Közélet, hírek

Felszentelték az új evangélikus templomot Budakeszin

2021.09.06. 11:18

Az ellipszis alapú templom Benczúr László Ybl-díjas építész tervei alapján készült, legmagasabb pontja a látszóbetonból készült 18,5 méter magas torony, amelyet két oldalról vasbetonfal erősít meg. 

Új evangélikus templom épült Budakeszin, melyet Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szentelt fel szombaton. Az épületet a XX-XXI. században mártírhalált halt keresztényeknek dedikálták, ezért a tetejét tartó hat, a Kárpát-medencét és az öt kontinenst jelképező oszlopon 12-12, különböző felekezethez tartozó vértanú neve szerepel. 

Az ellipszis alapú templom Benczúr László Ybl-díjas építész - egyben a gyülekezet felügyelője - tervei alapján készült. Az épület legmagasabb pontja a látszóbetonból készült 18,5 méter magas torony, amelyet két oldalról vasbetonfal erősít meg. A templomhoz gyülekezeti közösségi tér is épült.Benczúr László a templom támogatására létrehozott honlapon így ír az épületről: "Tudhatjuk, hogy mindannyian, – így a kis közösségünk is – Isten óvó szeretetére és kegyelmére szorulunk, ezért a templom fölé karakteresen túlnyúló tetőt terveztünk, hogy védje a templomot a külső környezeti hatásoktól, kifejezve az isteni gondviselést. Ez a gondviselés a Szentlélek munkálkodásának köszönhető, amit a tervben a tető hasítékában végigfutó felülvilágító jelképez, hogy az onnan bejövő fény ránk vetüljön. Felülvilágító kupola nyitja meg a tetőt a keresztelő medence és a szószék felett is. A templomot lefedő tető, négyszög formát alkot sarkait pillérek tartják. A bejárati oldalon pillérsort terveztünk, melynek tengelyében a torony áll. Oldalát két égbe nyúló vasbeton fal alkotja, két égbe mutató, feltartott kézként jelzi, hogy onnan jő a segítségünk."

Ahogy a belső térről olvasható, "belépve egyértelműen érzékelhető a csarnoktemplom ovális tere. A tér tengelyében az oltárhoz vezető utat padsorok szegélyezik, a bejárat és a felülvilágító sáv azonban az igehirdetés, a szószék felé irányítja a tekintetünket. A felülvilágító sáv a szószék felett nagyobb kőr alakú üveg kupolában végződik. A kupolától félkör ívben elhelyezett fa oszlopocskák futnak le az emelt szintű szószék padozatáig és vonzzák a figyelmünket az igehirdetés felé. A szószék az oltárasztallal egybeépül. Nem szószékoltár, hanem annak egy újragondolt, egymás mellé rendelt megoldása. Az oltárasztal egy hajó formájára utal, ahogy Jézus is a Genezáret taván hajóról beszélt az őt követőkhöz. Az oltárasztalnál kijelölt helye van a felolvasó tanítványnak- presbiternek. A minden vasárnapok liturgiai központja ilyen formán egy egységet alkot. A keresztelő medence az oltártér másik pontjába kerül. Ezzel a térszervezésben fontos egyensúlyt megvalósító hatásával kívántuk kifejezni az ige és az úrvacsora mellett, a keresztelés szentségének fontosságát."A templom felszentelésekor a püspök beszédében reményét fejezte ki az iránt, hogy a templom és még inkább az "élő kövek", a gyülekezet, valamint az egész evangélikus egyház arról lesz felismerhető, hogy mindenki számára nyitott. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere arról beszélt: az új templom reményei szerint évszázadokig állni fog. Szerinte Magyarországon nem lebontani kell a feleslegessé vált templomokat, hanem újakat építeni a gyarapodó gyülekezeteknek.

Ahogy Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, az elmúlt időben Kárpát-medence-szerte közel 150 új templom épült a kormány és a keresztény egyházak összefogásával. A budakeszi templomépítést a kormány 330 millió forinttal támogatta.

Az új evangélikus templomot hamarosan részletesen is bemutatjuk az Építészfórumon. 

Forrás: MTI