségét, közszereplői attitűdjének lényegi mozgatóit, a politikához való viszonyát, és mindenekelőtt a saját életművéhez fűződő érzelmi-szellemi szálakat. De sohasem azzal, amivel ő maga fölvezetni vélte, hanem az elmesélésében egyre-másra felbukkanó paradoxonokkal.

Azokkal a témákkal, amelyekről azt állította, nem tartja fontosnak, mint például az egészségi állapota, mégis szinte misztikus meneküléstörténetet kapott a közönség a szívinfarktusból való felgyógyulásáról. Vagy azzal a büszke fejtartással, amivel arról beszélt – pontosabban nem beszélt, hanem a halála után megjelenendő emlékiratai hétpecsétes titkává minősítette –, hogyan bízatott rá Makovecz Imre halála előtt nem sokkal a köztestületté emelt MMA. (Mintha egy ilyen döntés magánügy lenne.) A legellentmondásosabb az a néhány mondata volt, amelyben az 1960-as évektől meredeken felfelé ívelő belsőépítészeti karrierjét vázolta, és ehhez egy számára aforizmaszerűen pontos mondatot idézett: „A szocializmuson belül az tudott boldog lenni, aki a szocializmuson belül a szocializmuson kívül tudott élni." Nem szívesen állnék neki egy ilyen életfilozófia elemzésének, és nem vagyok boldog a belőle levonható következtetésektől sem.De legyünk pozitívak. Fekete kreatív energiái 83 évesen is egészen kivételesek, rengeteget dolgozik, hajnalonta alkot, reggel kertészkedik, sokat foglalkozik az immár négy generációra szélesedett családjával. Derűsen készül a bármikor bekövetkezhető végre, nincs rettegnivalója, minden napot ajándéknak él meg. Felvállalt életmód-minták között első helyen Istent említette, de hamar kiderült, hogy református lelkész édesapjára gondolt, akitől a történetei alapján valóban erős induló lelki-szellemi tőkét kaphatott. És fontos a Pilinszkytől kapott muníció a tehetség visszaadásának kötelezvényéről.

Az értelmiségi létre adott definíciója is vállalható (a nagy egész felől szemlélni a részproblémákat), de egy bökkenőt nem sikerült kikerülnie: a nagy egész szempontjául általa megjelölt három tényező az építészet, az MMA, illetve a saját életműve. Ez a szemléleti struktúra, megfejelve azzal a kijelentésével, hogy „nem vagyunk ráhatással a napi politikára" (pontosan idézve: időjárás, egészség és politika olyan tények, amelyekre nem vagyunk ráhatással), egy kultúrpolitikus szájából számomra értelmezhetetlen. Egy értelmiségitől hasonlóképpen. 


Götz Eszter

Az interjú megtekinthető itt: