Közélet, hírek

Felújítják és bővítik a zuglói iskola épületét, lekerül róla Makrisz Agamemnon domborműve

2021.10.01. 17:21

Az eredetileg pártházként működő, ´60-as évekbeli épület homlokzata a dombormű miatt védelem alatt állt, ami sokáig megakadályozta a bővítéssel kapcsolatos terveket. A beruházás egyik fő eleme az emeletráépítés, de sor kerül energetikai felújításra, a homlokzat megújulására és egy tetőterasz kialakítására is. 

Zugló vezetése hozzájárul ahhoz, hogy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. és a Közép-pesti Tankerületi Központ együttműködési megállapodást kössön az önkormányzat tulajdonában lévő, Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által használt épület bővítésére - erről a legutóbbi képivselőtestületi ülésen döntöttek. A beruházás során emeletráépítéssel két nagy próbateremmel, könyvtárral, zeneoktatásra alkalmas tantermekkel és kisebb gyakorlótermekkel bővül az épület, amelynek teljes energetikai felújítása is megvalósul. A létesítmény zöldtetőt kap, és megújul a homlokzata is, amely során eltávolítják Makrisz Agamemnon bejárat melletti domborművét.

Az iskola épülete 1962-ban készült el, és eredetileg pártház volt, a görög származású szobrászművész munkája az átadás után, még ugyancsak a ´60-as években került rá. Az épület homlokzata a dombormű miatt védelem alatt állt, ami sokáig megakadályozta a bővítéssel kapcsolatos terveket. Zugló önkormányzata végül 2018 tavaszán arról határozott, hogy a homlokzat védelmét megszünteti, a dombormű eltávolításáról és megőrzéséről pedig gondoskodik. Az egykori pártházat a pártok kiköltözését követően és kisebb átalakítások, felújítás után 1994-ben adták át a XIV. kerületi zeneiskola alapjain megalakult Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolának. Ezzel párhuzamosan folytak az új szárny tervezési munkái, amelynek kivitelezése szinte azonnal a költözést követően megkezdődött. A ma nagytermi szárnyként ismert épületrészt 1995 szeptemberében adták át, itt a jelenlegi koncertterem mellett hangszerjavító műhelyek, testnevelés öltözők, könyvtár, ütőhangszeres és egyéb, hangszeres oktatásra alkalmas termek létesültek. A nagyterem 2000-ben, egy orgonával kiegészülve nyerte el mostani formáját. A mostani fejlesztésre vonatkozó kormányhatározat értelmében első lépésben a Közép-Pesti Tankerületi Központ támogatást kapott a bővítés és felújítás terveztetésére. Kezdésként elkészült az épület felmérése, valamint benyújtották a teljes engedélyezési dokumentációt. Ezután elkészült a teljes kiviteli terv és a kivitelezéshez szükséges finanszírozási ütemterv. A benyújtott dokumentáció megkapta az építési engedélyt. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tankerületi Központ az ALFATERV-2000 Építőipari, Tervező és Fővállalkozó Kft.-vel kötött szerződést, a BMSK ennek alapján valósítja meg a beruházást, amelynek részleteiről az iskola honlapján olvasható egy 2020. áprilisi összefoglaló. Cikkünk mellékleteként pdf-formátumban megtekinthető a helyszínrajz és a homlokzati rajzok (forrás: ÉTDR).