Programok

EuHPN Workshop és Építészet a Gyógyulásrét 2013 kiállítás

2013.09.09. 08:02

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző központja és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 2013. október 7-9 között rendezi a European Health Property Network következő workshopját Budapesten a Danubius Health Spa Resort Margitszigeten található szállodájában.

A programhoz kapcsolódóan a Magyar Építőművészek Szövetségének Egészségügyi Munkabizottsága kiállítást rendez ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2013 – Kórházak újraértelmezése címmel.

A kiállítás fővédnöke Sáros László György DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.

A kiállítás megnyitása 2013. október 7-én 18 órakor lesz.

Az UIA Public Health Group megfogalmazásának szellemében:
„előmozdítva az egész világon az egészségügyi és kórházi ellátáshoz kapcsolódó programkészítés, tervezés, építés, működtetés és fenntartás során szerzett tudás és gyakorlati tapasztalat cseréjét, hozzá kíván járulni az egészségügyi építészet távlatos haladásához és fejlődéséhez.”


Fentiek szellemében a 2012. júniusában az Egészségügyi Menedzserképző Központban bemutatott kiállítás anyagának továbbfejlesztéseként a TIOP-2.2.7 Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban, a TIOP-2.1.2 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, a TIOP-2.2.2 Sürgősségi ellátás fejlesztése, a TIOP-2.2.4 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban, a TIOP-2.2.5 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása, TIOP-2.2.6/A Struktúraváltás támogatása a járó-és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével, illetve a TIOP-2.2.6/B Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével egyes projektjeinek általános bemutatóján kívül, kiegészítve egyéb más kiemelkedő hazai egészségügyi építészeti példákkal, a kiállítás új elemeként az a kórházépületek építészeti és szakági újraértelmezésére kívánjuk a hangsúlyt helyezni a változó technológiai, gazdasági és piaci feltételek figyelembevételével.

Az Építészet a Gyógyulásért 2013 kiállítással kapcsolatban kérem a 2012 júniusi kiállítás projektjeit bemutató építész kollégákat, jelezzék, hogy az akkori tablóik közül fenti céljaikkal összhangban melyeket mutathatjuk be újra, illetve kérjük, hogy a projektek jelenlegi állását, illetve tervezés alatt lévő színvonalas munkáikat szintén mutassák be. Ugyancsak várjuk azon építész és belsőépítész kollégák megjelenését, akik a 2012-es kiállításon nem szerepeltek, de azóta hazai, kiemelkedő egészségügyi alkotást terveztek. Továbbá kérjük mindazon mérnök kollégákat, akik az egészségügyi épületek tervezése kapcsán az orvostechnológia, a tartószerkezet, az épületgépészet vagy az épületvillamosság területén a kórházak újraértelmezéséhez kapcsolódó ötleteket alkalmaztak, megoldásaikat a kiállításon szintén mutassák be.

A kiállításon mintegy 50-60 db, 70×100 cm álló formátumú, habkartonra kasírozott tablót mutatnánk be, a felső 20 cm és alsó 10 cm-es sávban jelenjenek meg a tervező kollégák, illetve a cég neve, logója, az épületre, pályázatra vonatkozó rész, illetve a feladat, az újraértelmezett gondolat rövid leírása, a megmaradó 70×70 cm-es rész szabadon választható fotókkal, grafikával készüljön. A kiállításon témakörönként maximum 2 tablóval lehet részt venni.

Kérem, a jelentkezésekben a témakört, a bemutatandó tablók címeit és számát, valamint a saját e-mail címeket és telefonszámokat is adják meg az egyeztetés lehetőségének érdekében.

Kérem a munkáikat bemutatni szándékozó építész, belsőépítész és mérnök kollégákat, hogy 2013. szeptember 15-ig jelentkezzenek dr. Kiss Zsolt Istvánnál, a MÉSZ Egészségügyi Munkabizottságának vezetőjénél, az ASC Stúdió e-mail címén (ascstudio@t-online.hu) vagy telefonon a 36-1-209-2519-es számon.

A tablókat legkésőbb 2013. október 2-án, szerda estig az ASC Stúdióba (1118 Budapest Avar utca 33.) kérjük eljuttatni. A tablókat ugyancsak október 2-án kérjük elektronikus formában, pdf és tif formátumban is rendelkezésünkre bocsátani, azzal a szándékkal, hogy ezt a kiállítás illetve konferencia szervezői és résztvevői további, a magyar egészségügyi építészettel kapcsolatos kiadványaikban felhasználhassák.

Köszönettel: a kiállítás szervezője és szakmai bemutatója,

dr. Kiss Zsolt István
építész vezető tervező
Magyar Építőművészek Szövetség
Egészségügyi munkabizottság vezetője
UIA PHG hivatalos tagja