Épülettervek/Hallgatói terv

Hajtogatott láncszem – „Origami” Építész Műterem- és Apartmanház terve, Kovács Marina

2012.06.25. 11:12

Kovács Marina még egyetemi féléves feladatként készítette el Győr egyik foghíjtelkére egy építész műterem és apartmanház tervét, amely idén kiemelt dicséretet kapott a PREFA „Fémlemez fedés az építészetben” pályázatán. A koncepció különlegességét a hajtogatott struktúrájú, nagy felületekből összeállított homlokzatburkolat adja, amely karakteres kortárs összekötő elemként jelenik meg a történeti környezetben.

„ORIGAMI” Építész Műterem- és Apartmanház

Tervezési helyszín

A választott tervezési területem a Győr történelmi belvárosából induló Rákóczi utca közepén található, amely jellegében őrzi a múltat, meglévő barokk és klasszicista épületeivel. Az egész utca egy barokk-klasszicista szalagként végighúzódó, zártsorú beépítést mutat, amelyben a házak szinte összenőttek az évtizedek, évszázadok alatt. Az ódon házak - többnyire lakóépületek - egységes utcaképét csupán imitt-amott töri meg egy-egy újonnan épített épülettömb. Mindez nem zavarja a kialakult hangulatot, akadnak azonban olyan elemei a láncnak, amelyek érthetetlenül, méltatlanul és indokolatlanul tűnnek ki a sorból.

 

 

 

Ilyen láncszem az általam választott terület is, ahol jelenleg egy földszintes lakóépület áll,  amely a környezet zártsorú beépítési koncepciójába az utcai homlokzaton csupán az épített kapuzat szomszéd épületig tartó felfalazásával kívánta magát beleerőltetni. Az épület szerény, földszintes magasságával is felkelti a figyelmet a szomszédos két ház között. Ezek a földszint plusz egy emeletes épületek klasszicista stílusukból és korukból adódóan lényegesen magasabb belmagassággal rendelkeznek, mint újonnan épített társaik. Ezen szempontok felfedezése és etimologizálása során valóban szükségesnek látom tervemben a terület újraértelmezését, újonnan történő beépítését.

Ha közelebb hajolunk ezekhez a problémásnak vélt területekhez, felismerhetjük, hogy nincs az a rossz tájolás, vagy telekadottság, amit megfelelően érzékeny közelítéssel ne lehetne visszakapcsolni a körforgásba.

Építészeti koncepció

A fentiekben ismertetett Rákóczi utca 28. alatt található építési telken egy építész műtermet és egy hozzá tartozó apartmant kívántam elhelyezni, amelyet a területhez igazodó, léptékhelyes funkciónak találtam. A tervezési program összesen mintegy 380 m2-t ölel fel. A tervezés során három fő vezérelvet próbáltam követni, amelyek alábbi  felsorolása nem azok fontossági, sokkal inkább logikai sorrendjét fejezi ki.

1) Az egyik szempont - a környezet figyelembevételével - az arányok, összefüggések felkutatása során kialakult szerkesztési folyamat megteremtése, amely lehetővé teszi a tervezett ház beilleszkedését, reflektálását és kommunikálását környező társaival.

 

 

 

2) Egy másik, de mégis az előzővel összefüggő irányelvem a megépítésre szánt épület tágabb környezetére gyakorolt hatásának vizsgálata a homlokzat tervezésekor. A területet ugyanis a Rákóczi utcán kívül még két másik kisebb utcácskából is meg lehet közelíteni, az épület látványa meghatározó lehet a Hó- és a Belváros-közből érkezők számára. Ezt a helyzetből adódó előnyt szeretném kihasználni, sőt, az épületet homlokzatával a zártsorú lánc „gyöngyszemeként” kiemelni.

3) Ebből a törekvésből következik a harmadik, számomra sarkalatos pont a koncepcióm felállításában, miszerint az épület funkciójával kívánom a ház szerkezetének és homlokzatának egységét megkomponálni. Az építész irodákról általánosan alkotott elsődleges benyomásaim alapján a legerősebb, elvi síkon történő megközelítésem a ház belsejéből történő „ragyogás, sugárzás” kifejezése a külvilág felé. Egy olyan házat képzeltem el, ami mindamellett, hogy modern és magára irányítja a tekintetet, ne vonja el a figyelmet arról sem, hogy a ház megmutassa a környezetét a kívülállók felé, az abban dolgozók számára pedig ihletet adjon a mozdulatlan, mégis változó világ látványa. Fontosnak tartom továbbá azt, hogy „sugározzon” a ház, de ne legyen exhibicionista, viselje magán az abban dolgozók alkotás iránti alázatát, amit elengedhetetlennek tartok egy eredményes, jól működő építésziroda létrehozásához.

 

 

 

Az északnyugati-délkeleti tengelyre tájolt ház homlokzati, szerkezeti és funkcionális térszervezését a fenti három alapelv eredményeként alakítottam ki, amelyek jól támogatják egymást, utalnak egymásra. Az első irányelv igazolódik be akkor, amikor a ház külsejét tanulmányozzuk, hiszen a két szomszédos épület kvázi összeépítéseként, vagy éppen széthúzásaként jött létre a szokatlanul szabálytalan, de mégis irányított homlokzati tömegforma, amely az utca sodró hangulatát jelenti számomra. Ez a lépés döntően befolyásolta a telek beépítésre szánt területének méretét, amelyet megkíván a program, valamint amit a két szomszédos épület megenged, kijelöl számunkra. Ezekből adódóan pedig szinte magától értetődően kapjuk meg a belső térszervezést, amelynél az összefüggő, szó szerint a levegőben úszó terek dominálnak, amelynek jellegét a födém homlokzati faltól való eltartása is erősíti.

Végül keletkezett egy héjszerkezet, amelyben majd megszületik egy miliő, ám ez a jótékony burok nem fosztja meg a külvilágot a benne létrejövő alkotói folyamattól, mint ahogy az azt létrehozókat sem választja el a külvilágban bekövetkező, folyamatosan változó állandóságtól.

 

 

 

Funkcionális elrendezés, szerkezet- és anyaghasználat

Az építész műterem helyet ad egy vezető és 16 tervező munkatársnak, valamint egy titkársági beosztottnak. A földszint és az első emelet ~120 m2 alapterületű, a második emeleten az iroda  ~70 m2-es területe mellett kapott helyet a ~42 m2-es apartman. Az épületben található egy mozgáskorlátozott WC, valamint egy 1,5 x 1,6 m alapterületű lift, amelyet háromkarú lépcső fog közre.

Az épület teherhordó szerkezetét 30 cm vastag, méretezett monolit vasbeton tűzfalak, 30x30 cm keresztmetszetű monolit vasbeton pillérek, valamint 20 cm vastag monolit vasbeton födémek alkotják. A homlokzat 15 cm vastag monolit vasbeton hátszerkezetére 15 cm PS hab hőszigetelés és deszka aljzat kerül, a külső megjelenést pedig a 4,00 mm vastag PREFA REYNOBOND® „anodic ezüst” színű, kompozit lemezburkolat adja.

 

 

 

A választott homlozatburkoló anyagról

A PREFA REYNOBOND® kompozit lemez előnyei különösen jól érvényesülnek a nagy felületű szerkezeteknél, amelyek magas követelményeket támasztanak a simasággal és merevséggel szemben. Gyártási mérete 1500 mm / 6000 mm-es táblákban lehetséges, amely lényeges szempont volt a minél nagyobb, egybefüggő felületből kialakított, hajtogatott struktúra eléréséhez, emellett mégis magas kihajlási, horpadási és hajlítószilárdsággal rendelkezik. A szerkezet így hűen tudja szolgálni a burokszerű épületet, összhangba hozva az épület tömegét a homlokzatképzéssel.


"ORIGAMI" Építész Műterem- és Apartmanház
építész tervező: Kovács Marina
tervezés éve: 2007
bruttó szintterület: 380 m2
helyszín: Győr