Pályázatok

Felhívás a 2007. évi Kós Károly-díjak adományozásáról

2007.07.19. 10:26

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetménye a 2007. évi Kós Károly-díjak adományozásáról.
A javaslatok benyújtásának határideje október 12. péntek, 14.00 óra

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetménye a 2007. évi Kós Károly-díjak adományozásáról

A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly Díj a települési értékvédelem, környezetszépítés, valamint hagyományápolás területén végzett kiemelkedő, eredményes – egyéni vagy csoportos – munkáért adható adható miniszteri kitüntetés. Évente három személynek adható egyéni, és három szervezetnek vagy csoportnak adható közösségi Kós Károly Díj.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

A díjak átadása 2007. december 16-ához, Kós Károly születésének évfordulójához kapcsolódik.

A díjat a Kós Károly Díj Bizottság javaslata, illetve Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár előterjesztése alapján Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter adományozza.

A Kós Károly Díj Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, főosztályvezető, a Bizottság tagjai Ekler Dezső, Körmendy Imre, Okrutay Miklós, Philipp Frigyes és Ráday Mihály
A Bizottság titkára Zsilinszky Gyula (tel: 441 7779, E-mail: gyula.zsilinszky/kukac/meh.hu)

A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal - bármely magyar állampolgár, vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • személy esetében a nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, továbbá zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve.
  • szervezet vagy csoport esetében a pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét, továbbá zárt borítékban a szervezet (csoport) adószámát és bankszámla-számát,
  • az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását, lehetőleg ábrákkal, fotókkal illusztrálva.
  • a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.

 

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

A 2007. évi Kós Károly Díjakra a javaslatok benyújtásának határideje
október 12. péntek, 14.00 óra


A javaslatok postán beküldhetők az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére (1903 Budapest, Pf. 314), vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (1077 Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. II. emelet; tel.:441 7770)

Budapest, 2007. július. 9.
Kós Károly Díj Bizottság