Egyéb cikkek

Épületegyüttes terve az Újpesti-öböl és a Duna Plaza közötti területre

2006.03.08. 05:49

A pályamű szerzői dr. Komjáthy Attila stúdióvezető, Paulinyi Gergely, Reith András projektvezető tervező és munkatársaik (Mérték Építészeti Stúdió Kft.)

A Transelektro Csoport tulajdonában álló Budapest, XIII. kerületben, az Újpesti - öböl és a Duna Plaza közötti területen fekvő ingatlanokon megvalósítandó épületegyüttes kialakítására kiírt, meghívásos ötletpályázat.

A pályamű szerzői

Mérték Építészeti Stúdió Kft.  
stúdióvezető: dr. Komjáthy Attila
projektvezető tervező: Paulinyi Gergely
Reith András

munkatársak:
Baranya Tamás
Fülöp Alex
Fülöp Orsolya
Rádai Mária
Sidó Kamilla
Szigeti Nóra
Szirmai Balázs


3D grafika: Mérték Építészeti Stúdió Kft., ZOA
Kovács Zoltán
Lukács Zsombor


statika: E und H Kft. Dr. Erdélyi László, Klopka Zoltán

elektromos: GSPR Kft. Gáspár Péter

gépész: Duoplan Kft. Pál József
D + L Kft. Külkey Dénesné

tűzvédelem: Tűz-Ért-Ő Bt. Venczel Sándor

sprinkler rendszer: Farkas Levente

tájépítészet, környezetrendezés: Tér-Team Kft. Szabó Gábor, Czermann Katalin

út tervező: Közlekedés Kft. Bana Beáta

megvalósíthatóság: Metál-Six Kft. Kollár László
 


A pályamű értékelése - részlet a Zárójelentésből

 

4. SZÁMÚ PÁLYAMŰ

A  terv egységes szellemű, a Dunára merőleges sávos beépítést javasol az egész területre. Ez a terv az egyetlen, amelyik illeszkedni próbál a környezetből legalább a már engedélyezett lakótornyokhoz és a kikötő épülethez. Igaz ez a szándéka csupán a 19-es tömb lakótornyaira terjed ki, és ezáltal a problémát ne oldja meg, csak elodázza. A hat új torony mögött álló és a II. ütem területén húzódó sávépületeknek azonban sem tömegükben, sem architektúrájukban nincs köze a toronyépületekhez. A földszintes üzletsávok és a kikötő műleírásban említett formai rokonságát a tervek nem támasztják alá. A hat lakótorony alá pince+földszint+3 emelet magasságban beszorított élményfürdő elképesztő gondolat. A növekvő magasságú tornyok túlságosan közel állnak egymáshoz, egymástól veszik el a napfényt és a kilátást.

Mindkét ütem beépítése túl sűrűnek látszik, különösen a II. ütem sávházai kerültek túl közel egymáshoz. Hiába javasolnak a tervezők nagyvonalúan méretezett lakásokat, ha azok túlnyomó része a szomszédos ház lakásaival néz farkasszemet, ahelyett, hogy a természeti környezetet, az öbölre nyíló kilátást élvezné. A sávok bütüvel fordulnak a korzó és a területet észak-déli irányban feltáró főút, a Cserhalom utca felé. Magasságuk hattól tizenhat emeletig tart. Az utóbbi méret különösen a ferde és a kifelé dőlő tömbök esetében zavaró.

A Cserhalom utca mentén, a Meder utca közelében kapott helyet a konferenciaközpont (a 2. sorban, egy  konferenciateremmel) és az apartmanszálló. A négy épületsáv víz felőli részén 2x4 lakótorony áll, a földszinten üzletekkel. A középső sikátorban és az északi utca mentén földszintes üzletsort tervez, az előbbi teteje kifut a viz fölé. A többi sikátorban is megemelt pódiumszerű járószinteket javasol.

A sávok között maradó sikátorok utcának túl szélesek, térnek vagy parknak túl keskenyek, az alattuk húzódó négy szint parkológarázs miatt fasor, intenzívebb zöldfelület sem képzelhető el rajtuk. A megemelt szinten a vízhez vezető gyalogjárdák sora erőltetett gondolat. Szinte az egész területet szilárd burkolattal látják el, csak a korzó mellett marad egy igen keskeny parksáv, ami ezen a területen elfogadhatatlan. Nagyon kevés telken belüli zöldfelületre tesz javaslatot.

A sávok közötti sikátorokkal ellentétben, a Meder utca bizonytalan arányú, de mindenképpen túl széles térséggé válik. A csónakháznak szánt műemlék csarnok mögé helyezett kagylószerű sportcsarnok tovább tágítja e térséget, és a javasolt funkciók nem képesek városias jelleget adni e fontos útvonalnak. A műemlékcsarnok mellé hasonló tömegű épületet helyez, ezzel a teret kedvezőtlenül tagolja.

A lakótornyok és az irodaházak tömege és homlokzatképzése oly mértékben eltérő, hogy egymás mellé helyezésük disszonáns érzést kelt. A mindkét épülettípusnál alkalmazott kéregbeton önmagában nem elég az összhang megteremtésére. Az irodaházak homlokzatának energiatudatos megtervezése  említésre méltó.

A javasolt beépítésen dinamikusan átüt az építészeti koncepció, a szemlélőt magával ragadja a beépítés rendje – logikája – lendülete. Mindezek ellenére, ha kielemezzük a tervet, működésében, az épületek kemény-drasztikus megfogalmazásában egy embertől elidegenedett világot teremt a terv, kivéve a parti sétány megoldását, amely játékos és igényes kapcsolatot teremt a vizzel. Sétány-metszetei gondolatgazdagok.

Városképi szempontból különösen megkérdőjelezhető a Meder utcától délre fekvő tömb két irodaházának hatalmas, nyilásnélküli kéregbeton burkolatú bütüje, továbbá a Meder utcától északra fekvő lakóépületek ugyanígy kialakított bütüjei a vízpart felé. (Egy lakás sem vízre néző!)
A beépítés a városrendezési tervekben meghatározott tömbhatárokat feszesen követi, ezáltal utcái és terei markánsan lehatárolódnak. Az irodák és konferencia központ Cserhalom utca menti elhelyezése megfelelő megoldás.
A tervezett beépítés magassági hangsúlyait jól választja meg, ezzel megfelelően hangsúlyozza a terület adottságait, a közlekedési terek kereszteződéseit. A Meder utca déli térfalát harmonikus ritmusú épületsorral folytatja.

A 18-19. sz. tömbben 54.927 m2, a 27-28-30. sz. tömbben 93.700 m2 bruttó szintterületet tervez.


Részletek a Műleírásból

ÉPÍTÉSZET
18-19-ES TÖMB
Általános ismertetés
A környezet:
A közelmúltba visszatekintve számtalan nemzetközi, és itthoni példát találunk, mely bizonyítja, hogy a vízre, illetve a vízpartra épülő létesítmények mennyire népszerűek, keresettek. Az elmúlt 15-20 év során a fejlesztők figyelme, a már nem használt ipari területekre irányult, hisz itt olcsó és hatalmas léptékű területekhez juthattak, mely területek városszövetbe ágyazódását az adott település aglomerációjának kifele tolódása biztosította. Jelen pályázat tárgya is egy efféle terület fejlesztése. A fejlesztési területhez tartozó épületek funkció szerinti, valamint formabeli elhelyezése a tervezési területen a pályázati kiírásnak megfelelően történt. A pályázati kiírás szerint a 18-19-es tömbre „A” (aquapark) és „B” (fitness) verziót is készítettünk. A továbbiakban az „A” verzió kialakítását részletezzük (a „B” verzió „A” verziótól eltérő részleteit külön-külön ismertetjük). A telekre terepszinten tervezett közlekedők által „felszabdalt épület sávokat” terveztünk. Ezek az alábbi elemekből állnak:
- a Meder utca mentén kapott helyet egy (földszintes) „lepény”- épület,
- mellette - a Váci út felöl a Duna felé haladva – egy (földszint + 9 szint magas) iroda épület, majd tovább haladva 3 lakótorony (2 db földszint + 11 szint, és 1 db földszint + 10 szint magas),
- ezen épület sáv mellet egy újabb (földszintes) „középső lepény”- épület következik,
- majd egy újabb iroda épület (földszint + 16 szint magas), egy hosszan elnyúló (-1 pince + földszint + 3 szint magas) aquapark, mely felett három lakótorony ... (egy 5 szint, egy 4 szint, egy 3 szint magas)
- az épületegyüttest az „Íves” utca felöli oldalon egy harmadik (földszintes) „lepény”-épület határolja a területet.

Illeszkedés:
A kivitelezés stádiumában lévő Prestige Towers, valamint Prestige Pier kikötőépületéhez mind irányaiban, mind alapvető kubatúra kialakításában ileszkedni törekszik az új épület. Míg a lepénytagok a kikötő puha formáit idézik, a toronytömegek a lakóház karakterisztikájához hasonulnak, míg anyaghasználat tekintetében eltérnek azoktól. Ezt a homlokzati változatosságot kívántuk erősíteni azzal a mobil árnyékoló rendszerrel, ami az új lakótömbök homlokzatain található. A homlokzatok magasságnövekedése a Prestige Towers alapirányait követi, míg a magasházak tömegalakítása során a mikrohullámú sávok elhelyezkedését tartottuk szem előtt.

Az épület:
Az épületegyüttesben 4 pince szinten mintegy 1100-1200 db parkolóhely (az előírások szerinti parkolószám biztosítására – lásd a 13-as fejezet parkoló-számítási alpontját) a 6 db lakótorony ban lakások, a földszinten üzletek, egy aquapark (illetve a „B” verzióban fitness), és irodák kaptak helyet, kielégítve a pályázati kiírásban felsorolt igényeket. Minden lakótorony, iroda közlekedőmagjában egyenként egy-egy db liftet terveztünk. A lakótornyok függőleges közlekedőblokkjai a -4-es parkoló szintről indulnak, a parkoló terekhez füstmentes előtérrel csatlakozva. A Meder utca felöli 3 lakótorony lépcsőházai az épület teljes magasságában füstmentes kialakításúak, mivel utolsó használati szintjük 30 méternél magasabban helyezkedik el.. Ezek a lépcsőházak a 9. emeleten egy híddal kapcsolódnak egymáshoz, így elkerülve a tornyonkénti két darab füstmentes lépcsőház kialakításának szükségességét. A földszinten a középső lepény épület felöl lehet megközelíteni a 6 lakótorony lépcsőházait. Az iroda épületek bejáratai, fogadóterei az épületek alatt keresztül vezetett téliesíthető passzázs felöl közelíthetők meg. Az aquapark főbejáratát a középső lepény épület tetejére (1. emelet) terveztük. A Meder utca felöli tornyokban az első emelettől kezdődően kizárólag lakások helyezkednek el, melyek az épület belső, vasbeton magjában helyet kapó közlekedőrendszerből közelíthetők meg. A tetőszinteken penthouse lakások kaptak helyet. Az „Íves” utca felöli tömbben helyeztük el az aquaparkot, mely a -1 pince szinttől a 3. emeletig terjed. Az aquapark felett a 4. emelettől kialakított tornyokban szintén csak lakások helyezkednek el a tetőszinten penthouse lakásokkal. (A „B” verzióban a -1 pince szinten garázsok a földszinten üzletek az 1-2. emeleteken pedig egy fitness centrum kapott helyet, a 3. emelettől kezdődően vannak lakások.)

Az új épület funkcionális ismertetése

Általános ismertetés
A pályázati kiírásnak megfelelő tömegképzésű és a városias beépítéshez igazodó terv készítését tűztük ki célul. A tervezett épületegyüttes a térszint alatt 4 piceszinttel, térszint felett tagolt kialakítással földszint + 6 szintestől a földszint + 16 szintesig terjedő épületekkel lett kialakítva. 4.2.2 Parkoló szintek (-4,-3,-2,-1) A szintenként átlagosan 250-300 parkolóhelyet biztosító mélygarázs két helyen az „Íves” utca és a Cserhalom utca felöl közelíthető meg. Szintenként a liftekhez közel 6-6 mozgásukban korlátozottak részére kijelölt parkolóhely kerül kialakításra. A szükséges gépészeti helyiségeken kívül a mélyszinteken kerületek elhelyezésre különböző raktárak, tároló helyiségek. A parkolószintek teljes felületükön csúszásmentes műgyanta burkolattal készülnek, a parkolókba esetlegesen bekerülő csapadékvíz összegyűjtését speciális takarítógépekkel végzik. A parkolóterületeket funkciók szerint tagoltuk, szekcionáltuk. A parkoló-szintekről közvetlenül elérhetők az épület különböző funkcionális egységei – külön beléptető rendszer segítségével –, mind lifteken, mind pedig lépcsőházakon keresztül. Áruszállítás módjai A földszinten található, üzletek feltöltése a szűkebb körzet áruszállítási előírásainak figyelembevételével korlátozott időszakban, közvetlen saját bejárataikon keresztül lehetséges.