Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Fedett-nyitott játék - új pécsi vásárcsarnok

2016.01.08. 14:23

Minden irányból megközelíthető, fedettként és nyitottként is használható vásárcsarnok tervét készítette el Salacz Ádám, Szalánczi Donát és Tóth Balázs a pécsi tervpályázatra. Az épület a régi csarnok és a kisebb lakóházak elbontásával annak helyére épül, a funkcióját vesztett pályaudvar helyén pedig parkot alakítanak ki. 

Egy vásárcsarnok az egyik legősibb településformáló, civilizált tevékenységekre alkalmas hely a városban. Úgy gondoljuk, hogy egy vásárcsarnok a mai napig elválaszthatatlan a település köztereitől, azokkal összefolyik. Ennek ellenére, a kor igényszintjeit kielégítő megoldáshoz olykor egy zárt épülettömegre van szükség. Mi egy olyan épületet hoztunk létre, mely mindkét kritériumnak megfelel.

Az általunk tervezett épület lelke a hatalmas tető, mely amikor szükséges fedett-nyitott térként, máskor pedig épületként veszi körül magát a vásár terét. A tető alatt az árusító és vendéglátó rész gyakorlatilag minden irányból összefolyik a vásárcsarnokot körülvevő közterülettel. A tervezési helyszín sajátosságából adódóan szükségszerű, hogy minden irányban (a belváros felé, az új intermodális csomópont, a buszpályaudvar, később többfunkciós tér felé és a Bajcsy-Zsilinszky út felé) hasonló jellegű, hasonlóan jól megközelíthető épület jöjjön létre. Ennek érdekében a csarnok teljesen egységes megjelenéssel és nyitottsággal néz minden irányba. Mivel az év nagy részében az épület vásárlók által látogatott része egy hatalmas fedett-nyitott tér, nincs kiemelt megközelítési iránya sem, bárhol be lehet jutni.

A szigorúan szerkesztett tető alatt játékos, pavilonos módon kaptak helyet a fix árusítófunkciók. Ez a megoldás, az izgalmas téri helyzeteken, a jól használhatóságon túl biztosítja az egyszerű, mindenkor az adott igényeknek megfelelő átalakítás, flexibilitás lehetőségét.

A felvázolt igények elérése érdekében az üzemeltetéshez szükséges funkciókat egy jól szervezett racionális magban; az épülethez szükséges parkolókat, a nagyobb területű raktárakat, az áruszállítás tereit és a REL központot a terepszint alatt helyeztük el.

A pályázati anyagunkban meghatározott városfejlesztési koncepció három jól elkülöníthető fejlesztési ütemre tagolható.

Az első ütemben olyan munkafolyamatok valósulnak meg, melyek a tágan értelmezett tervezési területet készítik elő egy hosszabb távú fejlesztési koncepció megvalósításához.

A Bajcsy-Zsilinszky utcát - a Nagy Lajos király úttól a Kossuth térig tartó szakaszán - egyirányúsítjuk a tér felé vezető irányba. Az így felszabaduló területen járda és kerékpárút kap helyet. Az úttest szintjének a járda szintjére emelését javasoljuk, ezzel kívánjuk a „sétálóutca” hatást erősíteni. Az úttest és a járda elválasztását kisebb térelemekkel biztosítjuk.

A Centrum Áruház melletti jelenleg parkolóként működő területet beépítenénk egy négyszintes iroda- és szolgáltató épülettel, mely alatt az épület szükségletein túli parkolókat is elhelyezünk. Ezzel a beépítéssel visszaállítjuk a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy Lajos Király út jelenleg sérült térfalait.
A Zólyom utca és az Ipar utca közötti terület felén építési telkeket alakítunk ki, melyekre 4 szintes, főként lakóépületek kerülnének, a jelenleg a területen található saroképület által megkövetelt beépítési struktúrát folytatva.

A buszpályaudvart összekötjük az Ipar utcával, ezáltal jelentős forgalomcsökkenés érhető el a Zólyom utcán. A kialakított új út két oldalát zöldsávval vesszük körül, a szomszédos felüljáró káros környezeti hatásainak csökkentése céljából.

A következő lépés a pozicionálás. A tervezett vásárcsarnok és REL központ legszerencsésebb helyét a buszpályaudvar - Nagy Lajos király út - Bajcsy-Zsilinszky utca – Zólyom utca által határolt terülten találtuk meg. Ehhez azonban le kell bontani a jelenlegi vásárcsarnokot, és a területen álló kisebb lakóházakat. Úgy véljük, hogy ez a beavatkozás egy hosszú távú fejlesztési program részeként (intermodális csomópont) olyan meghatározó elemévé, és valós észak-déli tengelyévé válhatna a városközpontnak, hogy ezt az áldozatot el lehet fogadni.

Az átmeneti időszakban, amíg nincs kész az új csarnok, és a régi már nem használható, a Zólyom utca és Ipar utca közötti még megmaradt üres területen lehetséges egy ideiglenes piac kialakítása. Az első ütemben javasolt beépítési megoldások ellensúlyozzák a projekt felmerülő plusz költségeit. Az új vásárcsarnok elkészültével a tömb beépítését is be lehet fejezni.

Végül, a városfejlesztési tervben szereplő intermodális csomópont elkészülte után, az új vásárcsarnok melletti buszpályaudvar feleslegessé válna. Pályázatunkban elbontását javasoljuk, helyére egy a vásárcsarnokhoz tartozó többfunkciós köztér, park kialakítását terveztük. Az így létrejövő vásárcsarnok, és az azt körülölelő magas minőségű városi köztér, méltó kapuja lenne a belvárosnak. Az új vásárcsarnok elkészültével a Zólyom utca és Ipar utca tömb beépítését is be lehet fejezni.Salacz Ádám, Szalánczi Donát, Tóth BalázsA Bíráló Bizottság értékelése

Építészet

A pályázók a tervezett vásárcsarnok épületét a tömb észak-nyugati sarkába helyezik, ami a jelenlegi vásárcsarnok és a meglévő társasházak egyidejű elbontásával lehetséges csak. Ez a telepítés nehezen vállalható, hisz a piac átmeneti szüneteltetésével járna. Az épülettömeg téglatest alakú, amit a Bajcsy Zsilinszky úthoz képest kis szögtöréssel, az utcatengellyel nem párhuzamosan helyeznek el. Ez zavaró térhatást eredményez. Az épületnek minden irányultság nélkül minden irányból terveznek közösségi forgalmi bejáratokat - hierarchia nélkül. Alaprajzi értelemben a kiszolgáló blokkokat, vertikális magokat az épület közepére helyezik, amelyek összekötik a földszinti és emeleti szinteket a pinceszinttel. A REL és a teljes árufeltöltés, valamint a parkolás az épület alá kerül. Ez nehézkes megközelítést eredményez. Az épület belső tereiben nem alakítanak ki igazi, áttekinthető struktúrát, így a belső közönségforgalmi mozgások kaotikusak.

Városépítészet

Hosszú távú városépítési koncepcióról nem beszélhetünk, illetve amennyiben van, elhibázott. A Centrum tömb elzárkózó beépítése, az átellenes térnegyedben esetlegesen elhelyezett vásárcsarnok minden eddigi városépítészeti hibát felülmúl. A Zólyom tömb közterületi rendszere zavaros, tér negyedeinek javasolt hasznosítása elhibázott. A tervezett IMCS irányába elhelyezett lakótömb tévedés, ugyanúgy, mint a Nagy Lajos király útja és Alsómalom út kereszteződésénél kialakítani javasolt park.

Közlekedés

Közlekedési kapcsolatrendszere és forgalomtechnikai megoldásai nem kellően kidolgozottak. Egyes esetekben hiányosságokat és nem megfelelő megoldásokat tartalmaznak.

A mélygarázs bejáratának elhelyezése a Móricz Zsigmond tér felől érkező úttal szemben kapott helyet, mely kedvező, jó megoldás. A mélygarázs lejáratához el kell fordulni.

Zöldfelület

A tömb teljes átépítésével, a IV. építési ütemben alakít ki közösségi zöldfelületet. Az új csarnok körüli gyalogosfelületek zöldfelületi kialakítása hiányzik.