Épülettervek/Hallgatói terv

Erős Vár – Korai fejlesztőközpont autista gyermekek részére: Vörös-Grigoriu Eszter diplomaterve

2022.03.02. 10:59

A Lux Kálmán által tervezett Vajda Péter utcai romos templomtoronyról az elmúlt hetekben többször is olvashattunk, mivel a telek tulajdonosai lakó és/vagy irodafunkciókat képzelnek el közvetlen szomszédságába. Vörös-Grigoriu Eszter diplomatervében szintén ezzel a helyszínnel foglalkozott, azonban másfajta megközelítésből. 


Helytörténet

A diplomatervem helyszíne a VIII. kerületi Tisztviselőtelep északkeleti részén, a Bláthy utca és Vajda Péter utca sarkán található, Vajda Péter utcai evangélikus templomtorony telke.

A telek beépítése a szomszédos MÁVAG kolónia építésekor kezdődött, 1910 körül az építést kiszolgáló barakkok, majd 1917-18-ban katonai kórház épült ide. Ez utóbbit később a szomszédos iskola használta tornateremként, majd ezt a termet kapta meg 1931-ben a Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet és Hitközség. Így lett a profán funkciók sorát betöltő épületből egy csapásra templom.

Az 1930-as években kezdték meg a tornaterem átalakítását Lux Kálmán tervei alapján. A templomot 1934-ben szentelték fel, karakteres új tornya azonban csak 1936-ban készült el.

A rendszerváltozás során az épület ismét visszakerült az evangélikus egyházközség tulajdonába. A telken többféle épület építése is felmerült, megvalósulni azonban egyik sem tudott. Végül 2011-ben a templomépületet elbontották, csupán technológiai műemlékvédelmi oltalom alatt álló bauxitbeton tornya maradt meg.

A torony és vele együtt a telek a közelmúltban magánkézbe került. Az új tulajdonos egy 7 szintes, többlakásos társasházat terveztett ide, amely a tornyot megtartva, aköré építkezne. Az elmúlt napokban azonban hirtelen értékesítették az ingatlant. „A telket egy informatikai középvállalkozás vette meg, templomtornyos társasház helyett pedig egy klasszikus irodaház épülne rá" – írja a Telex. A különös, csonka mementóként megmaradt torony további sorsa erősen kérdéses.

Helyszín, környező funkciók

A templomtorony nyugati szomszédja a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, keletről pedig a Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodájával szomszédos.

A tervezési telket körülvevő oktatási funkciókhoz kapcsolódva született meg egy olyan Korai Fejlesztő Központ gondolata, mely óvodai és általános iskolai integrációra készítené fel az autista gyermekeket.

Célcsoport

Nagyon kevés kifejezetten autisták számára tervezett új épület található ma Magyarországon, annak ellenére, hogy az autisták száma becslések szerint a százezer fő fölött van. Tervemmel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a más nem kevesebb, a neurodiverzitást nem betegségnek, hanem az emberi változatosság természetes megnyilvánulásának kell tekintenünk.

Az autizmus spektrumzavar, állapotok széles választékát felölelő gyűjtőfogalom, számtalan megjelenési formája van. Fontos cél a gyerekek szociális integrációjának és a környezeti kommunikációjának elősegítése. A társas készségek fejlesztését a kortársakkal való kapcsolódási lehetőségek megteremtése segíti - ezt célozza az óvodával való közös udvarhasználat, a közös játszás lehetősége.

Funkció

A korai fejlesztés hivatalosan 2-6 éves korig tart. Kisebb részben csoportos, nagyobb részben egyéni fejlesztés.

A csoportos fejlesztés maximum 5-6 fős kiscsoportokban korosztályonként, fejlődési szintenként és fejlesztési módonként külön bontva történik. A csoportos fejlesztőtermek a földszinten kapnak helyet, közvetlen kertkapcsolattal. Jellemzőbb az egyéni fejlesztés, mely a csoportos fejlesztéssel szemben a hatékonyabb, hiszen itt személyre szabott terápia tud megvalósulni. A szülők edukációja szintén feladata az intézetnek, hogy otthoni körülmények között reprodukálni tudják a fejlesztési pedagógia lépéseit. Ennek terei az emeleten találhatóak.

Toronyhoz való viszony, a torony funkciója

Vizsgáltam az új épület viszonyulását a meglévő toronyhoz. A toronytól való hátrább húzás mellett döntöttem, így az új épület így tiszteletben tartja a tornyot. A templomtorony új funkciójával képez kapcsolatot az új épülettel. A torony mesélne az autizmussal élők szenzoros érzékenységéről a kívülállóknak. A fény-, hang- és szaginstalláció az utca emberét szeretné megszólítani, erre utal a megközelítés módja is: a toronyba közvetlenül a járdáról lehet betérni.

Autistáknak való tervezés eszközei

Az épület tervezése során arra kerestem a választ, hogy milyen környezeti jellemzők felelnek meg leginkább az autizmussal élők számára. Milyen az az építészet, amely a neurotipikustól eltérő gyermekek számára készül? Hogyan képes az építészet segíteni?

Az épület tervezése során arra kell törekedtem, hogy egy szenzoros értelemben kiegyensúlyozott házat alkossak. Azonban az ingerekre túlérzékenyekre való tekintettel sokkal több szempont befolyásolja az épület milyenségét, ezért az épület olyan paramétereit (pl. hanggátló falak), melyeket később nem, vagy csak nehezen lehet megváltoztatni, jellemzően az ingerkerülő autisták igényeire méreteztem, az ingerkereső autisták számára pedig a könnyebben változtatható, átalakítható, belsőépítészeti eszközökkel és különböző tárgyi eszközökkel biztosíthatók az ingerek.

Rétegződés

Az épület elhelyezését illetően hagymahéjszerűen egymásba ágyazott rétegekben gondolkodtam. Legkülső rétegként egy hangsúlyos kerítés határolja el az óvodával közös használatú játszóudvart a külvilágtól. Egy réteggel beljebb haladva, egy árnyékadó és kedvezőbb akusztikát biztosító növényzeti réteghez érkezünk, amely körbeveszi az épület taktilisan izgalmas vakolat-architektúrájú homlokzatát.

Ezen belül helyezkedik el maga az épület, amelynek már csupán az autista gyermekek és a szakszemélyzet a használói. Az épület introvertált jellegű, azonban ez a befelé koncentrálás nem az elzárkózás gesztusa, hanem inkább a védelem, a biztonság jelképe, utalva a torony vaskapuját díszítő evangélikus jelmondatra: “Erős vár a mi Istenünk", építve szakrális előképekre is: az erdélyi erődtemplomok vagy belső kerengős kolostorok kívülről zárt, befelé nyitott, védelmet biztosító világára – mindezt teszi mindenfajta szakralitás mellőzve.

Az épületen belül, a foglalkoztatóterekben további belső rétegként jelenik meg a bútorfal, amelyben pihenőkuckók is találhatók. Még egy réteggel beljebb haladva a vakolatlan, így szintén taktilis minőséget biztosító fallal határolt kerengő folyosóra jutunk, ahonnan nagy üvegfelületeken át tárul fel a legbelső zóna, a védett belső illatkert látványa.

Vörös-Grigoriu Eszter

Szerk.: Winkler Márk